Author Archives: admin - Page 9831

Про видачу паспортів на виробництво та реалізацію репродукційного насіння і садивного матеріалу господарствам Автономної Республіки Крим і Львівської області та занесення їх даних до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.09.2005 N 522
 
 
    Про видачу паспортів на виробництво та реалізацію
     репродукційного насіння і садивного матеріалу
       господарствам Автономної Республіки Крим
      і Львівської області та занесення їх даних
       до Державного реєстру виробників насіння
           і садивного матеріалу
 
 
   На підставі рішень обласних атестаційних комісій з надання
суб’єктам господарювання права на виробництво та  реалізацію
репродукційного насіння і садивного матеріалу Н А К А З У Ю:
 
   1. Українському  інституту  експертизи  сортів  рослин
(Гончар О.М.) у  тижневий  термін  забезпечити  виготовлення,
заповнення, видачу паспортів на виробництво та реалізацію елітного
та репродукційного насіння і садивного матеріалу та занесення їх
даних  до Державного реєстру виробників насіння і садивного
матеріалу згідно з додатком.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   29.09.2005 N 522
 
 
               ПЕРЕЛІК
    суб’єктів господарювання Автономної Республіки Крим
     і Львівської області, по яких прийнято рішення
      щодо видачі паспортів на право виробництва
        і реалізації репродукційного насіння
      і садивного матеріалу та занесення їх даних
       до Державного реєстру виробників насіння
           і садивного матеріалу
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування юридичної  |Місцезнаходження юридичної особи|
|з/п|      особи      |  та ідентифікаційний код   |
|----------------------------------------------------------------|
|          Автономна Республіка Крим          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Приватне підприємство   |Сакський район, с. Митяєве,   |
|  |"Дружба"          |вул. Леніна, 9-а, 31669833   |
|---+---------------------------+--------------------------------|
|2. |Сільськогосподарське    |м. Джанкой, пер. Фабричний, 3, |
|  |підприємство "Горизонт"  |32641426            |
|----------------------------------------------------------------|
|            Львівська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Фермерське господарство  |м. Золочів, вул. Закарпатська, |
|  |"Вінал"          |10, 33469695          |
------------------------------------------------------------------Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.2004 N 230

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.04.2005 N 147
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 квітня 2005 р.
                   за N 455/10735
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Міністерства праці та соціальної
       політики України від 20.09.2004 N 230
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9
квітня 2005 року N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю :
 
   1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 20.09.2004 N 230 ( z1210-04 ) "Про умови
оплати  праці  працівників  Центру по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти  і  науки  України",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 23.09.2004 за N 1210/9809, виклавши
додаток у новій редакції (додається).
 
   2. Установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної
плати) у розмірах та в терміни, що визначені додатком.
 
 Міністр                        В.Кириленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                  В.М.Матвійчук
 
 Заступник Міністра
 освіти і науки України               А.Г.Богомолов
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   20.09.2004 N 230
                   ( z1210-04 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.04.2005 N 147 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників,
        спеціалістів та технічних службовців
          Центру по усиновленню дітей
       при Міністерстві освіти і науки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Посада (професія)     |Посадовий (місячний) оклад,|
|                  |     гривень     |
|------------------------------------+---------------------------|
|                  |з 01.04.2005 |з 01.07.2005 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Керівник Центру           |   695   |   743   |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Начальник відділу          |  454-519  |  485-555  |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Головний спеціаліст         |  373-435  |  399-465  |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Провідний спеціаліст        |  351-373  |  375-399  |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії      |  321-344  |  343-368  |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії      |  310-321  |  331-343  |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст             |  290-310  |  310-331  |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Секретар керівника,         |  280-290  |  299-310  |
|секретар-друкарка          |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 організації заробітної плати       Л.І.Колеснікова-ГузеватаПро створення регіональних структурних підрозділів Львівського державного аграрного університету

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.09.2005 N 491
 
 
       Про створення регіональних структурних
        підрозділів Львівського державного
           аграрного університету
 
 
   Керуючись Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92
( 8-92 ) "Про управління майном, що є в загальнодержавній
власності", та враховуючи пропозиції Волинської та Львівської
обласних державних адміністрацій Н А К А З У Ю:
 
   1. Реорганізувати  у  регіональні  структурні  підрозділи
Львівського державного аграрного університету з окремими правами
юридичної особи шляхом приєднання їх до цього навчального закладу:
 
   1.1. Вишнянський державний аграрний технікум у Вишнянський
аграрний технікум Львівського державного аграрного університету.
 
   1.2. Горохівський державний сільськогосподарський технікум у
Горохівський сільськогосподарський технікум Львівського державного
аграрного університету.
 
   1.3. Львівський  державний  екологічний  політехнікум  в
Екологічний  політехнікум  Львівського  державного  аграрного
університету.
 
   1.4. Стрийський  державний  аграрний коледж у Стрийський
аграрний коледж Львівського державного аграрного університету.
 
   2. Встановити, що Львівський державний аграрний університет з
новоутвореними  структурними  підрозділами  є правонаступником
реорганізованих Вишнянського державного  аграрного  технікуму,
Львівського  державного аграрного політехнікуму, Горохівського
державного  сільськогосподарського  технікуму,   Стрийського
державного аграрного коледжу.
 
   3. Для  проведення  заходів, пов’язаних з реорганізацією
коледжів і технікуму, створити комісії з реорганізації у складі
згідно з додатками 1-4.
 
   4. Голові комісій Шиманському В.М.:
 
   4.1. Організувати розміщення, в друкованих засобах масової
інформації  повідомлення  про  припинення  юридичної  особи
Вишнянського  державного  аграрного  технікуму,  Горохівського
державного  сільськогосподарського  технікуму,   Львівського
державного  екологічного політехнікуму, Стрийського державного
аграрного коледжу та про порядок і строки заявлення кредиторами
вимог до комісії.
 
   4.2. Забезпечити  інвентаризацію  та  оцінку  майна, яке
знаходиться  на  балансі  Вишнянського  державного  аграрного
технікуму,  Горохівського  державного  сільськогосподарського
технікуму, Львівського державного екологічного  політехнікуму,
Стрийського державного аграрного коледжу та здійснити приєднання
шляхом передачі на баланс Львівського  державного  аграрного
університету  будівель,  споруд,  інших  основних  засобів,
матеріальних цінностей та майна вказаних навчальних закладів
станом на 1 жовтня 2005 року.
 
   4.3. Звільнення  працівників  у зв’язку з реорганізацією
Вишнянського  державного  аграрного  технікуму,  Горохівського
державного   сільськогосподарського  технікуму,  Львівського
державного екологічного політехнікуму, Стрийського  державного
аграрного коледжу провести у відповідності із законодавством та
разом з адміністрацією університету вжити заходів, пов’язаних з
працевлаштуванням працівників у встановленому порядку.
 
   4.4. Матеріали  з  реорганізації  Вишнянського державного
аграрного    технікуму,    Горохівського    державного
сільськогосподарського   технікуму,  Львівського  державного
екологічного політехнікуму, Стрийського  державного  аграрного
коледжу (передавальний баланс станом на 1 жовтня 2005 року, звіт
про роботу комісії, рішення органів статистики про виключення з
навчальних закладів з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій, акт передачі  приймання  майна  до  Львівського
державного  аграрного  університету)  подати  на затвердження
Мінагрополітики та у встановленому порядку здати на збереження в
архів міністерства.
 
   5. Ректору  Львівського державного аграрного університету
Снітинському В.В.:
 
   5.1. Внести в установленому порядку відповідні зміни до
Статуту  університету та в місячний термін після завершення
реорганізації коледжу і технікумів подати його на затвердження
міністерству.
 
   5.2. Розробити  та  затвердити  в  установленому порядку
Положення про  Вишнянський  аграрний  технікум,  Горохівський
сільськогосподарський  технікум,  Екологічний  політехнікум,
Стрийський аграрний коледж Львівського  державного  аграрного
університету.
 
   5.3. Укомплектувати  новоутворені  коледж  і  технікуми
педагогічними та іншими працівниками, включаючи за переведенням із
реорганізованих  навчальних  закладів,  здійснити заходи щодо
зміцнення навчально-матеріальної бази і забезпечення навчального
процесу.
 
   5.4. Прийняти  станом на 1 жовтня 2005 року контингент
студентів реорганізованих технікумів і коледжу.
 
   6. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко  М.Ф.),
Департаменту фінансово-кредитної   та   податкової  політики
(Зуб Г.І.),     державному     підприємству     "Центр
інформаційно-аналітичного забезпечення та прогнозування розвитку
аграрних  навчальних  закладів  "Агроосвіта"  (Борисюк  М.П.)
забезпечити  фінансування  підготовки  кадрів  у  Львівському
державному  аграрному  університеті  та  його  новостворених
регіональних структурних підрозділах за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   7. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної  економіки
(Дробот В.І.),  Департаменту фінансово-кредитної та податкової
політики. Департаменту аграрної освіти та науки. Департаменту з
управління  державною  власністю,  бухгалтерського  обліку та
ревізійної роботи (Романюк Т.В.), Департаменту  правової  та
законопроектної роботи (Фурдела О.В.) врахувати зміни, пов’язані з
цим наказом, при розробці планів економічного і соціального
розвитку  та фінансових планів міністерства, а також внести
відповідні зміни до переліку державних підприємств, установ і
організацій,  що входять до сфери управлення Мінагрополітики
України.
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   21.09.2005 N 491
 
 
               СКЛАД
     комісії з реорганізації Вишнянського державного
            аграрного технікуму
 
 
Шиманський В.М.   - заступник начальника Департаменту аграрної
          освіти та науки - начальник управління
          аграрної освіти Мінагрополітики України,
          голова комісії
 
Снітинський В.В.  - ректор Львівського державного аграрного
          університету, заступник голови комісії
 
Стефанишин І.М.   - начальник Головного управління
          агропромислового розвитку Львівської
          облдержадміністрації, заступник голови комісії
 
             Члени комісії:
 
Вантух З.З.     - проректор з адміністративно-господарської
          роботи Львівського державного аграрного
          університету
 
Возний В.Й.     - юрисконсульт Львівського державного
          аграрного університету
 
Данилко Б.В.    - заступник директора з навчальної роботи
          Вишнянського державного аграрного технікуму
 
Клебан Д.Р.     - директор Вишнянського державного аграрного
          технікуму
 
Місько Г.В.     - начальник Управління держказначейства у
          Городецькому районі Львівської області
          (за згодою)
 
Самсоненко С.Г.   - головний спеціаліст відділу навчальних
          закладів I-II рівнів акредитації управління
          аграрної освіти Департаменту аграрної освіти
          та науки Мінагрополітики України
 
Словік Л.Й.     - головний бухгалтер Вишнянського державного
          аграрного технікуму
 
Хомка В.М.     - проректор з фінансово-економічної роботи
          Львівського державного аграрного університету
 
Шатковський П.К.  - заступник генерального директора державного
          підприємства "Центр інформаційно-аналітичного
          забезпечення та прогнозування розвитку
          аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   21.09.2005 N 491
 
 
               СКЛАД
     комісії з реорганізації Горохівського державного
         сільськогосподарського технікуму
 
 
Шиманський В.М.   - заступник начальника Департаменту аграрної
          освіти та науки - начальник управління
          аграрної освіти Мінагрополітики України,
          голова комісії
 
Снітинський В.В.  - ректор Львівського державного аграрного
          університету, заступник голови комісії
 
Аршулік А.А.    - начальник Головного управління
          агропромислового розвитку Волинської
          облдержадміністрації, заступник голови комісії
 
             Члени комісії:
 
Бродзяк М.В.    - головний бухгалтер Горохівського державного
          сільськогосподарського технікуму
 
Вантух З.З.     - проректор з адміністративно-господарської
          роботи Львівського державного аграрного
          університету
 
Возний В.Й.     - юрисконсульт Львівського державного
          аграрного університету
 
Іщук П.О.      - заступник директора з практичного
          навчання Горохівського державного
          сільськогосподарського технікуму
 
Наглюк Г.Г.     - голова профспілкового комітету Горохівського
          державного сільськогосподарського технікуму
 
Нарихнюк М.І.    - директор Горохівського державного
          сільськогосподарського технікуму
 
Самсоненко С.Г.   - головний спеціаліст відділу навчальних
          закладів I-II рівнів акредитації управління
          аграрної освіти Департаменту аграрної освіти
          та науки Мінагрополітики України
 
Хомка В.М.     - проректор з фінансово-економічної роботи
          Львівського державного аграрного університету
 
Шатковський П.К.  - заступник генерального директора державного
          підприємства "Центр інформаційно-аналітичного
          забезпечення та прогнозування розвитку
          аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   21.09.2005 N 491
 
 
               СКЛАД
     комісії з реорганізації Львівського державного
          екологічного політехнікуму
 
 
Шиманський В.М.   - заступник начальника Департаменту аграрної
          освіти та науки - начальник управління
          аграрної освіти Мінагрополітики України,
          голова комісії
 
Снітинський В.В.  - ректор Львівського державного аграрного
          університету, заступник голови комісії
 
Стефанишин І.М.   - начальник Головного управління
          агропромислового розвитку Львівської
          облдержадміністрації, заступник голови комісії
 
             Члени комісії:
 
Антонів В.М.    - завідувач господарства с. Воля Гамулецька
          Львівського державного екологічного
          політехнікуму
 
Вантух З.З.     - проректор з адміністративно-господарської
          роботи Львівського державного аграрного
          університету
 
Возний В.Й.     - юрисконсульт Львівського державного
          аграрного університету
 
Карпінський О.Ю.  - директор Львівського державного екологічного
          політехнікуму
 
Леньо М.М.     - завідувач господарства спортивно-оздоровчої
          бази "Водограй" (с. Коростів) Львівського
          державного екологічного політехнікуму
 
Пукало З.В.     - головний бухгалтер Львівського державного
          екологічного політехнікуму
 
Самсоненко С.Г.   - головний спеціаліст відділу навчальних
          закладів I-II рівнів акредитації управління
          аграрної освіти Департаменту аграрної освіти
          та науки Мінагрополітики України
 
Хомка В.М.     - проректор з фінансово-економічної роботи
          Львівського державного аграрного університету
 
Цибулько М.М.    - заступник директора з
          адміністративно-господарської роботи
          Львівського державного екологічного
          політехнікуму
 
Шатковський П.К.  - заступник генерального директора державного
          підприємства "Центр інформаційно-аналітичного
          забезпечення та прогнозування розвитку
          аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"
 
Шумлянський В.С.  - заступник директора з навчальної роботи
          Львівського державного екологічного
          політехнікуму
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Мінагрополітики
                   21.09.2005 N 491
 
 
               СКЛАД
     комісії з реорганізації Стрийського державного
            аграрного коледжу
 
 
Шиманський В.М.   - заступник начальника Департаменту аграрної
          освіти та науки - начальник управління
          аграрної освіти Мінагрополітики України,
          голова комісії
 
Снітинський В.В.  - ректор Львівського державного аграрного
          університету, заступник голови комісії
 
Стефанишин І.М.   - начальник Головного управління
          агропромислового розвитку Львівської
          облдержадміністрації, заступник голови комісії
 
             Члени комісії:
 
Вантух З.З.     - проректор з адміністративно-господарської
          роботи Львівського державного аграрного
          університету
 
Возний В.Й.     - юрисконсульт Львівського державного
          аграрного університету
 
Дверій Т.М.     - бухгалтер Стрийського державного аграрного
          коледжу
 
Кізіма М.М.     - головний бухгалтер Стрийського державного
          аграрного коледжу
 
Перестюк Т.О.    - директор Стрийського державного аграрного
          коледжу
 
Петринець В.Ю.   - заступник директора з навчальної роботи
          Стрийського державного аграрного коледжу
 
Самсоненко С.Г.   - головний спеціаліст відділу навчальних
          закладів I-II рівнів акредитації управління
          аграрної освіти Департаменту аграрної освіти
          та науки Мінагрополітики України
 
Хомка В.М.     - проректор з фінансово-економічної роботи
          Львівського державного аграрного університету
 
Шатковський П.К.  - заступник генерального директора державного
          підприємства "Центр інформаційно-аналітичного
          забезпечення та прогнозування розвитку
          аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу АКТРАПІД МС

        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
 
              П Р И П И С
 
           24.06.2005 N 2201/12-24
 
 
   У відповідності до статей 9, 15, 20 Закону України "Про
лікарські засоби" ( 123/96-ВР ), наказів  Міністерства охорони
здоров’я України від 30.10.01 N 436 ( z0107-02 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час
оптової та роздрібної торгівлі" та від 12.12.01 N 497 ( z1091-01 )
"Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з
обігу лікарських засобів на території України" (із змінами), які
зареєстровані в  Міністерстві  юстиції  України  05.02.02  за
N 107/6395 та 28.12.01 за N 1091/6282, відповідно, та на підставі
виявлення факту реалізації незареєстрованого лікарського засобу:
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  | Форма лікарського |   Виробник   | Країна  |
|лікарського |    засобу    |         | виробника|
| засобу  |           |         |     |
|------------+---------------------+------------------+----------|
|АКТРАПІД МС | розчин для ін’єкцій | Ново Нордіск А/Т | Данія  |
|      | 40 МО/мл по 10 мл у | (Novo Nordisk  |     |
|      | флаконах      |   A/S)    |     |
------------------------------------------------------------------
 
   забороняю його реалізацію (торгівлю) та застосування.
   Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію
(торгівлю), застосування лікарських засобів:
   - перевірити наявність вищезазначеного лікарського засобу;
   - при виявленні вжити заходи щодо вилучення його з обігу
шляхом повернення постачальнику;
   - повідомити Державну інспекцію з контролю якості лікарських
засобів за місцем розташування про вжиті заходи щодо виконання
цього Припису.
   Контроль за  виконанням  припису здійснюють територіальні
державні інспекції з контролю якості лікарських засобів.
   Невиконання Припису тягне за собою відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
 
 В.о. Головного державного
 інспектора України з контролю
 якості лікарських засобів              В.В.ОнищенкоПро затвердження Змін до Інструкції про порядок і умови передачі державним податковим інспекціям інформації для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.08.2005 N 371
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 вересня 2005 р.
                   за N 1025/11305
 
 
        Про затвердження Змін до Інструкції
       про порядок і умови передачі державним
         податковим інспекціям інформації
      для реєстрації фізичних осіб у Державному
      реєстрі фізичних осіб - платників податків
         та інших обов’язкових платежів
 
 
   З метою приведення Інструкції про порядок і умови передачі
державним податковим інспекціям інформації для реєстрації фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та
інших  обов’язкових  платежів,  затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України  від  31.07.95  N  66
( z0289-95 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
07.08.95 за N 289/825, у відповідність до Закону України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов’язкових платежів" ( 320/94-ВР ) і на виконання доручення
Президента України від 01.06.2005 N 1-1/444 та доручень Кабінету
Міністрів України від 02.06.2005 N 28479/1/1-05, від 18.06.2005
N 28411/3/1-05 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни до Інструкції про порядок і умови
передачі державним податковим інспекціям інформації для реєстрації
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків та інших обов’язкових платежів, затвердженої наказом
Головної державної податкової інспекції України від 31.07.95 N 66
( z0289-95 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
07.08.95 за N 289/825, що додаються.
 
   2. Департаменту  автоматизації  процесів  оподаткування
(Шаров І.Б.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Департаменту   обслуговування   платників   податків
(Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу довести
його до відома платників податків.
 
   4. Управлінню справами (Рахуба А.М.) у десятиденний строк
після державної реєстрації  цього  наказу  забезпечити  його
тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ревуна В.І.
 
 В.о. Голови                    Б.М.Горбанський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   29.08.2005 N 371
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 вересня 2005 р.
                   за N 1025/11305
 
 
               ЗМІНИ
      до Інструкції про порядок і умови передачі
      державним податковим інспекціям інформації
      для реєстрації фізичних осіб у Державному
      реєстрі фізичних осіб - платників податків
         та інших обов’язкових платежів
              ( z0289-95 )
 
 
   1. У пункті 1.4 розділу 1 після слів  "що  не  мають
ідентифікаційних номерів" додати слова "за винятком осіб, які
через свої релігійні або інші переконання  відмовилися  від
прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це
відповідні державні органи".
 
   2. У пункті 3.1 розділу 3 після  слів  "яка  не  має
ідентифікаційного номера" додати слова "за винятком осіб, які
через свої релігійні або інші переконання  відмовилися  від
прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це
відповідні державні органи".
 
 Заступник директора
 Департаменту автоматизації
 процесів оподаткування              Н.Г.КалєніченкоПро відрядження в регіони для надання практичної допомоги у проведенні комплексу весняно-польових робіт у 2005 році та завершенні зимівлі в галузі тваринництва

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.04.2005 N 130
 
 
       Про відрядження в регіони для надання
      практичної допомоги у проведенні комплексу
        весняно-польових робіт у 2005 році
      та завершенні зимівлі в галузі тваринництва
 
 
   З метою надання практичної допомоги по догляду за посівами
озимих культур, проведення комплексу весняно-польових робіт у 2005
році та завершення зимівлі в галузі тваринництва Н А К А З У Ю:
 
   1. Відрядити в регіони з 12 по 25 квітня 2005 року керівних і
відповідальних працівників міністерства, підвідомчих організацій
для  надання  практичної  допомоги  у  проведенні  комплексу
весняно-польових робіт у 2005 році та завершенні зимівлі в галузі
тваринництва згідно з додатком.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   11.04.2005 N 130
 
 
               СПИСОК
    керівних і відповідальних працівників міністерства,
     підвідомчих організацій для надання практичної
     допомоги у проведенні комплексу весняно-польових
       робіт у 2005 році та завершенні зимівлі
           в галузі тваринництва
 
 
----------------------------------------------------------------------
| Регіон,  |  Прізвище, ім’я та по  |      Посада      |
| області  |     батькові     |               |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|Житомирська|Куць Олександр Іванович  |Перший заступник голови   |
|      |             |Укрголовдержкарантину -   |
|      |             |керівник групи        |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Гудзій Юрій Борисович   |Начальник Української    |
|      |             |державної помологічно-    |
|      |             |ампелографічної інспекції  |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Кужелюк Анатолій     |Начальник управління     |
|      |Анатолійович       |Департаменту науково-    |
|      |             |технічної політики      |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Степанчук Іван Григорович |Головний спеціаліст     |
|      |             |Департаменту ринків продукції|
|      |             |тваринництва з Головною   |
|      |             |державною племінною     |
|      |             |інспекцією          |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|Київська  |Яницький Віктор Васильович|Заступник голови Державного |
|      |             |департаменту продовольства- |
|      |             |керівник групи        |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Ведмідь Ігор Анатолійович |Головний спеціаліст     |
|      |             |Департаменту науково-    |
|      |             |технічної політики      |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Калганов Олександр    |Головний спеціаліст     |
|      |Олександрович       |Департаменту ринків продукції|
|      |             |тваринництва з Головною   |
|      |             |державною племінною     |
|      |             |інспекцією          |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Галата Ігор Романович   |В.о. генерального директора |
|      |             |ДП "Державний резервний   |
|      |             |насіннєвий фонд"       |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|Луганська |Глух Іван Васильович   |Перший заступник голови   |
|      |             |концерну "Укрсадвинпром" -  |
|      |             |керівник групи        |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Книш Станіслав Демидович |Головний агроном Української |
|      |             |державної насіннєвої     |
|      |             |інспекції          |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Озимай Вадим Миколайович |Головний спеціаліст     |
|      |             |Департаменту науково-    |
|      |             |технічної політики      |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Гнап Леонід Карпович   |Головний спеціаліст     |
|      |             |Державного департаменту   |
|      |             |ветеринарної медицини    |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|Полтавська |Білий Олександр Іванович |Голова Державної інспекції з |
|      |             |контролю якості       |
|      |             |сільськогосподарської    |
|      |             |продукції та моніторингу її |
|      |             |ринку - керівник групи    |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Бенцаровський Дмитро   |Директор Державного     |
|      |Миколайович        |технологічного центру охорони|
|      |             |грунтів "Центрдержродючість" |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Шевчук Микола Григорович |Головний спеціаліст Державної|
|      |             |інспекції по нагляду за   |
|      |             |технічним станом машин,   |
|      |             |обладнання та якістю пально- |
|      |             |мастильних матеріалів    |
|-----------+--------------------------+-----------------------------|
|      |Коляда Володимир Іванович |Головний спеціаліст     |
|      |             |Департаменту ринків продукції|
|      |             |тваринництва з Головною   |
|      |             |державною племінною     |
|      |             |інспекцією          |
----------------------------------------------------------------------Про передачу Деснянській районній у м. Києві раді земельної ділянки для будівництва комплектно-трансформаторної підстанції (КТП-1) на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 306/3767 від 27.10.2005
 
 
      Про передачу Деснянській районній у м. Києві
       раді земельної ділянки для будівництва
     комплектно-трансформаторної підстанції (КТП-1)
     на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва
 
 
   Розглянувши проект відведення земельної ділянки, відповідно
до ст.ст. 93, 123, 124 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити проект відведення земельної ділянки Деснянській
районній   у   м.   Києві   раді   для   будівництва
комплектно-трансформаторної підстанції (КТП-1) на вул. Радистів у
Деснянському районі м. Києва.
 
   2. Передати Деснянській районній у м. Києві раді, за умови
виконання пункту 3 цього рішення, у короткострокову оренду на
2 роки  земельну  ділянку  площею  0,01  га для будівництва
комплектно-трансформаторної підстанції (КТП-1) на вул. Радистів у
Деснянському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих
у власність чи користування.
 
   3. Деснянській районній у м. Києві раді:
 
   3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно  до
вимог ст. 96 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
   3.2. У місячний термін звернутись до Головного управління
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по
винесенню меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та
виготовленню документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою.
 
   3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління
містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
07.02.2005 N 19-821, управління охорони навколишнього природного
середовища від 22.01.2005 N 071/04-4-19/54-1.
 
   3.4. Забезпечити  вільний  доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.
 
   3.5. Питання  відшкодування відновлюючої вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 05.10.2004 N 214)
та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.
 
   3.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення
Київради від 27.02.2003 N 271/431 ( ra0271023-03 ) "Про пайову
участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
12.02.2004 N  14/1223  (  ra0014023-04  ) та від 28.12.2004
N 1051/2461 ( ra1051023-04 ).
 
   4. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог ст.ст. 141, 143 Земельного кодексу України
( 2768-14 ).
 
 Київський міський голова               О.ОмельченкоПро затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.08.2005 N 86/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 серпня 2005 р.
                   за N 882/11162
 
 
          Про затвердження Положення
        про експертно-кваліфікаційні комісії
         та атестацію судових експертів
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          юстиції
    N 1054/5 ( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 
 
   Відповідно до статей 16, 17 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) та з метою посилення контролю за якістю
підготовки  та атестації судових експертів з числа фахівців
науково-дослідних інститутів судових експертиз і фахівців, які не
є працівниками державних спеціалізованих установ, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мін’юсту України
від 15.07.97 N 285/7-А ( z0283-97 ) "Про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів", зареєстрований в Мін’юсті
України 04.08.97 за N 283/2087 (із змінами і доповненнями).
 
   3. Начальнику управління експертного забезпечення правосуддя
(Головченко Л.М.) подати цей наказ на  державну  реєстрацію
відповідно до  Указу  Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і
доповненнями).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції України I.I.Ємельянову.
 
 Міністр                        Р.М.Зварич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   09.08.2005 N 86/5
                   (у редакції наказу
                   Міністерства юстиції України
                   від 07.11.2007 N 1054/5
                   ( z1250-07 )                   
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 серпня 2005 р.
                   за N 882/11162
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про експертно-кваліфікаційні комісії
         та атестацію судових експертів
 
 
           I. Загальні положення
 
   Відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України "Про
судову експертизу" ( 4038-12 ) це Положення визначає:
   функції та    порядок    діяльності    Центральної
експертно-кваліфікаційної  комісії  при  Міністерстві  юстиції
України;
   функції та  порядок  діяльності  експертно-кваліфікаційних
комісій, які діють у науково-дослідних установах судових експертиз
Міністерства юстиції України;
   порядок та умови проходження навчання та стажування фахівців,
які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового
експерта;
   порядок проведення атестації судових експертів Центральною
експертно-кваліфікаційною комісією  при  Міністерстві  юстиції
України та експертно-кваліфікаційними комісіями, які діють у
науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції
України;
   порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності
судових експертів.
 
     II. Центральна експертно-кваліфікаційна комісія
         при Міністерстві юстиції України
 
   2.1. Основними       функціями       Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України
(далі - ЦЕКК) є:
   визначення порядку та умов проходження підготовки фахівців,
що мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового
експерта, затвердження програм навчання (стажування), за якими
здійснюється підготовка фахівців;
   проведення атестації  з  метою присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками
державних спеціалізованих установ та самостійно або в складі
юридичної особи мають намір на професійній основі здійснювати
судово-експертну діяльність;
   розгляд питань  дисциплінарної  відповідальності  судових
експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.
 
   2.2. ЦЕКК виступає як апеляційна комісія з розгляду скарг
фахівців науково-дослідних установ судових експертиз на рішення
експертно-кваліфікаційних комісій цих установ.
   Скарги фахівців на рішення експертно-кваліфікаційних комісій,
що діють у науково-дослідних установах судових експертиз Мін’юсту,
розглядаються ЦЕКК за участю особи, яка подала  скаргу,  і
представника комісії, рішення якої оскаржується.
   У разі  визнання  рішенням  ЦЕКК  скарги  обґрунтованою
експертно-кваліфікаційна комісія,  що  діє у науково-дослідній
установі судових експертиз Мін’юсту, переглядає своє рішення за
участю представників ЦЕКК.
 
   2.3. У виняткових випадках ЦЕКК також може розглядати скарги
на дії судових експертів та/або рецензії, складені на висновки
судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту. У разі виявлення порушень з боку судового експерта при
складанні висновку ЦЕКК відповідним рішенням може рекомендувати
керівникам науково-дослідних установ судових експертиз  ужити
дисциплінарних заходів щодо цього судового експерта.
   Такі скарги та/або рецензії розглядаються на засіданні ЦЕКК у
присутності зазначених судових експертів.
 
   2.4. Склад ЦЕКК формується з постійних і змінних членів
комісії.
 
   2.5. Постійний склад ЦЕКК затверджується наказом Мін’юсту.
   До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступники голови,
два представники Міністерства юстиції  України,  фахівець  з
процесуальних питань судової експертизи, секретар.
 
   2.6. Змінний склад затверджується головою ЦЕКК.
   До змінного складу ЦЕКК входять найбільш досвідчені фахівці
науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, які мають
кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за
спеціальністю не менше п’яти років.
   До змінного складу ЦЕКК можуть входити фахівці наукових
установ і навчальних закладів інших державних органів, громадських
організацій (за їх згодою).
   До участі  в засіданні ЦЕКК запрошуються не менше двох
фахівців з тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить
атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
 
   2.7. Члени ЦЕКК на час її роботи звільняються від виконання
своїх службових обов’язків із збереженням середнього заробітку за
місцем основної роботи.
 
   2.8. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК покладається
на Міністерство юстиції України. Матеріально-технічне забезпечення
діяльності ЦЕКК здійснюється науково-дослідними установами судових
експертиз Мін’юсту.
 
   2.9. Підготовку матеріалів для розгляду комісією здійснює
секретар комісії.
 
   2.10. Засідання  комісій  проводяться  за потреби. Строк
розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до
комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин,
пов’язаних з їх розглядом, до 45 днів.
   Про час  проведення  засідання ЦЕКК заінтересовані особи
повідомляються не пізніше як за 7 днів.
 
   2.11. Засідання ЦЕКК проводить її голова. У разі відсутності
голови ЦЕКК його обов’язки виконує заступник голови ЦЕКК.
 
   2.12. Засідання ЦЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть
участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців
тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію
щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або
розглядає  питання  щодо  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності.
 
   2.13. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має
право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його
об’єктивності.
   Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЦЕКК
без участі члена ЦЕКК,  якому  заявлено  відвід,  відкритим
голосуванням.
 
   2.14. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів ЦЕКК і оформлюється протоколом
(додаток 1).
   При розбіжності думок члени комісії, які не  згодні  з
рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол з позначкою
"З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які
додаються до протоколу.
 
   2.15. У разі потреби можуть проводитись виїзні засідання
ЦЕКК, організація яких здійснюється на базі науково-дослідних
установ судових експертиз Мін’юсту.
 
   2.16. ЦЕКК має свій бланк і печатку.
 
       III. Експертно-кваліфікаційні комісії
    науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту
 
   3.1. Основними завданнями експертно-кваліфікаційних комісій,
які діють у науково-дослідних установах судових експертиз Мін’юсту
(далі - ЕКК) є:
   визначення рівня  професійної  підготовки  фахівців,  які
працюють у штаті науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту, шляхом їх атестації з метою присвоєння (підтвердження)
кваліфікації та/або кваліфікаційного класу судового експерта;
   розгляд питань  дисциплінарної  відповідальності  судових
експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту.
 
   3.2. Атестація  судових  експертів  з  метою  присвоєння
кваліфікаційного класу судового експерта проводиться відповідно до
Положення про кваліфікаційні класи судових експертів з числа
працівників  науково-дослідних  інститутів  судових  експертиз
Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 30.11.95 N 360/6 ( z0431-95 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 04.12.95 за N 431/967.
 
   3.3. ЕКК діють  у  науково-дослідних  установах  судових
експертиз Мін’юсту. Перелік науково-дослідних установ судових
експертиз Мін’юсту, у яких діють експертно-кваліфікаційні комісії,
наводиться у додатку 2.
   Зони регіонального обслуговування науково-дослідних установ
судових експертиз Мін’юсту, наводяться у додатку 3.
 
   3.4. Склад ЕКК формується з постійних і змінних членів.
 
   3.5. Постійний склад ЕКК затверджується головою ЦЕКК за
поданням керівника науково-дослідної установи судових експертиз
Мін’юсту.
   До постійного складу ЕКК входять голова, його заступник,
секретар та фахівець з процесуальних питань судової експертизи.
 
   3.6. Змінний склад затверджується головою ЕКК.
   До змінного складу ЕКК входять найбільш досвідчені фахівці,
які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи
за спеціальністю не менше п’яти років.
   До змінного складу ЕКК можуть входити представники Мін’юсту,
фахівці інших  науково-дослідних  установ  судових  експертиз
Мін’юсту, а також наукових установ, навчальних закладів, інших
державних органів (за їх згодою).
   До участі в засіданні ЕКК запрошуються не менше двох фахівців
з тієї експертної спеціальності (кваліфікаційного класу), з якої
комісія проводить атестацію з метою присвоєння (підтвердження)
кваліфікації (кваліфікаційного класу) судового  експерта  або
розглядає  питання  щодо  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності.
 
   3.7. Члени ЕКК на час роботи в комісії звільняються від
виконання своїх службових обов’язків із збереженням середнього
заробітку за місцем основної роботи.
 
   3.8. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка
матеріалів для розгляду комісією, а також ведення діловодства
покладаються на секретаря ЕКК. Про час проведення засідання
заінтересовані особи повідомляються не пізніше як за 7 днів.
 
   3.9. Засідання комісії проводяться за потреби. Строк розгляду
подання не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до
комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин,
пов’язаних з їх розглядом, до 45 днів.
 
   3.10. Засідання ЕКК є правоможним, якщо в ньому беруть участь
не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців тієї
експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію щодо
присвоєння (підтвердження) кваліфікації (кваліфікаційного класу)
судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності.
 
   3.11. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має
право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його
об’єктивності.
   Питання про заявлений відвід вирішується іншими  членами
комісії  без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням.
 
   3.12. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів ЕКК і оформлюється протоколом.
Рішення щодо розгляду  питань  атестації  та  дисциплінарної
відповідальності судових експертів оформлюються протоколом згідно
з додатком 1.
   При розбіжності  думок  члени комісії, які не згодні з
рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол із позначкою
"З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які
додаються до протоколу.
 
   3.13. Матеріально-технічне,  фінансове  та  інформаційне
забезпечення діяльності ЕКК покладається на установи, у яких діють
комісії.
 
   3.14. ЕКК використовує бланк і печатку установи, у якій вона
діє.
 
    IV. Порядок атестації судових експертів ЦЕКК та ЕКК
 
   4.1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта фахівці науково-дослідних установ судових  експертиз
Мін’юсту повинні мати вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень
не нижче спеціаліста, пройти відповідну підготовку в галузі
судової  експертизи,  знати законодавство України про судову
експертизу.
 
   4.2. Кваліфікація   судового    експерта    фахівцям
науково-дослідних установ судових експертиз присвоюється згідно з
Переліком основних видів  судових  експертиз  та  експертних
спеціальностей,  за  якими присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту (додаток 4).
 
   4.3. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих
установ,   повинні   мати   відповідну   вищу   освіту,
освітньо-кваліфікаційний рівень не  нижче  спеціаліста,  знати
законодавство України про судову експертизу та пройти навчання
(стажування) у науково-дослідних установах судових  експертиз
Мін’юсту з відповідної експертної спеціальності, як правило, за
зонами регіонального обслуговування.
 
   4.4. Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не  є
працівниками  державних  спеціалізованих установ, присвоюється
згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних
спеціальностей,  за  яким  присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих
установах (додаток 5).
 
   4.5. Висококваліфіковані судові експерти, які мають стаж
роботи в державних спеціалізованих установах або у певних галузях
знань не менше 10 років та в даний час працюють в інших установах,
підприємствах, організаціях або перебувають на пенсії та на
підставі договорів працюють у науково-дослідних установах судових
експертиз Мін’юсту, можуть бути атестовані за спеціальностями з
криміналістичних видів експертиз.
   Атестація цих  осіб   проводиться   відповідною   ЕКК
науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту.
   Фахівці, які працюють у науково-дослідних установах судових
експертиз  Мін’юсту  на підставі договорів і залучаються до
проведення інших видів експертиз, проходять атестацію в ЦЕКК.
 
   4.6. Навчання  (стажування)  фахівців  здійснюється  за
програмами підготовки судових експертів з відповідних експертних
спеціальностей, які затверджуються головою ЦЕКК.
   Програма підготовки фахівців повинна передбачати проведення
лекційних та практичних занять, підготовку рефератів та проектів
висновків для проведення їх рецензування, у разі проходження
стажування на рецензування подаються копії висновків експертів.
   Організація рецензування  рефератів,  проектів  (копій)
висновків забезпечується науково-дослідною  установою  судових
експертиз  Мін’юсту,  у  якій  фахівець  проходить  навчання
(стажування).
 
   4.7. У разі проходження підготовки з  метою  присвоєння
кваліфікації судового експерта строк навчання фахівця визначається
в залежності від експертної спеціальності певного виду судової
експертизи, рівня базової підготовки, досвіду роботи фахівця у
відповідній галузі знань і, як правило, установлюється у межах від
1 до 6 місяців.
 
   4.8. У разі підтвердження кваліфікації судового експерта
строк стажування в залежності від експертної спеціальності певного
виду судової експертизи встановлюється від 2 тижнів до 3 місяців.
 
   4.9. Фахівцям,  які  не  є  працівниками  державних
спеціалізованих установ, протягом трьох робочих  днів  після
проходження навчання (стажування) на бланку відповідної установи
видається довідка про проходження  навчання  (стажування)  з
відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності
(додаток 6).
   Фахівці, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію
судового експерта, допускаються до атестації в ЦЕКК протягом трьох
місяців після проходження навчання (стажування).
 
   4.10. Фахівці,  які  не  є  працівниками  державних
спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити)
кваліфікацію  судового  експерта,  за  проходження  навчання
(стажування) уносять плату до науково-дослідних установ судових
експертиз Мін’юсту, розмір якої визначається, виходячи з фактичних
затрат на підготовку фахівця, а саме:
   кількість навчальних  годин  на  проведення  лекційних,
практичних занять та складання рецензій на реферати та проекти
(копії) висновків;
   участь у засіданні ЦЕКК членів змінного складу.
 
   4.11. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій
визначається відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства
освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти  та
наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.10.2005 за N 1130/11410.
   Розмір плати за участь членів комісії змінного складу у
засіданні ЦЕКК визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 23.04.99 N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування
витрат на відрядження в межах України та за кордон".
 
   4.12. Фахівець,  який  не  є  працівником  державної
спеціалізованої установи і має намір пройти атестацію, подає
особисто або надсилає поштою до ЦЕКК заяву.
   До заяви додаються:
   а) нотаріально засвідчена копія диплома про відповідну вищу
освіту;
   б) витяг з трудової книжки;
   в) довідка  про  проходження  навчання  (стажування)  з
відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності;
   г) реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі
присвоєння кваліфікації судового експерта);
   ґ) проекти (копії) трьох - п’яти висновків з експертних
спеціальностей відповідних видів експертиз;
   д) рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені
судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);
   е) дві фотокартки розміром 3х4.
 
   4.13. Документи подаються до ЦЕКК не пізніше ніж за 10 днів
до проведення атестації.
   Подані до ЦЕКК документи, оформлені з порушенням вимог цього
Положення, повертаються фахівцеві для належного їх оформлення.
 
   4.14. На кожного фахівця науково-дослідної установи судових
експертиз Мін’юсту, який підлягає атестації, складаються подання
та службова характеристика, що підписуються його безпосереднім
керівником, до яких додаються: у разі присвоєння кваліфікації -
копія диплома про відповідну вищу освіту, витяг з трудової книжки,
реферати,  проекти  висновків  та  рецензії на них, у разі
підтвердження кваліфікації - копії висновків експерта та рецензії
на них.
 
   4.15. Атестація  включає  вивчення поданих документів та
кваліфікаційний іспит, що проводиться у формі співбесіди, під час
якої фахівці дають відповіді на питання, поставлені членами
комісії.
 

   4.16. Під час атестації комісія відповідно до покладених на
неї завдань:
   розглядає подані документи та допускає експерта або відмовляє
йому в допуску до кваліфікаційного іспиту;
   приймає кваліфікаційний іспит.
 
   4.17. За наслідками кваліфікаційного іспиту в залежності від
рівня професійних знань комісія приймає одне з таких рішень:
   про присвоєння кваліфікації судового експерта;
   про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового
експерта;
   про відмову  в  присвоєнні  (підтвердженні)  кваліфікації
судового експерта.
 
   4.18. Про  результати  атестації  фахівцю  повідомляється
протягом 10 днів після проведення атестації.
 
   4.19. Якщо комісія прийняла рішення про відмову в присвоєнні
(підтвердженні) кваліфікації судового експерта, фахівець має право
в загальному порядку знову подати документи для проходження
атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта.
 
   4.20. Фахівці, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікація
судового експерта, включаються до державного Реєстру атестованих
судових експертів.
 
   4.21. У разі прийняття комісією рішення про присвоєння або
підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі -
Свідоцтво) (додаток 7) або робиться відмітка в Свідоцтві про
продовження терміну його дії.
   Судовому експерту, якому додатково надано право на проведення
іншого виду експертизи або за іншою експертною спеціальністю
видається доповнення до Свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта (додаток 8), яке є його невід’ємною частиною.
   Свідоцтво і доповнення до нього підписуються головою комісії
та  секретарем,  засвідчуються  печаткою  ЦЕКК  або печаткою
відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін’юсту.
Свідоцтво реєструється в журналі, ведення якого покладається на
секретаря комісії.
 
   4.22. Свідоцтво (доповнення до нього) дійсне протягом п’яти
років для працівників науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту за наявності посвідчення  співробітника  відповідної
установи і три роки - для фахівців, що не є працівниками державних
спеціалізованих установ.
   Строк дії Свідоцтва (доповнення до нього) продовжується після
підтвердження експертом кваліфікації на п’ять  і  три  роки
відповідно.
 
   4.23. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво
вважається недійсним, а кваліфікація судового експерта втраченою,
про що робиться відмітка в державному Реєстрі атестованих судових
експертів.
 
     V. Порядок розгляду питань щодо дисциплінарної
        відповідальності судових експертів
 
   5.1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) атестовані судові експерти за порушення
вимог  законодавства  України  про  судову експертизу та/або
методичних вимог під час проведення досліджень можуть  бути
притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
 
   5.2. Підставою  для  розгляду питань щодо дисциплінарної
відповідальності судових експертів ЦЕКК є:
   подання керівника  відповідного  структурного  підрозділу
Мін’юсту щодо результатів перевірки інформації про порушення
судовим  експертом  вимог  законодавства  України про судову
експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень;
   подання керівника  територіального  органу  юстиції  за
результатами перевірки діяльності судового експерта;
   подання голови ЕКК.
 
   5.3. Підставою  для  розгляду питань щодо дисциплінарної
відповідальності судових експертів ЕКК є:
   подання голови ЦЕКК, посадових осіб Мін’юсту за результатами
розгляду скарг на дії судових експертів та/або рецензій, складених
на висновки експертів науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту;
   подання керівництва та керівників структурних підрозділів
відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін’юсту
щодо  результатів перевірки інформації про порушення судовим
експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або
методичних вимог під час проведення досліджень.
 
   5.4. До подання додаються:
   документи, що містять інформацію про  порушення  судовим
експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або
методичних вимог під час проведення досліджень;
   документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового
експерта порушення;
   письмове пояснення  судового  експерта,  відносно  якого
пропонується   розглянути   питання   щодо   дисциплінарну
відповідальність.
 
   5.5. Рішення щодо винесення на розгляд відповідної комісії
питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта
приймається головою комісії.
 
   5.6. Розгляд  питань  щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності судових експертів відбувається за обов’язковою
участю судового експерта.
   У разі повторної неявки судового експерта на  засідання
комісії без поважних причин комісія може розглянути питання за
його відсутності або визнати присутність  судового  експерта
обов’язковою.
 
   5.7. До  початку  розгляду  питання  щодо дисциплінарної
відповідальності судовий експерт має право заявити відвід члену
комісії, якщо він вважає, що член комісії заінтересований в
результатах розгляду чи має сумнів у його об’єктивності з інших
причин.
   Питання про заявлений відвід вирішується іншими  членами
комісії  без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням. У разі рівності голосів член комісії вважається
відведеним.
 
   5.8. Під  час  розгляду  питання  щодо  дисциплінарної
відповідальності  судовий  експерт  може  ознайомлюватися  з
матеріалами та давати додаткові пояснення.
 
   5.9. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності приймається
простою більшістю голосів членів комісії і оформлюється протоколом
(додаток 1).
   При розбіжності думок члени комісії, які не  згодні  з
рішенням, підписують протокол з позначкою "З окремою думкою" та
оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.
 
   5.10. Рішення виноситься за відсутності судового експерта та
оголошується йому одразу після прийняття під підпис.
   У разі розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності
судового експерта за його відсутності про прийняте рішення він
повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.
 
   5.11. До судових експертів можуть бути застосовані такі
дисциплінарні стягнення:
   попередження;
   зупинення дії Свідоцтва;
   анулювання Свідоцтва;
   пониження кваліфікаційного  класу судового експерта (щодо
судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту).
   При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія повинна
врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких
вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за
попередні роки.
   Анулювання Свідоцтва може мати місце внаслідок  вчинення
судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри
до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер,
а також через визнання його не відповідним займаній посаді або в
разі набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо
судового експерта чи визнання судом цієї особи недієздатною.
 
   5.12. У  разі  застосування  до  судового  експерта
дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії  Свідоцтва
комісія зобов’язує судового експерта усунути встановлені порушення
або пройти навчання (стажування) у науково-дослідних установах
судових експертиз Мін’юсту за відповідною експертною спеціальністю
та повторно пройти атестацію.
 
   5.13. Свідоцтво  вилучається  до  виконання  вказаних
зобов’язань.
   У разі  виконання  зобов’язань  Свідоцтво  повертається
експертові без продовження терміну дії, на час якого його дію було
призупинено.
 
   5.14. У разі непроходження повторної  атестації  комісія
приймає рішення про анулювання Свідоцтва.
 
   5.15. У  разі  застосування  до  судового  експерта
дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання Свідоцтва у нього
вилучається Свідоцтво, а кваліфікація судового експерта вважається
втраченою, про що робиться відмітка  в  державному  Реєстрі
атестованих судових експертів.
   Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за
підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в
журналі.
 
   5.16. Дисциплінарне стягнення щодо судових експертів не може
бути накладене пізніше одного року з дня вчинення проступку.
 
   5.17. Рішення  комісії про притягнення до дисциплінарної
відповідальності  може  бути  оскаржене  в  установленому
законодавством порядку.
 
{ Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
             ПРОТОКОЛ N ____
       засідання ___________________________
               (назва комісії)
 
           "___"___________ 20__ р.
 
 
   Комісія у складі:
 голови __________________________________________________________
 членів __________________________________________________________
 і секретаря комісії _____________________________________________
 розглянула питання щодо:
 _________________________________________________________________
 та додані документи:
 _________________________________________________________________
 
 На засіданні комісії присутній
 _________________________________________________________________
           (прізвище та ініціали)
 
 Обговоривши питання та додані документи, комісія запропонувала
 _________________________________________________________________
           (прізвище та ініціали)
 
 відповісти на поставлені запитання.
 
 Відповіді оцінено: ______________________________________________
            (задовільно, незадовільно, обґрунтовано,
                  необґрунтовано)
 
 Експертно-кваліфікаційна комісія вирішила:
 (у протоколі зазначається одне з таких рішень)
 
 1. Присвоїти (підтвердити)
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім’я та по батькові)
 
 кваліфікацію судового експерта з правом проведення
 _________________________________________________________________
         (вид експертизи, спеціальність)
 
 2. Відмовити у присвоєнні
 (підтвердженні) _________________________________________________
             (прізвище, ім’я та по батькові)
 
 кваліфікації судового експерта __________________________________
                 (вид експертизи, спеціальність)
 
 3. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності:
 _________________________________________________________________
 
 Голова: _________________________________
 Секретар: _______________________________
 Члени: __________________________________
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
               ПЕРЕЛIК
   науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту,
     у яких діють експертно-кваліфікаційні комісії
 
 
   1. Дніпропетровський  науково-дослідний  інститут  судових
експертиз
   49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, офіс 361,
тел. (056) 726-54-00; факс 791-17-56.
 
   2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз
   83096, м. Донецьк, вул. Дібровна, 1-б тел. (0622) 90-14-18;
факс 335-90-59.
 
   3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
   01025, м. Київ, вул. В.Житомирська, 19, тел. (044) 206-46-41;
факс 206-46-49.
 
   4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз
   95001, Автономна  Республіка  Крим,  м.  Сімферополь,
вул. Чехова, 55-а, тел. (0652) 27-55-78; факс 61-06-96.
 
   5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
   79008, м. Львів, пл. Соборна, 7, тел. (0322) 72-94-89;
факс 72-66-68.
 
   6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
   65026, м.  Одеса,  вул.  Ланжеронівська, 21, тел. (048)
722-44-66; факс 722-52-59.
 
   7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
   61177, м.  Харків,  вул.  Золочівська,  8-а, тел. (057)
372-12-33; факс 372-20-01.
 
   8. Науково-дослідний центр судової експертизи  з  питань
інтелектуальної власності
   01021, м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2,  тел.  (044)
592-66-39.
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
                ЗОНИ
     регіонального обслуговування науково-дослідних
        установ судових експертиз Мін’юсту
 
 
   1. Дніпропетровський  науково-дослідний  інститут  судових
експертиз
   Дніпропетровська, Запорізька області.
 
   2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз
   Донецька і Луганська області.
 
   3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
   м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська,
Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
 
   4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз
   Автономна Республіка Крим.
 
   5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
   Волинська, Закарпатська,   Iвано-Франківська,  Львівська,
Рівненська і Чернівецька області.
 
   6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
   Кіровоградська, Миколаївська, Одеська і Херсонська області.
 
   7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
   Полтавська, Сумська, Харківська області та м. Севастополь.
 
   8. Науково-дослідний центр судової експертизи  з  питань
інтелектуальної власності
   Зона обслуговування поширюється на всі регіони.
 
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
               ПЕРЕЛIК
     основних видів судових експертиз та експертних
    спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація
      судового експерта фахівцям науково-дослідних
        установ судових експертиз Мін’юсту
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Види та підвиди  ¦   Iндекси   ¦ Види експертних ¦
¦   ¦ судових експертиз ¦  експертних  ¦ спеціальностей  ¦
¦   ¦          ¦ спеціальностей ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                I                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Почеркознавча і   ¦    1.1    ¦Дослідження почерку¦
¦   ¦авторознавча    ¦         ¦і підписів     ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    1.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦писемного мовлення ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2. ¦Технічна експертиза ¦    2.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦документів     ¦         ¦реквізитів     ¦
¦   ¦          ¦         ¦документів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    2.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріалів     ¦
¦   ¦          ¦         ¦документів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    2.3    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦друкарських форм та¦
¦   ¦          ¦         ¦інших засобів   ¦
¦   ¦          ¦         ¦виготовлення    ¦
¦   ¦          ¦         ¦документів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 3. ¦Балістична     ¦    3.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦вогнепальної зброї ¦
¦   ¦          ¦         ¦та слідів її    ¦
¦   ¦          ¦         ¦складових деталей ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    3.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦боєприпасів і   ¦
¦   ¦          ¦         ¦слідів пострілу  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    3.3    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦ситуаційних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦обставин пострілу ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 4. ¦Трасологічна    ¦    4.1    ¦Дослідження слідів ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦людини та слідів  ¦
¦   ¦          ¦         ¦тварини      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    4.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦знарядь, агрегатів,¦
¦   ¦          ¦         ¦інструментів і   ¦
¦   ¦          ¦         ¦залишених ними   ¦
¦   ¦          ¦         ¦слідів,      ¦
¦   ¦          ¦         ¦ідентифікація   ¦
¦   ¦          ¦         ¦цілого за частинами¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    4.3    ¦Криміналістичне  ¦
¦   ¦          ¦         ¦дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦

¦   ¦          ¦    4.4    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦ідентифікаційних  ¦
¦   ¦          ¦         ¦номерів та     ¦
¦   ¦          ¦         ¦рельєфних знаків  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    4.5    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦холодної зброї   ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    4.6    ¦Дактилоскопічні  ¦
¦   ¦          ¦         ¦дослідження    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 5. ¦Вибухово-технічна  ¦    5.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦вибухових речовин, ¦
¦   ¦          ¦         ¦продуктів вибуху  ¦
¦   ¦          ¦         ¦та пострілу    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    5.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦вибухових     ¦
¦   ¦          ¦         ¦пристроїв, слідів ¦
¦   ¦          ¦         ¦та обставин вибуху ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 6. ¦Фототехнічна і   ¦    6.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦портретна експертиза¦         ¦фотозображень та  ¦
¦   ¦          ¦         ¦технічних засобів ¦
¦   ¦          ¦         ¦їх виготовлення  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    6.2    ¦Iдентифікація особи¦
¦   ¦          ¦         ¦за ознаками    ¦
¦   ¦          ¦         ¦зовнішності за   ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріальними   ¦
¦   ¦          ¦         ¦зображеннями    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 7. ¦Експертиза     ¦    7.1    ¦Технічне      ¦
¦   ¦відеозвукозапису  ¦         ¦дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріалів та   ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів      ¦
¦   ¦          ¦         ¦відеозвукозапису  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    7.2    ¦Дослідження диктора¦
¦   ¦          ¦         ¦за фізичними    ¦
¦   ¦          ¦         ¦параметрами усного ¦
¦   ¦          ¦         ¦мовлення,     ¦
¦   ¦          ¦         ¦акустичних     ¦
¦   ¦          ¦         ¦сигналів та    ¦
¦   ¦          ¦         ¦середовищ     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    7.3    ¦Лінгвістичне    ¦
¦   ¦          ¦         ¦дослідження усного ¦
¦   ¦          ¦         ¦мовлення      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                II                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦Експертиза     ¦    8.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦матеріалів, речовин ¦         ¦лакофарбових    ¦
¦   ¦та виробів     ¦         ¦матеріалів і    ¦
¦   ¦          ¦         ¦покрить      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦полімерних     ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріалів,    ¦
¦   ¦          ¦         ¦пластмас і виробів ¦
¦   ¦          ¦         ¦з них       ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.3    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦волокнистих    ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріалів і    ¦
¦   ¦          ¦         ¦виробів з них   ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.4    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦нафтопродуктів і  ¦
¦   ¦          ¦         ¦пально-мастильних ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріалів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.5    ¦Дослідження скла, ¦
¦   ¦          ¦         ¦кераміки та    ¦
¦   ¦          ¦         ¦виробів з них   ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.6    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦наркотичних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів,      ¦
¦   ¦          ¦         ¦психотропних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦речовин, їх    ¦
¦   ¦          ¦         ¦аналогів та    ¦
¦   ¦          ¦         ¦прекурсорів    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.7    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦спиртомістких   ¦
¦   ¦          ¦         ¦сумішей      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.8    ¦Дослідження ґрунтів¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    8.9    ¦Дослідження металів¦
¦   ¦          ¦         ¦і сплавів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   8.10    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦наявності шкідливих¦
¦   ¦          ¦         ¦речовин у     ¦
¦   ¦          ¦         ¦навколишньому   ¦
¦   ¦          ¦         ¦середовищі     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   8.11    ¦Дослідження речовин¦
¦   ¦          ¦         ¦хімічних виробництв¦
¦   ¦          ¦         ¦та спеціальних   ¦
¦   ¦          ¦         ¦хімічних речовин  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   8.12    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦харчових продуктів ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   8.13    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦сильнодіючих і   ¦
¦   ¦          ¦         ¦отруйних речовин  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 9. ¦Біологічна     ¦    9.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦об’єктів рослинного¦
¦   ¦          ¦         ¦походження     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦    9.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦об’єктів тваринного¦
¦   ¦          ¦         ¦походження     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦               III                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 10. ¦Iнженерно-технічна ¦   10.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦обставин дорожньо- ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортної    ¦
¦   ¦          ¦         ¦пригоди      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦технічного стану  ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.3    ¦Дослідження деталей¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.4    ¦Транспортно-    ¦
¦   ¦          ¦         ¦трасологічні    ¦
¦   ¦          ¦         ¦дослідження    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.5    ¦Дослідження причин ¦
¦   ¦          ¦         ¦та наслідків    ¦
¦   ¦          ¦         ¦порушення вимог  ¦
¦   ¦          ¦         ¦безпеки      ¦
¦   ¦          ¦         ¦життєдіяльності та ¦
¦   ¦          ¦         ¦охорони праці   ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.6    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦об’єктів      ¦
¦   ¦          ¦         ¦нерухомості,    ¦
¦   ¦          ¦         ¦будівельних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦матеріалів,    ¦
¦   ¦          ¦         ¦конструкцій та   ¦
¦   ¦          ¦         ¦відповідних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦документів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.7    ¦Розподіл земель та ¦
¦   ¦          ¦         ¦визначення порядку ¦
¦   ¦          ¦         ¦користування    ¦
¦   ¦          ¦         ¦земельними     ¦
¦   ¦          ¦         ¦ділянками     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.8    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦обставин виникнення¦
¦   ¦          ¦         ¦і поширення пожеж ¦
¦   ¦          ¦         ¦та дотримання вимог¦
¦   ¦          ¦         ¦пожежної безпеки  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.9    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦комп’ютерної    ¦
¦   ¦          ¦         ¦техніки та     ¦
¦   ¦          ¦         ¦програмних     ¦
¦   ¦          ¦         ¦продуктів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.10   ¦Визначення     ¦
¦   ¦          ¦         ¦оціночної вартості ¦
¦   ¦          ¦         ¦будівельних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦об’єктів та споруд ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.11   ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦обставин      ¦
¦   ¦          ¦         ¦залізничної    ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортної    ¦
¦   ¦          ¦         ¦пригоди      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.12   ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦технічного стану  ¦
¦   ¦          ¦         ¦рухомого складу  ¦
¦   ¦          ¦         ¦залізничного    ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспорту     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.13   ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦інженерного    ¦
¦   ¦          ¦         ¦обладнання верхньої¦
¦   ¦          ¦         ¦будови колії    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.14   ¦Оцінка земельних  ¦
¦   ¦          ¦         ¦ділянок      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.15   ¦Дослідження причин ¦
¦   ¦          ¦         ¦та наслідків    ¦
¦   ¦          ¦         ¦надзвичайних подій ¦
¦   ¦          ¦         ¦в гірничій     ¦
¦   ¦          ¦         ¦промисловості та в ¦
¦   ¦          ¦         ¦підземних умовах  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.16   ¦Дорожньо-технічні ¦
¦   ¦          ¦         ¦дослідження    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.17   ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦телекомунікаційних ¦
¦   ¦          ¦         ¦систем (обладнання)¦
¦   ¦          ¦         ¦та засобів     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   10.18   ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦технічної     ¦
¦   ¦          ¦         ¦експлуатації    ¦
¦   ¦          ¦         ¦електроустаткування¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                IV                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 11. ¦Економічна     ¦   11.1    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦документів     ¦
¦   ¦          ¦         ¦бухгалтерського,  ¦
¦   ¦          ¦         ¦податкового обліку ¦
¦   ¦          ¦         ¦і звітності    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   11.2    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦документів про   ¦
¦   ¦          ¦         ¦економічну     ¦
¦   ¦          ¦         ¦діяльність     ¦
¦   ¦          ¦         ¦підприємств і   ¦
¦   ¦          ¦         ¦організацій    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   11.3    ¦Дослідження    ¦
¦   ¦          ¦         ¦документів     ¦
¦   ¦          ¦         ¦фінансово-кредитних¦
¦   ¦          ¦         ¦операцій      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 12. ¦Товарознавча    ¦   12.1    ¦Оцінка машин,   ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦обладнання,    ¦
¦   ¦          ¦         ¦сировини та    ¦
¦   ¦          ¦         ¦товарів народного ¦
¦   ¦          ¦         ¦споживання     ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦Автотоварознавча  ¦   12.2    ¦Визначення вартості¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦дорожніх      ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортних    ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів, розміру  ¦
¦   ¦          ¦         ¦збитку, завданого ¦
¦   ¦          ¦         ¦власнику      ¦
¦   ¦          ¦         ¦транспортного   ¦
¦   ¦          ¦         ¦засобу       ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   12.3    ¦Оцінка судноплавних¦
¦   ¦          ¦         ¦засобів      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   12.4    ¦Оцінка літальних  ¦
¦   ¦          ¦         ¦апаратів      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                V                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 13. ¦Експертиза у сфері ¦         ¦          ¦
¦   ¦інтелектуальної   ¦         ¦          ¦
¦   ¦власності      ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.1.¦Дослідження,    ¦   13.1.1   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦пов’язані з    ¦
¦   ¦літературними і   ¦         ¦літературними,   ¦
¦   ¦художніми творами  ¦         ¦художніми творами ¦
¦   ¦          ¦         ¦та інші      ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   13.1.2   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦         ¦пов’язані з    ¦
¦   ¦          ¦         ¦комп’ютерними   ¦
¦   ¦          ¦         ¦програмами і    ¦
¦   ¦          ¦         ¦компіляціями даних ¦
¦   ¦          ¦         ¦(базами даних)   ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.2.¦Дослідження,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦          ¦
¦   ¦виконаннями,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦фонограмами,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦відеограмами,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦програмами     ¦         ¦          ¦
¦   ¦(передачами)    ¦         ¦          ¦
¦   ¦організацій мовлення¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.3.¦Дослідження,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦          ¦
¦   ¦винаходами і    ¦         ¦          ¦
¦   ¦корисними моделями ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.4.¦Дослідження,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦          ¦
¦   ¦промисловими    ¦         ¦          ¦
¦   ¦зразками      ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.5.¦Дослідження,    ¦   13.5.1   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦пов’язані з сортами ¦         ¦пов’язані з    ¦
¦   ¦рослин і породами  ¦         ¦сортами рослин   ¦
¦   ¦тварин       ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦   ¦          ¦   13.5.2   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦         ¦пов’язані з    ¦
¦   ¦          ¦         ¦породами тварин  ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.6.¦Дослідження     ¦         ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦          ¦
¦   ¦комерційними    ¦         ¦          ¦
¦   ¦(фірмовими)     ¦         ¦          ¦
¦   ¦найменуваннями,   ¦         ¦          ¦
¦   ¦торговельними    ¦         ¦          ¦
¦   ¦марками (знаками для¦         ¦          ¦
¦   ¦товарів і послуг), ¦         ¦          ¦
¦   ¦географічними    ¦         ¦          ¦
¦   ¦зазначеннями    ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.7.¦Дослідження,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦          ¦
¦   ¦топографіями    ¦         ¦          ¦
¦   ¦інтегральних    ¦         ¦          ¦
¦   ¦мікросхем      ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.8.¦Дослідження,    ¦         ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦         ¦          ¦
¦   ¦комерційною     ¦         ¦          ¦
¦   ¦таємницею (ноу-хау) ¦         ¦          ¦
¦   ¦і          ¦         ¦          ¦
¦   ¦раціоналізаторськими¦         ¦          ¦
¦   ¦пропозиціями    ¦         ¦          ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦13.9.¦Економічні     ¦         ¦          ¦
¦   ¦дослідження у сфері ¦         ¦          ¦
¦   ¦інтелектуальної   ¦         ¦          ¦
¦   ¦власності      ¦         ¦          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦               VI                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 14. ¦Психологічна    ¦   14.1    ¦Психологічні    ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦дослідження    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 15. ¦Мистецтвознавча   ¦   15.1    ¦Мистецтвознавчі  ¦
¦   ¦експертиза     ¦         ¦дослідження    ¦
¦-----+--------------------+-----------------+-------------------¦
¦ 16. ¦Оцінка цілісних   ¦   16.1    ¦Оцінка цілісних  ¦
¦   ¦майнових комплексів ¦         ¦майнових      ¦
¦   ¦          ¦         ¦комплексів, паїв, ¦
¦   ¦          ¦         ¦цінних паперів   ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
               ПЕРЕЛIК
     основних видів судових експертиз та експертних
    спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація
      судового експерта фахівцям, що не працюють
       у державних спеціалізованих установах
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Види та підвиди  ¦  Iндекси   ¦ Види експертних  ¦
¦   ¦ судових експертиз ¦  експертних  ¦  спеціальностей  ¦
¦   ¦          ¦ спеціальностей ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦ 1 ¦Iнженерно-технічна ¦   10.1   ¦Дослідження обставин¦
¦   ¦експертиза     ¦        ¦дорожньо-      ¦
¦   ¦          ¦        ¦транспортної пригоди¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   10.2   ¦Дослідження     ¦
¦   ¦          ¦        ¦технічного стану  ¦
¦   ¦          ¦        ¦транспортних засобів¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦ 2 ¦Будівельно-технічна ¦   10.6   ¦Дослідження об’єктів¦
¦   ¦експертиза     ¦        ¦нерухомості,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦будівельних     ¦
¦   ¦          ¦        ¦матеріалів,     ¦
¦   ¦          ¦        ¦конструкцій та   ¦
¦   ¦          ¦        ¦відповідних     ¦
¦   ¦          ¦        ¦документів     ¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   10.7   ¦Розподіл земель та ¦
¦   ¦          ¦        ¦визначення порядку ¦
¦   ¦          ¦        ¦користування    ¦
¦   ¦          ¦        ¦земельними ділянками¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   10.10   ¦Визначення оціночної¦
¦   ¦          ¦        ¦вартості будівельних¦
¦   ¦          ¦        ¦об’єктів та споруд ¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   10.14   ¦Оцінка земельних  ¦
¦   ¦          ¦        ¦ділянок       ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦ 3 ¦Економічна     ¦   11.1   ¦Дослідження     ¦
¦   ¦експертиза     ¦        ¦документів     ¦
¦   ¦          ¦        ¦бухгалтерського,  ¦
¦   ¦          ¦        ¦податкового обліку ¦
¦   ¦          ¦        ¦і звітності     ¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   11.2   ¦Дослідження     ¦
¦   ¦          ¦        ¦документів про   ¦
¦   ¦          ¦        ¦економічну     ¦
¦   ¦          ¦        ¦діяльність     ¦
¦   ¦          ¦        ¦підприємств і    ¦
¦   ¦          ¦        ¦організацій     ¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   11.3   ¦Дослідження     ¦
¦   ¦          ¦        ¦документів     ¦
¦   ¦          ¦        ¦фінансово-кредитних ¦
¦   ¦          ¦        ¦операцій      ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦ 4 ¦Товарознавча    ¦   12.1   ¦Оцінка машин,    ¦
¦   ¦експертиза     ¦        ¦обладнання,     ¦
¦   ¦          ¦        ¦сировини та товарів ¦
¦   ¦          ¦        ¦народного споживання¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦ 5 ¦Автотоварознавча  ¦   12.2   ¦Визначення вартості ¦
¦   ¦експертиза     ¦        ¦дорожніх      ¦
¦   ¦          ¦        ¦транспортних    ¦
¦   ¦          ¦        ¦засобів, розміру  ¦
¦   ¦          ¦        ¦збитку, завданого  ¦
¦   ¦          ¦        ¦власнику      ¦
¦   ¦          ¦        ¦транспортного засобу¦

¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   12.3   ¦Оцінка судноплавних ¦
¦   ¦          ¦        ¦засобів       ¦
¦   ¦          ¦----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   12.4   ¦Оцінка літальних  ¦
¦   ¦          ¦        ¦апаратів      ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦ 6. ¦Експертиза у сфері ¦        ¦          ¦
¦   ¦інтелектуальної   ¦        ¦          ¦
¦   ¦власності      ¦        ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.1.¦Дослідження,    ¦   13.1.1   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦літературними і   ¦        ¦літературними    ¦
¦   ¦художніми творами  ¦        ¦творами       ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   13.1.2   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦          ¦        ¦комп’ютерними    ¦
¦   ¦          ¦        ¦програмами і    ¦
¦   ¦          ¦        ¦компіляціями даних ¦
¦   ¦          ¦        ¦(базами даних)   ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   13.1.3   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦          ¦        ¦художніми творами  ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.2.¦Дослідження об’єктів¦        ¦          ¦
¦   ¦суміжних прав    ¦        ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.3.¦Дослідження,    ¦   13.3.1   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦винаходами і    ¦        ¦винаходами і    ¦
¦   ¦корисними моделями ¦        ¦корисними моделями ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   13.3.2   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦          ¦        ¦винаходами і    ¦
¦   ¦          ¦        ¦корисними моделями у¦
¦   ¦          ¦        ¦галузі хімії,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦фармацевтики та   ¦
¦   ¦          ¦        ¦біотехнології    ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.4.¦Дослідження,    ¦        ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦        ¦          ¦
¦   ¦промисловими    ¦        ¦          ¦
¦   ¦зразками      ¦        ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.5.¦Дослідження,    ¦   13.5.1   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦пов’язані з сортами ¦        ¦пов’язані з сортами ¦
¦   ¦рослин і породами  ¦        ¦рослин       ¦
¦   ¦тварин       ¦        ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   13.5.2   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦          ¦        ¦породами тварин   ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.6.¦Дослідження     ¦        ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦        ¦          ¦
¦   ¦комерційними    ¦        ¦          ¦
¦   ¦(фірмовими)     ¦        ¦          ¦
¦   ¦найменуваннями,   ¦        ¦          ¦
¦   ¦торговельними    ¦        ¦          ¦
¦   ¦марками (знаками для¦        ¦          ¦
¦   ¦товарів і послуг), ¦        ¦          ¦
¦   ¦географічними    ¦        ¦          ¦
¦   ¦зазначеннями    ¦        ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.7.¦Дослідження,    ¦        ¦          ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦        ¦          ¦
¦   ¦топографіями    ¦        ¦          ¦
¦   ¦інтегральних    ¦        ¦          ¦
¦   ¦мікросхем      ¦        ¦          ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.8.¦Дослідження,    ¦   13.8.1   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦пов’язані з     ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦комерційною     ¦        ¦комерційною     ¦
¦   ¦таємницею (ноу-хау) ¦        ¦таємницею (ноу-хау) ¦
¦   ¦і          ¦        ¦і          ¦
¦   ¦раціоналізаторськими¦        ¦раціоналізаторськими¦
¦   ¦пропозиціями    ¦        ¦пропозиціями    ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦   ¦          ¦   13.8.2   ¦Дослідження,    ¦
¦   ¦          ¦        ¦пов’язані з     ¦
¦   ¦          ¦        ¦комерційною     ¦
¦   ¦          ¦        ¦таємницею (ноу-хау) ¦
¦   ¦          ¦        ¦і          ¦
¦   ¦          ¦        ¦раціоналізаторськими¦
¦   ¦          ¦        ¦пропозиціями у   ¦
¦   ¦          ¦        ¦галузі хімії    ¦
¦-----+--------------------+----------------+--------------------¦
¦13.9.¦Економічні     ¦        ¦          ¦
¦   ¦дослідження у сфері ¦        ¦          ¦
¦   ¦інтелектуальної   ¦        ¦          ¦
¦   ¦власності      ¦        ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
               ДОВIДКА
 
 
   Видана ______________________________________________________
            (прізвище, ім’я, по батькові)
 
у тому, що він (вона) з _____________ до _______________ 20__ року
пройшов(ла) навчання (стажування) за _____________________________
                     (назва програми, вид
                    експертної спеціальності)
 
   Довідка видана  для   пред’явлення   до   Центральної
експертно-кваліфікаційної  комісії  при  Міністерстві  юстиції
України.
 
 Директор        (підпис)      (____________________)
                       (прізвище, ініціали)
 
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
             ЗРАЗОК ТА ОПИС
       Свідоцтва про присвоєння кваліфікації
            судового експерта
 
 
------------------------------------------------------------------
¦МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ   ¦МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ ¦
¦                 ¦               ¦
¦СВIДОЦТВО N _____        ¦СВIДОЦТВО N _____       ¦
¦                 ¦               ¦
¦Видано              ¦Дійсне до           ¦
¦________________________________ ¦______________________ 20  р.¦
¦________________________________ ¦               ¦
¦                 ¦               ¦
¦про те, що йому (їй) рішенням  ¦Продовжено до         ¦
¦________________________________ ¦______________________ 20  р.¦
¦     (назва комісії)     ¦               ¦
¦                 ¦               ¦
¦від "___"___________ _____ р.  ¦М.П.             ¦
¦                 ¦               ¦
¦присвоєно (підтверджено)     ¦               ¦
¦кваліфікацію судового експерта з ¦Голова ___________      ¦
¦правом проведення        ¦Секретар _________      ¦
¦________________________________ ¦               ¦
¦                 ¦               ¦
¦експертиз за спеціальністю    ¦Продовжено до         ¦
¦________________________________ ¦______________________ 20  р.¦
¦                 ¦               ¦
¦Фото               ¦               ¦
¦М.П.               ¦М.П.             ¦
¦                 ¦               ¦
¦Голова  ____________      ¦Голова  ____________     ¦
¦      (підпис)       ¦      (підпис)      ¦
¦Секретар ____________      ¦Секретар ____________     ¦
¦      (підпис)       ¦      (підпис)      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового  експерта,
видане ЦЕКК Мін’юсту України, друкується в обкладинці червоного
кольору, а видане ЕКК науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту України - синього кольору розміром 90х240 мм. Лицевий бік
обкладинки має зображення Державного Герба України і  напис
"Свідоцтво".
 
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.Головченко
 
 
                   Додаток 8
                   до Положення
                   про експертно-кваліфікаційні
                   комісії та атестацію судових
                   експертів
 
 
            ЗРАЗОК ДОПОВНЕННЯ
       до Свідоцтва про присвоєння кваліфікації
            судового експерта
 
 
              Герб України
          Міністерство юстиції України
   _____________________________________________________
             (назва комісії)
 
        Доповнення до свідоцтва N _______
     про присвоєння кваліфікації судового експерта
 
------------------------------------------------------------------
¦________________________________________________________________¦
¦         (прізвище, ім’я та по батькові)        ¦
¦________________________________________________________________¦
¦                                ¦
¦рішенням                            ¦
¦________________________________________________________________¦
¦                                ¦
¦від "___"____________ 20__ р. N _____              ¦
¦                                ¦
¦додатково надано право проведення ____________________ експертиз¦
¦за спеціальністю                        ¦
¦________________________________________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦                                ¦
¦Доповнення до свідоцтва дійсне до "___"____________ 20__ р.   ¦
¦                                ¦
¦Голова   _____________                    ¦
¦       (підпис)                      ¦
¦            М.П.                   ¦
¦Секретар  _____________                    ¦
¦       (підпис)                      ¦
¦                                ¦
¦Продовжено до "___"____________ 20__ р.             ¦
¦                                ¦
¦Голова ЕКК ____________                     ¦
¦       (підпис)                      ¦
¦            М.П.                   ¦
¦Секретар  ____________                     ¦
¦       (підпис)                      ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1054/5
( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
 
 Начальник управління експертного
 забезпечення правосуддя              Л.М.ГоловченкоЩодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.02.2005 N 259
 
 
       Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію
         в Державному реєстрі оцінювачів
 
 
   Відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.2001 N 2355 ( z1092-01 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283, у зв’язку з отриманням
Северином Д.С. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ N 2048, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, Н А К А З У Ю:
 
   1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 22.07.2002 N 1522, видане ФДМУ Северину Д.С.
 
   2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Северина Д.С.  з
урахуванням нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача і внести
відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Голови Фонду                Д.ПарфененкоПро забезпечення проведення призову громадян України на строкову військову службу у вересні — листопаді 2005 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 серпня 2005 р. N 842
                Київ
 
      Про забезпечення проведення призову громадян
       України на строкову військову службу у
         вересні - листопаді 2005 року
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 5 серпня 2005 р.
N 1139 ( 1139/2005 ) "Про звільнення в запас військовослужбовців
та черговий призов громадян України на строкову військову службу у
вересні - листопаді   2005   року"   Кабінет   Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити:
 
   чисельність громадян  України, які підлягають призову на
строкову військову службу у вересні - листопаді 2005 р.  з
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя,
згідно з додатком 1;
 
   обсяги видатків для проведення призову громадян України на
строкову військову службу у вересні - листопаді 2005 р. у межах
асигнувань, установлених Міністерству оборони та іншим центральним
органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими
формуваннями, за відповідними бюджетними програмами згідно з
додатком 2.
 
   2. Міністерству  оборони,  Службі  безпеки, Адміністрації
Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству транспорту   та   зв’язку   перерахувати   до
10 вересня 2005 р. кошти на рахунки військового комісаріату
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських військових комісаріатів в  обсягах,
затверджених цією постановою.
 
   3. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити  виконання  заходів, пов’язаних з підготовкою та
проведенням призову громадян України на строкову військову службу
у вересні - листопаді 2005 року.
 
   4. Міністерству транспорту та зв’язку забезпечити згідно із
заявками військових командувань перевезення звільнених у запас із
Збройних Сил та інших військових формувань військовослужбовців,
які вислужили встановлені строки строкової військової служби, та
осіб, призваних на строкову військову службу у вересні - листопаді
2005 р., з додержанням вимог безпеки та правил  перевезень
військових  пасажирів,  багажу  і  вантажобагажу  залізничним
транспортом, а також проведення розрахунків за ці перевезення
згідно з діючими тарифами.
 
 
   Прем’єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 29
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 31 серпня 2005 р. N 842
 
              ЧИСЕЛЬНІСТЬ
       громадян України, які підлягають призову
           на строкову військову
       службу у вересні - листопаді 2005 р. з
       Автономної Республіки Крим, областей,
           мм. Києва і Севастополя
 
 
                              (осіб)
---------------------------------------------------------------------
|   Регіон   |Підлягають|   У тому числі для    |Державної|
|         |відправле-|----------------------------|спеціаль-|
|         | нню у  |Зброй- |СБУ|Держав-|Внутріш-|  ної  |
|         | війська, |них Сил|  | ної  | ніх  | служби |
|         | усього  |    |  |прикор-| військ |транспор-|
|         |     |    |  |донної | МВС  |  ту  |
|         |     |    |  |служби |    |     |
|         |     |    |  |    |    |     |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Автономна    |   1491 | 1028 | 19|  187 |  230 |   27 |
|Республіка Крим |     |    |  |    |    |     |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Області:     |     |    |  |    |    |     |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Вінницька    |   1380 |  865 | 15|  135 |  325 |   40 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Волинська    |   1260 |  888 | 2|  130 |  200 |   40 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Дніпропетровська |   2200 | 1551 |  |  195 |  354 |   100 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Донецька     |   2500 | 1604 | 2|  256 |  439 |   199 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Житомирська   |   1442 |  917 | 63|  146 |  230 |   86 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Закарпатська   |   1200 |  700 |  |  140 |  280 |   80 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Запорізька    |   1650 | 1100 |  |  504 |  326 |   50 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Івано-Франківська|   1200 |  815 |  |  135 |  200 |   50 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Київська     |   1837 | 1309 | 65|  155 |  288 |   20 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Кіровоградська  |   1450 | 1146 | 30|  145 |  128 |    1 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Луганська    |   1790 | 1287 | 1|  180 |  272 |   50 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Львівська    |   1789 | 1215 | 30|  150 |  280 |   114 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Миколаївська   |   1100 |  757 |  |  100 |  243 |     |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Одеська     |   1690 | 1080 | 70|  200 |  270 |   70 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Полтавська    |   1744 | 1133 | 60|  160 |  303 |   88 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Рівненська    |   1350 |  945 | 30|  125 |  210 |   40 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Сумська     |   1670 | 1083 | 10|  160 |  327 |   90 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Тернопільська  |   950 |  615 |  |  110 |  180 |   45 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Харківська    |   2225 | 1509 | 57|  192 |  377 |   90 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Херсонська    |   1080 |  777 | 1|  155 |  147 |     |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Хмельницька   |   1420 |  984 | 46|  100 |  250 |   40 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Черкаська    |   1275 |  739 | 10|  146 |  294 |   86 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Чернігівська   |   1633 | 1063 | 2|  146 |  332 |   90 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Чернівецька   |   940 |  569 |  |  130 |  200 |   41 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|м. Київ     |   1725 | 1217 | 76|  125 |  287 |   20 |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|м. Севастополь  |   159 |  104 | 1|  23 |   28 |    3 |
|         |     |    |  |    |    |     |
|-----------------+----------+-------+---+-------+--------+---------|
|Усього      |  40150 | 27000 |590| 4000 |  7000 |  1560 |
---------------------------------------------------------------------
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 31 серпня 2005 р. N 842
 
               ОБСЯГИ
     видатків для проведення призову громадян України
          на строкову військову службу
         у вересні - листопаді 2005 р.
 
 
                             (гривень)
-----------------------------------------------------------------------------------
|   Регіон   |Загальні |      У тому числі для       | Державної |
|         | обсяги |-----------------------------------------|спеціальної|
|         |видатків |Збройних | СБУ | Державної |Внутрішніх| служби  |
|         |     |  Сил  |    |прикордонної| військ |транспорту |
|         |     |     |    |  служби  |  МВС  |      |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Автономна    | 127927,8| 88202,4| 1630,2|  16044,6 |  19734 |  2316,6 |
|Республіка Крим |     |     |    |      |     |      |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|  Області:   |     |     |    |      |     |      |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Вінницька    | 118404 | 74217 | 1287 |  11583  |  27885 |  3432  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Волинська    | 108108 | 76190,4| 171,6|  11154  |  17160 |  3432  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Дніпропетровська | 188760 | 133075,8|    |  16731  |  30373,2|  8580  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Донецька     | 214500 | 137623,2| 171,6|  21964,8 |  37666,2| 17074,2 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Житомирська   | 123723,6| 78678,6| 5405,4|  12526,8 |  19734 |  7378,8 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Закарпатська   | 102960 | 60060 |    |  12012  |  24024 |  6864  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Запорізька    | 141570 | 94380 |    |  14929,2 |  27970,8|  4290  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Івано-Франківська| 102960 | 69927 |    |  11583  |  17160 |  4290  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Київська     | 157614,6| 112312,2| 5577 |  13299  |  24710,4|  1716  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Кіровоградська  | 124410 | 98326,8| 2574 |  12441  |  10982,4|   85,8 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Луганська    | 153582 | 110424,6|  85,8|  15444  |  23337,6|  4290  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Львівська    | 153496,2| 104247 | 2574 |  12870  |  24024 |  9781,2 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Миколаївська   | 94380 | 64950,6|    |  8580  |  20849,4|      |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Одеська     | 145002 | 92664 | 6006 |  17160  |  23166 |  6006  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Полтавська    | 149635,2| 97211,4| 5148 |  13728  |  25997,4|  7550,4 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Рівненська    | 115830 | 81081 | 2574 |  10725  |  18018 |  3432  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Сумська     | 143286 | 92921,4| 858 |  13728  |  28056,6|  7722  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Тернопільська  | 81510 | 52767 |    |  9438  |  15444 |  3861  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Харківська    | 190905 | 129472,2| 4890,6|  16473,6 |  32346,6|  7722  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Херсонська    | 92664 | 66666,6|  85,8|  13299  |  12612,6|      |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Хмельницька   | 121836 | 84427,2| 3946,8|  8580  |  21450 |  3432  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Черкаська    | 109395 | 63406,2| 858 |  12526,8 |  25225,2|  7378,8 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Чернігівська   | 140111,4| 91205,4| 171,6|  12526,8 |  28485,6|  7722  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Чернівецька   | 80652 | 48820,2|    |  11154  |  17160 |  3517,8 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|м. Київ     | 148005 | 104418,6| 6520,8|  10725  |  24624,6|  1716  |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|м. Севастополь  | 13642,2|  8923,2|  85,8|  1973,4 |  2402,4|  257,4 |
|-----------------+---------+---------+-------+------------+----------+-----------|
|Усього      |3444870 |2316600 |50622 | 343200  | 600600 | 133848  |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   Примітка. Витрати,   пов’язані   з   підготовкою   та
        проведенням призову одного призовника, становлять
        85 гривень 80 копійок.