Архивы по Категориям: Документы за 2002 г. - Page 898

Щодо організації роботи кас у післяопераційний час


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
 N 11-111/1301-4564 від 22.07.2002
                   Територіальні управління
                   Національного банку України
                   Управління організації
                   роботи з готівкою
                   Установи банків
 
          Щодо організації роботи кас
           у післяопераційний час
 
   Національний банк України на численні запити територіальних
управлінь та установ банків України щодо організації роботи кас у
післяопераційний час повідомляє наступне.
   Згідно із ст.1, (п.1.22) Закону України "Про платіжні системи
та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2346-III
( 2346-14 ), тривалість операційного часу, встановлюється банком
самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах.
Банки можуть створювати каси для обслуговування фізичних осіб у
післяопераційний час. Операції, здійснені касами  комерційних
банків у післяопераційний час, відображаються за бухгалтерським
обліком наступного робочого дня.
   Для організації роботи в післяопераційний час, видача готівки
під звіт касирам має оформлюватись у відповідності до п.130
Інструкції N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах
банків України", затвердженої постановою Правління  НБУ  від
07.07.94 N 129 ( v0001500-94 ) (надалі - Інструкція N 1) з
відображенням в Книзі обліку  прийнятих  і  виданих  грошей
(цінностей). У цьому разі відповідні операції по переміщенню
готівки в межах однієї операційної каси за бухгалтерським обліком
та статистичною звітністю не відображаються.
   Банк також відповідно до вищезазначеного пункту Інструкції
( v0001500-94 ) може організувати ведення обліку операційної каси
за аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети
в касі банку" (рахунок 1001). Порядок ведення аналітичного обліку
видачі готівки касирам та звітування останніми, зведення та
перевірки операційної каси розробляється банком самостійно. У
цьому разі, видача готівки касирам для роботи в післяопераційний
час оформлюється видатковим касовим ордером, а ці операції мають
відображатися за бухгалтерським обліком та за символами 39 та 66
статистичної звітності про касові обороти банків за ф.ф.747, 748
(у даний час відпрацьовуються зміни до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу установами банків України ( z0216-01 )
щодо змісту вищезазначених символів).
   Видача касирам під звіт необхідної суми готівки для роботи в
післяопераційний час здійснюється після зведення операційної каси.
При цьому, у Книзі обліку готівки операційної каси й інших
цінностей  банку  за  рахунком  1001  залишок  готівки  має
відображатися:  всього,  та  у  тому  числі  окремим рядком
відображається готівка, яка знаходиться у сховищі, та окремим
рядком - готівка, що видана підзвіт касирам. Після закінчення
проведення операцій в післяопераційний час, касові працівники
складають довідку касира, звіряють касові обороти з касовими
журналами і разом  із  залишками  готівки,  сформованими  в
установленому порядку, залишають їх на зберігання у порядку,
визначеному в п.20 Інструкції N 1 ( v0001500-94 ).
   Наступного робочого дня касові документи, довідки касирів та
залишки готівки передаються касиром завідуючому касою для зведення
операційної каси.
 
 Заступник Голови                    Я.Ф.Солтис
 Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України виборчого блоку політичних партій «Руський Блок» по виборах нар…


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 56 від 23.01.2002
   м. Київ
     Про відмову в реєстрації кандидатів у народні
   депутати України в багатомандатному загальнодержавному
  виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів
  у народні депутати України виборчого блоку політичних партій
    "Руський Блок" по виборах народних депутатів України
            31 березня 2002 року
 
   Розглянувши заяву  політичних  партій  "За  Русь єдину",
"Русько-український Союз", "Союз", що утворили виборчий блок
політичних партій "Руський Блок", про реєстрацію кандидатів у
народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі, висунутих 10 січня 2002 року від вищезазначеного
виборчого блоку на міжпартійному з’їзді цих партій та включених до
виборчого списку кандидатів у народні депутати України виборчого
блоку політичних партій "Руський Блок" по виборах  народних
депутатів України 31 березня 2002 року, а також додані до неї
необхідні для реєстрації документи та беручи до уваги, що окремі з
них не відповідають вимогам частин перших статей 41, 44 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ),
відповідно до частин сьомої, одинадцятої статті 45, пункту 2
частини першої, частини другої статті 47 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та керуючись
статтею 11 Закону  України  "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-ВР ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Відмовити в реєстрації таких кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі із
включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати
України виборчого блоку політичних  партій  "Руський  Блок",
утвореного   політичними   партіями   "За  Русь  єдину",
"Русько-український Союз", "Союз", по виборах народних депутатів
України 31 березня 2002 року з підстав неналежного оформлення
необхідних для реєстрації документів:
   Свістунова Олександра Григоровича, включеного до виборчого
списку під N 1, автобіографія якого ним не підписана;
   Кравченка Володимира Володимировича, включеного до виборчого
списку під N 6, заява якого про згоду балотуватися кандидатом у
народні депутати України не містить зобов’язання у разі обрання
його народним депутатом України передати в управління іншій особі
належні йому підприємства, а також корпоративні права;
   Зірідіса Василя Федоровича, включеного до виборчого списку
під N 11, у заяві якого про згоду балотуватися кандидатом у
народні депутати України зазначено прізвище Зиридис;
   Сергачова Валерія Олександровича, включеного до виборчого
списку під N 20, автобіографія якого не містить відомостей про
його партійність;
   Провозіна Валерія Володимировича, включеного до виборчого
списку під N 36, заява якого про згоду балотуватися кандидатом у
народні депутати України не містить зобов’язання у разі обрання
його народним депутатом України передати в управління іншій особі
належні йому підприємства, а також корпоративні права;
   Полякової Надії Геннадіївни, включеної до виборчого списку
під N 38, місце проживання якої, зазначене в автобіографії, не
збігається з місцем проживання, зазначеним у виборчому списку;
   Сідельнікова Валентина Павловича, включеного до виборчого
списку під N 57, в автобіографії, декларації та заяві якого про
згоду балотуватися кандидатом у народні депутати України зазначено
прізвище Сидєльніков;
   Локтіонова Володимира Олексійовича, включеного до виборчого
списку під N 63, декларація якого не містить дати та підпису щодо
ствердження правильності зазначених у декларації відомостей;
   Раковського Христіана Валер’яновича, включеного до виборчого
списку під N 69, автобіографія якого не містить відомостей про
місце роботи;
   Мельникова Олексія Олексійовича, включеного до  виборчого
списку  під N 72, у заяві, автобіографії, декларації якого
зазначено прізвище Мельніков,  а  автобіографія  не  містить
відомостей про його партійність;
   Башкатова Миколи  Олександровича, включеного до виборчого
списку під N 74, автобіографія якого не містить відомостей про
сімейний стан та склад сім’ї;
   Тіпакова Валерія  Олександровича, включеного до виборчого
списку під N 75, автобіографія якого немістить відомостей про
посаду (заняття, місце роботи);
   Золотухіна Володимира Дем’яновича, включеного до виборчого
списку під N 83, автобіографія якого не містить відомостей про
посаду (заняття, місце роботи);
   Ісупова Володимира  Вікторовича,  включеного до виборчого
списку під N 89, автобіографія якого перевищує обсяг друкованих
знаків, передбачений законом;
   Білаша Бориса Федоровича, включеного до виборчого списку під
N 93, декларація якого не містить дати підписання;
   Лєжньова Павла Дмитровича, включеного до виборчого списку під
N 94, у заяві, автобіографії, декларації якого зазначено прізвище
Лежньов, а заява про згоду балотуватися кандидатом у народні
депутати України не містить зобов’язання у разі обрання його
народним депутатом України передати в управління іншій особі
належні йому підприємства, а також корпоративні права;
   Бердникова В’ячеслава Анатолійовича, включеного до виборчого
списку  під N 98, у заяві, автобіографії, декларації якого
зазначено прізвище Бердніков, автобіографія не містить відомостей
про його трудову діяльність протягом 8 років та містить відомості,
відповідно до яких університет закінчив у восьмирічному віці;
   Рослякова Сергія Миколайовича, включеного до виборчого списку
під N 110, автобіографія якого не містить відомостей про його
партійність;
   Власова Андрія Олександровича, включеного до виборчого списку
під N 112, автобіографія якого не містить відомостей про його
трудову діяльність протягом 24 років;
   Гуторова Олександра Михайловича, включеного до  виборчого
списку під N 116, автобіографія якого не містить відомостей про
місце роботи;
   Демьянова Павла Миколайовича, включеного до виборчого списку
під N 126, у заяві, автобіографії, декларації якого зазначене
прізвище Дем’янов, що не відповідає прізвищу, зазначеному у
списку.
   2. Копію цієї постанови видати представнику виборчого блоку
політичних партій "Руський Блок" у Центральній виборчій комісії.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬЩодо укладення договорів на послуги територіальних управлінь


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
       Управління організації роботи з готівкою
               Л И С Т
         09.12.2002 N 11-111/2149-7552
                   Керівникам
                   Головних управлінь НБУ
                   в Автономній
                   Республіці Крим,
                   по м. Києву та
                   Київській області,
                   територіальних
                   управлінь та ОПЕРУ
                   Національного
                   банку України
 
        Щодо укладення договорів на послуги
           територіальних управлінь
 
   Національний банк  України  звертає  увагу  керівників
територіальних управлінь на те, що при укладанні з банками
договорів на перевезення та інкасації готівки, а також  на
розрахунково-касове обслуговування згідно з Правилами організації
розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів
і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями
Національного банку України та комерційними банками в національній
валюті, затвердженими постановою Правління Національного банку
України від 05.02.2001 N 44  (  z0144-01  ),  необхідно  в
обов’язковому  порядку надавати банкам калькуляцію витрат на
послуги, яка є підставою для включення  плати  за  послуги
Національного банку до витрат банку.
 
 Заступник Голови                    Я.Ф.Солтис
 Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
            29.12.2002 N 1496
 
         Про внесення змін до постанови
          НКРЕ від 29.03.2002 N 325
 
 


   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-вр ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з рішенням Ради  Оптового
електричної енергії України від 4.12.2002 (пункт 2.1.2 протоколу
N 21 засідання Ради ринку), у зв’язку  із  зверненням  ВАТ
"Донбасенерго" (лист від 27.12.2002 N 16/13-3/3826) Національна
комісія регулювання      електроенергетики      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Внести зміни та доповнення до постанови НКРЕ від 29.03.2002
N 325 ( v0325227-02 ) "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго",
згідно з якими викласти додаток до постанови в новій редакції, що
додається.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
 


                   ДОДАТОК
                   до постанови НКРЕ
                   29.03.2002 N 325
                   ( v0325227-02 )
                   (в редакції постанови НКРЕ
                   29.12.2002 N 1496)
 
            ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
      української складової проекту реконструкції
   Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків
    за користування ним та відсотків за зобов’язаннями,
     що передбачені Кредитною угодою між Європейським
      банком реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"
 
      --------------------------------------------
      |Період   |  Сума (без ПДВ), млн. грн. |
      |------------------------------------------|
      |         2002 рік         |
      |------------------------------------------|
      |Березень  |       14,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Квітень  |       25,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Травень  |       25,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Червень  |       14,5       |
      |-----------+------------------------------|
      |Липень   |       12,5       |
      |-----------+------------------------------|
      |Серпень  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Вересень  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Жовтень  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Листопад  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Грудень  |       7,2       |
      |-----------+------------------------------|
      |Всього   |       127,4      |
      |------------------------------------------|
      |         2003 рік         |
      |------------------------------------------|
      |Січень   |       5,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Лютий   |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Березень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Квітень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Травень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Червень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Липень   |       12,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Серпень  |       12,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Вересень  |       12,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Жовтень  |       11,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Листопад  |       11,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Грудень  |       8,5       |
      |-----------+------------------------------|
      |Всього   |       171,5      |
      |-----------+------------------------------|
      |Разом за  |       298,9      |
      |2002-2003 |               |
      |роки    |               |
      --------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський


 Про реєстрацію уповноважених осіб від виборчого блоку політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 198 від 04.02.2002
    м. Київ
   Про реєстрацію уповноважених осіб від виборчого блоку
    політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" в
    багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
        та одномандатних виборчих округах
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центрвиборчкому
   N 440 ( v0440359-02 ) від 06.03.2002 
   N 590 ( v0590359-02 ) від 20.03.2002 )
 
 
   Розглянувши заяву виборчого блоку політичних партій "Виборчий
блок Юлії Тимошенко" про реєстрацію  уповноважених  осіб  в
багатомандатному  загальнодержавному  виборчому  окрузі  та
одномандатних виборчих округах і документи, що додаються до неї,
керуючись частинами п’ятою, шостою, сьомою статті 57 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та
статтею  11 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-вр ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Зареєструвати  уповноважених  осіб  виборчого  блоку
політичних  партій  "Виборчий  блок  Юлії  Тимошенко"  в
багатомандатному  загальнодержавному  виборчому  окрузі  та
одномандатних виборчих округах по виборах народних депутатів
України 31 березня 2002 року згідно з додатками 1, 2.
   2. Видати представникові виборчого блоку політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко" в Центральній виборчій комісії з
правом дорадчого  голосу  копію  цієї  постанови  разом  із
посвідченнями уповноважених осіб цієї партії в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих
округах.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток 1
             до Постанови Центральної виборчої комісії
                від 4 лютого 2002 року N 198
    Уповноважені особи виборчого блоку політичних партій
    "Виборчий блок: Юлії Тимошенко" в багатомандатному
     загальнодержавному виборчому окрузі по виборах
     народних депутатів України 31 березня 2002 року
 
 
Гальчинський Леонід Юрійович
 
Гринюк Петро Михайлович
 
Клюс Олександр Васильович
 
Тищенко Олег Іванович
 
Ярусевич Віталій Іванович
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
                     Додаток 2
             до Постанови Центральної виборчої комісії
                від 4 лютого 2002 року N 198
     Уповноважені особи виборчого блоку політичних
       партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" в
      одномандатних виборчих округах по виборах
     народних депутатів України 31 березня 2002 року
 
   Зуокас Світлана Іванівна      - виборчий округ N 1
   Крилов Дмитро Володимирович     - виборчий округ N 2
   Пучок Микола Григорович       - виборчий округ N З
   Кула Наталія Василівна       - виборчий округ N 4
   Литвиненко Олександр Миколайович  - виборчий округ N 5
   Пашкевич Микола Антонович      - виборчий округ N 6
   Маркова Тетяна Миколаївна      - виборчий округ N 7
   Жуков Михайло В’ячеславович     - виборчий округ N 8
   Кашук Катерина Василівна      - виборчий округ N 9
   Доронін Петро Михайлович      - виборчий округ N 10
   Помелуйко Володимир Олександрович  - виборчий округ N 11
   Котляр Валерій Володимирович    - виборчий округ N 12
   Олійник Віктор Миколайович     - виборчий округ N 13
   Бартків Олександр Євгенович     - виборчий округ N 15
   Бабій Олексій Васильович      - виборчий округ N 16
   М’ястківська Ганна Григорівна    - виборчий округ N 17
   Лемішко Петро Теодорович      - виборчий округ N 19
   Лавренюк Всеволод Семенович     - виборчий округ N 20
   Ризванюк Галина Антонівна      - виборчий округ N 21
   Костюк Анатолій Васильович     - виборчий округ N 22
   Ошурко Микола Олексійович      - виборчий округ N 23
   Діденко Євген Петрович       - виборчий округ N 24
   Бондаренко Олександр Васильович   - виборчий округ N 25
   Логвіненко Віктор Дмитрович     - виборчий округ N 26
   Бунто Марія Павлівна        - виборчий округ N 27
   Вишнякова Маргарита Анатоліївна   - виборчий округ N 28
   Можейко Аскольд В’ячеславович    - виборчий округ N 29
   Панкевич Олена Леонідівна      - виборчий округ N 30
   Гавриленко Наталія Володимирівна  - виборчий округ N 31
   Пихтін Євген Русланович       - виборчий округ N 32
   Збишко Олександр Володимирович   - виборчий округ N 33
   Егунько Микола Вікторович      - виборчий округ N 34
   Сердитов Володимир Борисович    - виборчий округ N 35
   Шаповаленко Віталій Георгійович   - виборчий округ N 36
   Сакоренко Олександр Олександрович  - виборчий округ N 37
   Бабанін Олег Віталійович      - виборчий округ N 38
   Устименко Тетяна Григорівна     - виборчий округ N 39
   Шинкевич Андрій Анатолійович    - виборчий округ N 40
   Несін Геннадій Петрович       - виборчий округ N 41
   Рузик Роман Володимирович      - виборчий округ N 42
   Малікова Галина Володимирівна    - виборчий округ N 43
   Хвостенко Микола Антонович     - виборчий округ N 44
   Бережний Іван Сидорович       - виборчий округ N 45
   Кохан Михайло Григорович      - виборчий округ N 46
   Ковалінський Олександр Степанович  - виборчий округ N 47
   Жмурко Андрій Анатолійович     - виборчий округ N 48
   Кисільов Віктор Митрофанович    - виборчий округ N 49
   Нікіфоренко Ірина Вікторівна    - виборчий округ N 50
   Власова Олена Станіславівна     - виборчий округ N 51
   Рижов Валерій Олександрович     - виборчий округ N 52
   Білозер Алла Вікторівна       - виборчий округ N 53
   Іванова Віра Миколаївна       - виборчий округ N 54
   Борисовський Ярослав Вікторович   - виборчий округ N 55
   Ростовський Олександр Степанович  - виборчий округ N 56
   Пелехоца Олександр Васильович    - виборчий округ N 57
   Борісенко Марина Веніамінівна    - виборчий округ N 58
   Кірія Світлана Іванівна       - виборчий округ N 59
   Бондаренко Олександр Дмитрович   - виборчий округ N 60
   Сороковенко Валентина Петрівна   - виборчий округ N 61
   Бородіна Світлана Олександрівна   - виборчий округ N 62
   Балабанов Андрій Вікторович     - виборчий округ N 63
   Мельникова Віра Яківна       - виборчий округ N 64
   Тарнавська Катерина Борисівна    - виборчий округ N 65
   Куліш Таїсія Арсенівна       - виборчий округ N 66
   Мельничук Іван Миколайович     - виборчий округ N 67
   Бордюк Ірина Леонідівна       - виборчий округ N 68
   Козловський Микола Миколайович   - виборчий округ N 70
   Олашин Олександра Михайлівна    - виборчий округ N 71
   Загрійчук Павло Іванович      - виборчий округ N 72
   Федоричко Анатолій Михайлович    - виборчий округ N 73
   Григорик Ганна Іванівна       - виборчий округ N 74
   Кравчук Михайло Ярославович     - виборчий округ N 75
   Чумакова Тетяна Миколаївна     - виборчий округ N 76
   Холод Юрій Захарович        - виборчий округ N 77
   Панченко Олександр Олексійович   - виборчий округ N 78
   Дерев’янко Антоніна Петрівна    - виборчий округ N 79
   Мостовий Михайло Миколайович    - виборчий округ N 80
   Сопа Тетяна Іванівна        - виборчий округ N 81
   Нечипорук Віктор Яронович      - виборчий округ N 82
   Богданова Наталія Анатоліївна    - виборчий округ N 83
   Попов Сергій Анатолійович      - виборчий округ N 84
   Литвинюков Валерій Петрович     - виборчий округ N 85
   Поприч Микола Богданович      - виборчий округ N 86
   Бабущак Наталія Іванівна      - виборчий округ N 87
   Кучинський Богдан Володимирович   - виборчий округ N 88
   Неборачко Галина Миколаївна     - виборчий округ N 89
   Завидівська Марія Іванівна     - виборчий округ N 90
   Сулима Олена Олексіївна       - виборчий округ N 91
   Плешаков Євгеній Анатолійович    - виборчий округ N 92
   Подокопна Оксана Володимирівна   - виборчий округ N 93
   Василенко Тетяна Володимирівна   - виборчий округ N 94
   Лянна Галина Павлівна        - виборчий округ N 95
   Сидоренко Людмила Василівна     - виборчий округ N 96
   Хріновська Мирослава Миколаївна   - виборчий округ N 97
   Вознюк Олена Василівна       - виборчий округ N 98
   Колков Віктор Михайловлич      - виборчий округ N 99
   Огородній Євген Микитович      - виборчий округ N 100
   Дубініна Любов Борисівна      - виборчий округ N 101
   Гончаренко Таїса Іванівна      - виборчий округ N 102
   Маркова Ольга Олександрівна     - виборчий округ N 103
   Низовий Іван Данилович       - виборчий округ N 104
   Подгорний Сергій Станіславович   - виборчий округ N 105
   Шеліхова Вікторія Георгіївна    - виборчий округ N 106
   Монастирський Дмитро Борисович   - виборчий округ N 107
   Коробкина Віра Василівна      - виборчий округ N 108
   Комаров Володимир Єгорович     - виборчий округ N 109
   Рогач Борис Сергійович       - виборчий округ N 110
   Гарбуз Сергій Володимирович     - виборчий округ N 111
   Самарський Сергій Вікторович    - виборчий округ N 112
   Зінченко Сергій Іванович      - виборчий округ N 113
   Солошенко Юрій Семенович      - виборчий округ N 114
   Кулешов Володимир Миколайович    - виборчий округ N 115
   Стронська Галина Михайлівна     - виборчий округ N 116
   Яремків Ольга Михайлівна      - виборчий округ N 117
   Смага Володимир-Тарас Іванович   - виборчий округ N 118
   Забарило Юрій Павлович       - виборчий округ N 119
   Кашуба Василь Володимирович     - виборчий округ N 120
   Дзяний Микола Гнатович       - виборчий округ N 121
   Кузьмак Ігор Миколайович      - виборчий округ N 122
   Гринюк Юрій Григорович       - виборчий округ N 123
   Городницький Анатолій Володимирович - виборчий округ N 124
   Маркевич Тадей Олексійович     - виборчий округ N 125
   Белейчик Ярослав Михайлович     - виборчий округ N 126
   Сухоруков Юрій Миколайович     - виборчий округ N 127
   Курушкін Сергій Павлович      - виборчий округ N 128
   Яценко Наталія Євгенівна      - виборчий округ N 129
   Лемешинська Світлана Анатоліївна  - виборчий округ N 130
   Костюк Микола Миколайович      - виборчий округ N 131
   Бобирева Олена Іванівна       - виборчий округ N 132
   Макаров Олександр Іванович     - виборчий округ N 133
   Паловеєв Олександр Миколайович   - виборчий округ N 134
   Шамрай Людмила Михайлівна      - виборчий округ N 135
   Власюк Людвіга Станіславівна    - виборчий округ N 136
   Страхніцький Володимир Миколайович - виборчий округ N 137
   Львова Олена Миколаївна       - виборчий округ N 138
   Кучерук Олексій Васильович     - виборчий округ N 139
   Ісламов Равіль Гейдарович      - виборчий округ N 140
   Чебан Віталій Іванович       - виборчий округ N 141
   Довбенко Микола Серафимович     - виборчий округ N 142
   Залорожан Ігор Іванович       - виборчий округ N 143
   Петровський Георгій Миколайович   - виборчий округ N 144
   Шайдур Любов Михайлівна       - виборчий округ N 145
   Голуб Іван Петрович         - виборчий округ N 146
   Гуртовий Михайло Олександрович   - виборчий округ N 147
   Дегтяревський Олександр       - виборчий округ N 148
   Костянтинович
   Туренко Валентина Андріївна     - виборчий округ N 149
   Краплина Віталій Андрійович     - виборчий округ N 150
   Кривень Валерій Іванович      - виборчий округ N 151
   Демчук В’ячеслав Іванович      - виборчий округ N 152
   Савицький Олександр Сергійович   - виборчий округ N 154
   Лукашук Віталій Володимирович    - виборчий округ N 155
   Бовгиря Леонід Вікторович      - виборчий округ N 156
   Рахманов Віктор Олексійович     - виборчий округ N 158
   Сун-Ту-Дзя Микола Олександрович   - виборчий округ N 159
   Федоряко В’ячеслав Миколайович   - виборчий округ N 160
   Пономаренко Володимир Миколайович  - виборчий округ N 161
   Холявко Анатолій Васильович     - виборчий округ N 162
   Бахтіяров Олександр Костянтинович  - виборчий округ N 163
   Лайпа Олександр Володимирович    - виборчий округ N 164
   Загородний Олег Дмитрович      - виборчий округ N 165
   Крихівський Михайло Атанасович   - виборчий округ N 166
   Миколенко Михайло Архипович     - виборчий округ М 167
   Компанієць Володимир Андрійович   - виборчий округ М 168
   Шаган Андрій Петрович        - виборчий округ N 169
   Трунова Альбіна Михайлівна     - виборчий округ N 170
   Золочевський В’ячеслав Вікторович  - виборчий округ N 171
   Баєва Тетяна Володимирівна     - виборчий округ N 172
   Григорець Любомир Дмитрович     - виборчий округ N 173
   Сітало Василь Григорович      - виборчий округ N 174
   Огієнко Володимир Олександрович   - виборчий округ N 175
   Лихно Михайло Георгійович      - виборчий округ N 176
   Кочуров Віктор Олександрович    - виборчий округ N 177
   Бруздаєв Олег Анатолійович     - виборчий округ N 178
   Лапін Володимир Андрійович     - виборчий округ N 179
   Шрамко Сергій Анатолійович     - виборчий округ N 180
   Печеніжський Володимир Григорович  - виборчий округ N 181
   Івченко Олександр Вікторович    - виборчий округ N 182
   Гарболінський Іван Олексійович   - виборчий округ N 183
   Подлужний Анатолій Миколайович   - виборчий округ N 184
   Артьоменко Людмила Дмитрівна    - виборчий округ N 185
   Безгінов Віктор Вікторович     - виборчий округ N 186
   Ковиза Олександр Станіславович   - виборчий округ N 187
   Бохонок Лілія Олександрівна     - виборчий округ N 188
   Уточкін Василь Васильович      - виборчий округ N 189
   Васильєв Володимир Андрійович    - виборчий округ N 190
   Олійник Петро Михайлович      - виборчий округ N 191
   Бабюк Сергій Миколайович      - виборчий округ N 192
   Лясковська Лариса Дмитрівна     - виборчий округ N 193
   Коханюк Олександр Володимирович   - виборчий округ N 194
   Фіщук Ірина Григорівна       - виборчий округ N 195
   Даніленко Василь Митрофанович    - виборчий округ N 196
   Бояринцев Сергій Романович     - виборчий округ N 197
   Ромаєнко Марія Гаврилівна      - виборчий округ N 198
   Лещук Юрій Іванович         - виборчий округ N 199
   Бучковська Алла Вікторівна     - виборчий округ N 200
   Нагорна Любов Іванівна       - виборчий округ N 201
   Курніцький Олексій Євгенович    - виборчий округ N 202
   Савченко Ольга Іванівна       - виборчий округ N 203
   Хрипун Віктор Ніконович       - виборчий округ N 204
   Шишковський Олександр Сергійович  - виборчий округ N 205
   Богуш Анатолій Олександрович    - виборчий округ N 206
   Дорошенко Василь Павлович      - виборчий округ N 207
   Марченко Іван Васильович      - виборчий округ N 208
   Зубенко Микола Наумович       - виборчий округ N 209
   Прекрасний Сергій Миколайович    - виборчий округ N 210
   Запуговиченко Тамара Григорівна   - виборчий округ N 211
   Маленький Валентин Вікторович    - виборчий округ N 212
   Нетрибійчук Надія Вікторівна    - виборчий округ N 213
   Гуломова Анжела Олександрівна    - виборчий округ N 214
   Удовенко Віктор Юхимович      - виборчий округ N 215
   Величенко Віра Тихонівна      - виборчий округ N 216
   Корчина Людмила Петрівна      - виборчий округ N 217
   Сушко Олександр Степанович     - виборчий округ N 218
   Хоменко Володимир Іванович     - виборчий округ N 219
   Деменчук Джон Никифорович      - виборчий округ N 220
   Іващенко Микола Степанович     - виборчий округ N 221
   Урбан Володимир Миколайович     - виборчий округ N 222
   Пушок Галина Володимирівна     - виборчий округ N 223
   Полевой Валентин Пилипович     - виборчий округ N 224
   Тарасова Людмила Миколаївна     - виборчий округ N 225.
 
(  Постанова  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановами
Центрвиборчкому N 440 ( v0440359-02 ) від 06.03.2002, N 590
( v0590359-02 ) від 20.03.2002 )
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 Про призначення С. Семеренка головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
          Про призначення С. Семеренка
          головою Запорізької районної
           державної адміністрації
            Запорізької області
 
   Призначити СЕМЕРЕНКА Сергія Васильовича головою Запорізької
районної державної адміністрації Запорізької області.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 12 червня 2002 року
     N 200/2002-рп
 Щодо митного оформлення товарів у тарі


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
 N 11/2-10-8669-ЕП від 26.09.2002
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
 
       Щодо митного оформлення товарів у тарі
 
   У зв’язку з введенням в дію Порядку контролю за тарою
(упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають
митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території
України, затвердженого наказом Мінекономіки та Держмитслужби від
10.12.2001 N 304/793 (далі - Порядок ( z0029-02 ), вважаємо за
необхідне зазначити наступне:
   - до  митного оформлення приймаються документи від усіх
декларантів незалежно від їх  наявності  у  переліках,  які
надсилались митницям листом від 20.09.2002 N 11/2-10-8473-ЕП
( v8473342-02 ) для інформування суб’єктів ЗЕД;
   - при  здійсненні митного оформлення слід пам’ятати, що
зазначений Порядок ( z0029-02 ) розповсюджується тільки на товари,
які надходять у тарі;
   - враховуючи те, що аркуш про пакування не відноситься до
документів, необхідних для отримання митницею інформації, що
використовується при проведенні митного оформлення товарів, а
також те, що відповідно до п. 2.5 Порядку ( z0029-02 ) аркуш про
пакування реєструється у спеціальному журналі, а його номер
формується тільки після присвоєння номера відповідної вантажної
митної декларації, вважаємо що внесення реквізитів зазначеного
документу  у  графу  44  вантажної  митної декларації не є
обов’язковим.
   З метою недопущення ускладнень при митному оформленні товарів
у тарі прошу не запроваджувати на рівні митниць додаткових
заходів, не передбачених Порядком ( z0029-02 ).
 
 В.о. Голови Служби                    О.Єгоров
 Про державну реєстрацію лікарських засобів

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 30 від 31.01.2002
   м. Київ
 
 
           Про державну реєстрацію
            лікарських засобів
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про лікарські  засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про  затвердження  Порядку  державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію  (перереєстрацію)   лікарського  засобу"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
 
   2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток
2).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П. Картиша.
 
 Міністр                     В.Ф. Москаленко
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   від 31.01.2002 N 30
 
                               Перелік
                     зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
                     до державного реєстру лікарських засобів України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Назва лікарського ¦   Форма випуску     ¦   Підприємство-виробник ¦  Країна   ¦  Реєстраційна процедура ¦
¦ п/п ¦   засобу    ¦              ¦              ¦        ¦             ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 1. ¦ "АСКОПАР"     ¦ таблетки N 10 у контурних ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ чарункових, безчарункових ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ упаковках         ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 2. ¦ АТРОПIНУ СУЛЬФАТ  ¦ розчин для ін’єкцій 0.1 % ¦ Дочірнє підприємство    ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ по 1 мл в ампулах N 10  ¦ "Дослідний завод      ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Державного наукового    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦ центру лікарських засобів" ¦        ¦ посвідчення; зміна назви ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Державної акціонерної   ¦        ¦ виробника        ¦
¦   ¦          ¦              ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 3. ¦ АЦЕТИЛСАЛIЦИЛОВА  ¦ таблетки по 0.5 г N 10 у ¦ ВАТ "Луганський хіміко-  ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦ КИСЛОТА      ¦ контурних безчарункових  ¦ фармацевтичний завод"   ¦ м. Луганськ  ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ упаковках         ¦              ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 4. ¦ БЕСАЛОЛ      ¦ таблетки N 6 у контурних ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ безчарункових упаковках  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 5. ¦ БРОМГЕКСИН     ¦ таблетки по 0.008 г N 20 ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ у контурних чарункових  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ упаковках; N 20 у банках ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 6. ¦ ГЕНТАМIЦИНУ    ¦ розчин для ін’єкцій 4 %  ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ СУЛЬФАТ      ¦ по 1 мл, 2 мл в ампулах  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ N 10           ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 7. ¦ ГЕПАРИН      ¦ розчин для ін’єкцій (5000 ¦ Харківське підприємство  ¦ Україна,    ¦ реєстрація додаткової  ¦
¦   ¦          ¦ МО/мл) по 1 мл, 2 мл,   ¦ по виробництву       ¦ м. Харків   ¦ упаковки (внесення змін ¦
¦   ¦          ¦ 5 мл в ампулах N 5, N 10; ¦ імунобіологічних та    ¦        ¦ до тексту реєстраційного ¦
¦   ¦          ¦ 4 мл, 5 мл у флаконах N 5 ¦ лікарських препаратів   ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦   ¦          ¦              ¦ ЗАТ "Біолік"        ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 8. ¦ ДИГОКСИН      ¦ таблетки по 0.0001 г N 50 ¦ Дочірнє підприємство    ¦ Україна    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ у пеналах         ¦ "Дослідний завод      ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ поліпропіленових     ¦ Державного наукового    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦ центру лікарських засобів ¦        ¦ посвідчення; зміна    ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Державної акціонерної   ¦        ¦ назви виробника     ¦
¦   ¦          ¦              ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 9. ¦ ДИКЛОФЕНАК     ¦ гель 1 % по 30 г, 50 г у ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ НАТРIЮ       ¦ тубах           ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 10. ¦ ДИКЛОФЕНАК НАТРIЮ ¦ гель 1 % по 30 г, 100 г у ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ банках; по 50 г у     ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ контейнерах        ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 11. ¦ ДИФЕНIН      ¦ таблетки по 0,117 г N 10 ¦ ВАТ "Луганський      ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ у контурних безчарункових ¦ хіміко-фармацевтичний   ¦ м. Луганськ  ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ упаковках         ¦ завод"           ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 12. ¦ ЕНАЛАПРИЛ     ¦ таблетки по 0.01 г, 0.02 ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ г N 20, N 30 у контурних ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ чарункових упаковках   ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 13. ¦ ЕСЕНЦIАЛЬНI    ¦ капсули N 10 у контурних ¦ ЗАТ "Фармацевтична фірма  ¦ Україна,    ¦ зміна назви препарату  ¦
¦   ¦ ФОСФОЛIПIДИ -   ¦ чарункових упаковках,   ¦ "Дарниця"         ¦ м. Київ    ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦ ДАРНИЦЯ      ¦ N 25 у банках       ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 14. ¦ ЕСКУЛЮС      ¦ краплі для внутрішнього  ¦ "Біологіше Хайльміттель  ¦ Німеччина   ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦ КОМПОЗИТУМ     ¦ застосування по 30 мл у  ¦ Хеель ГмбХ"        ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ флаконах-крапельницях N 1 ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 15. ¦ ЕТАМБУТОЛ-ДАРНИЦЯ ¦ таблетки по 0 4 г N 10,  ¦ ЗАТ "Фармацевтична фірма  ¦ Україна,    ¦ реєстрація додаткової  ¦
¦   ¦          ¦ N 10х5, N 10х10 у     ¦ "Дарниця"         ¦ м. Київ    ¦ упаковки (внесення змін ¦
¦   ¦          ¦ контурних чарункових   ¦              ¦        ¦ до тексту реєстраційного ¦
¦   ¦          ¦ упаковках, N 400, N 800, ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦   ¦          ¦ N 1200 у банках      ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ пластикових        ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 16. ¦ ЕУФIЛIН      ¦ розчин для ін’єкцій 2.4 % ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ по 5 мл в ампулах N 10  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 17. ¦ ЗIННАТ (тм)    ¦ гранули для приготування ¦ "ГлаксоВеллком       ¦ Великобританія ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ 100 мл суспензії     ¦ Оперейшнс"         ¦        ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ (125 мг/5 мл) у флаконах ¦              ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 18. ¦ ЗIННАТ (тм)    ¦ таблетки, вкриті     ¦ "ГлаксоВеллком С.п.А."   ¦ Iталія     ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ оболонкою, по 125 мг,   ¦              ¦        ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ 250 мг N 10        ¦              ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 19. ¦ ЙОКС (R)      ¦ спрей по 30 мл у флаконах ¦ "АЙВЕКС-СР а.с."      ¦ Чеська     ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ N 1            ¦              ¦ Республіка   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 20. ¦ ЙОХIМБIНУ     ¦ таблетки по 0.005 г    ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ ГIДРОХЛОРИД    ¦ N 50 у банках       ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 21. ¦ КАЛЬЦIЮ ГЛЮКОНАТ  ¦ таблетки по 0 5 г N 10 у ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ контурних безчарункових  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ упаковках         ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 22. ¦ КВАДЕВIТ      ¦ таблетки, вкриті     ¦ АТ "Київський       ¦ Україна,    ¦ реєстрація додаткової  ¦
¦   ¦          ¦ оболонкою N 10, N 10х3 у ¦ вітамінний завод"     ¦ м. Київ    ¦ упаковки (внесення змін ¦
¦   ¦          ¦ контурних чарункових   ¦              ¦        ¦ до тексту реєстраційного ¦
¦   ¦          ¦ упаковках         ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 23. ¦ КИСЛОТА      ¦ порошок для пиття     ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ АМIНОКАПРОНОВА   ¦ по 1 г у пакетах     ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 24. ¦ КЛОФЕЛIН      ¦ таблетки по 0.00015 г   ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ N 10, N 30 у контурних  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ чарункових упаковках;   ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦ N 50 у банках       ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 25. ¦ КОКАРБОКСИЛАЗИ   ¦ порошок для ін’єкцій   ¦ ВАТ "УфаВIТА"       ¦ Російська   ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦ ГIДРОХЛОРИД    ¦ по 0.05 г в ампулах    ¦              ¦ Федерація,   ¦             ¦
¦   ¦          ¦ N 5 комплекті з      ¦              ¦ м. Уфа     ¦             ¦
¦   ¦          ¦ розчинником по 2 мл в   ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ ампулах N 5        ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 26. ¦ КОРГЛIКОН     ¦ розчин для ін’єкцій 0.06 %¦ Дочірнє підприємство    ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ по 1 мл в ампулах N 10  ¦ "Дослідний завод      ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Державного наукового    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦ центру лікарських засобів" ¦        ¦ посвідчення: зміна назви ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Державної акціонерної   ¦        ¦ виробника        ¦
¦   ¦          ¦              ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 27. ¦ КОРДIАМIН     ¦ розчин для ін’єкцій 25 % ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ по 2 мл в ампулах N 10  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 28. ¦ КСИЛОМЕТАЗОЛ    ¦ гель назальний 0.1 % по  ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦          ¦ 15 г у тубах       ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 29. ¦ ЛIНКОМIЦИНУ    ¦ розчин для ін’єкцій 30 % ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ ГIДРОХЛОРИД    ¦ по 1 мл в ампулах N 10  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 30. ¦ ЛОПЕРАМIД     ¦ таблетки по 2 мг N 10 у  ¦ Iнститут фармакології та  ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ контурних чарункових   ¦ токсикології АМН України  ¦ м. Київ    ¦             ¦
¦   ¦          ¦ упаковках; N 20 у     ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ флаконах пластмасових   ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ (фасовка із in bulk    ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ фірми-виробника "Елегант ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ Iндія", Iндія)      ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 31. ¦ МОВАЛIС (R)    ¦ таблетки по 7.5 мг N 20; ¦ "Берінгер Iнгельхайм    ¦ Німеччина   ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ по 15 мг N 10, N 20    ¦ Фарма КГ", Німеччина,   ¦        ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦              ¦ підрозділ "Берінгер    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Iнгельхайм Iнтернешнл   ¦        ¦ посвідчення; реєстрація ¦
¦   ¦          ¦              ¦ ГмбХ", Німеччина      ¦        ¦ додаткової упаковки   ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 32. ¦ МУКАЛТИН      ¦ порошок (субстанція) у  ¦ Дочірнє підприємство    ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦                              ¦
¦   ¦          ¦ пакетах з плівки     ¦ "Дослідний завод      ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ поліетиленової для    ¦ Державного наукового    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦ виробництва нестерильних ¦ центру лікарських засобів" ¦        ¦ посвідчення: зміна назви ¦
¦   ¦          ¦ лікарських форм      ¦ Державної акціонерної   ¦        ¦ виробника        ¦
¦   ¦          ¦              ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 33. ¦ МУКАЛТИН      ¦ порошок (субстанція) у  ¦ АТ "Галичфарм"       ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ пакетах з плівки     ¦              ¦ м. Львів    ¦             ¦
¦   ¦          ¦ поліетиленової для    ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ виробництва нестерильних ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ лікарських форм      ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 34. ¦ МУКАЛТИН      ¦ таблетки по 0.05 г N 10 у ¦ Дочірнє підприємство    ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ контурних безчарункових  ¦ "Дослідний завод      ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ упаковках; N 30 у пеналах ¦ Державного наукового    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦ поліпропіленових     ¦ центру лікарських засобів" ¦        ¦ посвідчення; зміна назви ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Державної акціонерної   ¦        ¦ виробника        ¦
¦   ¦          ¦              ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 35. ¦ НАТРIЮ ХЛОРИДУ   ¦ розчин для інфузій 0.9 % ¦ ТОВ "Медичні препарати"  ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦ РОЗЧИН       ¦ по 200 мл у пляшках    ¦              ¦ м. Харків   ¦             ¦
¦   ¦ IЗОТОНIЧНИЙ 0.9 % ¦              ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 36. ¦ НIСТАТИН      ¦ таблетки, вкриті     ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ реєстрація додаткової  ¦
¦   ¦          ¦ оболонкою, по 500000 ОД  ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ упаковки; зміна назви  ¦
¦   ¦          ¦ N 10, N 10х2 у контурних ¦              ¦        ¦ виробника (внесення змін ¦
¦   ¦          ¦ чарункових упаковках;   ¦              ¦        ¦ до тексту реєстраційного ¦
¦   ¦          ¦ N 20 у банках       ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 37. ¦ НIТРОГРАНУЛОНГ   ¦ таблетки, вкриті     ¦ ВАТ "УфаВIТА"       ¦ Російська   ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ оболонкою, по 0.0052 г  ¦              ¦ Федерація,   ¦             ¦
¦   ¦          ¦ N 50           ¦              ¦ м. Уфа     ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 38. ¦ НОРФЛОКСАЦИН    ¦ капсули по 400 мг N 10 у ¦ Iнститут фармакології та  ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ контурних чарункових   ¦ токсикології АМН України  ¦ м. Київ    ¦             ¦
¦   ¦          ¦ упаковках; N 20 у     ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ флаконах пластмасових   ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ (фасовка із in bulk    ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ фірми-виробника "Елегант ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ Iндія", Iндія)      ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 39. ¦ ОФЛОКСАЦИН     ¦ капсули по 200 мг N 10 у ¦ інститут фармакології та  ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ контурних чарункових   ¦ токсикології АМН України  ¦ м. Київ    ¦             ¦
¦   ¦          ¦ упаковках; N 20 у     ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ флаконах пластмасових   ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ (фасовка із in bulk    ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ фірми-виробника "Елегант ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ Iндія", Iндія)      ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 40. ¦ ПЕРИЛIУМ      ¦ таблетки по 10 мг N 30  ¦ "Дженом Біотек Пвт Лтд"  ¦ Iндія     ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 41. ¦ ПРЕДНIЗОЛОН-    ¦ таблетки по 0.005 г N 10, ¦ ЗАТ "Фармацевтична фірма ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦ ДАРНИЦЯ      ¦ N 10х4 у контурних    ¦ "Дарниця"         ¦ м. Київ    ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ чарункових упаковках   ¦              ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 42. ¦ ПРОТЕФЛАЗIД    ¦ краплі по 25 мл у     ¦ ВАТ "Фітофарм"       ¦ Україна,    ¦ зміна упаковки (внесення ¦
¦   ¦          ¦ флаконах-крапельницях; по ¦              ¦ Донецька обл., ¦ змін до тексту      ¦
¦   ¦          ¦ 30 мл, 50 мл у флаконах  ¦              ¦ м. Артемівськ ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 43. ¦ РIНГЕРА РОЗЧИН ДЛЯ ¦ розчин для інфузій по 250 ¦ Підприємство з іноземними ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦ IНФУЗIЙ      ¦ мл, 500 мл у контейнерах ¦ інвестиціями за участю   ¦ Львівська обл.,¦             ¦
¦   ¦          ¦ полівінілхлоридних    ¦ українського капіталу   ¦ м. Дрогобич  ¦             ¦
¦   ¦          ¦              ¦ Компанія "Грамед" ТОВ   ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 44. ¦ РОЗЧИН       ¦ розчин для ін’єкцій по 2 ¦ ТОВ "Фармацевтична     ¦ Україна,    ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ "ДИКЛОКАЇН"    ¦ мл в ампулах N 10     ¦ компанія "Здоров’я"    ¦ м. Харків   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 45. ¦ СИМВАКОР-ДАРНИЦЯ  ¦ таблетки, вкриті     ¦ ЗАТ "Фармацевтична фірма  ¦ Україна,    ¦ зміна назви препарату і ¦
¦   ¦          ¦ оболонкою, по 0.01 г N 10 ¦ "Дарниця"         ¦ м. Київ    ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦ у контурних чарункових  ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦ упаковках         ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 46. ¦ ТИМАЗИД (R)    ¦ капсули по 0.1 г N 100  ¦ ТОВ "АЗТ-Фарма"      ¦ Російська   ¦ зміна назви заявника   ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦ Федерація,   ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦ м. Москва   ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 47. ¦ ТРАМАДОЛУ     ¦ розчин для ін’єкцій 5 %  ¦ Харківське підприємство по ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦ ГIДРОХЛОРИД    ¦ по 2 мл в ампулах N 5   ¦ виробництву        ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦              ¦ імунобіологічних та    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦ лікарських препаратів   ¦        ¦ посвідчення       ¦
¦   ¦          ¦              ¦ ЗАТ "Біолік"        ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 48. ¦ ТРIБЕСТАН     ¦ таблетки, вкриті     ¦ АТ "Софарма"        ¦ Болгарія    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦          ¦ оболонкою, по 250 мг N 60 ¦              ¦        ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ (10х6)          ¦              ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення; зміна назви ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ виробника        ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 49. ¦ ФЕКАЛЬНА      ¦ тест-набір для      ¦ "ЧеБо (R) Біотех АГ"    ¦ Німеччина   ¦ зміна назви виробника  ¦
¦   ¦ ПАНКРЕАТИЧНА    ¦ імуноферментного аналізу ¦              ¦        ¦ (внесення змін до тексту ¦
¦   ¦ ЕЛАСТАЗА 1     ¦              ¦              ¦        ¦ реєстраційного      ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦        ¦ посвідчення)       ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 50. ¦ ФЕНАЗЕПАМ     ¦ таблетки по 1 мг in bulk ¦ ВАТ "Хіміко-фармацевтичний ¦ Російська   ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ N 1000, N 2000, N 5000  ¦ комбінат "Акрихін"     ¦ Федерація,   ¦             ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦ Московська   ¦             ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦ обл., с. Стара ¦             ¦
¦   ¦          ¦              ¦              ¦ Купавна    ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 51. ¦ ФIНЛЕПСОЛ     ¦ таблетки по 100 мг N 100, ¦ ТОВ "Авант"        ¦ Україна,    ¦ реєстрація на 5 років  ¦
¦   ¦          ¦ по 200 мг N 50 у флаконах ¦              ¦ м. Київ    ¦             ¦
¦   ¦          ¦ пластмасових (фасовка із ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ in bulk фірми-виробника  ¦              ¦        ¦             ¦
¦   ¦          ¦ "Елегант Iндія", Iндія)  ¦              ¦        ¦             ¦
¦-----+--------------------+---------------------------+----------------------------+----------------+--------------------------¦
¦ 52. ¦ ХЛОРОФIЛIПТУ    ¦ екстракт густий      ¦ Дочірнє підприємство    ¦ Україна,    ¦ перереєстрація у зв’язку ¦
¦   ¦ ЕКСТРАКТ ГУСТИЙ  ¦ (субстанція) у банках для ¦ "Дослідний завод      ¦ м. Харків   ¦ із закінченням терміну  ¦
¦   ¦          ¦ виробництва нестерильних ¦ Державного наукового    ¦        ¦ дії реєстраційного    ¦
¦   ¦          ¦ та стерильних лікарських ¦ центру лікарських засобів" ¦        ¦ посвідчення: зміна назви ¦
¦   ¦          ¦ форм           ¦ Державної акціонерної   ¦        ¦ виробника        ¦
¦   ¦          ¦              ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦        ¦             ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дирекор Державного фармакологічного
 ценру МОЗ України,
 членкор АМН України               О.В. Стефанов
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   від 31.01.2002 N 30
 
                    Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦    NN п/п    ¦ Назва лікарського ¦   Форма випуску   ¦ Підприємство-виробник  ¦  Країна ¦  Реєстраційна  ¦
¦           ¦    засобу   ¦            ¦              ¦      ¦   процедура   ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ наказ N 456 від   ¦ КОРГЛIКОН     ¦ порошок (субстанція) у ¦ Дочірнє підприємство   ¦ Україна, ¦ внесення змін до  ¦
¦ 13.11.01; поз. N 25 ¦          ¦ банках для виробництва ¦ "Дослідний завод     ¦ м. Харків ¦ тексту       ¦
¦ ( v0456282-01 )   ¦          ¦ нестерильних та    ¦ Державного наукового   ¦      ¦ реєстраційного   ¦
¦           ¦          ¦ стерильних лікарських ¦ центру лікарських засобів"¦      ¦ посвідчення    ¦
¦           ¦          ¦ форм          ¦ Державної акціонерної   ¦      ¦ (уточнення галузі ¦
¦           ¦          ¦            ¦ компанії "Укрмедпром"   ¦      ¦ застосування    ¦
¦           ¦          ¦            ¦              ¦      ¦ субстанції)    ¦
¦---------------------+-------------------+------------------------+---------------------------+-----------+--------------------¦
¦ наказ N 8 від    ¦ РIЛУТЕК (R)    ¦ таблетки, вкриті    ¦ "Авентіс Фарма С.А.",   ¦ Франція/ ¦ внесення змін до  ¦
¦ 16.01.02; поз. N 39 ¦          ¦ оболонкою, по 50 мг  ¦ Франція на заводі     ¦ Iрландія ¦ тексту       ¦
¦ ( v0008282-02 )   ¦          ¦ N 56          ¦ "Авентіс Фарма (Ненах)  ¦      ¦ реєстраційного   ¦
¦           ¦          ¦            ¦ Лімітед", Iрландія    ¦      ¦ посвідчення    ¦
¦           ¦          ¦            ¦              ¦      ¦ (уточнення назви  ¦
¦           ¦          ¦            ¦              ¦      ¦ заводу-заявника)  ¦
¦---------------------+-------------------+------------------------+---------------------------+-----------+--------------------¦
¦ наказ N 4 від    ¦ РИМАНТАДИНУ    ¦ порошок (субстанція)  ¦ ТОВ НВП "Вітамін"     ¦ Україна, ¦ внесення змін до  ¦
¦ 10.01.02; поз. N 10 ¦ ГIДРОХЛОРИД    ¦ у пакетах подвійних з ¦              ¦ м. Харків ¦ тексту       ¦
¦ ( v0004282-02 )   ¦ ("Wirud      ¦ плівки поліетиленової ¦              ¦      ¦ реєстраційного   ¦
¦           ¦ Engineering &   ¦ для виробництва    ¦              ¦      ¦ посвідчення    ¦
¦           ¦ Technologies   ¦ нестерильних      ¦              ¦      ¦ (уточнення     ¦
¦           ¦ GmbH", Німеччина) ¦ лікарських форм    ¦              ¦      ¦ написання назви  ¦
¦           ¦          ¦            ¦              ¦      ¦ препарату)     ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Державного фармакологічного
 центру МОЗ України,
 членкор АМН України               О.В. СтефановПро затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.12.2002 N 521
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2002 р.
                   за N 1016/7304
 
 
    Про затвердження лімітів використання водних живих
     ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
               екології та природних ресурсів
    N 96-М ( z0513-03 ) від 06.06.2003
    N 107 ( z1084-03 ) від 10.11.2003 )
 
 
 
 
   Відповідно  до Положення про  Міністерство екології  та
природних ресурсів  України, затвердженого  Указом Президента
України від 29.05.2000 року N 724/2000 ( 724/2000 ) "Питання
Міністерства екології та природних ресурсів України", із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента України від 25.04.2002 року
N 378/2002 ( 378/2002 ), Положення про порядок установлення
лімітів  використання  природних  ресурсів  загальнодержавного
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами та
доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
28.04.94 N 268 ( 268-94-п ), від 29.07.99 N 1378 ( 1378-99-п ),
від 09.12.99 N 2235 ( 2235-99-п ),  від 29.11.2000  N 1762
( 1762-2000-п ), від 26.10.2001 N 1426 ( 1426-2001-п ), від
13.03.2002 N 321 ( 321-2002-п ), Тимчасового порядку ведення
рибного господарства і здійснення  рибальства,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів  України  від 28.09.96 N 1192
( 1192-96-п ), та з метою забезпечення раціонального використання
водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  ліміти використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення  у  2003 році  (додатки 1 - 13).
Рослиноїдні  види риб у всіх зазначених водних об’єктах не
лімітуються.
 
   2. Управлінню  біоресурсів  (В.Тарасенко)  Департаменту
регулювання  використання  та  відтворення природних ресурсів
Мінекоресурсів забезпечити подання цього наказу на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлені чинним
законодавством терміни та в десятиденний термін після реєстрації в
Мін’юсті України довести його до відома Міністерства аграрної
політики   України,   Державної   екологічної   інспекції,
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології
та природних ресурсів, Державних управлінь екології та природних
ресурсів в областях, Державних інспекцій охорони Чорного та
Азовського морів.
 
   3. Державній  екологічній  інспекції,  Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних
ресурсів, Державним управлінням екології та природних ресурсів в
областях, Державним інспекціям охорони Чорного та Азовського морів
узяти до відома і контролю ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.Шевчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр аграрної політики України             С.Рижук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
        використання водних живих ресурсів
          загальнодержавного значення
     в Азовському та Чорному морях у 2003 році (тонн)
 
 
   -----------------------------------------------------
    N |            |Азовське| Чорне |
   з/п| Об’єкти використання | море 1)|море із |Усього
     |            |    |затоками|
   ---+------------------------+--------+--------+------
    1 |Шпрот          |  2)  | 70000 |70000
   ---+------------------------+--------+--------+------
    2 |Судак звичайний     | 1600 |  0  | 1600
   ---+------------------------+--------+--------+------
    3 |Калкан азовський    | 270  |  0  | 270
   ---+------------------------+--------+--------+------
    4 |Калкан чорноморський  |  0  | 310  | 310
   ---+------------------------+--------+--------+------
    5 |Осетер російський    | 10 3) |  7 3) | 17
   ---+------------------------+--------+--------+------
    6 |Севрюга         |  3 3) |  3 3) | 6
   ---+------------------------+--------+--------+------
    7 |Бички          | 6250 | 200  | 6450
   ---+------------------------+--------+--------+------
    8 |Оселедець азово-донський|  9 3) |  0  | 9
   ---+------------------------+--------+--------+------
    9 |Оселедець чорноморський |  0  | 360  | 360
   ---+------------------------+--------+--------+------
   10 |Пелінгас        | 2500 | 2000 | 4500
   ---+------------------------+--------+--------+------
   11 |Барабуля        |  4)  |  50  | 50
   ---+------------------------+--------+--------+------
   12 |Глоса          | 18 3) |  0  | 18 3)
   ---+------------------------+--------+--------+------
   13 |Інші види риб      |  5)  |  5)  | 5)
   ---+------------------------+--------+--------+------
   14 |Креветки        |  8  |  6  | 14
   ---+------------------------+--------+--------+------
   15 |Гамариди        | 130  |  80  | 210
   ---+------------------------+--------+--------+------
   16 |Личинки хірономід    | 10 3) |  4 3) | 14
   ---+------------------------+--------+--------+------
   17 |Артемія         |  5 3) |  0  | 5
   ---+------------------------+--------+--------+------
   18 |Мідії          | 10 3) | 2000 | 2010
   ---+------------------------+--------+--------+------
   19 |Рапана         | 15 3) | 400  | 415
   ---+------------------------+--------+--------+------
   20 |Зостера 6)       | 300  |  0  | 300
   ---+------------------------+--------+--------+------
   21 |Цистозіра 6)      |  0  | 500  | 500
   ---+------------------------+--------+--------+------
     |Усього,         | 11138 | 75920 |87058
     |------------------------+--------+--------+------
     |у т.ч. риби       | 10660 | 72930 |83590
   -----------------------------------------------------
_______________
   1) В тому числі Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока.
   2) Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському
морі.
   3) Тільки для забезпечення відтворення водних живих ресурсів
та науково-дослідних робіт.
   4) Не лімітується.
   5) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти,
а також занесених до Червоної книги України - добуваються як
прилов.
   6) Збирання штормових викидів зостери  і  цистозири  не
лімітується.
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології  та  природних  ресурсів N 96-М ( z0513-03 ) від
06.06.2003 )
                   Додаток 2
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
   використання водних живих ресурсів загальнодержавного
    значення (мігруючих риб) у Чорному, Азовському морях
     із затоками й лиманами та Керченській протоці
            у 2003 році (тонн)
 
 
         -------------------------------
         N |Об’єкти використання|Усього
         з/п|          |
         ---+--------------------+------
         1 |Кефалеві      | 200
         ---+--------------------+------
         2 |Катран       | 2200
         ---+--------------------+------
         3 |Скати        | 350
         ---+--------------------+------
         4 |Атерина       | 1500
         ---+--------------------+------
         5 |Хамса азовська   |20000
         ---+--------------------+------
         6 |Хамса чорноморська | 5000
         ---+--------------------+------
         7 |Тюлька       |40000
         ---+--------------------+------
         8 |Ставрида      | 800
         ---+--------------------+------
         9 |Мерланг       |10000
         ---+--------------------+------
         10 |Сарган       | 10
         ---+--------------------+------
          |Усього       |80060
         -------------------------------
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології  та  природних  ресурсів N 96-М ( z0513-03 ) від
06.06.2003 )
                   Додаток 3
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
   використання водних живих ресурсів у причорноморських
          лиманах у 2003 році (тонн) 1)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 N |  Об’єкти  | Хаджи- |Тузлов-|Шаболат-|Григор’єв-|Тилигуль-|Березан-|
з/п| використання |бейський| ські | ський | ський  | ський | ський |Усього
  |        | лиман |лимани | лиман | лиман  | лиман | лиман |
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 1 |Сазан (короп) |  1  |  0  |  0  |  0   |  0  |  1  | 2
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 2 |Судак звичайний| 100  |  0  |  0  |  0   |  0  |  5  | 105
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 3 |Карась срібний |  5  |  0  |  0  |  0   |  0  |  5  | 10
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 4 |Лящ      |  0  |  0  |  0  |  0   |  0  |  10  | 10
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 5 |Тараня     |  0  |  0  |  0  |  0   |  0  |  4  | 4
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 6 |Пелінгас    | 400  |  0  |  0  |  0   |  0  |  0  | 400
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 7 |Бички     |  10  | 20  |  3  |  15  |  80  |  0  | 128
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 8 |Окунь     |  30  |  0  |  0  |  0   |  0  |  2  | 32
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
 9 |Тюлька     |  0  |  0  |  0  |  30  |  0  |  50  | 80
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
10 |Інші види риб |  2)  |  2) |  2)  |  2)  |  2)  |  2)  | 2)
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
  |Усього 3)   | 546  | 20  |  3  |  45  |  80  |  77  | 771
----------------------------------------------------------------------------------
_______________
   1) Риби, що мігрують з моря, добуваються в межах загальних
лімітів, зазначених у додатках 1 і 2.
   2) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти,
а також занесених до Червоної книги України - добуваються як
прилов.
   3) Без обсягів лімітів вилову риб, зазначених у додатках 1 і
2.
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу
                   Мінекоресурсів України
                   25.12.2002 N 521
                   (у редакції наказу
                   Мінекоресурсів
                   від 10.11.2003 N 107
                   ( z1084-03 )
 
 
               ЛІМІТИ
        використання водних живих ресурсів
       у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі,
      пониззях Дністра та Дністровському лимані,
     Дністровському та Кучурганському водосховищах
              у 2003 році
 
                              (тонн)
--------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об’єкти використання |Дніпровсько- |Пониззя    |Дністров- |Кучур- |Усього |
|з/п |           |Бузька    |Дністра та  |ське вдсх. |ганське |    |
|  |           |естуарна   |Дністровський |      |вдсх.  |    |
|  |           |система   |лиман     |      |    |    |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 1 |Оселедець      |   5   |  (1)    |  0   | 0   |  5 |
|  |чорноморський    |       |       |      |    |    |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 2 |Кефалеві       |   5 (2) |  0     |  0   | 0   |  5 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 3 |Сазан (короп)    |   5   |  20     |  0   | 0   |  25 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 4 |Лящ         |  300   | 200     |  16   | 4   | 520 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 5 |Карась срібний    |  180   | 150     |  0   | 9   | 339 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 6 |Судак звичайний   |   10   |  20     |  5   | 0   |  35 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 7 |Тараня (плітка)   |  200   |  40     |  15   | 1   | 256 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 8 |Бички        |   (1)   |  5     |  0   | 0   |  5 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 9 |Тюлька        |  6000   |  50     |  0   | 0   | 6050 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|10 |Пелінгас       |   70 (2) |  (1)    |  0   | 0   |  70 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|11 |Атерина       |   (1)   |  (1)    |  0   | 0   |  (1) |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|12 |Рибець        |   10   |  0     |  0   | 0   |  10 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|13 |В’юн         |   0   |  4     |  0   | 0   |  4 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|14 |Інший крупний частик |   25   |  20     |  13   | 1   |  59 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|15 |Інший дрібний частик |   50   |  75     |  16   | 8   | 149 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|16 |Інші види риб    |   (3)   |  (3)    |  (3)   | (3)  |  (3) |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|17 |Раки         |   0   |  3     |  0   | 1   |  4 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|  |Усього (4),     |  6860   | 587     |  65   | 24   | 7536 |
|  |у т. ч. риби (4)   |  6860   | 584     |  65   | 23   | 7532 |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (1) Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1 і 2.
   (2) Виключно для проведення науково-дослідних робіт.
   (3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються
як прилов.
   (4) Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.
 
( Додаток 4 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 107 ( z1084-03 )
від 10.11.2003 )
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу
                   Мінекоресурсів України
                   25.12.2002 N 521
                   (у редакції наказу
                   Мінекоресурсів
                   від 10.11.2003 N 107
                   ( z1084-03 )
 
 
               ЛІМІТИ
     використання водних живих ресурсів у р. Дунай,
      придунайських озерах та Стенцовській заплаві
              у 2003 році
 
                              (тонн)
--------------------------------------------------------------------------------
| N |Об’єкти     |р. Дунай |озера  |озера  |Стенцовська| оз.  |Усього |
|з/п |використання  |     |Кагул і |Ялпуг і |заплава  | Сасик |    |
|  |        |     |Картал |Кугурлуй |      |    |    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 1 |Оселедець    | (1)  |  0  |  0   |  0   |  0  | (1) |
|  |чорноморський  |     |    |     |      |    |    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 2 |Севрюга     | 3 (2) |  0  |  0   |  0   |  0  | 3  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 3 |Осетер     | 3 (2) |  0  |  0   |  0   |  0  | 3  |
|  |російський   |     |    |     |      |    |    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 4 |Сазан (короп)  | 30   |  5  | 20   |  0,5   | 15  | 70,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 5 |Карась срібний | 150   | 50  | 150   |  5   | 300  | 655  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 6 |Судак звичайний | 10   |  3  | 10   |  0,5   | 15  | 38,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 7 |Лящ       | 20   | 20  | 80   |  1   | 20  | 141  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 8 |Сом       | 3   |  1  |  1   |  0   | 20  | 25  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 9 |Рибець     | 15   |  0  |  0   |  0   |  0  | 15  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|10 |Щука      | 3   |  4  |  3   |  0,5   |  1  | 11,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|11 |Білизна     | 4   |  1  |  1   |  0,5   |  4  | 10,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|12 |В’язь      | 0   |  1  |  0   |  0   |  0  | 1  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|13 |Чехоня     | 5   |  0  |  1   |  0   |  8  | 14  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|14 |Краснопірка   | 6   | 10  | 30   |  4   |  5  | 55  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|15 |Плітка     | 20   | 15  | 35   |  1   |  0  | 71  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|16 |Плоскирка    | 10   | 10  | 50   |  4   |  8  | 82  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|17 |Окунь      | 3   |  0  | 19   |  1   |  4  | 27  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|18 |Бички      | 0   |  0  |  0   |  0   | 30  | 30  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|19 |Раки      | 0   |  0  |  3   |  0   | 0,1  | 3,1  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|20 |Інші види риб  | (3)  | (3)  | (3)  |  (3)   | (3)  | (3)  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|  |Усього (4),   | 285   | 120  | 403   |  18   | 430,1 |1256,1 |
|  |у т.ч. риби (4) | 285   | 120  | 400   |  18   | 430  |1253  |
--------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (1) Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1 і 2.
   (2) Для забезпечення відтворення та ведення науково-дослідних
робіт.
   (3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються
як прилов.
   (4) Без обсягів лімітів вилову риб, зазначених у додатках 1 і
2.
 
( Додаток 5 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 107 ( z1084-03 )
від 10.11.2003 )
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу
                   Мінекоресурсів України
                   25.12.2002 N 521
                   (у редакції наказу
                   Мінекоресурсів
                   від 10.11.2003 N 107
                   ( z1084-03 )
 
 
               ЛІМІТИ
        використання водних живих ресурсів
       у дніпровських водосховищах у 2003 році
 
                              (тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об’єкти    |              Водосховища             |Усього |
|з/п |використання |----------------------------------------------------------------|    |
|  |       |Київське |Канівське |Кремен- |Дніпродзер-|Запорізьке |Каховське |    |
|  |       |     |     |чуцьке |жинське  |      |     |    |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 1 |Лящ      | 500  |  90  | 2000  |  160   |  66   |  1300  | 4116  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 2 |Судак     |  35  |  18  | 250  |  25   |  7,1  |  150  | 485,1 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 3 |Сазан     |  8  |   3  |  50  |  20   |  16   |   10  | 107  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 4 |Білизна    |  8  |   2  |  50  |  10   |   4   |   10  |  84  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 5 |Головень   |  4  |   1  |  5  |   6   |   1   |   4  |  21  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 6 |В’язь     |  4  |   1  |  10  |   6   |   0   |   4  |  25  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 7 |Сом      |  26  |   8  |  50  |  40   |  3,5  |   20  | 147,5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 8 |Щука     |  50  |  15  |  85  |  50   |  30   |   52  | 282  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 9 |Берш     |  0  |   0  |  0  |   3   |  16,5  |   0  | 19,5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|10 |Плітка    | 225  |  300  | 5000  |  330   |  275   |  600  | 6730  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|11 |Плоскирка   | 350  |  110  | 900  |  80   |  45   |  140  | 1625  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|12 |Синець    |  50  |   1  | 500  |   1   |   0   |   10  | 562  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|13 |Карась срібний|  50  |  12  | 100  |  40   |  65   |  575  | 842  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|14 |Окунь     |  60  |  10  |  45  |  35   |  17   |   15  | 182  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|15 |Чехоня    |  60  |  15  | 330  |  10   |  2,8  |   20  | 437,8 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|16 |Краснопірка  |  20  |  10  |  10  |  30   |  6,5  |   25  | 101,5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|17 |Інший дрібний |     |     |    |      |      |     |    |
|  |частик (1)  |  10  |   4  |  15  |  22   |  2,2  |   15  | 68,2 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|18 |Тюлька і   |     |     |    |      |      |     |    |
|  |верховодка  |  50  |  100  | 500  |  550   |  188 (2) |  2000  | 3388  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|19 |Раки     |  1,2  | 0,5 (3) |1,5 (3) | 0,5 (3) |   0   |  14,9  | 18,6 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього    | 1511,2 | 700,5  | 9901,5 | 1418,5  |  745,6 | 4964,9 |19242,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (1) Лин, білозірка, підуст, рибець.
   (2) З них тюльки - 8 тонн.
   (3) Виключно для науково-дослідних робіт..
 
( Додаток 6 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 107 ( z1084-03 )
від 10.11.2003 )
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
                   Додаток 7
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у водних об’єктах
       Вінницької області у 2003 році (тонн)
 
 
------------------------------------------------------------------------
 N |  Об’єкти  |    Річки    |Дмитренків-|Ладижинське|Усього
з/п| використання |---------------------|ське вдсх. |  вдсх.  |
  |        |Дністер|Південний Буг|      |      |
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 1 |Судак звичайний| 0,2 |   0,4   |  0,2  |  0,5  | 1,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 2 |Сазан (короп) | 0,2 |   0,4   |  0,4  |  0,5  | 1,5
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 3 |Сом      | 0,2 |   0,3   |   0   |  0,5  | 1,0
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 4 |Лящ      | 0,3 |   0,7   |   0   |  5,0  | 6,0
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 5 |Білизна    | 0,2 |   0,2   |   0   |   0   | 0,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 6 |Головень    | 0,3 |   0,3   |   0   |   0   | 0,6
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 7 |Щука      |  0  |   0,2   |  0,1  |   0   | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 8 |Плітка     | 0,4 |   1,5   |  1,0  |  7,5  | 10,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
 9 |Окунь     | 0,8 |   0,3   |  0,3  |   0   | 1,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
10 |Карась срібний | 0,4 |   1,4   |  4,0  |  11,0  | 16,8
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
11 |Білозірка   | 0,3 |   0   |   0   |   0   | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
12 |Підуст     | 0,4 |   0   |   0   |   0   | 0,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
13 |Плоскирка   | 0,3 |   0   |   0   |   0   | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
14 |Інший частик  |  0  |   0,3   |   0   |   0   | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
  |Усього     | 4,0 |   6,0   |  6,0  |  25,0  | 41,0
------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
                   Додаток 8
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у водних об’єктах
     Хмельницької, Рівненської, Львівської областей
            у 2003 році (тонн)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  |       |  Хмельницька обл.   |   Рівненська обл.   |Львівська обл.|
 N |  Об’єкти  |-------------------------+-------------------------+--------------|Усього
з/п| використання |Водойма -|Щедрів-|Новоко-|Млинівське|Хрінни-|Озеро |Водойма - охо-|
  |       |охолоджу-| ське |стянти-|  вдсх. | цьке |Нобель|лоджувач   |
  |       |  вач  | вдсх. |нівське|     | вдсх. |   |Добротвірської|
  |       | ХАЕС  |    | вдсх. |     |    |   |   ТЕС   |
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 1 |Лящ      |  2,0  | 16,5 | 2,3 |  3,5  |  0  | 0,7 |   0    | 25,0
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 2 |Судак     |  2,0  | 3,9 | 0,4 |  0   |  0  | 0  |   0    | 6,3
  |звичайний   |     |    |    |     |    |   |       |
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 3 |Сазан (короп) |  0  | 3,9 | 0,4 |  0,6  | 1,0 | 0,3 |   10,0   | 16,2
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 4 |Щука     |  0  |  0  | 0,45 |  0   | 5,0 | 0,7 |   0    | 6,15
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 5 |Сом      |  0  |  0  |  0  |  0,2  | 1,0 | 0  |   0    | 1,2
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 6 |Карась срібний|  0  | 40,0 | 8,3 |  0,2  | 7,5 | 0  |   20,0   | 76,0
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 7 |Плітка    |  2,0  | 5,4 | 3,9 |  2,0  | 6,0 | 1,5 |   0    | 20,8
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 8 |Плоскирка   |  2,0  |  0  |  0  |  1,5  |  0  | 0  |   0    | 3,5
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
 9 |Окунь     |  2,0  | 1,5 | 2,4 |  0,6  | 2,0 | 0,3 |   0    | 8,8
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
10 |Краснопірка  |  0,5  | 5,1 |  0  |  0,7  | 1,5 | 0  |   0    | 7,8
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
11 |Верховодка  |  0,5  | 0,5 |  0  |  0   |  0  | 0  |   0    | 1,0
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
12 |Інший частик |  0  |  0  |  0  |  0,9  | 3,0 | 1,2 |   0,4   | 5,5
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
  |Усього    | 11,0  | 76,8 | 18,15 |  10,2  | 27,0 | 4,7 |   30,4   |178,25
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
                   Додаток 9
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у Печенізькому
    водосховищі у Харківській області у 2003 році (тонн)
 
 
          --------------------------
           N |  Об’єкти  |Усього
          з/п| використання |
          ---+---------------+------
           1 |Лящ      | 1)
          ---+---------------+------
           2 |Судак звичайний| 5,0
          ---+---------------+------
           3 |Сом      | 2,0
          ---+---------------+------
           4 |Щука      | 1,5
          ---+---------------+------
           5 |Плоскирка   | 10,0
          ---+---------------+------
           6 |Плітка     | 8,0
          ---+---------------+------
            |Усього     | 26,5
          --------------------------
_______________
   1) Меліоративний вилов масово інвазованого паразитами  ляща
без обмеження промислової міри.
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
                   Додаток 10
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у водних об’єктах
       Волинської області у 2003 році (тонн)
 
 
   --------------------------------------------------------
   N | Об’єкти  |     Річки     |   |
   з/п|використання|-------------------------|Усього|Усього
    |      |Стир|При- |Гнила|Західний|річки |озера
    |      |  |п’ять|Липа | Буг  |   |
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   1 |Лящ     |1,5 | 1,0 | 0 | 1,1  | 3,6 | 4,4
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   2 |Плітка   |2,0 | 1,0 | 0,3 | 2,0  | 5,3 | 4,9
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   3 |Карась   |  |   |   |    |   |
    |срібний   |2,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0  | 4,2 | 11,0
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   4 |Сазан    |0,8 | 0,4 | 0 | 0,5  | 1,7 | 4,1
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   5 |Щука    |1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0  | 3,3 | 6,7
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   6 |Лин     |0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5  | 1,9 | 2,2
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   7 |Окунь    |0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5  | 1,9 | 4,0
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   8 |Краснопірка |0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4  | 1,7 | 1,6
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   9 |Верховодка |0,3 | 0,3 | 0 | 0,3  | 0,9 | 0
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
   10 |Сом     |0,1 | 0,1 | 0 | 0,1  | 0,3 | 0
   ---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
    |Усього   |10,4| 5,7 | 1,3 | 7,4  | 24,8 | 38,9
   --------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
                   Додаток 11
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у водних об’єктах
       Чернігівської області у 2003 році (тонн)
 
 
   ------------------------------------------------------
    N |  Об’єкти  |р. Дніпро|р. Десна з|р. Сейм|Усього
   з/п| використання |     | озерами |    |
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    1 |Судак     |  1,0  |  0,7  |  0  | 1,7
     |звичайний   |     |     |    |
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    2 |Сом      |  0,2  |  0,2  |  0  | 0,4
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    3 |Лящ      | 20,0  |  40,8  | 0,2 | 61,0
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    4 |Плітка    | 10,0  |  13,3  | 0,1 | 23,4
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    5 |Щука     |  4,2  |  7,4  | 0,2 | 11,8
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    6 |Окунь     |  0,4  |  1,8  | 0,1 | 2,3
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    7 |В’язь     |  0  |  0,8  | 0,2 | 1,0
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    8 |Плоскирка   | 12,7  |  33,9  | 0,1 | 46,7
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
    9 |Синець    |  2,0  |  10,7  | 0,1 | 12,8
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
   10 |Верховодка  |  6,0  |  11,0  |  0  | 17,0
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
   11 |Білозірка   |  0  |  2,9  |  0  | 2,9
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
   12 |Лин      |  0,2  |  1,2  |  0  | 1,4
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
   13 |Карась срібний|  0  |  0,5  |  0  | 0,5
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
   14 |Чехоня    |  0,2  |  0,4  |  0  | 0,6
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
   15 |Білизна    |  0,2  |  0,2  |  0  | 0,4
   ---+--------------+---------+----------+-------+------
     |Усього    | 57,1  | 125,8  | 1,0 |183,9
   ------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління біоресурсів         В.Тарасенко
 
                   Додаток 12
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у водних об’єктах
      Дніпропетровської області у 2003 році (тонн)
 
 
   --------------------------------------------------------
   N |Об’єкти використання |Макортівське|Карачунів-|Усього
   з/п|           |  вдсх.  |ське вдсх.|
   ---+---------------------+------------+----------+------
   1 |Лящ         |   0   |  14,0  | 14,0
   ---+---------------------+------------+----------+------
   2 |Судак звичайний   |  0,8   |  0,8  | 1,6
   ---+---------------------+------------+----------+------
   3 |Сазан (короп)    |  5,0   |  4,0  | 9,0
   ---+---------------------+------------+----------+------
   4 |Щука         |  0,7   |  3,5  | 4,2
   ---+---------------------+------------+----------+------
   5 |Карась срібний    |  9,0   |  35,0  | 44,0
   ---+---------------------+------------+----------+------
   6 |Плітка        |  5,0   |  40,0  | 45,0
   ---+---------------------+------------+----------+------
   7 |Верховодка      |   1)   |  1)  | 1)
   ---+---------------------+------------+----------+------
   8 |Тюлька        |   1)   |  1)  | 1)
   ---+---------------------+------------+----------+------
   9 |Окунь        |   0   |  2,5  | 2,5
   ---+---------------------+------------+----------+------
   10 |Плоскирка      |   0   |  7,5  | 7,5
   ---+---------------------+------------+----------+------
   11 |Краснопірка     |   0   |  3,0  | 3,0
   ---+---------------------+------------+----------+------
   12 |Інший крупний частик|  0,2   |  0,5  | 0,7
   ---+---------------------+------------+----------+------
   13 |Інший дрібний частик |  3,0   |  0,5  | 3,5
   ---+---------------------+------------+----------+------
    |Усього        |  23,7  | 111,3  |135,0
   --------------------------------------------------------
_______________
   1) Не лімітуються.
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.Тарасенко
 
                   Додаток 13
                   до наказу Мінекоресурсів
                   України
                   25.12.2002 N 521
 
 
               ЛІМІТИ
    використання водних живих ресурсів у водних об’єктах
     Автономної Республіки Крим у 2003 році (тонн)
 
 
   ------------------------------------------------------
    N | Об’єкти  |Озеро | Озеро | Озеро Чайка |Усього
   з/п|використання|Сасик-|Кизил-Яр|Красноперекоп-|
     |      |Сиваш |    |ського району |
   ---+------------+------+--------+--------------+------
    1 |Короп    | 30 |  9  |   0    | 39
   ---+------------+------+--------+--------------+------
    2 |Карась   | 60 |  16  |   0    | 76
     |срібний   |   |    |       |
   ---+------------+------+--------+--------------+------
    3 |Артемія   | 0  |  0  |   50   | 50
   ---+------------+------+--------+--------------+------
    4 |Личинки   | 0  |  0  |   15   | 15
     |хірономід  |   |    |       |
   ---+------------+------+--------+--------------+------
     |Усього   | 90 |  25  |   65   | 180
   ------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління біоресурсів           В.ТарасенкоПро внесення змін до складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N 104 по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 9 січня 2002 року N 31 «Про утворення ок…


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 623 від 22.03.2002
    м. Київ
        Про внесення змін до складу окружної
         виборчої комісії одномандатного
        виборчого округу N 104 по виборах
       народних депутатів України 31 березня
        2002 року, затвердженого постановою
       Центральної виборчої комісії від 9 січня
       2002 року N 31 "Про утворення окружних
       виборчих комісій одномандатних виборчих
       округів по виборах народних депутатів
         України 31 березня 2002 року"
             ( v0031359-02 )
 
   Розглянувши постанову   окружної   виборчої   комісії
одномандатного виборчого округу N 104 про дострокове припинення
повноважень члена окружної виборчої комісії Колотова Геннадія
Павловича, за що проголосували 15 членів цієї комісії, у зв’язку
із систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків,
відповідно до пункту 6 частини третьої, частин п’ятої, шостої
статті 27 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 2766-14 ) та керуючись статтею 11 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-вр ), Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
   1. Достроково припинити повноваження члена окружної виборчої
комісії одномандатного виборчого округу N 104 (Луганська область)
Колотова Геннадія Павловича, 1963 року народження, освіта вища,
проживає в м. Луганську - від Партії регіонів.
   2. Копію цієї постанови надіслати окружній виборчій комісії
одномандатного виборчого округу N 104 по  виборах  народних
депутатів України 31 березня 2002 року.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ