Архивы по Категориям: Документы за 2007 г. - Page 194

Про звільнення Р. Зварича з посади Представника Президента України у Верховній Раді України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про звільнення Р. Зварича з посади
         Представника Президента України
           у Верховній Раді України
 
 
   Звільнити ЗВАРИЧА Романа Михайловича з посади Представника
Президента України у Верховній Раді України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 6 серпня 2007 року
     N 696/200Про передачу автомобільного транспорту

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.07.2007 N 503
 
 
       Про передачу автомобільного транспорту
 
 
   Керуючись Господарським кодексом України ( 436-15 ), Законом
України "Про управління об’єктами державної власності" ( 185-16 ),
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року
N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності" та в зв’язку з виробничою необхідністю
Н А К А З У Ю:
 
   1. Передати  з балансу Українського інституту експертизи
сортів рослин на баланси закладів експертизи державної системи з
охорони прав на сорти рослин автомобільний транспорт згідно з
додатком.
 
   2. Затвердити комісію з передачі-приймання автомобільного
транспорту з балансу Українського інституту експертизи сортів
рослин на баланси закладів експертизи державної системи з охорони
прав на сорти рослин у складі, що додається.
 
   3. Голові комісії Кіктенко О.В.:
 
   3.1. Здійснити зазначену передачу-приймання з балансу на
баланс автомобільного транспорту в установленому порядку.
 
   3.2. В місячний термін  подати  акти  передачі-приймання
вказаного автомобільного транспорту на затвердження та зберігання
Міністерству аграрної політики України.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.I.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   16.07.2007 N 503
 
 
               СКЛАД
      комісії з передачі-приймання автомобільного
      транспорту з балансу Українського інституту
      експертизи сортів рослин на баланси закладів
      експертизи державної системи з охорони прав
             на сорти рослин
 
 
 Кіктенко О.В.   - головний спеціаліст відділу управління
          державним майном Департаменту економіки та з
          управління державною власністю, голова комісії
 
 Члени комісії:
 
 Захарчук О.В.   - в.о. директора Українського інституту
          експертизи сортів рослин
 
 Панькова I.М.   - науковий співробітник відділу економічних
          досліджень Українського інституту експертизи
          сортів рослин
 
 Ляшенко К.I.   - забезпечення Державної служби з охорони прав
          на сорти рослин
 
 Охтень П.А.    - головний спеціаліст відділу правового
          забезпечення та роботи з Міжнародним союзом з
          охорони нових сортів рослин Державної служби з
          охорони прав на сорти рослин
 
 Заступник директора
 Департаменту економіки
 та управління державною
 власністю                    М.О.Венглінський
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   16.07.2007 N 503
 
 
               ПЕРЕЛIК
      автомобільного транспорту, що передається
      з балансу Українського інституту експертизи
      сортів рослин на баланс відповідних закладів
      експертизи державної системи з охорони прав
             на сорти рослин
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦   Модель   ¦ Рік ¦Державний номер¦   Заклад   ¦
¦ з/п ¦ автомобільного ¦випуску¦        ¦  експертизи  ¦
¦   ¦  транспорту  ¦    ¦        ¦  державної  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦  системи з  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦охорони прав на ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦ сорти рослин, ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦   якому   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦ передається  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦ автомобільний ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦  транспорт  ¦
¦------+----------------+-------+---------------+----------------¦
¦ 1  ¦ПЕЖО ПАРТНЕР  ¦1999  ¦49214 КА    ¦Київський    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦обласний    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державний центр ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦експертизи   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сортів рослин  ¦
¦------+----------------+-------+---------------+----------------¦
¦ 2  ¦ВАЗ 21099    ¦2004  ¦582-36 КТ   ¦Державна    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦інспекція з   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦охорони прав на ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сорти рослин  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦м. Києва і   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦Київської    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦області     ¦
¦------+----------------+-------+---------------+----------------¦
¦ 3  ¦ВАЗ-2104    ¦2006  ¦АА 0253 ВХ   ¦Державний центр ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦експертизи   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сортів рослин з ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державною    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦інспекцією з  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦охорони прав на ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сорти рослин  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦Автономної   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦Республіки Крим ¦
¦------+----------------+-------+---------------+----------------¦
¦ 4  ¦ВАЗ-2104    ¦2006  ¦АА 0254 ВХ   ¦Харківський   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державний центр ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦експертизи   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сортів рослин з ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державною    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦інспекцією з  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦охорони прав на ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сорти рослин  ¦
¦------+----------------+-------+---------------+----------------¦
¦ 5  ¦ВАЗ 21043-20  ¦2006  ¦АА 0251 ВХ   ¦Хмельницький  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державний центр ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦експертизи   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сортів рослин з ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державною    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦інспекцією з  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦охорони прав на ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сорти рослин  ¦
¦------+----------------+-------+---------------+----------------¦
¦ 6  ¦ДЕОЛАНОС    ¦2004  ¦IА 42-37 IА  ¦Кіровоградський ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державний центр ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦експертизи   ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сортів рослин з ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦державною    ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦інспекцією з  ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦охорони прав на ¦
¦   ¦        ¦    ¦        ¦сорти рослин  ¦
-----------------------------------------------------------------Про план діяльності Мінжитлокомунгоспу з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік

      МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2007 N 189
 
 
       Про план діяльності Мінжитлокомунгоспу
       з підготовки проектів регуляторних актів
              на 2008 рік
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
         з питань житлово-комунального господарства
    N 147 ( v0147662-08 ) від 26.05.2008
    N 194 ( v0194662-08 ) від 27.06.2008
    N 245 ( v0245662-08 ) від 06.08.2008
    N 262 ( v0262662-08 ) від 22.08.2008
    N 294 ( v0294662-08 ) від 02.10.2008
    N 325 ( v0325662-08 ) від 30.10.2008 }
 
 
   Відповідно до  Закону  України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план діяльності Мінжитлокомунгоспу з підготовки
проектів регуляторних актів на 2008 рік (далі - План діяльності)
згідно з додатком.
 
   2. Відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та ЗМI (Скрябін В.В.) забезпечити
розміщення Плану діяльності на сайті Міністерства не пізніше, як у
десятиденний строк після його затвердження.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів Мінжитлокомунгоспу у
разі підготовки проекту регуляторного акта, який не внесений до
затвердженого цим наказом Плану діяльності, забезпечити внесення
змін до Плану діяльності не пізніше десяти робочих днів з дня
початку підготовки проекту регуляторного акта, але не пізніше дня
оприлюднення проекту регуляторного акта.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Г.М.Семчука.
 
 Міністр                         О.П.Попов
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінжитлокомунгоспу
                   України
                   03.12.2007 N 189
 
 
             ПЛАН ДIЯЛЬНОСТI
        Міністерства з підготовки проектів
         регуляторних актів на 2008 рік
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Назва проекту   ¦  Обґрунтування   ¦ Структурний ¦  Строк  ¦
¦з/п¦ регуляторного акта ¦необхідності прийняття¦ підрозділ, ¦ підготовки ¦
¦  ¦           ¦ регуляторного акта ¦відповідальний¦  проекту  ¦
¦  ¦           ¦           ¦за розроблення¦регуляторного¦
¦  ¦           ¦           ¦  проекту  ¦  акта   ¦
¦  ¦           ¦           ¦регуляторного ¦       ¦
¦  ¦           ¦           ¦   акта   ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 1 
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 2 ¦Закон України "Про  ¦Ефективне використання¦Відділ енерго-¦ 01.07.2008 ¦
¦  ¦енергоефективність у ¦паливно-енергетичних ¦збереження  ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунальному ¦та водних ресурсів на ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарстві"     ¦об’єктах житлово-   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦комунальної сфери всіх¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦форм власності,    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підвищення      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергетичної     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ефективності житлового¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦фонду         ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 3 ¦Закон України "Про  ¦Однією з основним   ¦Департамент  ¦ 1 півріччя ¦
¦  ¦визнання таким, що  ¦проблем        ¦державного  ¦ 2008 року ¦
¦  ¦втратив чинність Закон¦житлово-комунального ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦України "Про тимчасову¦господарства є    ¦       ¦       ¦
¦  ¦заборону стягнення з ¦незадовільний     ¦       ¦       ¦
¦  ¦громадян України пені ¦фінансовий стан    ¦       ¦       ¦
¦  ¦за несвоєчасне    ¦підприємств галузі.  ¦       ¦       ¦
¦  ¦внесення плати за   ¦Значна дебіторська  ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунальні  ¦заборгованість    ¦       ¦       ¦
¦  ¦послуги"       ¦підприємств не    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦дозволяє їм своєчасно ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦розрахуватися за   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦отримані енергоносії, ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦погашати податкові  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зобов’язання та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заборгованість із   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заробітної плати, що, ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦в свою чергу, впливає ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦на кредиторську    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заборгованість.    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Основними причинами  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦такої ситуації є   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відсутність механізму ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦примусового стягнення ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заборгованості,    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦малоефективні заходи ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦впливу на неплатників ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 4 ¦Розроблення проекту  ¦Закон України від   ¦Управління  ¦ IV квартал ¦
¦  ¦Закону щодо внесення ¦24.06.2004 N 1869-IV ¦стратегії   ¦ 2008 року ¦
¦  ¦змін до Закону України¦( 1869-15 ) "Про   ¦реформування ¦       ¦
¦  ¦"Про житлово-     ¦Загальнодержавну   ¦житлово-   ¦       ¦
¦  ¦комунальні послуги"  ¦програму реформування ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦           ¦і розвитку      ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦2004-2010 роки"    ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 5 ¦Постанова Кабінету  ¦Удосконалення     ¦Управління  ¦ IV квартал ¦
¦  ¦Міністрів України "Про¦правового регулювання ¦тепло-    ¦ 2008 року ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦відносин, які     ¦енергетики  ¦       ¦
¦  ¦Правил надання послуг ¦виникають у процесі  ¦       ¦       ¦
¦  ¦з централізованого  ¦перевірки споживачами ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення, постачання ¦якості послуг     ¦       ¦       ¦
¦  ¦холодної та гарячої  ¦теплопостачання та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і водовідведення ¦вирішення спорів між ¦       ¦       ¦
¦  ¦та типового договору ¦споживачами та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦про надання послуг з ¦виконавцями послуг  ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦теплопостачання    ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення, постачання ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦холодної та гарячої  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і водовідведення,¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦затверджених     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦постановою Кабінету  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністрів України від ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦21.07.2005 N 630" в  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦частині перевірки   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦якості надання послуг ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦з теплопостачання   ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 6 ¦Постанова Кабінету  ¦Удосконалення порядку ¦Управління  ¦ IV квартал ¦
¦  ¦Міністрів України "Про¦перерахунку розміру  ¦тепло-    ¦ 2008 року ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦плати за послуги з  ¦енергетики  ¦       ¦
¦  ¦Правил надання послуг ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦з централізованого  ¦опалення, постачання ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення, постачання ¦холодної води у разі ¦       ¦       ¦
¦  ¦холодної та гарячої  ¦перерви в їх     ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і водовідведення ¦постачанні або у разі ¦       ¦       ¦
¦  ¦та типового договору ¦неналежної якості   ¦       ¦       ¦
¦  ¦про надання послуг з ¦послуг        ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення, постачання ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦холодної та гарячої  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і водовідведення,¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦затверджених     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦постановою Кабінету  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністрів України від ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦21.07.2005 N 630" в  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦частині проведення  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦перерахунку розміру  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦плати населенню за  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦постачання теплової  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії, яка не    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦відповідає параметрам ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 7 ¦Закон України "Про  ¦Приведення у     ¦Управління  ¦ I півріччя ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦відповідність до   ¦житлової   ¦ 2008 року ¦
¦  ¦Закону України "Про  ¦чинного законодавства ¦політики   ¦       ¦
¦  ¦приватизацію     ¦           ¦та розвитку  ¦       ¦
¦  ¦державного житлового ¦           ¦житлового   ¦       ¦
¦  ¦фонду"        ¦           ¦господарства ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 8 ¦Закон України "Про  ¦Реалізація положень  ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦затвердження     ¦Закону України "Про  ¦житлової   ¦ 2008 року ¦
¦  ¦загальнодержавної   ¦житловий фонд     ¦політики   ¦       ¦
¦  ¦програми "Соціальне  ¦соціального      ¦та розвитку  ¦       ¦
¦  ¦житло"        ¦призначення"     ¦житлового   ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 3334-15 )      ¦господарства ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦ 9 ¦Постанова КМУ "Про  ¦Реалізація основних  ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦положень Закону    ¦житлової   ¦ 2008 року ¦
¦  ¦постанови КМУ від   ¦України "Про     ¦політики   ¦       ¦
¦  ¦08.10.92 N 572 "Про  ¦приватизацію житлового¦та розвитку  ¦       ¦
¦  ¦механізм впровадження ¦фонду" ( 2482-12 ),  ¦житлового   ¦       ¦
¦  ¦Закону України "Про  ¦постанови КМУ від   ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦приватизацію     ¦08.10.92 N 572    ¦       ¦       ¦
¦  ¦державного житлового ¦( 572-92-п ),     ¦       ¦       ¦
¦  ¦фонду"        ¦розпорядження КМУ від ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦26.06.2006 N 363-р  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 363-2006-р )    ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦10 ¦Порядок встановлення ¦Відповідно до п. 6  ¦Управління  ¦ IV квартал ¦
¦  ¦та застосування    ¦Комплексу       ¦водопровідно- ¦ 2008 року ¦
¦  ¦колективних систем  ¦першочергових заходів ¦каналізацій- ¦       ¦
¦  ¦доочищення питної води¦щодо реформування   ¦ного     ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунального ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства,     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦затвердженого     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦розпорядженням    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Кабінету Міністрів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України від 26.06.2006¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦N 363-р        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 363-2006-р ), щодо ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦спрощення дозвільних ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦процедур та заохочення¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦приватних підприємств ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦до інвестування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заходів з доочищення ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦питної води      ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦11 ¦Положення про порядок ¦Відповідно до     ¦Управління  ¦ IV квартал ¦
¦  ¦проектування та    ¦Загальнодержавної   ¦водопровідно- ¦ 2008 року ¦
¦  ¦експлуатації зон   ¦програми реформування ¦каналізацій- ¦       ¦
¦  ¦санітарної охорони  ¦та розвитку      ¦ного     ¦       ¦
¦  ¦джерел водопостачання ¦житлово-комунального ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦і водопроводів    ¦господарства на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарчо-питного  ¦2004-2010 роки    ¦       ¦       ¦
¦  ¦призначення      ¦( 1869-15 ) та з метою¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦приведення діючого з ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦1982 року Положення до¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦вимог чинних     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормативних документів¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦12 ¦Зміни і доповнення до ¦Приведення Правил   ¦Управління  ¦ IV квартал ¦
¦  ¦Правил приймання   ¦( z0403-02 ) у    ¦водопровідно- ¦ 2008 року ¦
¦  ¦стічних вод у     ¦відповідність до норм ¦каналізацій- ¦       ¦
¦  ¦комунальні та відомчі ¦чинного законодавства ¦ного     ¦       ¦
¦  ¦системи каналізації  ¦України        ¦господарства ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦13 ¦Проект наказу     ¦Ліцензування у сфері ¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦Мінжитлокомунгоспу і ¦централізованого   ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦Держпідприємництва  ¦теплопостачання    ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦здійснюється     ¦       ¦       ¦
¦  ¦Ліцензійних умов   ¦відповідно до     ¦       ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦Ліцензійних умови   ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦провадження      ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності з     ¦господарської     ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробництва теплової ¦діяльності з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії (крім теплової¦виробництва теплової ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії, що      ¦енергії,       ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробляється на    ¦транспортування її  ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплоелектроцентралях,¦магістральними та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦когенераційних    ¦місцевими       ¦       ¦       ¦
¦  ¦установках та     ¦(розподільчими)    ¦       ¦       ¦
¦  ¦установках з     ¦тепловими мережами  ¦       ¦       ¦
¦  ¦використанням     ¦та постачання теплової¦       ¦       ¦
¦  ¦нетрадиційних або   ¦енергії (крім певних ¦       ¦       ¦
¦  ¦поновлюваних     ¦видів господарської  ¦       ¦       ¦
¦  ¦джерел енергії".   ¦діяльності у сфері  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання, якщо ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплова енергія    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробляється на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоелектроцентралях,¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦когенераційних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках та     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використанням     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нетрадиційних або   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦поновлюваних джерел  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії), затверджених¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦наказом        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Держпідприємництва і ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Мінжитлокомунгоспу  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦від 09.01.2007 N 1/3 ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z0064-07 ). Ці   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Ліцензійні умови є  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦єдиними для трьох   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦різних видів     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності, з яких  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплової енергії є  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦монопольним видом   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності, а     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробництво та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦постачання теплової  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії - суміжними  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ринками. Таким чином, ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потребує врегулювання ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ситуація, коли для  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦трьох окремих видів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності існують  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦єдині Ліцензійні   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦умови.        ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦14 ¦Проект наказу     ¦Ліцензування у сфері ¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦Мінжитлокомунгоспу і ¦централізованого   ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦Держпідприємництва  ¦теплопостачання    ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦здійснюється     ¦       ¦       ¦
¦  ¦Ліцензійних умов   ¦відповідно до     ¦       ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦Ліцензійних умови   ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦провадження      ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності з     ¦господарської     ¦       ¦       ¦
¦  ¦постачання теплової  ¦діяльності з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії".       ¦виробництва теплової ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії,       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортування її  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦магістральними та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦місцевими       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦(розподільчими)    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦тепловими мережами  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та постачання теплової¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії (крім певних ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦видів господарської  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності у сфері  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦якщо теплова енергія ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробляється на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоелектроцентралях,¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦когенераційних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках та     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використанням     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нетрадиційних або   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦поновлюваних джерел  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії), затверджених¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦наказом        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Держпідприємництва і ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Мінжитлокомунгоспу  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦від 09.01.2007 N 1/3 ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z0064-07 ). Ці   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Ліцензійні умови є  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦єдиними для трьох   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦різних видів     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності, з яких  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплової енергії є  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦монопольним видом   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності, а     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробництво та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦постачання теплової  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії - суміжними  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ринками. Таким чином, ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потребує врегулювання ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ситуація, коли для  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦трьох окремих видів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності існують  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦єдині Ліцензійні   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦умови.        ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦15 ¦Проект наказу     ¦Ліцензування у сфері ¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦Мінжитлокомунгоспу і ¦централізованого   ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦Держпідприємництва  ¦теплопостачання    ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦здійснюється     ¦       ¦       ¦
¦  ¦Ліцензійних умов   ¦відповідно до     ¦       ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦Ліцензійних умови   ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦провадження      ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності з     ¦господарської     ¦       ¦       ¦
¦  ¦транспортування    ¦діяльності з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплової енергії   ¦виробництва теплової ¦       ¦       ¦
¦  ¦магістральними та   ¦енергії,       ¦       ¦       ¦
¦  ¦місцевими       ¦транспортування її  ¦       ¦       ¦
¦  ¦(розподільчими)    ¦магістральними та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦тепловими мережами". ¦місцевими       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦(розподільчими)    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦тепловими мережами  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та постачання теплової¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії (крім певних ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦видів господарської  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності у сфері  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання, якщо ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплова енергія    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробляється на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоелектроцентралях,¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦когенераційних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках та     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використанням     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нетрадиційних або   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦поновлюваних джерел  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії), затверджених¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦наказом        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Держпідприємництва і ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Мінжитлокомунгоспу  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦від 09.01.2007 N 1/3 ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z0064-07 ). Ці   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Ліцензійні умови є  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦єдиними для трьох   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦різних видів     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності, з яких  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплової енергії є  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦монопольним видом   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності, а     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробництво та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦постачання теплової  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії - суміжними  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ринками. Таким чином, ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потребує врегулювання ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ситуація, коли для  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦трьох окремих видів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності існують  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦єдині Ліцензійні   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦умови.        ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦16 ¦Проект наказу     ¦З метою виконання   ¦Департамент  ¦Серпень   ¦
¦  ¦Мінжитлокомунгоспу і ¦положень Указу    ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦Держпідприємництва  ¦Президента України  ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦"Про внесення змін до ¦від 28.12.2007 N 1324 ¦       ¦       ¦
¦  ¦Ліцензійних умов   ¦( 1324/2007 ) "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦Концепцію       ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦ціноутворення у сфері ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності з     ¦житлово-комунальних  ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦послуг" та з метою  ¦       ¦       ¦
¦  ¦водопостачання та   ¦регулювання споживання¦       ¦       ¦
¦  ¦водовідведення,    ¦води, а також     ¦       ¦       ¦
¦  ¦затверджених наказом ¦врегулювання     ¦       ¦       ¦
¦  ¦Держбуду і      ¦взаємовідносин між  ¦       ¦       ¦
¦  ¦Держпідприємництва від¦виробниками      ¦       ¦       ¦
¦  ¦14.02.2001 N 35/34". ¦(виконавцями) та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживачами послуг та ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦оплати фактично    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦спожитих ресурсів.  ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦17 ¦Проект розпорядження ¦Прийняття       ¦Департамент  ¦Травень   ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦розпорядження     ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦України "Про оснащення¦сприятиме поліпшенню ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦житлового фонду    ¦стану справ з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦засобами обліку та  ¦оснащення наявного  ¦       ¦       ¦
¦  ¦регулювання споживання¦житлового фонду    ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і теплової    ¦засобами обліку та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії"       ¦регулювання споживання¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦води і теплової    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії, а також   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦забезпеченню     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦соціального захисту  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦населення шляхом   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦врегулювання     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦взаємовідносин між  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробниками      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦(виконавцями) та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживачами послуг  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦на договірних засадах ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та оплати фактично  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦спожитих послуг (а не ¦       ¦       ¦

¦  ¦           ¦за нормами).     ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦18 ¦Проект постанови   ¦На виконання Указу  ¦Департамент  ¦Травень   ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦Президента України від¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦України "Про створення¦16.12.2006 N 1093   ¦регулювання, ¦       ¦
¦  ¦Державної       ¦( 1093/2006 ) "Про  ¦Юридичний   ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунальної  ¦рішення "Про стан   ¦відділ    ¦       ¦
¦  ¦інспекції".      ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства України ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та основні напрямки  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦його реформування"  ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦19 ¦Проект постанови   ¦На виконання Указу  ¦Департамент  ¦Червень   ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦Президента України від¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦України "Про     ¦16.12.2006 N 1093   ¦регулювання, ¦       ¦
¦  ¦затвердження положення¦( 1093/2006 ) "Про  ¦Юридичний   ¦       ¦
¦  ¦про Державну     ¦рішення "Про стан   ¦відділ    ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунальну  ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦інспекцію".      ¦господарства України ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та основні напрямки  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦його реформування"  ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦21 ¦Проект постанови   ¦Удосконалення системи ¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦ліцензування     ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦України "Про внесення ¦господарської     ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦змін до деяких    ¦діяльності      ¦       ¦       ¦
¦  ¦постанов Кабінету   ¦підприємств, які   ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністрів України".  ¦здійснюють діяльність ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦у сфері житлово-   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦комунальних послуг з ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробництва теплової ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії (крім певних ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦видів господарської  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності у сфері  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання, якщо ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплова енергія    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробляється на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоелектроцентралях,¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦когенераційних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках та     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установках з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використанням     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нетрадиційних або   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦поновлюваних джерел  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії);       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплової енергії   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦магістральними та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦місцевими       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦(розподільчими)    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦тепловими мережами;  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦постачання теплової  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії;       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопостачання та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водовідведення    ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦22 ¦Проект наказу     ¦Впровадження порядку ¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦Державного комітету  ¦контролю за      ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦України з питань   ¦додержанням вимог   ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦регуляторної політики ¦Ліцензійних Умов   ¦       ¦       ¦
¦  ¦та підприємництва,  ¦суб’єктами      ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністерства з питань ¦господарювання -   ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунального ¦ліцензіатами, що   ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарства "Про   ¦здійснюють діяльність ¦       ¦       ¦
¦  ¦затвердження Порядку ¦з виробництва,    ¦       ¦       ¦
¦  ¦контролю за      ¦транспортування та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦додержанням      ¦постачання теплової  ¦       ¦       ¦
¦  ¦Ліцензійних умов   ¦енергії ( z0064-07 ) ¦       ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності з     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробництво теплової ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії (крім певних ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦видів господарської  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності у сфері  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплопостачання, якщо ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплова енергія    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробляється на    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплоелектроцентралях,¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦когенераційних    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦установках та     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦установках з     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦використанням     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦нетрадиційних або   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦поновлюваних джерел  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії),       ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦транспортування    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплової енергії   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦магістральними та   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦місцевими       ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦(розподільчими)    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦тепловими мережами,  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦постачання теплової  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії"       ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦23 ¦Методика визначення  ¦Приведення у     ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦відновної вартості  ¦відповідність до   ¦благоустрою та¦ 2008 року ¦
¦  ¦зелених насаджень   ¦законодавства     ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦           ¦           ¦обслуговування¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦24 ¦Методика визначення  ¦Приведення у     ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦відновної вартості  ¦відповідність до   ¦благоустрою та¦ 2008 року ¦
¦  ¦об’єкту благоустрою  ¦законодавства     ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦           ¦           ¦обслуговування¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦25 ¦Системи моніторингу  ¦Необхідність     ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦зелених насаджень у  ¦впровадження     ¦благоустрою та¦ 2008 року ¦
¦  ¦містах та селищах   ¦спостережень,     ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦міського типу     ¦збирання, оброблення, ¦обслуговування¦       ¦
¦  ¦           ¦передавання,     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦збереження та аналізу ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦інформації про стан  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зелених насаджень міст¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та селищ міського типу¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦26 ¦Система зонального  ¦Приведення у     ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦насінництва та    ¦відповідність до   ¦благоустрою та¦ 2008 року ¦
¦  ¦розсадництва     ¦законодавства     ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦квітково-декоративних ¦           ¦обслуговування¦       ¦
¦  ¦рослин        ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦27 ¦Порядок контролю за  ¦Виконання вимог Закону¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦дотриманням      ¦України "Про насіння і¦благоустрою та¦ 2008 року ¦
¦  ¦Ліцензійних умов   ¦садивний матеріал"  ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦( 411-15 ).      ¦обслуговування¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦Відсутність контролю ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності з оптової ¦призводить до     ¦       ¦       ¦
¦  ¦торгівлі       ¦збільшення в обігу  ¦       ¦       ¦
¦  ¦квітково-декоративним ¦частки недоброякісного¦       ¦       ¦
¦  ¦насінням       ¦квітково-декоративного¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦насіння        ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦28 ¦Скасування наказу   ¦Постанова Кабінету  ¦Управління  ¦грудень   ¦
¦  ¦Державного комітету  ¦Міністрів України від ¦благоустрою та¦2008 року  ¦
¦  ¦будівництва,     ¦04.03.2004 N 265   ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦архітектури та    ¦( 265-2004-п ) "Про  ¦обслуговування¦       ¦
¦  ¦житлової політики   ¦затвердження Програми ¦       ¦       ¦
¦  ¦України від      ¦поводження з твердими ¦       ¦       ¦
¦  ¦21.03.2000 N 54 "Про ¦побутовими відходами" ¦       ¦       ¦
¦  ¦затвердження Правил  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦надання послуг із   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦збирання та вивезення ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦твердих і рідких   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦побутових відходів"  ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦29 ¦Постанова Кабінету  ¦Постанова Кабінету  ¦Управління  ¦грудень   ¦
¦  ¦Міністрів України   ¦Міністрів України від ¦благоустрою та¦2008 року  ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦04.03.2004 N 265   ¦комунального ¦       ¦
¦  ¦Правил надання послуг ¦( 265-2004-п ) "Про  ¦обслуговування¦       ¦
¦  ¦з вивезення побутових ¦затвердження Програми ¦       ¦       ¦
¦  ¦відходів та типового ¦поводження з твердими ¦       ¦       ¦
¦  ¦договору про надання ¦побутовими відходами".¦       ¦       ¦
¦  ¦послуг з вивезення  ¦Закон України "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦побутових відходів"  ¦захист прав      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживачів"      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 1023-12 )      ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦30 ¦Проект наказу     ¦Проект постанови   ¦Управління  ¦ Липень 2008 ¦
¦  ¦постанови Кабінету  ¦Кабінету Міністрів  ¦науково-   ¦       ¦
¦  ¦Міністрів України   ¦України "Про внесення ¦технічної   ¦       ¦
¦  ¦"Про внесення Змін і ¦Змін і доповнень до  ¦політики   ¦       ¦
¦  ¦доповнень до Правил  ¦Правил визначення   ¦       ¦       ¦
¦  ¦визначення вартості  ¦вартості робіт з   ¦       ¦       ¦
¦  ¦робіт з ремонту    ¦ремонту устатковання ¦       ¦       ¦
¦  ¦устатковання та    ¦та обладнання, які  ¦       ¦       ¦
¦  ¦обладнання, які    ¦виконуються на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦виконуються на    ¦об’єктах житлово-   ¦       ¦       ¦
¦  ¦об’єктах       ¦комунального     ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунального ¦господарства та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарства та    ¦Iнструкції щодо    ¦       ¦       ¦
¦  ¦Iнструкції щодо    ¦застосування ресурсних¦       ¦       ¦
¦  ¦застосування     ¦елементних кошторисних¦       ¦       ¦
¦  ¦ресурсних елементних ¦норм на роботи з   ¦       ¦       ¦
¦  ¦кошторисних норм на  ¦ремонту устатковання ¦       ¦       ¦
¦  ¦роботи з ремонту   ¦та обладнання, які  ¦       ¦       ¦
¦  ¦устатковання та    ¦виконуються на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦обладнання, які    ¦об’єктах житлово-   ¦       ¦       ¦
¦  ¦виконуються на    ¦комунального     ¦       ¦       ¦
¦  ¦об’єктах       ¦господарства"     ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунального ¦планується розробити з¦       ¦       ¦
¦  ¦господарства"     ¦метою внесення змін, ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦пов’язаних із     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦збільшенням рівня   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заробітної плати при ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виконанні ремонтів,  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦вартості       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦матеріально-технічних ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ресурсів та послуг, а ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦також з інфляційними ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦процесами, що     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відбулися в країні  ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦31 ¦Проект Закону України ¦Удосконалення правової¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦"Про внесення змін до ¦бази, що регулює   ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦Закону України "Про  ¦правовідносини у сфері¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦ліцензування певних  ¦теплопостачання,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦видів господарської  ¦зокрема, в частині  ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності" та деяких ¦ліцензування     ¦       ¦       ¦
¦  ¦законодавчих актів  ¦діяльності суб’єктів ¦       ¦       ¦
¦  ¦України щодо     ¦господарювання у цій ¦       ¦       ¦
¦  ¦ліцензування     ¦сфері         ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності суб’єктів ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарювання у   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦сфері         ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунального ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарства"     ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦32 ¦Проект Закону України ¦Удосконалення правової¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦"Про внесення змін до ¦бази, що регулює   ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦Закону України "Про  ¦правовідносини у сфері¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦теплопостачання"   ¦теплопостачання,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зокрема, в частині  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ліцензування     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності суб’єктів ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарювання у цій ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦сфері         ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦33 ¦Проект постанови КМУ ¦Внесення змін до   ¦Департамент  ¦Грудень   ¦
¦  ¦"Про внесення змін до ¦постанов Кабінету   ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦постанов Кабінету   ¦Міністрів України від ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦Міністрів України від ¦10.07.2006 N 955   ¦       ¦       ¦
¦  ¦10 липня 2006 р.   ¦( 955-2006-п ) і від ¦       ¦       ¦
¦  ¦N 955 і від 12 липня ¦12.07.2006 N 959   ¦       ¦       ¦
¦  ¦2006 р. N 959"    ¦( 959-2006-п ) з метою¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦врахування витрат на ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦оснащення наявного  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлового фонду    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦засобами обліку та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦регулювання споживання¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦води і теплової    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії.       ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
{ Пункт 34 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 262 ( v0262662-08 ) від
22.08.2008 }
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦35.¦Проект наказу "Про  ¦Проект наказу     ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦розроблено на     ¦водопровідно- ¦ 2008 року ¦
¦  ¦Галузевих       ¦виконання Плану    ¦каналізаційно-¦       ¦
¦  ¦Технологічних     ¦організації роботи з ¦го      ¦       ¦
¦  ¦нормативів      ¦виконання Указу    ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦використання питної  ¦Президента України від¦       ¦       ¦
¦  ¦води на підприємствах ¦28.12.2008 "Про    ¦       ¦       ¦
¦  ¦водопровідно-каналіза-¦Концепцію       ¦       ¦       ¦
¦  ¦ційного господарства ¦ціноутворення у сфері ¦       ¦       ¦
¦  ¦України",       ¦житлово-комунальних  ¦       ¦       ¦
¦  ¦затверджених наказом ¦послуг" ( 1324/2007 ).¦       ¦       ¦
¦  ¦Держжитлокомунгоспу  ¦Внесення змін до   ¦       ¦       ¦
¦  ¦від 17.02.2004 N 33, ¦Галузевих       ¦       ¦       ¦
¦  ¦зареєстрованим в   ¦технологічних     ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністерстві юстиції ¦нормативів      ¦       ¦       ¦
¦  ¦України 07.12.2004 за ¦використання питної  ¦       ¦       ¦
¦  ¦N 1557/10156"     ¦води на підприємствах ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопровідно-каналіза-¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ційного господарства ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України, затверджених ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦наказом        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Держжитлокомунгоспу  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦від 17.02.2004 N 33  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z1557-04 ),     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зареєстрованим в   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Міністерстві юстиції ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України 07.12.2004 за ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦N 1557/10156,     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зумовлено необхідністю¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦удосконалення     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормативної бази щодо ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зниження технологічних¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦витрат води при    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підйомі, очищенні та ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортуванні    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємствами    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопровідно-каналіза-¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ційного господарства. ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Внесені зміни до   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Галузевих нормативів ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z1557-04 )     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦передбачають зниження ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦показників      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦індивідуальних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦технологічних     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормативів      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використання питної  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦води в існуючих    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦технологічних умовах з¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦метою поступового   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦доведення їх до    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦показників ЄС.    ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦36.¦Проект наказу "Про  ¦Приведення Правил   ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦внесення змін та   ¦технічної експлуатації¦водопровідно- ¦ 2008 року ¦
¦  ¦доповнень до Правил  ¦систем водопостачання ¦каналізаційно-¦       ¦
¦  ¦технічної       ¦та каналізації    ¦го      ¦       ¦
¦  ¦експлуатації систем  ¦населених пунктів   ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦водопостачання та   ¦України, затверджених ¦       ¦       ¦
¦  ¦каналізації населених ¦наказом Державного  ¦       ¦       ¦
¦  ¦пунктів України"   ¦комітету України по  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунальному ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарству від   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦5 липня 1995 року N 30¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z0231-95 ),     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зареєстрованим у   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Мін’юсті 21.07.95 за ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦N 231/767       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦(зі змінами),     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦у відповідність до  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Законів України "Про ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦планування та забудову¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦територій"      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 1699-14 ),     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦"Про архітектурну   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльність"      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 687-14 ), "Про питну¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦воду та питне     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопостачання"    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 2918-14 ), "Про   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦місцеве самоврядування¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦в Україні"      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 280/97-ВР ),    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦"Про місцеві державні ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦адміністрації"    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 586-14 ), "Про   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ліцензування певних  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦видів господарської  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності"      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 1775-14 ). За період¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦дії Правил      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z0231-95 ) до    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦місцевих та      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦центральних органів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виконавчої влади   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦надійшла значна    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦кількість пропозицій ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та зауважень щодо   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦необхідності внесення ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦у документ змін і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦доповнень для більш  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦чіткого визначення  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦окремих питань та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦врахування всього   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦спектру відносин між ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживачами послуг і ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємствами    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопровідно-каналіза-¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ційного господарства. ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Проект наказу     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Міністерства з питань ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства "Про   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦внесення змін та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦доповнень до Правил  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦технічної експлуатації¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦систем водопостачання ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та каналізації    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦населених пунктів   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України" (далі -   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Правила) розроблено  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відповідно до наказу ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Мінбуду від 10.07.2006¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦N 238 "Про організацію¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виконання       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦розпорядження Кабінету¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Міністрів України від ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦26.06.2006 N 363-р  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦"Про першочергові   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦заходи щодо      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦реформування     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства"     ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦37.¦Проект наказу "Про  ¦Проект Правил     ¦Управління  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦затвердження Правил  ¦користування системами¦водопровідно- ¦ 2008 року ¦
¦  ¦користування     ¦централізованого   ¦каналізаційно-¦       ¦
¦  ¦системами       ¦комунального     ¦го      ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦водопостачання та   ¦господарства ¦       ¦
¦  ¦комунального     ¦водовідведення у   ¦       ¦       ¦
¦  ¦водопостачання та   ¦населених пунктах   ¦       ¦       ¦
¦  ¦водовідведення"    ¦України розроблено на ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виконання доручення  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Кабінету Міністрів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України від 17.10.2006¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦N 28646/486/1-05 та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відповідно до статті 4¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Закону України "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунальні  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦послуги" ( 1875-15 ). ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Необхідність     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦розроблення Правил  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виникла у зв’язку із ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦введенням в дію нових ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦удосконалених     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦законодавчих та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормативно-правових  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦актів. Крім того,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діючі Правила не   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦враховують всього   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦спектру відносин між ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦користувачами систем ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦комунального     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопостачання та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водовідведення та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водоканалами, прав  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживачів і тому   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потребують суттєвої  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦переробки. Правила  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦визначають порядок  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦користування системами¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦комунального     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопостачання та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водовідведення у   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦населених пунктах   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України, а також   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦регулюють відносини  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦між підприємствами  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦водопровідно-каналіза-¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ційного господарства і¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживачами послуг з ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦питного водопостачання¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та водовідведення   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відповідно до Законів ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦України "Про     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунальні  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦послуги" ( 1875-15 ), ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦"Про питну воду та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦питне водопостачання" ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 2918-14 ), Водного ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦кодексу України    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 213/95-ВР ), інших ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормативно-правових  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦актів.        ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦

¦38.¦Проект постанови   ¦Усунення існуючих   ¦Департамент  ¦  Грудень  ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦недоліків у      ¦державного  ¦  2008 р.  ¦
¦  ¦України "Про     ¦нормативно-правовій  ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦базі при погодженні  ¦       ¦       ¦
¦  ¦Порядку встановлення ¦тимчасових норм    ¦       ¦       ¦
¦  ¦тимчасових норм    ¦споживання      ¦       ¦       ¦
¦  ¦споживання,      ¦житлово-комунальних  ¦       ¦       ¦
¦  ¦нормативів якості   ¦послуг. Забезпечення ¦       ¦       ¦
¦  ¦та режимів надання  ¦дієвого контролю за  ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-комунальних  ¦якістю цих послуг   ¦       ¦       ¦
¦  ¦послуг".       ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦39.¦Проект Постанови   ¦Необхідність     ¦Департамент  ¦  Грудень  ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦впровадження чіткого ¦державного  ¦  2008 р.  ¦
¦  ¦України "Про     ¦розподілу суб’єктів  ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦затвердження     ¦господарювання у   ¦       ¦       ¦
¦  ¦критеріїв розподілу  ¦сфері теплопостачання ¦       ¦       ¦
¦  ¦суб’єктів       ¦водопостачання і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарювання за   ¦водовідведення за   ¦       ¦       ¦
¦  ¦ступенями ризику від ¦ступенями ризику,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦провадження      ¦забезпечення їх    ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарської     ¦належної роботи та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦діяльності у сферах  ¦запобігання      ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦виникнення негативних ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплопостачання,   ¦наслідків.      ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦водопостачання і   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦водовідведення та   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦періодичності     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦здійснення планових  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦заходів державного  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦нагляду (контролю)". ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦На виконання вимог  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦Закону України "Про  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦основні засади    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦державного нагляду  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦(контролю)"      ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦( 877-16 ).      ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦40 ¦Проект наказу     ¦Встановлення єдиного ¦Департамент  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦Міністерства з питань ¦підходу в оплаті   ¦державного  ¦ 2008 року ¦
¦  ¦житлово-комунального ¦послуг, в       ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦господарства "Про   ¦опалювальний період  ¦       ¦       ¦
¦  ¦затвердження Правил  ¦приведення витрат   ¦       ¦       ¦
¦  ¦розрахунку      ¦підприємств у     ¦       ¦       ¦
¦  ¦двоставкових тарифів ¦відповідність до   ¦       ¦       ¦
¦  ¦на теплову енергію і ¦отриманих доходів від ¦       ¦       ¦
¦  ¦послуги з       ¦надання послуг з   ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦постачання гарячої  ¦теплопостачання і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦води та        ¦гарячого       ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦водопостачання    ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення". На     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦виконання вимог    ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦постанови Кабінету  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністрів України   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦від 10 липня 2006 р. ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦N 955 ( 955-2006-п ) ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦Порядку формування  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦тарифів на      ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробництво,     ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦транспортування,   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦постачання теплової  ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії та послуги з ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення і постачання ¦           ¦       ¦       ¦
¦  ¦гарячої води".    ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦41 ¦Проект постанови   ¦На виконання п. 4   ¦Департамент  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦Плану заходів щодо  ¦державного  ¦ 2008 року ¦
¦  ¦України "Про Порядок ¦виконання       ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦проведення      ¦розпорядження     ¦       ¦       ¦
¦  ¦розрахунків за    ¦Кабінету Міністрів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦надання населенню   ¦України від      ¦       ¦       ¦
¦  ¦послуг з       ¦11.06.2008 N 838-р  ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦( 838-2008-р ) "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення і гарячого  ¦оснащення житлового  ¦       ¦       ¦
¦  ¦водопостачання в   ¦фонду засобами обліку ¦       ¦       ¦
¦  ¦умовах використання  ¦та регулювання    ¦       ¦       ¦
¦  ¦приладів обліку    ¦споживання води і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплової енергії"   ¦теплової енергії"   ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦42 ¦Проект постанови   ¦На виконання п. 5   ¦Департамент  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦Плану організації   ¦державного  ¦ 2008 року ¦
¦  ¦України "Про     ¦роботи з виконання  ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦Указу Президента   ¦       ¦       ¦
¦  ¦Порядків формування  ¦України від      ¦       ¦       ¦
¦  ¦тарифів на      ¦28.12.2007 N 1324   ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробництво,     ¦( 1324/2007 ) "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦транспортування,   ¦Концепцію       ¦       ¦       ¦
¦  ¦постачання теплової  ¦ціноутворення у сфері ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії та послуги з ¦житлово-комунальних  ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦послуг" та п. 4    ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення і постачання ¦розпорядження КМУ від ¦       ¦       ¦
¦  ¦гарячої води, тарифів ¦11.06.2008 N 838-р  ¦       ¦       ¦
¦  ¦на послуги з     ¦( 838-2008-р )    ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦"Про оснащення    ¦       ¦       ¦
¦  ¦водопостачання і   ¦житлового фонду    ¦       ¦       ¦
¦  ¦водовідведення"    ¦засобами обліку та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦регулювання      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦споживання води і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплової енергії"   ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦43 ¦Проект постанови   ¦Відповідно до     ¦Департамент  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів  ¦розпорядження     ¦державного  ¦ 2008 року ¦
¦  ¦України "Про     ¦Кабінету Міністрів  ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦внесення змін до   ¦України від      ¦       ¦       ¦
¦  ¦Правил надання послуг ¦11.06.2008 N 838-р  ¦       ¦       ¦
¦  ¦з централізованого  ¦( 838-2008-р ) "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення, постачання ¦оснащення житлового  ¦       ¦       ¦
¦  ¦холодної та гарячої  ¦фонду засобами обліку ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і        ¦та регулювання    ¦       ¦       ¦
¦  ¦водовідведення та   ¦споживання води і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦типового договору   ¦теплової енергії".  ¦       ¦       ¦
¦  ¦про надання послуг з ¦Удосконалення     ¦       ¦       ¦
¦  ¦централізованого   ¦правового регулювання ¦       ¦       ¦
¦  ¦опалення, постачання ¦відносин, які     ¦       ¦       ¦
¦  ¦холодної та гарячої  ¦виникають у процесі  ¦       ¦       ¦
¦  ¦води і        ¦перевірки споживачами ¦       ¦       ¦
¦  ¦водовідведення    ¦якості послуг     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦вирішення спорів між ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ними.         ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦44 ¦Проект наказу     ¦Відповідно до     ¦Департамент  ¦ II півріччя ¦
¦  ¦Міністерства з питань ¦розпорядження     ¦державного  ¦ 2008 року ¦
¦  ¦житлово-комунального ¦Кабінету Міністрів  ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦господарства "Про   ¦України від      ¦       ¦       ¦
¦  ¦затвердження форми  ¦11.06.2008 N 838-р  ¦       ¦       ¦
¦  ¦типового договору   ¦( 838-2008-р ) "Про  ¦       ¦       ¦
¦  ¦купівлі-продажу    ¦оснащення житлового  ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплової енергії між ¦фонду засобами обліку ¦       ¦       ¦
¦  ¦споживачем і     ¦та регулювання    ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплопостачальною   ¦споживання води і   ¦       ¦       ¦
¦  ¦організацією, крім  ¦теплової енергії".  ¦       ¦       ¦
¦  ¦підприємств, що    ¦Удосконалення     ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробляють та     ¦правового регулювання ¦       ¦       ¦
¦  ¦використовують    ¦відносин, які     ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплову енергію для  ¦виникають у процесі  ¦       ¦       ¦
¦  ¦цілей власного    ¦купівлі-продажу    ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробництва"     ¦теплової енергії.   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦           ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦45 ¦Проект Закону     ¦Необхідність     ¦Управління  ¦ Вересень  ¦
¦  ¦України "Про основні ¦вироблення системних ¦стратегії   ¦  2008 р.  ¦
¦  ¦засади державної   ¦соціально-економічних ¦реформування ¦       ¦
¦  ¦житлової політики"  ¦та правових підходів ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦до регулювання    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦комплексних житлових ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відносин з метою   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦створення балансу   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦різних інтересів, які ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦існують у нашому   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦суспільстві.     ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦46 ¦Проект наказу     ¦Визнання такими, що  ¦Департамент  ¦Грудень 2008 ¦
¦  ¦Державного      ¦втратили чинність,  ¦державного  ¦2008 р.   ¦
¦  ¦комітету       ¦Ліцензійних умов   ¦регулювання  ¦       ¦
¦  ¦України з       ¦провадження      ¦       ¦       ¦
¦  ¦питань        ¦господарської     ¦       ¦       ¦
¦  ¦регуляторної     ¦діяльності з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦політики та      ¦виробництва теплової ¦       ¦       ¦
¦  ¦підприємництва,    ¦енергії,       ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністерства з    ¦транспортування її  ¦       ¦       ¦
¦  ¦питань житлово-    ¦магістральними та   ¦       ¦       ¦
¦  ¦комунального     ¦місцевими       ¦       ¦       ¦
¦  ¦господарства     ¦(розподільчими)    ¦       ¦       ¦
¦  ¦"Про визнання     ¦тепловими мережами та ¦       ¦       ¦
¦  ¦таким, що       ¦постачання теплової  ¦       ¦       ¦
¦  ¦втратив        ¦енергії (крім певних ¦       ¦       ¦
¦  ¦чинність наказу    ¦видів господарської  ¦       ¦       ¦
¦  ¦Державного      ¦діяльності у сфері  ¦       ¦       ¦
¦  ¦комітету       ¦теплопостачання, якщо ¦       ¦       ¦
¦  ¦України з       ¦теплова енергія    ¦       ¦       ¦
¦  ¦питань        ¦виробляється на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦регуляторної     ¦теплоелектроцентралях,¦       ¦       ¦
¦  ¦політики та      ¦когенераційних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦підприємництва,    ¦установках та     ¦       ¦       ¦
¦  ¦Міністерства     ¦установках з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦будівництва,     ¦використанням     ¦       ¦       ¦
¦  ¦архітектури та    ¦нетрадиційних або   ¦       ¦       ¦
¦  ¦житлово-       ¦поновлюваних джерел  ¦       ¦       ¦
¦  ¦комунального     ¦енергії), затверджених¦       ¦       ¦
¦  ¦господарства     ¦наказом Державного  ¦       ¦       ¦
¦  ¦України від      ¦комітету України з  ¦       ¦       ¦
¦  ¦9 січня 2007 року   ¦питань регуляторної  ¦       ¦       ¦
¦  ¦N 1/3"        ¦політики та      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємництва,    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Міністерства     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦будівництва,     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦архітектури та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства України ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦від 9 січня 2007 року ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦N 1/3 ( z0064-07 )  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦у зв’язку з      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦одночасним прийняттям ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нових Ліцензійних умов¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦окремо за кожним видом¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦діяльності.      ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦47 ¦Проект наказу     ¦На сьогоднішній день ¦ Управління ¦Листопад   ¦
¦  ¦Мінжитлокомунгоспу  ¦при визначенні    ¦теплоенергети-¦2008 р.   ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦витрат електроенергії ¦ки      ¦       ¦
¦  ¦Порядку розрахунку  ¦підприємства     ¦       ¦       ¦
¦  ¦нормативних витрат  ¦комунальної      ¦       ¦       ¦
¦  ¦електроенергії    ¦теплоенергетики    ¦       ¦       ¦
¦  ¦підприємствами    ¦користуються ГКН   ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплоенергетики при  ¦02.07.024-2005    ¦       ¦       ¦
¦  ¦виробництві,     ¦"Розрахунок норм   ¦       ¦       ¦
¦  ¦транспортуванні    ¦витрат електроенергії ¦       ¦       ¦
¦  ¦та постачанні     ¦на технологічні    ¦       ¦       ¦
¦  ¦(розподілі) теплової ¦потреби підприємств  ¦       ¦       ¦
¦  ¦енергії"       ¦теплоенергетики (крім ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоелектроцентралей ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ТЕС, АЕС та      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦когенераційних    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установок і установок ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦з використанням    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нетрадиційних     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦установок або     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦поновлюваних джерел  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії). Цей     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦документ не є     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦обов’язковим та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потребує внесення   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦змін та доповнень.  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Крім того, деякі   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємства     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦визначають норму   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦витрат за       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦встановленою     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦електричною      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потужністю з     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦коефіцієнтом     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використання цієї   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потужності (згідно  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦рекомендацій ДСТУ   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦4110-2002       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦"Енергоощадність.   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Методика аналізу та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦розрахування питомих ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦витрат        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергоресурсів),   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦деякі підприємства  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦визначають планову  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦норму витрат     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦електроенергії за   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦показаннями      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦електролічильників  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦за минулі роки.    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Наказ         ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Держкоменергозбере-  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ження України від   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦22.10.2002 N 112   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( z0878-02 ) "Про   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦затвердження     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Основних положень з  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормування питомих  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦витрат        ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦паливно-енергетичних ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦ресурсов у      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦суспільному      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробництві"     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦окреслює визначення  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦кількості       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використаних     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергоресурсів в   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦загальних рисах для  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦розрахунку тарифів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦на послуги      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦централізованого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦згідно якого для   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦кожного окремого   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємства     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦визначається     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦конкретна планова   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦індивідуальна норма  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦витрат електроенергії ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦на вироблену одиницю ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплової енергії.   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Така норма для всіх  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємств      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоенергетики    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦повинна визначатися  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦об’єктивно за єдиним ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦механізмом. Проект  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Порядку розрахунку  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦нормативних витрат  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦електроенергії    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємствами    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплоенергетики при  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виробництві,     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦транспортуванні та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦постачанні      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦(розподілі) теплової ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергії розроблено  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦відповідно до     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Законів України "Про ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплопостачання"   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 2633-15 ), "Про   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергозбереження"   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦( 74/94-ВР ) та    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Загальнодержавної   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦програми реформування ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦та розвитку      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦житлово-комунального ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦господарства на    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦2008-2012 роки.    ¦       ¦       ¦
¦---+----------------------+----------------------+--------------+-------------¦
¦48 ¦Проект наказу     ¦Методика встановлює  ¦Управління  ¦Грудень   ¦
¦  ¦Мінжитлокомунгоспу  ¦загальні вимоги та  ¦теплоенергети-¦2008 р.   ¦
¦  ¦"Про затвердження   ¦методичну       ¦ки      ¦       ¦
¦  ¦Методики розрахунку  ¦послідовність     ¦       ¦       ¦
¦  ¦викидів парникових  ¦виконання       ¦       ¦       ¦
¦  ¦газів в атмосферне  ¦розрахунків викидів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦повітря, які     ¦парникових газів при ¦       ¦       ¦
¦  ¦надходять від     ¦спалюванні твердого  ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплогенеруючих    ¦палива котельнями   ¦       ¦       ¦
¦  ¦установок комунальної ¦комунальної      ¦       ¦       ¦
¦  ¦теплоенергетики    ¦теплоенергетики.   ¦       ¦       ¦
¦  ¦при спалюванні    ¦Методика       ¦       ¦       ¦
¦  ¦твердого палива"   ¦розповсюджується на  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦всі діючі котельні,  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦що використовують   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦тверде паливо (окрім ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦твердого побутового  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦сміття) для      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦генерування тепла.  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Методика може     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використовуватись   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦для формування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦проектних пропозицій ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦з реконструкції    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦теплотехнічного    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦обладнання      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підприємств      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦комунальної      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦енергетики України  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦на базі фінансування ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦на інвестиційній   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦основі за рахунок   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦реалізації Проектів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦спільного       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦впровадження з    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦виконання       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зобов’язань щодо   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зменшення викидів   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦парникових газів та  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦в рамках схеми    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зелених інвестицій.  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦Зменшення обсягів   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦викидів парникових  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦газів досягається   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦завдяки зменшенню   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦питомих витрат    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦палива через     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦підвищення ККД    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦обладнання,      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зменшення витрат на  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦власні потреби,    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦уникнення       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦необхідності     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦"підсвічування    ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦палива",       ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦удосконалення     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦паливопідготовки,   ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦оптимізацію режимів  ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦роботи обладнання та ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦збільшення      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦коефіцієнту      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦використання     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦встановленої     ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦потужності,      ¦       ¦       ¦
¦  ¦           ¦зменшення втрат.   ¦       ¦       ¦
--------------------------------------------------------------------------------
 
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 147 ( v0147662-08 ) від
26.05.2008,  N  194 ( v0194662-08 ) від 27.06.2008, N 245
( v0245662-08 ) від 06.08.2008, N 262 ( v0262662-08 ) від
22.08.2008,  N  294 ( v0294662-08 ) від 02.10.2008, N 325
( v0325662-08 ) від 30.10.2008Про затвердження національних стандартів України, зміни до національного стандарту та скасування нормативних документів

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ
 
              Н А К А З
 
             28.04.2007 N 95
 
 
       Про затвердження національних стандартів
      України, зміни до національного стандарту
        та скасування нормативних документів
 
 
   Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації на 2007 рік
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  національні  стандарти України з наданням
чинності:
   а) з 1 серпня 2007 р.:
 
------------------------------------------------------------------
¦ДСТУ 4762:2007  ¦Тритикале. Технічні умови           ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) з 1 січня 2009 р.:
 
------------------------------------------------------------------
¦ДСТУ 4763:2007  ¦Бальзами косметичні. Загальні технічні умови ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4764:2007  ¦Скраби косметичні. Загальні технічні умови  ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4765:2007  ¦Креми косметичні. Загальні технічні умови   ¦
¦         ¦- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ    ¦
¦         ¦29189-91)                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4766:2007  ¦Маски косметичні. Загальні технічні умови   ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4767:2007  ¦Олії косметичні. Загальні технічні умови   ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4768:2007  ¦Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з   ¦
¦         ¦хімічної меліорації кислих ґрунтів      ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4769:2007  ¦Бактеріологічне дослідження патологічного   ¦
¦         ¦матеріалу від тварин. Методи виявлення    ¦
¦         ¦сальмонел                   ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.1:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук марганцю в ґрунті в буферній      ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.2:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук цинку в ґрунті в буферній       ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.3:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук кадмію в ґрунті в буферній       ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.4:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук заліза в їрунті в буферній       ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.5:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук кобальту в ґрунті в буферній      ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.6:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук міді в ґрунті в буферній        ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.7:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук нікелю в ґрунті в буферній       ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.8:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук хрому в ґрунті в буферній       ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4770.9:2007 ¦Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих   ¦
¦         ¦сполук свинцю в ґрунті в буферній       ¦
¦         ¦амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом  ¦
¦         ¦атомно-абсорбційної спектрофотометрії     ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4771:2007  ¦Води запашні натуральні. Загальні технічні  ¦
¦         ¦умови                     ¦
¦         ¦- На заміну ДСТУ 1720-92           ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4772:2007  ¦Вершки та молочко косметичні. Загальні    ¦
¦         ¦технічні умови                ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4773:2007  ¦Вироби косметичні для макіяжу порошкоподібні ¦
¦         ¦та компактні. Загальні технічні умови     ¦
¦         ¦- Вперше (зі скасуванням на Україні      ¦
¦         ¦ГОСТ 28768-90)                ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4774:2007  ¦Вироби косметичні для макіяжу на жировосковій ¦
¦         ¦основі. Загальні технічні умови        ¦
¦         ¦- Вперше (зі скасуванням в Україні      ¦
¦         ¦ГОСТ 28767-90)                ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4775:2007  ¦Насіння стевії медової (stevia rebaudiana   ¦
¦         ¦bertoni). Вимоги до заготовляння       ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4776:2007  ¦Лист стевії медової (stevia rebaudiana    ¦
¦         ¦bertoni). Заготовляння для промислового    ¦
¦         ¦переробляння                 ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4777:2007  ¦Сперма півнів, індиків, гусаків. Технічні   ¦
¦         ¦умови                     ¦
¦         ¦- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 27267-87)    ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ДСТУ 4778:2007  ¦Буряки цукрові. Методи визначення якості   ¦
¦         ¦коренеплодів                 ¦
¦         ¦- Вперше                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. Скасувати  чинність   нормативних   документів   з
1 січня 2009 р.:
 
------------------------------------------------------------------
¦ДСТУ 1720-92   ¦Вода трояндова (натуральна). Технічні умови  ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 27267-87  ¦Сперма петухов и индюков неразбавленная    ¦
¦         ¦свежеполученная. Технические требования и   ¦
¦         ¦методы испытаний               ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 28767-90  ¦Изделия декоративной косметики на жировой   ¦
¦         ¦основе. Общие технические условия       ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 28768-90  ¦Изделия декоративной косметики порошкообразные¦
¦         ¦и компактные. Общие технические условия    ¦
¦-----------------+----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 29189-91  ¦Кремы косметические. Общие технические    ¦
¦         ¦условия.                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Затвердити зміну до національного стандарту з наданням
чинності з 1 серпня 2007 р.:
 
   зміна N 1
 
------------------------------------------------------------------
¦ДСТУ 3662-97   ¦Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при    ¦
¦         ¦закупівлі.                  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити:
   опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти";
   видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності
затверджених цим наказом національних стандартів.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
 
 Т.в.о. Голови                      Ю.ЖаркоПро призначення Я. Янишина головою Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про призначення Я. Янишина головою
        Кам’янка-Бузької районної державної
         адміністрації Львівської області
 
 
   Призначити ЯНИШИНА   Ярослава   Степановича   головою
Кам’янка-Бузької районної державної  адміністрації  Львівської
області.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 25 жовтня 2007 року
     N 228/2007-рпПро видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            02.11.2007 N 1341
 
 
            Про видачу ліцензій
       на провадження професійної діяльності
            на фондовому ринку
 
 
   За підсумками розгляду заяви та документів, поданих  до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу
ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів
професійної  діяльності  на  фондовому  ринку, переоформлення
ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії,  затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
26.05.2006 р. N 345 ( z0890-06 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.07.2006 р. за N 890/12764, Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "СТОКС" (02160,  Дніпровський  район,  місто  Київ,
вул. Березнева,   б. 10,   к. 106-А;  ідентифікаційний код
юридичної особи 22859728) ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності;
андеррайтингу.
 
   2. Керівнику  апарату  Комісії  Ю.Назаренку  забезпечити:
повідомлення в засобах масової інформації про видачу відповідних
ліцензій вказаному суб’єкту господарської діяльності; внесення
змін щодо вищезазначеного професійного учасника до ліцензійного
реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Комісії Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.БалюкПро утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 1 березня 2007 р. N 323
                Київ
 
    Про утворення Міністерства регіонального розвитку
     та будівництва України і Міністерства з питань
      житлово-комунального господарства України
 
 
   З метою забезпечення ефективного формування та реалізації
державної регіональної політики, політики у сфері будівництва та
архітектури,  розв’язання проблем, пов’язаних з реформуванням
житлово-комунального   господарства,   Кабінет   Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  Міністерство  регіонального  розвитку  та
будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального
господарства України на базі Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України, що реорганізується.
 
   2. Установити, що:
 
   Міністерство регіонального розвитку та будівництва України є
головним  (провідним)  органом у системі центральних органів
виконавчої влади з питань забезпечення реалізації  державної
регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури
та містобудування;
 
   Міністерство з  питань  житлово-комунального  господарства
України є головним (провідним) органом у системі центральних
органів виконавчої влади з  питань  забезпечення  реалізації
державної політики у сфері житлово-комунального господарства та
житлової політики.
 
   Зазначені міністерства є правонаступниками реорганізованого
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України у відповідних сферах діяльності.
 
   Фінансове забезпечення діяльності Міністерства регіонального
розвитку  та  будівництва  України  і Міністерства з питань
житлово-комунального господарства  України  у  2007  році
здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному
бюджеті ( 489-16 )  для  утримання  Міністерства  будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України.
 
   3. Утворити комісію з реорганізації Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства  України  та
затвердити її головою першого заступника Міністра Беркуту А.В.
 
   Голові комісії:
 
   затвердити персональний  склад  комісії  та  забезпечити
здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією  Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України;
 
   подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів  України
пропозиції щодо розподілу чисельності працівників реорганізованого
Міністерства  між  Міністерством  регіонального  розвитку  та
будівництва України і Міністерством з питань житлово-комунального
господарства України та віднесення підприємств,  установ  та
організацій до сфери їх управління;
 
   поінформувати до 1 травня 2007 р. Кабінет Міністрів України
про результати проведеної роботи.
 
 
   Прем’єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 40Щодо оподаткування операцій, які здійснюються страховими агентами

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         01.10.2007 N 20066/7/16-1517-26
 
 
   ДПАУ розглянула лист ДПА у м. Києві від 23.08.2007 р.
N 3038/8/31-604 щодо оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються
страховими агентами, і повідомляє.
 
   Відповідно до пп. 3.2.3 ст. 3 Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" (далі -
Закон про ПДВ) не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання
послуг із страхування,  співстрахування  або  перестрахування
особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності
відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг
страхових  (перестрахових) брокерів та страхових агентів, та
надання послуг із загальнообов’язкового соціального та пенсійного
страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та
обслуговування пенсійних вкладів.
 
   Страхові агенти - фізичні особи або юридичні особи, які діють
від імені та за дорученням страховика і виконують частину його
страхової діяльності, а саме:
   укладають договори страхування;
   одержують страхові платежі;
   виконують роботи, пов’язані із здійсненням страхових виплат
та страхових відшкодувань.
 
   Страхові агенти є представниками страховика і діють в його
інтересах  за  винагороду на підставі договору доручення із
страховиком.
 
   Отже, якщо страховий агент надає послуги в межах своїх
повноважень, передбачених  Законом  України  від  07.03.96 р.
N 85/96-ВР ( 85/96-ВР ) "Про страхування", які пов’язані із
здійсненням страхової діяльності, то зазначені послуги не будуть
об’єктом оподаткування ПДВ згідно з пп. 3.2.3 ст. 3 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ).
 
 Заступник Голови                     Л.БоєнкоПро введення в обіг пам’ятної монети «Спортивне орієнтування»

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         13.07.2007 N 11-311/2670-7186
 
                   Операційному і
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   Центральному сховищу,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   банкам України та їх філіям
 
 
        Про введення в обіг пам’ятної монети
           "Спортивне орієнтування"
 
 
   Національний банк України, продовжуючи серію "Спорт", уводить
в обіг 25 липня 2007 року пам’ятну монету номіналом 2 гривні,
присвячену одному з видів спорту - спортивному орієнтуванню, який
виник у Скандинавії понад 100 років тому. У серпні 2007 року в
Києві проходитиме Чемпіонат світу зі спортивного орієнтування.
 
   Монету виготовлено з нейзильберу,  якість  карбування  -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 12,8 г, діаметр - 31,0 мм,
тираж - 35 000 штук. Гурт монети рифлений.
 
   На аверсі монети на дзеркальному тлі вгорі розміщено малий
Державний Герб  України,  під яким напис - НАЦIОНАЛЬНИЙ/БАНК
УКРАЇНИ, позначення маршруту спортсмена (праворуч), стилізоване
зображення компаса (ліворуч), під яким номінал - 2 ГРИВНI, унизу
рік карбування монети - 2007, також розміщено логотип Монетного
двору Національного банку України.
 
   На реверсі монети зображено спортсмена, який біжить з картою
в руці, та розміщено напис СПОРТИВНЕ (горизонтально) ОРIЄНТУВАННЯ
(вертикально).
 
   Художник і скульптор - Святослав Iваненко.
 
   Пам’ятна монета  номіналом 2 гривні є дійсним платіжним
засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
 
 Виконавчий директор з питань
 готівково-грошового обігу               О.М.ТолстоПро призначення позачергових виборів Будо-Вороб’ївського сільського голови (Будо-Вороб’ївська сільська рада Новгород-Сіверського району Чернігівської області)

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
        Про призначення позачергових виборів
       Будо-Вороб’ївського сільського голови
         (Будо-Вороб’ївська сільська рада
          Новгород-Сіверського району
           Чернігівської області)
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 4, ст.41 )
 
 
 
   У зв’язку  з  достроковим   припиненням   повноважень
Будо-Вороб’ївського   сільського   голови   Голована  С.А.
(Будо-Вороб’ївська сільська рада  Новгород-Сіверського  району
Чернігівської області) та відповідно до пункту 30 частини першої
статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої
статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Призначити  позачергові  вибори  Будо-Вороб’ївського
сільського   голови   (Будо-Вороб’ївська   сільська   рада
Новгород-Сіверського району Чернігівської області)  на  неділю
16 березня 2008 року.
 
   2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії  визначити  обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Будо-Вороб’ївського сільського голови.
 
   3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Будо-Вороб’ївського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
 
   4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
 
 Голова Верховної Ради України              А.ЯЦЕНЮК
 
 м. Київ, 28 грудня 2007 року
     N 50-VI