Архивы по Категориям: Документы за 2007 г. - Page 2898

Про проведення закупівлі за державні кошти бітуму

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           19.06.2007 N 02/266рш
 
 
   Відповідно до статті 3-3 та частини 5 статті 37 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), розглянувши скаргу ДП "Дашавський
завод композиційних матеріалів" від 08.05.2007 N 206 (далі -
Скаржник)  на  дії  Управління  магістральних  газопроводів
"Прикарпаттрансгаз" (далі - Замовник) при проведенні закупівлі за
державні кошти бітуму, Комісія В С Т А Н О В И Л А:
 
   Скарга ДП "Дашавський завод композиційних матеріалів" має
наступну вимогу:
 
   1. Відмінити торги за лотом N 2.
   За результатами  розгляду  скарги  ДП  "Дашавський завод
композиційних матеріалів"  на  дії  Управління  магістральних
газопроводів  "Прикарпаттрансгаз" при проведенні закупівлі за
державні кошти бітуму встановлено наступне.
   Скаржник стверджує, що норма тендерної документації, яка
передбачає подання тендерного забезпечення у формі поруки або
банківської гарантії, не відповідає вимогам законодавства про
закупівлю.
   Відповідно до  статті  1  Закону ( 1490-14 ), тендерне
забезпечення - це надання учасниками замовнику гарантій щодо
забезпечення виконання ними зобов’язань, які виникають у зв’язку з
поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення
як банківські гарантії, ..., порука та інші види забезпечення за
вибором замовника відповідно до Закону. Отже, Закон передбачає
таку форму забезпечення, як порука, яку відповідно до тендерної
документації замовника мали право оформити всі учасники. Учасникам
надавалось право за власним вибором подати поруку або банківську
гарантію. Таким чином замовник не порушував вимог Закону.
   Враховуючи викладене вище, керуючись частиною 5 статті 37
Закону ( 1490-14 ) та на підставі пункту 9 Порядку розгляду скарг
( vr1_3521-07 ) Комісія В И Р I Ш И Л А:
 
   Скаргу ДП  "Дашавський  завод  композиційних  матеріалів"
залишити без задоволення.
 
 Голова Комісії                     В.Копилов
 
 Перший заступник
 Голови Комісії                     О.Ткаченко
 
 Заступник Голови Комісії               М.Мельничук
 
 Секретар Комісії                    О.Костусєв
 
 "Iнформаційний бюлетень
 Тендерної палати України",
 N 29, 16 липня 2007 рЗаява N 14130/05, подана Анатолієм Олексійовичем Кравцовим проти України

         ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
              П’ята секція
 
              У Х В А Л А
 
 
            Заява N 14130/05,
       подана Анатолієм Олексійовичем Кравцовим
             проти України
 
 
                        Переклад офіційний
 
   Європейський суд з прав людини (п’ята секція) 2 жовтня
2007 року, засідаючи палатою, до складу якої увійшли:
   п. П.Лоренцен (P.Lorenzen), Голова,
   пані С.Ботучарова (S.Botoucharova),
   п. К.Юнгвірт (K.Jungwiert),
   п. В.Буткевич (V.Butkevych),
   пані М.Цаца-Ніколовська (M.Tsatsa-Nikolovska),
   пані Р.Ягер (R.Jaeger),
   п. М.Віллігер (M.Villiger), судді,
   та пані К.Вестердік (C.Westerdiek), Секретар секції,
   беручи до  уваги  вищезазначену  заяву, подану 2 квітня
2005 року,
   з огляду на рішення застосовувати пункт 3 статті 29 Конвенції
( 995_004 ) та розглядати прийнятність та суть справи разом,
   враховуючи надані  офіційні  декларації  щодо  досягнення
дружнього врегулювання у справі,
   після обговорення виносить таку ухвалу:
 
              ЩОДО ФАКТIВ
 
   Заявник, п. Анатолій Олексійович Кравцов, громадянин України,
який народився у 1948 році та проживає у м. Лисичанську. Уряд
України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим -
п. Ю.Зайцевим.
   Факти у цій справи, надані сторонами, можуть бути викладені
таким чином:
   13 березня 2000 року арбітражний суд Луганської області
відкрив провадження  у  справі  про  банкрутство  державного
підприємства  "Ремонтно-механічний  завод", на якому працював
заявник. У цьому провадженні заявника представляв п. М.
   У ході цього провадження 12 жовтня 2004 року господарський
суд Луганської області (до липня 2001 року - арбітражний суд
Луганської області) зобов’язав керуючого санацією повідомити всіх
стягувачів про введення процедури санації боржника та забезпечити
їх документами з виплати заборгованості із заробітної плати.
   Згідно тверджень  заявника  комісія  з  трудових  спорів
компанії-боржника прийняла  різні  рішення  протягом  2000 та
2003 років, якими зобов’язала сплатити заявнику заборгованість із
заробітної плати і які були виконані у 2004 році. Заявник не надав
більше ніякої інформації з цього приводу.
   Своїм рішенням від 3 лютого 2005 року Лисичанський міський
суд  зобов’язав  компанію  виплатити  заявнику  1506,62  грн
заборгованості із заробітної плати. У 2005 році відділ державної
виконавчої служби м. Лисичанська закрив виконавче провадження з
виконання  зазначеного  рішення  через  відсутність коштів у
компанії-боржника.
 
               СКАРГИ
 
   Заявник скаржився  на  тривале  невиконання   рішення
Лисичанського міського суду від 3 лютого 2005 року та рішення
господарського суду Луганської області від 12 жовтня 2004 року, та
на затримку у виконанні численних інших невизначених рішень,
начебто  прийнятих  протягом   2000-2003   років   проти
компанії-боржника. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції
( 995_004 )  та на статтю 1 Першого протоколу до Конвенції
( 994_535 ).
   Він також скаржився на те, що не мав ефективних національних
засобів юридичного  захисту за своїми скаргами за пунктом 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статтею 1 Першого протоколу до
Конвенції ( 994_535 ), як цього вимагає стаття 13 Конвенції.
   Крім цього заявник скаржився на порушення статей 1, 2 та 3
Конвенції через зазначене вище невиконання. Наприкінці заявник
скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції  ( 995_004 )  на
неспроможність п. М. ефективно представляти заявника в судах та в
інших органах державної влади.
 
              ЩОДО ПРАВА
 
   21 травня 2007 року Суд отримав зазначену нижче декларацію,
підписану заявником:
   "Я, Анатолій Олексійович Кравцов, зазначаю, що Уряд України
готовий  сплатити  заборгованість  за рішеннями Лисичанського
міського суду від 3 лютого 2005 року, яка досі належить мені до
виплати, а  також  сплатити  мені ex gratia суму у розмірі
500 (п’ятсот) євро з метою досягнення дружнього врегулювання у
зазначеній вище справі, яка на цей час розглядається Європейським
судом з прав людини.
   Сума в розмірі 500 євро (п’ятсот євро), призначена для
відшкодування будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також
судових  витрат,  буде  конвертована  у  національну  валюту
держави-відповідача за курсом на день виплати та звільнена від
будь-яких податків. Кошти будуть виплачені протягом трьох місяців
з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав
людини рішення  відповідно  до пункту 1 статті 37 Конвенції
( 995_004 ) про захист прав людини і основоположних свобод. Після
сплину вищезазначених трьох місяців і до остаточного розрахунку на
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що
діятиме в період несплати, плюс три відсотки.
   Я приймаю цю пропозицію та у подальшому відмовляюсь від
будь-яких скарг проти України, які стосуються фактів, викладених у
цій заяві. Я заявляю, що прийняття цієї пропозиції означає
остаточне вирішення цієї справи".
   15 червня 2007 року Суд отримав зазначену нижче декларацію,
підписану Урядом:
   "Я, Юрій  Зайцев,  Урядовий  уповноважений  у  справах
Європейського суду з прав людини, заявляю, що Уряд України
пропонує виплатити Анатолію Олексійовичу Кравцову заборгованість
за рішеннями Лисичанського міського суду від 3 лютого 2005 року,
яка досі  належить йому до виплати, а також виплатити йому
ex gratia суму у розмірі 500 (п’ятсот) євро з метою досягнення
дружнього врегулювання у зазначеній вище справі, яка на цей час
розглядається Європейським судом з прав людини.
   Сума у  розмірі  500  (п’ятсот)  євро,  призначена  для
відшкодування будь-якої матеріальної та нематеріальної шкоди, а
також судових витрат, буде конвертована у національну валюту
держави-відповідача за курсом на день виплати та звільнена від
будь-яких податків. Кошти будуть виплачені протягом трьох місяців
з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав
людини рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ). У разі
неспроможності сплатити цю суму протягом тримісячного строку Уряд
зобов’язується сплачувати з моменту сплину цього періоду і до
моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період
несплати,  плюс  три відсотки. Виплата становитиме остаточне
вирішення справи".
   Суд бере  до  уваги факт досягнення сторонами дружнього
врегулювання. Суд впевнений, що угода про дружнє врегулювання
ґрунтується на повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції
( 995_004 ) та протоколах до неї, і не знаходить підстав
загального характеру для подальшого розгляду скарги (in fine п. 1
статті 37 Конвенції). Відповідно пункт 3 статті 29 Конвенції не
може більше застосовуватись до цієї справи, і справа має бути
викреслена з реєстру справ.
 
         ЗА ЦИХ ПIДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 
   Постановляє вилучити заяву з реєстру справ.
 
 Секретар                    Клаудія ВЕСТЕРДIК
                          (C.Westerdiek)
 
 Голова                       Пеер ЛОРЕНЦЕН
                           (P.Lorenzen)Про призначення позачергових виборів Терешовецького сільського голови (Терешовецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області)

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
        Про призначення позачергових виборів
     Терешовецького сільського голови (Терешовецька
        сільська рада Хмельницького району
           Хмельницької області)
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 4, ст.48 )
 
 
 
   У зв’язку   з   достроковим  припиненням  повноважень
Терешовецького сільського голови  Редька  М.С.  (Терешовецька
сільська  рада Хмельницького району Хмельницької області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Призначити позачергові вибори Терешовецького сільського
голови  (Терешовецька  сільська  рада  Хмельницького  району
Хмельницької області) на неділю 16 березня 2008 року.
 
   2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії  визначити  обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Терешовецького сільського голови.
 
   3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Терешовецького сільського голови за  рахунок  коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
 
   4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
 
 Голова Верховної Ради України              А.ЯЦЕНЮК
 
 м. Київ, 28 грудня 2007 року
     N 57-VIПро проведення процедури закупівлі за державні кошти автобусів перонних

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           16.08.2007 N 02/474рш
 
 
   Відповідно до статті 3-3 та частини 5 статті 37 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), на підставі скарги Товариства з
обмеженою  відповідальністю "Українські комерційні автомобілі"
(далі - Скаржник) (м. Київ) від 26.06.2007 р. N 501/05 на дії
Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (далі -
Замовник) (м. Київ) при проведенні процедури закупівлі за державні
кошти 2 одиниць автобусів перонних, Комісія В С Т А Н О В И Л А:
 
   Скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські
комерційні автомобілі" містить наступні вимоги:
 
   1. Розглянути скаргу по суті;
 
   2. Скасувати рішення Замовника щодо  обрання  переможцем
Компанію "CAVAG TRADING LTD";
 
   3. Зобов’язати замовника провести об’єктивну оцінку тендерних
пропозицій".
   За результатами  розгляду  скарги,  на  підставі наданих
матеріалів, було встановлено наступне.
   Скаржник скаржиться на неправомірне відхилення його тендерної
пропозиції.
   Відповідно до  рішення тендерного комітету Замовника від
12.07.2007 N Д02.2.1-09-1229 (протокол  засідання  тендерного
комітету Замовника від 12.07.2007 р. N Д-02.2.1-11-583), тендерну
пропозицію Скаржника було відхилено на підставі абзацу 3 частини 1
статті 27 Закону ( 1490-14 ) як таку, що не відповідає умовам
тендерної документації.
   Згідно з протоколом від 16.06.2007 р. N Д-02.2.2-11-519
порівняння, оцінки та визначення переможця торгів на закупівлю
автобусу перонного, під час оцінки тендерних пропозицій учасників
було виявлено невідповідність тендерної пропозиції Товариства з
обмеженою  відповідальністю "Українські комерційні автомобілі"
основним технічним характеристикам та вимогам щодо комплектації,
підтверджену  службовою  запискою  служби  спецтранспорту від
15.06.2007 р. N Д-61-29-642.
   Таким чином,  дії  Замовника  не  містять  порушень
Закону ( 1490-14 ).
   Враховуючи викладене вище, керуючись частиною 5 статті 37
Закону України ( 1490-14 ) та на підставі пункту 9 Порядку
розгляду скарг ( vr1_3521-07 ) Комісія В И Р I Ш И Л А:
 
   Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські
комерційні автомобілі" щодо оскарження процедури закупівлі за
державні  кошти  2  одиниць автобусів перонних залишити без
задоволення.
 
 Голова Комісії                     В.Копилов
 
 Перший заступник Голови Комісії            О.Ткаченко
 
 Заступник Голови Комісії               М.Мельничук
 
 Секретар Комісії                    О.КостусєПро внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 12 жовтня 2006 року N 300

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ
 
              Н А К А З
 
             11.04.2007 N 80
 
 
          Про внесення змін до наказу
          Держспоживстандарту України
         від 12 жовтня 2006 року N 300
 
    { Щодо змін додатково див. Наказ Державного комітету
         України з питань технічного регулювання та
                     споживчої політики
     N 147 ( v0147609-07 ) від 06.07.2007 }
 
 
   На виконання  Закону  України  "Про  стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" від  1  грудня
2005 року N 3164-IV ( 3164-15 ) і пропозиції ТК 151 "Меблі" та
інших суб’єктів стандартизації України про відновлення чинності
міждержавних стандартів Н А К А З У Ю:
 
   1.Затвердити зміни  до наказу Держспоживстандарту України
від 12 жовтня 2006 року N 300 ( v0300609-06 ) "Про скасування
міждержавних стандартів", вилучивши міждержавні стандарти, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
¦ГОСТ 13025.1-85 ¦Мебель бытовая. Функциональные размеры     ¦
¦        ¦отделений для хранения.            ¦
¦        ¦- Взамен ГОСТ 13025.1-71, ГОСТ 13025.2-71,   ¦
¦        ¦ГОСТ 13025.3-76, ГОСТ 13025.4-81,       ¦
¦        ¦ГОСТ 13025.14-73, ГОСТ 13025.17-82,      ¦
¦        ¦ГОСТ 13025.18-82                ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 13025.2-85 ¦Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели ¦
¦        ¦для сидения и лежания.             ¦
¦        ¦- Взамен ГОСТ 13025.7-71, ГОСТ 13025.8-71,   ¦
¦        ¦ГОСТ 13025.9-81, ГОСТ 13025.10-81,       ¦
¦        ¦ГОСТ 13025.11-71, ГОСТ 13025.16-73       ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 13025.3-85 ¦Мебель бытовая. Функциональные размеры     ¦
¦        ¦столов.                    ¦
¦        ¦- Взамен ГОСТ 13025.5-71, ГОСТ 13025.6-81,   ¦
¦        ¦ГОСТ 13025.12-81, ГОСТ 13025.15-73       ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 13025.4-85 ¦Мебель бытовая. Функциональные размеры     ¦
¦        ¦зеркал.                    ¦
¦        ¦- Взамен ГОСТ 13025.13-81           ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 26800.1-86 ¦Мебель для административных помещений.     ¦
¦        ¦Функциональные размеры столов         ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 26800.2-86 ¦Мебель для административных помещений.     ¦
¦        ¦Функциональные размеры кресел         ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 26800.3-86 ¦Мебель для административных помещений.     ¦
¦        ¦Функциональные размеры стульев         ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 26800.4-86 ¦Мебель для административных помещений.     ¦
¦        ¦Функциональные размеры отделений шкафов    ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 6034-74  ¦Декстрины. Технические условия         ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 10766-64  ¦Масло кокосовое. Технические условия      ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 28886-90  ¦Прополис. Технические условия         ¦
¦----------------+-----------------------------------------------¦
¦ГОСТ 28888-90  ¦Молочко маточное пчелиное. Технические условия.¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. Поновити  з  1 серпня 2007 року чинність зазначених
міждержавних стандартів.
 
   3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) у місячний термін довести цей наказ до відома
Міністерства промислової політики України і технічного комітету
ТК 151 "Меблі" та забезпечити опублікування інформації  щодо
поновлення чинності міждержавних стандартів у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
директора Департаменту технічного регулювання, стандартизації та
метрології Нелепова А.А.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
 
 Т.в.о. Голови                      I.СаєвиПро компенсацію у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            14.08.2007 N 598
 
 
        Про компенсацію у зв’язку з роботою,
      яка передбачає доступ до державної таємниці
 
 
   Відповідно до Положення про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ
до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 червня 1994 р. N 414 ( 414-94-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Встановити надбавку у розмірі 10 відсотків до посадового
окладу:
   Ніколаєнку Віктору Михайловичу  -  начальнику  Управління
організаційних структур і соціально-трудових відносин;
   Собовому Олександру Михайловичу - директору  Департаменту
правової та законопроектної роботи.
 
   2. Витрати на виплату зазначеної надбавки здійснювати в межах
встановлених міністерству асигнувань на оплату праці.
 
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Супіханова Б.К.
 
 Міністр                        Ю.Ф.МельниПро внесення змін до наказу МОЗ України від 16.11.07 N 730

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2007 N 860
 
 
          Про внесення змін до наказу
         МОЗ України від 16.11.07 N 730
 
 
   З метою раціонального і цільового використання медичного
обладнання, яке придбано централізовано на умовах тендера за кошти
Державного бюджету 2007 року ( 489-16 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести такі зміни до наказу МОЗ України від 16.11.07 N 730
( v0730282-07 ) "Про розподіл медичного обладнання, закупленого за
бюджетні кошти у централізованому порядку в 2007 р.":
   - у додатку "Розподіл медичного обладнання,  закупленого
у централізованому порядку у відповідності до потреб регіонів для
закладів охорони здоров’я на 2007 рік" (додається) текст "Заклади
МОЗ"  у  тридцятому  рядку  другого  стовпчика  замінити на
"Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України".
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров’я України у зв’язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади Iвасюка В.П.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                    Додаток 1
                    до наказу МОЗ України
                    27.12.2007 N 860
 
 
               РОЗПОДIЛ
        медичного обладнання, закупленого
      у централізованому порядку у відповідності
       до потреб регіонів для закладів охорони
            здоров’я на 2007 рік
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Адміністративно-¦  Загальна ¦ Рентге- ¦  Сума  ¦ Автома- ¦  Сума  ¦ Рентге- ¦  Сума  ¦ Рентге- ¦  Сума  ¦ Пере- ¦  Сума  ¦Ультра- ¦  Сума  ¦
¦п/п¦ територіальні ¦  вартість ¦ нівський ¦ закупівлі, ¦ тичний ¦закупівлі,¦ нівський¦ закупівлі, ¦ нівський¦ закупівлі, ¦ сувний ¦закупівлі,¦звукова ¦ закупівлі, ¦
¦  ¦   одиниці   ¦ закупівлі ¦ діагно- ¦  грн.  ¦бактеріо-¦  грн.  ¦ діагно- ¦  грн.  ¦ діагно- ¦  грн.  ¦рентге- ¦  грн.  ¦діагно- ¦  грн.  ¦
¦  ¦         ¦       ¦ стичний ¦      ¦ логічний¦     ¦ стичний ¦      ¦ стичний ¦      ¦нівський¦     ¦ стична ¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦комплекс -¦      ¦ аналі- ¦     ¦ комплекс¦      ¦ комплекс¦      ¦діагнос-¦     ¦система ¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦ 38 шт. ¦      ¦ затор - ¦     ¦  для  ¦      ¦  для  ¦      ¦ тичний ¦     ¦експерт-¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦     ¦      ¦ 1 шт. ¦     ¦рентгено-¦      ¦рентгено-¦      ¦апарат -¦     ¦класу - ¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ графії/ ¦      ¦ графії -¦      ¦ 2 шт. ¦     ¦ 1 шт. ¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦рентгено-¦      ¦ 1 шт. ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ скопії -¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦         ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ 1 шт. ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 1 ¦АР Крим     ¦ 396 000,00 ¦  2   ¦ 396 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 2 ¦Вінницька    ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 3 ¦Волинська    ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 4 ¦Дніпропетровська ¦ 990 000,00 ¦  5   ¦ 990 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 5 ¦Донецька     ¦       ¦  0   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 6 ¦Житомирська   ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 7 ¦Закарпатська   ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 8 ¦Запорізька    ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦ 9 ¦Iвано-Франківська¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦10 ¦Київська     ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦11 ¦Кіровоградська  ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦12 ¦Луганська    ¦ 396 000,00 ¦  2   ¦ 396 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦13 ¦Львівська    ¦ 594 000,00 ¦  3   ¦ 594 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦14 ¦Миколаївська   ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦15 ¦Одеська     ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦16 ¦Полтавська    ¦ 594 000,00 ¦  3   ¦ 594 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦17 ¦Рівненська    ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦18 ¦Сумська     ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦19 ¦Тернопільська  ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦20 ¦Харьківська   ¦ 396 000,00 ¦  2   ¦ 396 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦21 ¦Херсонська    ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦22 ¦Хмельницька   ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦23 ¦Черкаська    ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦24 ¦Чернівецька   ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦25 ¦Чернігівська   ¦ 396 000,00 ¦  2   ¦ 396 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦26 ¦м. Київ     ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦27 ¦м. Севастополь  ¦ 198 000,00 ¦  1   ¦ 198 000,00 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦  ¦Загалом регіони ¦ 7 524 000,00¦  38  ¦7 524 000,00¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦  ¦Всеукраїнський  ¦ 7 968 600,00¦     ¦      ¦  1  ¦998 000,00¦  1  ¦3 383 000,00¦  1  ¦1 592 000,00¦  2  ¦696 500,00¦  1  ¦1 299 100,00¦
¦  ¦центр контролю  ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦за туберкульозом ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦МОЗ України   ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------¦
¦  ¦Разом      ¦15 492 600,00¦  38  ¦7 524 000,00¦  1  ¦998 000,00¦  1  ¦3 383 000,00¦  1  ¦1 592 000,00¦  2  ¦696 500,00¦  1  ¦1 299 100,00¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            В.I.ПетренкоЩодо експорту алюмінієвого профілю

      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           19.01.2007 N 01/7-1-61
 
                   Державна митна служба
                   України
                   Комунальне підприємство
                   "................"
 
 
        Щодо експорту алюмінієвого профілю
 
 
   До Міністерства промислової політики надійшло звернення від
КП "................" (ідентифікаційний код 30470011) від 11.01.07
N РУ-04/09 щодо експорту алюмінієвого профілю марки АД-31 з кодами
УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) 7604299000, 7604210000, 7616999000.
 
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.06
N 1852  (  1852-2006-п  )  ліцензування  експорту  продукції
(напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів здійснюється
тільки у разі, коли вона вироблена з використанням металобрухту.
Якщо продукція не підлягає ліцензуванню, але класифікується за
зазначеними у додатку N 9 постанови Кабінету Міністрів України від
29.12.06 N 1852 кодами, митне оформлення провадиться на підставі
відповідних листів-роз’яснень Мінпромполітики.
 
   На робочому засіданні Комісії з питань погодження видачі
експорту продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів та їх
сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких
підлягає ліцензуванню, створеної наказом Мінпромполітики України
від 28.08.06 N 307 ( v0307581-06 ), було розглянуто експортний
контракт КП "................" (ідентифікаційний код 30470011)
разом з відповідною документацією (протокол засідання комісії від
16 січня 2007 року N 1).
 
   Зважаючи, що профіль з алюмінію марки АД-31 виготовлений без
використання металобрухту, повідомляємо, що експорт згідно з
додатком N 1 до контракту від 25.12.06 N  30470011/236  КП
"................" (ідент. код 30470011) не підлягає ліцензуванню
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.06 N 1852
( 1852-2006-п ).
 
 Заступник Міністра,
 голова комісії з питань
 погодження експорту продуктів
 (напівфабрикатів) з кольорових
 металів і їх сплавів                П.С.Шинкаренко
 Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.09.2007 N 1539
 
 
        Про перелік об’єктів, що підлягають
              приватизації
 
 
   Відповідно до   Державної  програми  приватизації  на
2000-2002 роки, затвердженої Законом  України  "Про  Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Включити  до  переліків  об’єктів державної власності
групи А, що підлягають приватизації, об’єкти згідно з додатком
(додається).
 
   2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у
додатку до цього наказу:
   - повідомити органи, уповноважені управляти об’єктами, та
адміністрації підприємств про включення об’єктів до переліків
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації,
згідно з додатком у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;
   - здійснити приватизацію об’єктів, вказаних у додатку, згідно
з чинним законодавством України про приватизацію.
 
   3. Відповідальність  за  виконання  наказу  покласти  на
начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк
 
 
                   Додаток
                   до наказу ФДМУ
                   24.09.2007 N 1539
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Голова ФДМУ
                   В.П.Семенюк
                   2007 р.
 
 
               ПЕРЕЛIК
          об’єктів державної власності
        групи А, що підлягають приватизації:
 
 
   шляхом продажу на аукціоні:
 
------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Назва об’єкта, ¦ Адреса  ¦Балансоутриму-¦ Спосіб ¦ Примітки  ¦
¦ ¦   площа,   ¦ об’єкта ¦ вач, орган ¦привати- ¦       ¦
¦ ¦балансоутримувач,¦      ¦ управління ¦ зації ¦       ¦
¦ ¦   орендар   ¦      ¦балансоутриму-¦     ¦       ¦
¦ ¦         ¦      ¦   вача   ¦     ¦       ¦
¦-+-----------------+-----------+--------------+---------+-------------¦
¦1¦    2     ¦   3   ¦   4    ¦  5  ¦   6   ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦             Волинська область              ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦1¦Окреме      ¦Ковельсь- ¦ВАТ "Ковельсь-¦Аукціон ¦Майно не   ¦
¦ ¦індивідуально  ¦кий р-н,  ¦ка      ¦(разом із¦увійшло до  ¦
¦ ¦визначене майно -¦м. Ковель, ¦реалізаційна ¦земельною¦статутного  ¦
¦ ¦площадка для   ¦вул. Луць- ¦база хлібопро-¦ділянкою)¦фонду ВАТ  ¦
¦ ¦стоянки машин  ¦ка, 15   ¦дуктів"    ¦     ¦       ¦
¦ ¦площею 1320 кв.м,¦      ¦(код за ЄДРПОУ¦     ¦       ¦
¦ ¦що знаходиться на¦      ¦00953482)   ¦     ¦       ¦
¦ ¦балансі     ¦      ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦ВАТ "Ковельська ¦      ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦реалізаційна база¦      ¦       ¦     ¦       ¦
¦ ¦хлібопродуктів" ¦      ¦       ¦     ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦             Одеська область               ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦2¦Цілісний майновий¦м. Одеса, ¦Державне   ¦Аукціон ¦Листи-    ¦
¦ ¦комплекс -    ¦вул. Радіс-¦підприємство ¦     ¦погодження: -¦
¦ ¦Державне     ¦на, 2/4  ¦Науково-   ¦     ¦Міністерства ¦
¦ ¦підприємство   ¦      ¦дослідний   ¦     ¦промислової ¦
¦ ¦Науково-дослідний¦      ¦технологічний ¦     ¦політики   ¦
¦ ¦технологічний  ¦      ¦інститут   ¦     ¦України від ¦
¦ ¦інститут "Темп" ¦      ¦"Темп" (код за¦     ¦08.06.2007  ¦
¦ ¦         ¦      ¦ЄДРПОУ    ¦     ¦N 14/3-2-981 ¦
¦ ¦         ¦      ¦14314765)   ¦     ¦ДП НДТI   ¦
¦ ¦         ¦      ¦Міністерство ¦     ¦"Темп"    ¦
¦ ¦         ¦      ¦промислової  ¦     ¦займає два  ¦
¦ ¦         ¦      ¦політики   ¦     ¦(3-й та 5-й) ¦
¦ ¦         ¦      ¦України    ¦     ¦поверхи у  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦12-поверховій¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦будівлі, яка ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦приватизована¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦у складі ЦМК ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦колишнього  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦ДП "НДК   ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦"Центр    ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦екологічних ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦     ¦технологій" ¦
------------------------------------------------------------------------
 
   шляхом викупу:
 
-----------------------------------------------------------------------
¦N¦ Назва об’єкта, ¦ Адреса  ¦Балансоутримув¦ Спосіб ¦ Примітки  ¦
¦ ¦   площа,   ¦ об’єкта ¦ ач, орган  ¦привати-¦       ¦
¦ ¦балансоутримувач,¦      ¦ управління ¦ зації ¦       ¦
¦ ¦  орендар   ¦      ¦балансоутримув¦    ¦       ¦
¦ ¦         ¦      ¦   ача   ¦    ¦       ¦
¦-+-----------------+-----------+--------------+--------+-------------¦
¦1¦    2     ¦   3   ¦   4    ¦  5  ¦   6   ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦             Донецька область              ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦3¦Нежитлові    ¦м. Макіїв- ¦Макіївський  ¦Викуп  ¦Поліпшення - ¦
¦ ¦вбудовані    ¦ка,    ¦політехнічний ¦    ¦більше 25%  ¦
¦ ¦приміщення    ¦вул. Лені- ¦технікум (код ¦    ¦від     ¦
¦ ¦загальною    ¦на, 47   ¦ЄДРПОУ    ¦    ¦залишкової  ¦
¦ ¦площею      ¦      ¦01242857)   ¦    ¦вартості   ¦
¦ ¦272,4 кв.м, що  ¦      ¦Українська  ¦    ¦об’єкта.   ¦
¦ ¦знаходяться на  ¦      ¦державна   ¦    ¦Листи-    ¦
¦ ¦балансі     ¦      ¦будівельна  ¦    ¦погодження: ¦
¦ ¦Макіївського   ¦      ¦корпорація  ¦    ¦Української ¦
¦ ¦політехнічного  ¦      ¦"Укрбуд"   ¦    ¦державної  ¦
¦ ¦технікуму та   ¦      ¦       ¦    ¦будівельної ¦
¦ ¦орендуються   ¦      ¦       ¦    ¦корпорації  ¦
¦ ¦ТОВ "Візантія"  ¦      ¦       ¦    ¦"Укрбуд"   ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦від     ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦05.07.2007  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦N 5/03-417  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦Донецької  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦ОДА від   ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦18.06.2007  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦N вх. 01-  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦04605-17я/03 ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦             Київська область              ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦4¦Приміщення    ¦Київська  ¦ДП "Броварсь- ¦Викуп  ¦Поліпшення - ¦
¦ ¦магазину N 1,  ¦область,  ¦кий оптовий  ¦    ¦більше 25%  ¦
¦ ¦що знаходиться  ¦м. Бровари,¦ринок"    ¦    ¦від     ¦
¦ ¦на балансі    ¦вул. Київ- ¦(код за ЄДРПОУ¦    ¦залишкової  ¦
¦ ¦ДП "Броварський ¦ська, 126 ¦32183708)   ¦    ¦вартості   ¦
¦ ¦оптовий ринок"  ¦      ¦Міністерство ¦    ¦об’єкта.   ¦
¦ ¦та орендується  ¦      ¦аграрної   ¦    ¦Листи-    ¦
¦ ¦ТОВ "Клуб Ягуар" ¦      ¦політики   ¦    ¦погодження: -¦
¦ ¦(загальна площа -¦      ¦України    ¦    ¦Міністерства ¦
¦ ¦407,7 кв.м).   ¦      ¦       ¦    ¦аграрної   ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦політики   ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦України від ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦20.09.2007  ¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦N 37-17-2-15/¦
¦ ¦         ¦      ¦       ¦    ¦15247    ¦
-----------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови Фонду                Д.ПарфененкРішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про голову Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

               Решение
         Совета министров иностранных дел
         государств-членов Содружества
    о проекте Решения о председателе Координационного
     комитета по вопросам противовоздушной обороны
    при Совете министров обороны государств-участников
        Содружества Независимых Государств
 
         (Душанбе, 4 октября 2007 года)
 
 
   Совет министров  иностранных  дел Содружества Независимых
Государств
 
   решил:
 
   одобрить проект Решения о  председателе  Координационного
Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров
обороны государств-участников Содружества Независимых Государств и
внести его на рассмотрение Совета глав государств Содружества
Независимых Государств.
 
                             (Подписи)
 
 
                   Проект
 
 
               РЕШЕНИЕ
       О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА
     ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ПРИ СОВЕТЕ
       МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
        СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
 
 
   Совет глав государств Содружества Независимых Государств
 
   решил:
 
   назначить председателем Координационного Комитета по вопросам
противовоздушной  обороны  при  Совете  министров  обороны
государств-участников   Содружества  Независимых  Государств
Главнокомандующего Военно-воздушными силами Российской Федерации
генерал-полковника Александра Николаевича Зелина, освободив от
этой должности генерала армии Владимира Сергеевича Михайлова.
 
   Совершено в городе __________ года  в  одном  подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете  Содружества  Независимых  Государств,
который  направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
 
 За Азербайджанскую Республику      За Республику Молдова
 
 За Республику Армения          За Российскую Федерацию
 
 За Республику Беларусь         За Республику Таджикистан
 
 За Грузию                За Туркменистан
 
 За Республику Казахстан         За Республику Узбекистан
 
 За Кыргызскую Республику        За Украину