Ежемесячные архивы: Май 2002 - Page 21

Про визнання недійсною другу податкову вимогу


        ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 08.10.2002                Справа N 17.3-23/02-7389
 
     Про визнання недійсною другу податкову вимогу
 
               (Витяг)
 
за позовом   суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи
        Сайтарли Івана Ілліча, м. Рені
до відповідача ДПІ у Ренійському районі
Про      визнання недійсною другу податкову вимогу
 
суддя       С.В.Владимиренко
представники:
Від позивача  - Бейгельзімер М.Г. - представник
Від відповідача - Котляренко І.М. - представник ДПІ
   ... Суть спору: позивач звернувся до суду із позовом, в якому
просить визнати недійсною другу податкову вимогу ДПІ у Ренійському
районі від 22.07.2002 р. N 2/39 (N 3408/24), посилаючись на
неправомірність повторної вимоги ДПІ оплати позивачем збору на
розвиток виноробства, садівництва і хмелярства на суму 4285,22
грн., оскільки по платіжному дорученню N 35 від 14.06.2001 р.,
оформленому позивачем на оплату збору на розвиток виноробства,
садівництва і хмелярства, АК АПБ "Україна" були списані кошти з
рахунку позивача в оплату збору  на  розвиток  виноробства,
садівництва і хмелярства, зазначеного в цьому платіжному доручені,
але не перерахованого банком у відповідний бюджет. В обгрунтування
своїх позовних вимог, позивач посилається на п.п.16.5.1 п.16.5
ст.16 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетом та іншими цільовими фондами" ( 2181-14 )
від 21.12.2000 р. (із змінами та доп.).
   .... Розглянувши матеріали справи, суд встановив.
   По платіжному дорученню N 35 від 14.06.2001 р. оформленому
позивачем на оплату збору на розвиток виноробства, садівництва і
хмелярства на суму 4285,22 грн., АК АПБ "Україна" списав грошові
кошти з поточного рахунку позивача по цьому платіжному дорученню,
але не перерахував у бюджет.
   На підставі вищезазначеного, представник відповідача вказав
під час судового засідання, що у позивача виник податковий борг по
збору на  розвиток  виноробства, садівництва і хмелярства по
наданому в ДПІ звіту про суму нарахованого збору на розвиток
виноробства, садівництва  і  хмелярства  за травень 2001 р.,
зазначений в оскаржуваній другій податковій вимозі.
   В обгрунтування відсутності сказаного податкового боргу по
збору на розвиток виноробства, садівництва і хмелярства, позивач
надав суду платіжне доручення N 35 від 14.06.2001 р. оформлене ним
для оплати збору на  розвиток  виноробства,  садівництва  і
хмелярства, надане ним в АК АПБ "Україна" для оплати цього збору
за травень 2001 р. по якому АК АПБ "Україна" списав кошти з
поточного рахунку позивача, але не перерахував у відповідний
бюджет.
   Врахувавши вищевказане, відповідач надав в ліквідкомісію АК
АПБ "Україна" кредиторську вимогу від 14.08.2001 р. N 2793/23 на
загальну суму 140289,9 грн. (яка була зареєстрована ліквідкомісією
під N 4366 від 20.08.2001 р.), включивши до неї і вимоги відносно
збору на розвиток виноробства, садівництва і хмелярства на суму
4285,22 грн. по пл. дорученню позивача N 35 від 14.06.2001 р.,
прийняту ліквідкомісією банку, про що свідчить її лист  під
N 050/130-27/19 від 29.08.2002 р. (л.с. 28).
   ... Однак, незважаючи на свої  вищезаявлені  вимоги  до
ліквідкомісії банку відносно збору на  розвиток  виноробства,
садівництва і хмелярства, списаногого АК АПБ "Україна" з рахунку
позивача по пл. дорученню N 35 від 14.06.2001 р. на суму 4285,32
грн., відповідач нарахував позивачу пеню на суму 11,75 грн. у
зв’язку з ненадходженням до бюджету коштів, списаних банком по
вказаному пл. дорученню позивача, зазначивши про нарахування пені
на суму 11,75 грн. і наявність заборгованності по цьому збору на
суму 4285,22 грн. в другій податковій вимозі ДПІ у Ренійському
районі від 22.07.2002 р. N 2/39 (N 3408/24). Ця податкова вимога
ДПІ у Ренійському районі свідчить про повторну вимогу цієї ДПІ
стягнути той же самий збір з позивача, про стягнення якого ДПІ
заявила у вказаній кредиторській вимозі.
   Про неправомірність нарахування пені позивачу та відображення
її в оскаржуваній податковій вимозі вказано в п.п. 16.5.1 п.16.5
ст.16 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами  та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14 ) від 21.12.2000 р. (із змінами та доп.)...
   На підставі вищезазначеного, другу податкову вимогу ДПІ у
Ренійському районі від 22.07.2002 р. N 2/39 (N 3408/24) слід
визнати недійсною.
   ... Керуючись ст.ст. 44, 47, 49, 77, 82-84 ГПК України
( 1798-12 ), суд В И Р І Ш И В:
   1. Позов задовольнити.
   2. Другу податкову вимогу ДПІ у Ренійському районі від
22.07.2002 р. N 2/39 (N 3408/24) - визнати недійсною.
 
 Суддя                      С.В.Владимиренко
 
 "Дебет-кредит",
 N 25, 23.06.2003
 Про звільнення В. Міхна з посади першого заступника Голови Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
         Про звільнення В. Міхна з посади
        першого заступника Голови Державного
       комітету молодіжної політики, спорту і
             туризму України
 
   Звільнити МІХНА  Вадима  Григоровича  з  посади  першого
заступника Голови Державного комітету молодіжної політики, спорту
і туризму України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 4 листопада 2002 року
     N 990/2002
 Про реєстрацію представника виборчого блоку політичних партій «Блок Наталії Вітренко» в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 74 від 25.01.2002
   м. Київ
   Про реєстрацію представника виборчого блоку політичних
   партій "Блок Наталії Вітренко" в Центральній виборчій
        комісії з правом дорадчого голосу
 
   Розглянувши заяву виборчого блоку політичних партій "Блок
Наталії Вітренко" про реєстрацію його представника в Центральній
виборчій комісії з правом дорадчого голосу та документи, що
додаються до неї, керуючись частинами першою, другою, третьою,
четвертою статті 57 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 2766-14 ) та статтею 11 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),  Центральна  виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
   1. Зареєструвати представником виборчого блоку політичних
партій "Блок Наталії Вітренко" в Центральній виборчій комісії з
правом дорадчого голосу Сидорчука Михайла Юрійовича.
   2. Видати представнику виборчого блоку політичних партій
"Блок Наталії Вітренко" в Центральній виборчій комісії з правом
дорадчого  голосу  Сидорчуку  Михайлу  Юрійовичу  посвідчення
встановленого зразка.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬПро проведення IV Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XXI століття»


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 50 від 19.02.2002
 
   Про проведення IV Зльоту іменних стипендіатів та відмінників
        навчання "Лідери АПК XXI століття"
 
   На виконання Указу Президента України від 8 лютого 2001 року
N 78 ( 78/2001 ) "Про Програму роботи з обдарованою молоддю на
2001-2005 роки" та з метою створення в Україні сприятливих умов
для розвитку творчого потенціалу українського народу, пошуку,
підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої
молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві
Н А К А З У Ю:
   1. Провести  6-8  червня  2002 року на базі Кримського
державного аграрного університету IV Зліт іменних стипендіатів та
відмінників навчання "Лідери АПК XXI століття" серед студентів
аграрних закладів освіти I-IV рівнів акредитації.
   2. Затвердити  склад  організаційного  комітету  Зльоту
(додається).
   3. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко):
   3.1. Розробити  та  реалізувати  організаційні  заходи з
проведення Зльоту.
   3.2. Залучити до організації та проведення Зльоту спонсорів,
громадські, благодійні організації та фонди.
   4. Ректору Кримського державного  аграрного  університету
(Мельников):
   4.1. Організувати розміщення  та  медичне  обслуговування
учасників та гостей Зльоту.
   4.2. Забезпечити проведення семінарів, "круглих  столів",
виставок,  зустрічей  учасників  Зльоту з видатними вченими,
політиками, працівниками АПК.
   5. Ректорам (директорам) аграрних вищих навчальних закладів:
   5.1. Визначити стипендіатів Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та ім. М.О. Посмітного, а
також студентів-відмінників у кількості 1 чол. від навчального
закладу I - II рівнів акредитації та 2-3 чол. від навчального
закладу III - IV рівнів акредитації, які будуть брати участь у
Зльоті. Списки учасників надіслати в оргкомітет до 22 квітня 2002
року.
   5.2. Вирішити питання щодо заохочення кращого студента цінним
подарунком, який буде вручений під час проведення Зльоту.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 В.о. Міністра                  С.Рижук
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   від 19.02.2002 р. N 50
               СКЛАД
   організаційного комітету з проведення IV Зльоту іменних
 стипендіатів та відмінників навчання "Лідери АПК XXI століття"
  серед студентів аграрних вищих закладів освіти I-IV рівнів
           акредитації у 2002 році
 
Мельник С.І.   - заступник  Державного секретаря Міністерства
         аграрної політики України, голова оргкомітету
 
Мельников М.М.  - ректор  Кримського  державного  аграрного
         університету, співголова оргкомітету
   Члени оргкомітету:
 
Барахта Н.Г.   - методист  1  категорії  відділу координації
         науково-методичного забезпечення аграрних вищих
         закладів освіти III - IV рівнів акредитації
 
Борисюк М.П.   - генеральний директор Українського об’єднання
         державних   учбових   закладів   та   їх
         навчально-дослідних          підрозділів
         "Укрсільгоспосвіта" (за згодою)
 
Булах В.П.    - заступник директора Науково-методичного центру
         аграрної освіти
 
Будько І.Р.   - головний спеціаліст відділу закладів освіти
         III-IV рівнів акредитації і післядипломної освіти
         Мінагрополітики України
 
Верновський Е.А. - директор Кримського державного агропромислового
         Коледжу
 
Власенко В.М.  - ректор Білоцерківського державного аграрного
         Університету
 
Іщенко Т.Д.   - директор Науково-методичного центру аграрної
         освіти
 
Подгаєцький А.А. - провідний спеціаліст відділу закладів освіти
         I-II рівнів акредитації Мінагрополітики України
 
Рябченко В.І.  - проректор  з  навчально-виховної  роботи та
         студентських  справ  Національного  аграрного
         університету
 
Скляр С.І.    - директор Прибрежненського технікуму Кримського
         державного аграрного університету
 
Хоменко М.П.   - директор  Навчально-методичного  центру  по
         підготовці молодших спеціалістів
 
Чепур В.К.    - голова ЦК профспілки працівників  АПК  (за
         згодою)
 
Шевченко Ю.В.  - міністр агропромислового комплексу Автономної
         Республіки Крим
 
Шиманський В.М. - начальник  управління   аграрної   освіти
         Мінагрополітики УкраїниПро внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 12 вересня 2002 р. N 1346
                Київ
      Про внесення змін до Порядку обслуговування
         громадян залізничним транспортом
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до  Порядку  обслуговування  громадян  залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 12, с. 167: 1999 р., N 42, ст. 2096),
зміни, що додаються.
 
   Прем’єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 вересня 2002 р. N 1346
               ЗМІНИ,
       що вносяться до Порядку обслуговування
     громадян залізничним транспортом ( 252-97-п )
 
   1. У пункті 1:
   слова "залізниць інших держав" виключити;
   після слів "обов’язковим  для"  доповнити  пункт  словом
"залізниць".
   2. У пункті 6:
   в абзаці другому слова "квитків на поїзди" замінити словами
"проїзних документів на поїзди";
   абзац двадцять перший викласти у такій редакції:
   "продаж абонементних квитків (повних, пільгових, студентських
та квитків вихідного дня) на поїзди приміського сполучення".
   3. Назву розділу четвертого викласти у такій редакції:
      "Продаж проїзних та перевізних документів,
           розрахунки за послуги"
   4. В  абзаці  першому  пункту  9  слова  "встановленого
Укрзалізницею зразка" виключити.
   5. У пункті 10:
   абзац перший викласти у такій редакції:
   "10. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується
проїзним документом, а перевезення багажу (вантажобагажу)  -
перевізним документом, порядок оформлення яких затверджується
Мінтрансом і Державною податковою адміністрацією";
   в абзаці другому слова "надавши місце у вагоні згідно з
придбаним квитком" замінити словами "згідно з придбаним проїзним
та перевізним документом".
   6. У пункті 11 слова "Залізничний квиток" замінити словами
"Проїзний документ".
   7. У пункті 14:
   друге речення викласти у такій редакції: "Кошти, сплачені за
послуги, пов’язані з резервуванням місць і продажем проїзних
документів, не повертаються, за винятком випадків, коли повернення
здійснюється з вини залізниці";
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "У разі повернення проїзних документів з вини залізниці
пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час
придбання проїзного документа, в тому числі за послуги, пов’язані
з резервуванням місць".
   8. У пункті 23 слово "квитки" виключити.
   9. В  абзаці першому пункту 24 слова "згідно з даними
компостера" замінити словами "зазначеного у проїзному документі".
   10. Пункт 30 виключити.
   11. У пункті 34 слова  "обласних  центрів,  Київському,
Севастопольському та Сімферопольському вокзалі" виключити.
   12. Абзац перший пункту 38 викласти у такій редакції:
   "38. На вокзалах та в поїздах в установленому порядку можуть
здійснюватися роздрібна торгівля соками, напоями, пивом, дрібно
фасованою продукцією та іншими товарами, надаватися додаткові
послуги (зв’язку, замовлення таксі, резервування місць у готелях,
перевезення окремих відправлень пасажирськими поїздами тощо) та у
разі потреби обладнуватися для цього окремі приміщення".
   13. В абзаці другому пункту 40 слова "відповідно багажну чи
вантажобагажну  квитанцію  встановленого Укрзалізницею зразка"
замінити словами "перевізний документ".
   14. У пункті 47 слова "багажної квитанції" замінити словами
"перевізного документа".
   15. У пункті 60 слова "за дитячими квитками" замінити словами
"за дитячими проїзними документами та забезпечуються  місцем
нарівні з дорослим пасажиром".
   16. Пункт 63 доповнити абзацом такого змісту:
   "Плата за користування постільними речами у пасажирському
вагоні може справлятися також у квиткових касах".
   17. В абзаці першому пункту 71 слово "Мінтрансом" замінити
словами "Укрзалізницею за погодженням з Мінтрансом".
   18. У тексті Порядку слово "квиток" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "проїзний документ" у відповідному відмінку
і числі.
 Щодо організації роботи кас у післяопераційний час


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
 N 11-111/1301-4564 від 22.07.2002
                   Територіальні управління
                   Національного банку України
                   Управління організації
                   роботи з готівкою
                   Установи банків
 
          Щодо організації роботи кас
           у післяопераційний час
 
   Національний банк України на численні запити територіальних
управлінь та установ банків України щодо організації роботи кас у
післяопераційний час повідомляє наступне.
   Згідно із ст.1, (п.1.22) Закону України "Про платіжні системи
та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2346-III
( 2346-14 ), тривалість операційного часу, встановлюється банком
самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах.
Банки можуть створювати каси для обслуговування фізичних осіб у
післяопераційний час. Операції, здійснені касами  комерційних
банків у післяопераційний час, відображаються за бухгалтерським
обліком наступного робочого дня.
   Для організації роботи в післяопераційний час, видача готівки
під звіт касирам має оформлюватись у відповідності до п.130
Інструкції N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах
банків України", затвердженої постановою Правління  НБУ  від
07.07.94 N 129 ( v0001500-94 ) (надалі - Інструкція N 1) з
відображенням в Книзі обліку  прийнятих  і  виданих  грошей
(цінностей). У цьому разі відповідні операції по переміщенню
готівки в межах однієї операційної каси за бухгалтерським обліком
та статистичною звітністю не відображаються.
   Банк також відповідно до вищезазначеного пункту Інструкції
( v0001500-94 ) може організувати ведення обліку операційної каси
за аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети
в касі банку" (рахунок 1001). Порядок ведення аналітичного обліку
видачі готівки касирам та звітування останніми, зведення та
перевірки операційної каси розробляється банком самостійно. У
цьому разі, видача готівки касирам для роботи в післяопераційний
час оформлюється видатковим касовим ордером, а ці операції мають
відображатися за бухгалтерським обліком та за символами 39 та 66
статистичної звітності про касові обороти банків за ф.ф.747, 748
(у даний час відпрацьовуються зміни до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу установами банків України ( z0216-01 )
щодо змісту вищезазначених символів).
   Видача касирам під звіт необхідної суми готівки для роботи в
післяопераційний час здійснюється після зведення операційної каси.
При цьому, у Книзі обліку готівки операційної каси й інших
цінностей  банку  за  рахунком  1001  залишок  готівки  має
відображатися:  всього,  та  у  тому  числі  окремим рядком
відображається готівка, яка знаходиться у сховищі, та окремим
рядком - готівка, що видана підзвіт касирам. Після закінчення
проведення операцій в післяопераційний час, касові працівники
складають довідку касира, звіряють касові обороти з касовими
журналами і разом  із  залишками  готівки,  сформованими  в
установленому порядку, залишають їх на зберігання у порядку,
визначеному в п.20 Інструкції N 1 ( v0001500-94 ).
   Наступного робочого дня касові документи, довідки касирів та
залишки готівки передаються касиром завідуючому касою для зведення
операційної каси.
 
 Заступник Голови                    Я.Ф.Солтис
 Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України виборчого блоку політичних партій «Руський Блок» по виборах нар…


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 56 від 23.01.2002
   м. Київ
     Про відмову в реєстрації кандидатів у народні
   депутати України в багатомандатному загальнодержавному
  виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів
  у народні депутати України виборчого блоку політичних партій
    "Руський Блок" по виборах народних депутатів України
            31 березня 2002 року
 
   Розглянувши заяву  політичних  партій  "За  Русь єдину",
"Русько-український Союз", "Союз", що утворили виборчий блок
політичних партій "Руський Блок", про реєстрацію кандидатів у
народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі, висунутих 10 січня 2002 року від вищезазначеного
виборчого блоку на міжпартійному з’їзді цих партій та включених до
виборчого списку кандидатів у народні депутати України виборчого
блоку політичних партій "Руський Блок" по виборах  народних
депутатів України 31 березня 2002 року, а також додані до неї
необхідні для реєстрації документи та беручи до уваги, що окремі з
них не відповідають вимогам частин перших статей 41, 44 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ),
відповідно до частин сьомої, одинадцятої статті 45, пункту 2
частини першої, частини другої статті 47 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та керуючись
статтею 11 Закону  України  "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-ВР ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Відмовити в реєстрації таких кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі із
включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати
України виборчого блоку політичних  партій  "Руський  Блок",
утвореного   політичними   партіями   "За  Русь  єдину",
"Русько-український Союз", "Союз", по виборах народних депутатів
України 31 березня 2002 року з підстав неналежного оформлення
необхідних для реєстрації документів:
   Свістунова Олександра Григоровича, включеного до виборчого
списку під N 1, автобіографія якого ним не підписана;
   Кравченка Володимира Володимировича, включеного до виборчого
списку під N 6, заява якого про згоду балотуватися кандидатом у
народні депутати України не містить зобов’язання у разі обрання
його народним депутатом України передати в управління іншій особі
належні йому підприємства, а також корпоративні права;
   Зірідіса Василя Федоровича, включеного до виборчого списку
під N 11, у заяві якого про згоду балотуватися кандидатом у
народні депутати України зазначено прізвище Зиридис;
   Сергачова Валерія Олександровича, включеного до виборчого
списку під N 20, автобіографія якого не містить відомостей про
його партійність;
   Провозіна Валерія Володимировича, включеного до виборчого
списку під N 36, заява якого про згоду балотуватися кандидатом у
народні депутати України не містить зобов’язання у разі обрання
його народним депутатом України передати в управління іншій особі
належні йому підприємства, а також корпоративні права;
   Полякової Надії Геннадіївни, включеної до виборчого списку
під N 38, місце проживання якої, зазначене в автобіографії, не
збігається з місцем проживання, зазначеним у виборчому списку;
   Сідельнікова Валентина Павловича, включеного до виборчого
списку під N 57, в автобіографії, декларації та заяві якого про
згоду балотуватися кандидатом у народні депутати України зазначено
прізвище Сидєльніков;
   Локтіонова Володимира Олексійовича, включеного до виборчого
списку під N 63, декларація якого не містить дати та підпису щодо
ствердження правильності зазначених у декларації відомостей;
   Раковського Христіана Валер’яновича, включеного до виборчого
списку під N 69, автобіографія якого не містить відомостей про
місце роботи;
   Мельникова Олексія Олексійовича, включеного до  виборчого
списку  під N 72, у заяві, автобіографії, декларації якого
зазначено прізвище Мельніков,  а  автобіографія  не  містить
відомостей про його партійність;
   Башкатова Миколи  Олександровича, включеного до виборчого
списку під N 74, автобіографія якого не містить відомостей про
сімейний стан та склад сім’ї;
   Тіпакова Валерія  Олександровича, включеного до виборчого
списку під N 75, автобіографія якого немістить відомостей про
посаду (заняття, місце роботи);
   Золотухіна Володимира Дем’яновича, включеного до виборчого
списку під N 83, автобіографія якого не містить відомостей про
посаду (заняття, місце роботи);
   Ісупова Володимира  Вікторовича,  включеного до виборчого
списку під N 89, автобіографія якого перевищує обсяг друкованих
знаків, передбачений законом;
   Білаша Бориса Федоровича, включеного до виборчого списку під
N 93, декларація якого не містить дати підписання;
   Лєжньова Павла Дмитровича, включеного до виборчого списку під
N 94, у заяві, автобіографії, декларації якого зазначено прізвище
Лежньов, а заява про згоду балотуватися кандидатом у народні
депутати України не містить зобов’язання у разі обрання його
народним депутатом України передати в управління іншій особі
належні йому підприємства, а також корпоративні права;
   Бердникова В’ячеслава Анатолійовича, включеного до виборчого
списку  під N 98, у заяві, автобіографії, декларації якого
зазначено прізвище Бердніков, автобіографія не містить відомостей
про його трудову діяльність протягом 8 років та містить відомості,
відповідно до яких університет закінчив у восьмирічному віці;
   Рослякова Сергія Миколайовича, включеного до виборчого списку
під N 110, автобіографія якого не містить відомостей про його
партійність;
   Власова Андрія Олександровича, включеного до виборчого списку
під N 112, автобіографія якого не містить відомостей про його
трудову діяльність протягом 24 років;
   Гуторова Олександра Михайловича, включеного до  виборчого
списку під N 116, автобіографія якого не містить відомостей про
місце роботи;
   Демьянова Павла Миколайовича, включеного до виборчого списку
під N 126, у заяві, автобіографії, декларації якого зазначене
прізвище Дем’янов, що не відповідає прізвищу, зазначеному у
списку.
   2. Копію цієї постанови видати представнику виборчого блоку
політичних партій "Руський Блок" у Центральній виборчій комісії.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬЩодо укладення договорів на послуги територіальних управлінь


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
       Управління організації роботи з готівкою
               Л И С Т
         09.12.2002 N 11-111/2149-7552
                   Керівникам
                   Головних управлінь НБУ
                   в Автономній
                   Республіці Крим,
                   по м. Києву та
                   Київській області,
                   територіальних
                   управлінь та ОПЕРУ
                   Національного
                   банку України
 
        Щодо укладення договорів на послуги
           територіальних управлінь
 
   Національний банк  України  звертає  увагу  керівників
територіальних управлінь на те, що при укладанні з банками
договорів на перевезення та інкасації готівки, а також  на
розрахунково-касове обслуговування згідно з Правилами організації
розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів
і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями
Національного банку України та комерційними банками в національній
валюті, затвердженими постановою Правління Національного банку
України від 05.02.2001 N 44  (  z0144-01  ),  необхідно  в
обов’язковому  порядку надавати банкам калькуляцію витрат на
послуги, яка є підставою для включення  плати  за  послуги
Національного банку до витрат банку.
 
 Заступник Голови                    Я.Ф.Солтис
 Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
            29.12.2002 N 1496
 
         Про внесення змін до постанови
          НКРЕ від 29.03.2002 N 325
 
 


   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-вр ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з рішенням Ради  Оптового
електричної енергії України від 4.12.2002 (пункт 2.1.2 протоколу
N 21 засідання Ради ринку), у зв’язку  із  зверненням  ВАТ
"Донбасенерго" (лист від 27.12.2002 N 16/13-3/3826) Національна
комісія регулювання      електроенергетики      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Внести зміни та доповнення до постанови НКРЕ від 29.03.2002
N 325 ( v0325227-02 ) "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго",
згідно з якими викласти додаток до постанови в новій редакції, що
додається.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
 


                   ДОДАТОК
                   до постанови НКРЕ
                   29.03.2002 N 325
                   ( v0325227-02 )
                   (в редакції постанови НКРЕ
                   29.12.2002 N 1496)
 
            ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
      української складової проекту реконструкції
   Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків
    за користування ним та відсотків за зобов’язаннями,
     що передбачені Кредитною угодою між Європейським
      банком реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"
 
      --------------------------------------------
      |Період   |  Сума (без ПДВ), млн. грн. |
      |------------------------------------------|
      |         2002 рік         |
      |------------------------------------------|
      |Березень  |       14,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Квітень  |       25,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Травень  |       25,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Червень  |       14,5       |
      |-----------+------------------------------|
      |Липень   |       12,5       |
      |-----------+------------------------------|
      |Серпень  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Вересень  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Жовтень  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Листопад  |       7,3       |
      |-----------+------------------------------|
      |Грудень  |       7,2       |
      |-----------+------------------------------|
      |Всього   |       127,4      |
      |------------------------------------------|
      |         2003 рік         |
      |------------------------------------------|
      |Січень   |       5,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Лютий   |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Березень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Квітень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Травень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Червень  |       20,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Липень   |       12,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Серпень  |       12,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Вересень  |       12,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Жовтень  |       11,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Листопад  |       11,0       |
      |-----------+------------------------------|
      |Грудень  |       8,5       |
      |-----------+------------------------------|
      |Всього   |       171,5      |
      |-----------+------------------------------|
      |Разом за  |       298,9      |
      |2002-2003 |               |
      |роки    |               |
      --------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський


 Про реєстрацію уповноважених осіб від виборчого блоку політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко» в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 198 від 04.02.2002
    м. Київ
   Про реєстрацію уповноважених осіб від виборчого блоку
    політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" в
    багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі
        та одномандатних виборчих округах
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центрвиборчкому
   N 440 ( v0440359-02 ) від 06.03.2002 
   N 590 ( v0590359-02 ) від 20.03.2002 )
 
 
   Розглянувши заяву виборчого блоку політичних партій "Виборчий
блок Юлії Тимошенко" про реєстрацію  уповноважених  осіб  в
багатомандатному  загальнодержавному  виборчому  окрузі  та
одномандатних виборчих округах і документи, що додаються до неї,
керуючись частинами п’ятою, шостою, сьомою статті 57 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та
статтею  11 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-вр ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Зареєструвати  уповноважених  осіб  виборчого  блоку
політичних  партій  "Виборчий  блок  Юлії  Тимошенко"  в
багатомандатному  загальнодержавному  виборчому  окрузі  та
одномандатних виборчих округах по виборах народних депутатів
України 31 березня 2002 року згідно з додатками 1, 2.
   2. Видати представникові виборчого блоку політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко" в Центральній виборчій комісії з
правом дорадчого  голосу  копію  цієї  постанови  разом  із
посвідченнями уповноважених осіб цієї партії в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих
округах.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток 1
             до Постанови Центральної виборчої комісії
                від 4 лютого 2002 року N 198
    Уповноважені особи виборчого блоку політичних партій
    "Виборчий блок: Юлії Тимошенко" в багатомандатному
     загальнодержавному виборчому окрузі по виборах
     народних депутатів України 31 березня 2002 року
 
 
Гальчинський Леонід Юрійович
 
Гринюк Петро Михайлович
 
Клюс Олександр Васильович
 
Тищенко Олег Іванович
 
Ярусевич Віталій Іванович
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
                     Додаток 2
             до Постанови Центральної виборчої комісії
                від 4 лютого 2002 року N 198
     Уповноважені особи виборчого блоку політичних
       партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" в
      одномандатних виборчих округах по виборах
     народних депутатів України 31 березня 2002 року
 
   Зуокас Світлана Іванівна      - виборчий округ N 1
   Крилов Дмитро Володимирович     - виборчий округ N 2
   Пучок Микола Григорович       - виборчий округ N З
   Кула Наталія Василівна       - виборчий округ N 4
   Литвиненко Олександр Миколайович  - виборчий округ N 5
   Пашкевич Микола Антонович      - виборчий округ N 6
   Маркова Тетяна Миколаївна      - виборчий округ N 7
   Жуков Михайло В’ячеславович     - виборчий округ N 8
   Кашук Катерина Василівна      - виборчий округ N 9
   Доронін Петро Михайлович      - виборчий округ N 10
   Помелуйко Володимир Олександрович  - виборчий округ N 11
   Котляр Валерій Володимирович    - виборчий округ N 12
   Олійник Віктор Миколайович     - виборчий округ N 13
   Бартків Олександр Євгенович     - виборчий округ N 15
   Бабій Олексій Васильович      - виборчий округ N 16
   М’ястківська Ганна Григорівна    - виборчий округ N 17
   Лемішко Петро Теодорович      - виборчий округ N 19
   Лавренюк Всеволод Семенович     - виборчий округ N 20
   Ризванюк Галина Антонівна      - виборчий округ N 21
   Костюк Анатолій Васильович     - виборчий округ N 22
   Ошурко Микола Олексійович      - виборчий округ N 23
   Діденко Євген Петрович       - виборчий округ N 24
   Бондаренко Олександр Васильович   - виборчий округ N 25
   Логвіненко Віктор Дмитрович     - виборчий округ N 26
   Бунто Марія Павлівна        - виборчий округ N 27
   Вишнякова Маргарита Анатоліївна   - виборчий округ N 28
   Можейко Аскольд В’ячеславович    - виборчий округ N 29
   Панкевич Олена Леонідівна      - виборчий округ N 30
   Гавриленко Наталія Володимирівна  - виборчий округ N 31
   Пихтін Євген Русланович       - виборчий округ N 32
   Збишко Олександр Володимирович   - виборчий округ N 33
   Егунько Микола Вікторович      - виборчий округ N 34
   Сердитов Володимир Борисович    - виборчий округ N 35
   Шаповаленко Віталій Георгійович   - виборчий округ N 36
   Сакоренко Олександр Олександрович  - виборчий округ N 37
   Бабанін Олег Віталійович      - виборчий округ N 38
   Устименко Тетяна Григорівна     - виборчий округ N 39
   Шинкевич Андрій Анатолійович    - виборчий округ N 40
   Несін Геннадій Петрович       - виборчий округ N 41
   Рузик Роман Володимирович      - виборчий округ N 42
   Малікова Галина Володимирівна    - виборчий округ N 43
   Хвостенко Микола Антонович     - виборчий округ N 44
   Бережний Іван Сидорович       - виборчий округ N 45
   Кохан Михайло Григорович      - виборчий округ N 46
   Ковалінський Олександр Степанович  - виборчий округ N 47
   Жмурко Андрій Анатолійович     - виборчий округ N 48
   Кисільов Віктор Митрофанович    - виборчий округ N 49
   Нікіфоренко Ірина Вікторівна    - виборчий округ N 50
   Власова Олена Станіславівна     - виборчий округ N 51
   Рижов Валерій Олександрович     - виборчий округ N 52
   Білозер Алла Вікторівна       - виборчий округ N 53
   Іванова Віра Миколаївна       - виборчий округ N 54
   Борисовський Ярослав Вікторович   - виборчий округ N 55
   Ростовський Олександр Степанович  - виборчий округ N 56
   Пелехоца Олександр Васильович    - виборчий округ N 57
   Борісенко Марина Веніамінівна    - виборчий округ N 58
   Кірія Світлана Іванівна       - виборчий округ N 59
   Бондаренко Олександр Дмитрович   - виборчий округ N 60
   Сороковенко Валентина Петрівна   - виборчий округ N 61
   Бородіна Світлана Олександрівна   - виборчий округ N 62
   Балабанов Андрій Вікторович     - виборчий округ N 63
   Мельникова Віра Яківна       - виборчий округ N 64
   Тарнавська Катерина Борисівна    - виборчий округ N 65
   Куліш Таїсія Арсенівна       - виборчий округ N 66
   Мельничук Іван Миколайович     - виборчий округ N 67
   Бордюк Ірина Леонідівна       - виборчий округ N 68
   Козловський Микола Миколайович   - виборчий округ N 70
   Олашин Олександра Михайлівна    - виборчий округ N 71
   Загрійчук Павло Іванович      - виборчий округ N 72
   Федоричко Анатолій Михайлович    - виборчий округ N 73
   Григорик Ганна Іванівна       - виборчий округ N 74
   Кравчук Михайло Ярославович     - виборчий округ N 75
   Чумакова Тетяна Миколаївна     - виборчий округ N 76
   Холод Юрій Захарович        - виборчий округ N 77
   Панченко Олександр Олексійович   - виборчий округ N 78
   Дерев’янко Антоніна Петрівна    - виборчий округ N 79
   Мостовий Михайло Миколайович    - виборчий округ N 80
   Сопа Тетяна Іванівна        - виборчий округ N 81
   Нечипорук Віктор Яронович      - виборчий округ N 82
   Богданова Наталія Анатоліївна    - виборчий округ N 83
   Попов Сергій Анатолійович      - виборчий округ N 84
   Литвинюков Валерій Петрович     - виборчий округ N 85
   Поприч Микола Богданович      - виборчий округ N 86
   Бабущак Наталія Іванівна      - виборчий округ N 87
   Кучинський Богдан Володимирович   - виборчий округ N 88
   Неборачко Галина Миколаївна     - виборчий округ N 89
   Завидівська Марія Іванівна     - виборчий округ N 90
   Сулима Олена Олексіївна       - виборчий округ N 91
   Плешаков Євгеній Анатолійович    - виборчий округ N 92
   Подокопна Оксана Володимирівна   - виборчий округ N 93
   Василенко Тетяна Володимирівна   - виборчий округ N 94
   Лянна Галина Павлівна        - виборчий округ N 95
   Сидоренко Людмила Василівна     - виборчий округ N 96
   Хріновська Мирослава Миколаївна   - виборчий округ N 97
   Вознюк Олена Василівна       - виборчий округ N 98
   Колков Віктор Михайловлич      - виборчий округ N 99
   Огородній Євген Микитович      - виборчий округ N 100
   Дубініна Любов Борисівна      - виборчий округ N 101
   Гончаренко Таїса Іванівна      - виборчий округ N 102
   Маркова Ольга Олександрівна     - виборчий округ N 103
   Низовий Іван Данилович       - виборчий округ N 104
   Подгорний Сергій Станіславович   - виборчий округ N 105
   Шеліхова Вікторія Георгіївна    - виборчий округ N 106
   Монастирський Дмитро Борисович   - виборчий округ N 107
   Коробкина Віра Василівна      - виборчий округ N 108
   Комаров Володимир Єгорович     - виборчий округ N 109
   Рогач Борис Сергійович       - виборчий округ N 110
   Гарбуз Сергій Володимирович     - виборчий округ N 111
   Самарський Сергій Вікторович    - виборчий округ N 112
   Зінченко Сергій Іванович      - виборчий округ N 113
   Солошенко Юрій Семенович      - виборчий округ N 114
   Кулешов Володимир Миколайович    - виборчий округ N 115
   Стронська Галина Михайлівна     - виборчий округ N 116
   Яремків Ольга Михайлівна      - виборчий округ N 117
   Смага Володимир-Тарас Іванович   - виборчий округ N 118
   Забарило Юрій Павлович       - виборчий округ N 119
   Кашуба Василь Володимирович     - виборчий округ N 120
   Дзяний Микола Гнатович       - виборчий округ N 121
   Кузьмак Ігор Миколайович      - виборчий округ N 122
   Гринюк Юрій Григорович       - виборчий округ N 123
   Городницький Анатолій Володимирович - виборчий округ N 124
   Маркевич Тадей Олексійович     - виборчий округ N 125
   Белейчик Ярослав Михайлович     - виборчий округ N 126
   Сухоруков Юрій Миколайович     - виборчий округ N 127
   Курушкін Сергій Павлович      - виборчий округ N 128
   Яценко Наталія Євгенівна      - виборчий округ N 129
   Лемешинська Світлана Анатоліївна  - виборчий округ N 130
   Костюк Микола Миколайович      - виборчий округ N 131
   Бобирева Олена Іванівна       - виборчий округ N 132
   Макаров Олександр Іванович     - виборчий округ N 133
   Паловеєв Олександр Миколайович   - виборчий округ N 134
   Шамрай Людмила Михайлівна      - виборчий округ N 135
   Власюк Людвіга Станіславівна    - виборчий округ N 136
   Страхніцький Володимир Миколайович - виборчий округ N 137
   Львова Олена Миколаївна       - виборчий округ N 138
   Кучерук Олексій Васильович     - виборчий округ N 139
   Ісламов Равіль Гейдарович      - виборчий округ N 140
   Чебан Віталій Іванович       - виборчий округ N 141
   Довбенко Микола Серафимович     - виборчий округ N 142
   Залорожан Ігор Іванович       - виборчий округ N 143
   Петровський Георгій Миколайович   - виборчий округ N 144
   Шайдур Любов Михайлівна       - виборчий округ N 145
   Голуб Іван Петрович         - виборчий округ N 146
   Гуртовий Михайло Олександрович   - виборчий округ N 147
   Дегтяревський Олександр       - виборчий округ N 148
   Костянтинович
   Туренко Валентина Андріївна     - виборчий округ N 149
   Краплина Віталій Андрійович     - виборчий округ N 150
   Кривень Валерій Іванович      - виборчий округ N 151
   Демчук В’ячеслав Іванович      - виборчий округ N 152
   Савицький Олександр Сергійович   - виборчий округ N 154
   Лукашук Віталій Володимирович    - виборчий округ N 155
   Бовгиря Леонід Вікторович      - виборчий округ N 156
   Рахманов Віктор Олексійович     - виборчий округ N 158
   Сун-Ту-Дзя Микола Олександрович   - виборчий округ N 159
   Федоряко В’ячеслав Миколайович   - виборчий округ N 160
   Пономаренко Володимир Миколайович  - виборчий округ N 161
   Холявко Анатолій Васильович     - виборчий округ N 162
   Бахтіяров Олександр Костянтинович  - виборчий округ N 163
   Лайпа Олександр Володимирович    - виборчий округ N 164
   Загородний Олег Дмитрович      - виборчий округ N 165
   Крихівський Михайло Атанасович   - виборчий округ N 166
   Миколенко Михайло Архипович     - виборчий округ М 167
   Компанієць Володимир Андрійович   - виборчий округ М 168
   Шаган Андрій Петрович        - виборчий округ N 169
   Трунова Альбіна Михайлівна     - виборчий округ N 170
   Золочевський В’ячеслав Вікторович  - виборчий округ N 171
   Баєва Тетяна Володимирівна     - виборчий округ N 172
   Григорець Любомир Дмитрович     - виборчий округ N 173
   Сітало Василь Григорович      - виборчий округ N 174
   Огієнко Володимир Олександрович   - виборчий округ N 175
   Лихно Михайло Георгійович      - виборчий округ N 176
   Кочуров Віктор Олександрович    - виборчий округ N 177
   Бруздаєв Олег Анатолійович     - виборчий округ N 178
   Лапін Володимир Андрійович     - виборчий округ N 179
   Шрамко Сергій Анатолійович     - виборчий округ N 180
   Печеніжський Володимир Григорович  - виборчий округ N 181
   Івченко Олександр Вікторович    - виборчий округ N 182
   Гарболінський Іван Олексійович   - виборчий округ N 183
   Подлужний Анатолій Миколайович   - виборчий округ N 184
   Артьоменко Людмила Дмитрівна    - виборчий округ N 185
   Безгінов Віктор Вікторович     - виборчий округ N 186
   Ковиза Олександр Станіславович   - виборчий округ N 187
   Бохонок Лілія Олександрівна     - виборчий округ N 188
   Уточкін Василь Васильович      - виборчий округ N 189
   Васильєв Володимир Андрійович    - виборчий округ N 190
   Олійник Петро Михайлович      - виборчий округ N 191
   Бабюк Сергій Миколайович      - виборчий округ N 192
   Лясковська Лариса Дмитрівна     - виборчий округ N 193
   Коханюк Олександр Володимирович   - виборчий округ N 194
   Фіщук Ірина Григорівна       - виборчий округ N 195
   Даніленко Василь Митрофанович    - виборчий округ N 196
   Бояринцев Сергій Романович     - виборчий округ N 197
   Ромаєнко Марія Гаврилівна      - виборчий округ N 198
   Лещук Юрій Іванович         - виборчий округ N 199
   Бучковська Алла Вікторівна     - виборчий округ N 200
   Нагорна Любов Іванівна       - виборчий округ N 201
   Курніцький Олексій Євгенович    - виборчий округ N 202
   Савченко Ольга Іванівна       - виборчий округ N 203
   Хрипун Віктор Ніконович       - виборчий округ N 204
   Шишковський Олександр Сергійович  - виборчий округ N 205
   Богуш Анатолій Олександрович    - виборчий округ N 206
   Дорошенко Василь Павлович      - виборчий округ N 207
   Марченко Іван Васильович      - виборчий округ N 208
   Зубенко Микола Наумович       - виборчий округ N 209
   Прекрасний Сергій Миколайович    - виборчий округ N 210
   Запуговиченко Тамара Григорівна   - виборчий округ N 211
   Маленький Валентин Вікторович    - виборчий округ N 212
   Нетрибійчук Надія Вікторівна    - виборчий округ N 213
   Гуломова Анжела Олександрівна    - виборчий округ N 214
   Удовенко Віктор Юхимович      - виборчий округ N 215
   Величенко Віра Тихонівна      - виборчий округ N 216
   Корчина Людмила Петрівна      - виборчий округ N 217
   Сушко Олександр Степанович     - виборчий округ N 218
   Хоменко Володимир Іванович     - виборчий округ N 219
   Деменчук Джон Никифорович      - виборчий округ N 220
   Іващенко Микола Степанович     - виборчий округ N 221
   Урбан Володимир Миколайович     - виборчий округ N 222
   Пушок Галина Володимирівна     - виборчий округ N 223
   Полевой Валентин Пилипович     - виборчий округ N 224
   Тарасова Людмила Миколаївна     - виборчий округ N 225.
 
(  Постанова  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановами
Центрвиборчкому N 440 ( v0440359-02 ) від 06.03.2002, N 590
( v0590359-02 ) від 20.03.2002 )
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ