Ежемесячные архивы: Май 2005 - Page 179

Про призначення Стефанишина В.М. заступником голови Державної геологічної служби

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 серпня 2005 р. N 692
                Київ
 
         Про призначення Стефанишина В.М.
     заступником голови Державної геологічної служби
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Призначити Стефанишина Василя Миколайовича заступником голови
Державної геологічної служби.
 
 
   Прем’єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 19Про результати аудиту банків за 2004 рік

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Комітет з питань сертифікації аудиторів банків
 
               Л И С Т
 
         27.12.2005 N 140-113/3371-13235
 
                   Аудиторська палата
 
 
       Про результати аудиту банків за 2004 рік
 
 
   Відповідно до  вимог  чинного  законодавства України НБУ
постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 р.
N 389 ( z0871-03 ) затверджено Положення про порядок подання
банками до Національного банку України  аудиторських  звітів
аудиторських  висновків)  за  результатами щорічної перевірки
фінансової звітності, що зареєстровано Міністерством  юстиції
України 29.09.2003 р. за N 871/8192 (далі - Положення N 389), в
якому встановлено вимоги до банків щодо порядку подання до
Національного банку України результату аудиту річної фінансової
звітності та консолідованої звітності банків.
 
   Відповідно до вимог Положення N 389 ( z0871-03 ) банки мають
отримати результати аудиторської перевірки фінансової звітності
згідно з вимогами ст. 69 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) та п. 3.3 Положення N 389 в частині
складання аудитором аудиторського звіту з наявністю у ньому
відповідної інформації та окремого аудиторського висновку про
достовірність та повноту складеної банком фінансової звітності.
 
   Крім того зазначений  аудиторський  висновок  зовнішнього
аудитора має відповідати вимогам Стандартів аудиту та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні
стандарти аудиту згідно з рішенням АПУ від 18.04.2003 р. N 122
(далі - Стандарти аудиту).
 
   За результатами розгляду отриманих від банків матеріалів
аудиторської перевірки необхідно зазначити про наявність з боку
Національного банку України зауважень до якості підготовки та
змісту аудиторських звітів та висновків, що надавалися зовнішніми
аудиторами банкам.
 
   Так, існують випадки, коли складені аудитором аудиторські
звіти та висновки не відповідають вищезазначеним вимогам чинного
законодавства України, Стандартам та Положенню N 389 ( z0871-03 ).
А саме:
   - до складу аудиторського звіту не включена у повному обсязі
фінансова звітність банку, яка має перевірятися аудитором та має
відповідати вимогам  Інструкції  про  порядок  складання  та
оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 07.12.2004 р.
N 598 ( z1660-04 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
28.12.2004 р. за N 1660/10259;
   - фінансова  звітність  банку, що включена аудитором до
аудиторського звіту, не містить підписів керівників банку, які
несуть відповідальність за її складання;
   - аудиторський висновок щодо висловлення аудитором думки
стосовно достовірності та повноти відображення інформації, що
розкривається банком у фінансових звітах, за формою не відповідає
вимогам Стандарту аудиту 700 "Аудиторський висновок про фінансову
звітність";
   - аудиторські звіти не містять інформації щодо підтвердження
наявності розривів у строках розміщення і залучення  коштів
(примітка ЗО "Ризик ліквідності" річного фінансового звіту "Звіт
про структуру активів та пасивів за строками" ф. N 631);
   - відсутня інформація про достатність резервів та капіталу
банку, а також інформація про адекватність процедур внутрішнього
аудиту  та  заходів контролю банку нормативно-правових актів
Національного банку України.
 
   Крім того, необхідно звернути увагу на те, що деякі суттєві
порушення та недоліки в діяльності банків, які були виявлені
Національним банком України за результатами інспекційних перевірок
та безвиїзного нагляду, не були відображені у звітах зовнішніх
аудиторів банків за звітний період.
 
   Національний банк України зазначає, що наведені недоліки
свідчать про неїрунтовний підхід деяких зовнішніх аудиторів до
своїх професійних обов’язків в частині перевірки  фінансової
звітності з метою підтвердження реального фінансового стану банків
і просить Аудиторську палату України прийняти необхідні заходи для
поліпшення якості аудиторських послуг.Про надання згоди на призначення Президентом України Медведька О.І. на посаду Генерального прокурора України

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
    Про надання згоди на призначення Президентом України
   Медведька О.І. на посаду Генерального прокурора України
 
 
   Відповідно до  пункту  25  частини  першої  статті  85
Конституції України ( 254к/96-ВР  )  Верховна  Рада  України
п о с т а н о в л я є:
 
   Надати згоду на призначення Президентом України Медведька
Олександра Івановича на посаду Генерального прокурора України.
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 3 листопада 2005 року
     N 3046-IVПро проведення перевірки ефективності використання коштів 1-відсоткового збору

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             08.07.2005 N 47
 
 
       Про проведення перевірки ефективності
       використання коштів 1-відсоткового збору
 
 
   З метою перевірки ефективності використання бюджетних коштів,
які спрямовуються на розвиток садівництва та виноградарства,
дотримання  технології  при  створенні багаторічних насаджень
З О Б О В’ Я З У Ю:
 
   1. Затвердити склад робочої групи з перевірки ефективності
використання коштів 1-відсоткового збору на підприємствах, які
отримали їх у 2005 році (додаток 1).
 
   2. Робочу групу виїхати на перевірку в закріплені за ними
регіони та з періоду з 11 липня 2005 року по 20 липня 2005 року
здійснити перевірку ефективності використання бюджетних коштів,
дотримання  технології  при  створенні багаторічних насаджень
відповідно до пам’ятки (додаток 2).
 
   3. Начальника       Української       державної
помологічно-ампелографічної інспекції Гудзія Ю.Б. та начальника
Управління з питань садівництва, виноградарства та виноробства
Агафонова М.Ф. представити зведений звіт до 26 липня 2005 року.
 
   4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   08.07.2005 N 47
 
 
               СКЛАД
       робочої групи з перевірки ефективності
       використання коштів 1-відсоткового збору
     на підприємствах, які отримали їх у 2005 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Склад робочої групи      | Область, підприємство |
|----------------------------------------------------------------|
|          Автономна Республіка Крим          |
|----------------------------------------------------------------|
|Воєводін В.В. - заступник голови    |Бахчисарайський р-н  |
|        концерну        |-----------------------|
|        "Укрсадвинпром",    |ЗАСТ АФ "Чорноморець" |
|        керівник групи     |-----------------------|
|Полюшкін М.П. - перший заступник    |Джанкойський р-н    |
|        Міністра аграрної    |-----------------------|
|        політики АР Крим    |СВК "Ізумрудний"    |
|Голубенко О.Б. - генеральний директор  |-----------------------|
|        агропромислового    |ЗАТ "Крест,      |
|        комбінату        |пром. артіль"     |
|        "Кримсадвинпром"    |-----------------------|
|Борисенко М.М. - начальник відділу   |ФГ "Янтарик"      |
|        Кримського регіону   |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ -|ПП "Махотка"      |
|        державний інспектор   |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ |Кіровський р-н     |
|Авідзба А.М. - директор Інституту   |-----------------------|
|        винограду і вина    |ПСП "Старокримський"  |
|        "Магарач"        |-----------------------|
|Павлов В.М.  - директор Кримського   |Владиславівський КК  |
|        науково-дослідного   |-----------------------|
|        центру плодівництва   |Красногвардійський р-н |
|        ІС УААН         |-----------------------|
|Зубоченко В.Т. - директор інституту   |ТОВ "Октябрське"    |
|        "Укрдіпросад",     |-----------------------|
|        м. Сімферополь     |СТОВ "Дружба народів" |
|Дяков А.А.   - провідний агроном   |-----------------------|
|         відділу Кримського   |ПСП "Вера"       |
|         регіону з розсадництва |-----------------------|
|         УкрДПАІ - державний  |Сімферопольський р-н  |
|         інспектор       |-----------------------|
|         з розсадництва УкрДПАІ |ВАТ "Кроненталь"    |
|Бойко М.К.   - генеральний директор  |-----------------------|
|         НВАО "Масандра"    |м. Феодосія      |
|                    |-----------------------|
|                    |ЗАТ "ЗМВтК "Коктебель" |
|                    |-----------------------|
|                    |м. Судак        |
|                    |-----------------------|
|                    |ЗАТ "Сонячна долина"  |
|                    |-----------------------|
|                    |Масандра        |
|                    |-----------------------|
|                    |ДВП "Привітне"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ДПо-з "Алушта"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з "Морський"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ДП р-з "Таврида"    |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з "Судак"      |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з "Веселовський"   |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з "Малоріченський"  |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з "Лівадія"     |
|                    |-----------------------|
|                    |м. Севастополь     |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з ім. П. Осипенко  |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Качинський +"   |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "АФ "Золота балка" |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з "Лівадія"     |
|                    |-----------------------|
|                    |м. Севастополь     |
|                    |-----------------------|
|                    |Р-з ім. П. Осипенко  |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Качинський +"   |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "АФ "Золота балка" |
|----------------------------------------------------------------|
|            Вінницька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Білий П.Ф. - президент корпорації    |Барський р-н      |
|       "Укрінсад", керівник групи |-----------------------|
|Калінчук В.В. - начальник відділу    |СВАТ "Вінничина"    |
|       Центрального регіону    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ -  |СВАТ "Поділля"     |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ   |СФГ "Перлина Поділля" |
|Франків В.П. - заступник начальника   |-----------------------|
|       Головного управління    |СФГ "Садівник"     |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної     |ТОВ "Дари Поділля"   |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Семенюк А.І. - генеральний директор   |СФГ "Мрія-1"      |
|       Вінницького ДКО      |-----------------------|
|       "Вінницясадвинпром"    |м. Вінниця       |
|Ріпамельник В.П. - директор Подільської |-----------------------|
|       дослідної станції     |ТОВ АФ "Пріма - Я"   |
|       садівництва ІС УААН    |-----------------------|
|Дзюмак Л.П. - провідний агроном відділу |Вінницький р-н     |
|       Центрального регіону    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ -  |Подільська ДСС     |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ   |Жмеринський р-н    |
|Богатчук О.С. - провідний агроном    |-----------------------|
|       відділу Центрального    |Чернятинське НДГ ВДАУ |
|       регіону з розсадництва   |-----------------------|
|       УкрДПАІ - державний    |СФГ "Успіх"      |
|       інспектор з розсадництва  |-----------------------|
|       УкрДПАІ          |Іллінецький р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Жорнище"     |
|                    |-----------------------|
|                    |СФР "Нова Україна"   |
|                    |-----------------------|
|                    |Козятинський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ВСАТ "Комсомольське"  |
|                    |-----------------------|
|                    |Літинський р-н     |
|                    |-----------------------|
|                    |СТОВ "Обрій-2"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Могилів-Подільський р-н|
|                    |-----------------------|
|                    |СВАТ "Поділля"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Обрій-3"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Піщанський р-н     |
|                    |-----------------------|
|                    |СВАТ "Сад України"   |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Промінь"      |
|                    |-----------------------|
|                    |Тиврівський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |СТСЖ "Поділля"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Обрій"      |
|                    |-----------------------|
|                    |ПСП "Україна"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Тульчинський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |СВАТ "Дружба"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Шаргородський р-н   |
|                    |-----------------------|
|                    |СВАТ "Федорівське"   |
|                    |-----------------------|
|                    |СВАТ "Сад Поділля"   |
|                    |-----------------------|
|                    |СВАТ ім. 9-ї Крим. КД |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "РІА"       |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Водолій"      |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Спартак"     |
|                    |-----------------------|
|                    |СПД "Семенюк"     |
|----------------------------------------------------------------|
|            Волинська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Кулєша Б.В. - генеральний директор   |ПП           |
|       об’єднання        |"Волиньтехагросервіс" |
|       "Укрплодорозсадник"    |-----------------------|
|       керівник групи      |СПП "Плодорозсадник  |
|Битов В.П. - заступник начальника   |Луцький"        |
|       Головного управління   |-----------------------|
|       агропромислового розвитку |ЗАТ "Західпромбуд"   |
|       обласної державної    |-----------------------|
|       адміністрації       |Луцька ДСДС      |
|Бурлака А.І. - директор Львівської   |-----------------------|
|       дослідної станції ІС УААН |СВК "Дружба"      |
|Лінчук Л.Й. - головний інженер     |-----------------------|
|       Ужгородського відділу   |СГ "Золотий нектар"  |
|       комплексного проектування |-----------------------|
|       інституту "Укрдіпросад"  |ПП "Дорошенко"     |
|                    |-----------------------|
|                    |СГПП "Свід"      |
|                    |-----------------------|
|                    |Любашівське МСЛП    |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Міліщук"      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Дніпропетровська область          |
|----------------------------------------------------------------|
|Воєводін В.В. - заступник голови    |ФГ "Відродження"    |
|        концерну        |-----------------------|
|        "Укрсадвинпром",    |ППАФ "Славутич"    |
|        керівник групи     |-----------------------|
|Давиденко В.В. - заступник начальника  |ТОВ "Придніпровспкий" |
|        Головного управління  |-----------------------|
|        агропромислового    |СК "Магдалинівський"  |
|        розвитку обласної    |-----------------------|
|        державної адміністрації |ТОВ АФ "Нібас",    |
|Ведькал А.М. - генеральний директор  |Петропавлівський р-н  |
|        корпорації       |-----------------------|
|        "Дніпросадвинпром"   |СПП "Межівський    |
|Білоусов О.Г. - провідний юрисконсульт |плодорозсадник"    |
|        відділу Східного регіону|-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ |СФГ "Мюд",       |
|                    |Юр’ївський р-н     |
|                    |-----------------------|
|                    |СТОВ "Союз-3"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Солонянський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Метеорит",     |
|                    |Новомосковський р-н  |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Плодорозсадник  |
|                    |Синельниківський"   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Донецька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Стрєльніков М.А. - начальник відділу  |ТОВ АФ "Лозоватський  |
|       Східного регіону УкрДПАІ -|сад", Красноармейськ  |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ,  |ВАТ "Олександрівський" |
|       керівник групи      |-----------------------|
|Коцан Б.І. - заступник начальника   |ФГ "Кредо",      |
|       Головного управління   |Краснолиманський р-н  |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |ВАТ "Транспортник"   |
|       адміністрації       |            |
|Білоусов О.Г. - провідний юрисконсульт |            |
|       відділу Східного регіону |            |
|       з розсадництва УкрДПАІ  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Закарпатська область           |
|----------------------------------------------------------------|
|Гудзій Ю.Б. - Начальник інспекції -   |ЗАТСП "Котнар"     |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       України з розсадництва  |ТОВ "Дельта КМБ"    |
|       УкрДПАІ, керівник групи  |-----------------------|
|Кузовкін В.І. - Заступник начальника  |Закарпатський інститут |
|       головного управління   |АПВ          |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |ТОВ "Квадро"      |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Сало Р.М.  - Провідний агроном відділу |ДП р-п "Мужіївський"  |
|       Західного регіону     |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ - |ФГ "Кабодера"     |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ  |ФГ "Колос",      |
|Гісем В.В. - Голова корпорації     |Іршавський р-н     |
|       "Закарпатсадвинпром"   |-----------------------|
|Лінчук Л.Й. - Головний інженер     |СТОВ "Завидівське"   |
|       ужгородського відділу   |-----------------------|
|       комплексного проектування |АПФ "Леанка"      |
|       інституту "Укрдіпросад"  |-----------------------|
|                    |Корпорація       |
|                    |"Закарпатсадвинпром"  |
|                    |-----------------------|
|                    |ДП "Р-п "Ужгородський" |
|                    |-----------------------|
|                    |СТОВ "Карпати"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Ренет",      |
|                    |Виноградівський р-н  |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Велла"       |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Коник"      |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ ВКП "Мерістема"  |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Ранет",      |
|                    |Ужгородський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ХПП-Ужгород Гмб    |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Салдобош"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Орос"       |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Горизонт"     |
|----------------------------------------------------------------|
|            Запорізька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Глух І.В. - заступник генерального   |ВАТ АФ "Червоний фронт"|
|      директора концерну     |-----------------------|
|      "Укрсадвинпром", керівник  |ТОВ "Аврора"      |
|      групи            |-----------------------|
|Мікрюков А.І. - начальник Головного   |Інститут ЗС УААН    |
|      управління агропромислового |ім. Сидоренка     |
|      розвитку обласної державної |-----------------------|
|      адміністрації        |ДП ДГ "Мелітопольське" |
|Рулєв В.А. - директор Інституту     |-----------------------|
|      зрошуваного садівництва УААН |ТОВ АФ "Ольвія"    |
|Мотін В.С. - директор ТОВ "Техносервіс",|-----------------------|
|      м. Мелітополь        |ФГ "Надія",      |
|Білоусов О.Г. - провідний юрисконсульт |Бердянський р-н    |
|      відділу Східного регіону  |            |
|      з розсадництва УкрДПАІ   |            |
|----------------------------------------------------------------|
|          Івано-Франківська область          |
|----------------------------------------------------------------|
|Фесенко Р.В. - начальник відділу    |ТОВ "Покутта-фрукт"  |
|        Західного регіону    |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ - |АТЗТ "Степан Мельничук"|
|        державний інспектор   |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ, |ПП "Аронія"      |
|        керівник групи      |-----------------------|
|Коржан С.І. - заступник начальника   |ПП "Айва"       |
|        Головного управління   |-----------------------|
|        агропромислового розвитку|ПФГ "Поточище"     |
|        обласної державної    |            |
|        адміністрації      |            |
|Цибульський Б.С. - директор       |            |
|        Придністровського    |            |
|        проектно-вишукувального |            |
|        відділу Інституту    |            |
|        "Укрдіпросад",      |            |
|        м. Чернівці       |            |
|----------------------------------------------------------------|
|            Київська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Котова І.В. - заступник начальника   |ТОВ "Сад",       |
|       інспекції - начальник   |Броварський р-н    |
|       відділу - державний    |-----------------------|
|       інспектор з розсадництва |ПСП "АФ "Данилівська" |
|       УкрДПАІ, керівник групи  |-----------------------|
|Сухомлин Л.В. - заступник начальника  |КП АФ "Борисфен",   |
|       Головного управління   |Кагарлицький р-н    |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |ТОВ АК "Тарасівський" |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Григоренко А.І. - заступник директора  |ПСП "Шевченківське"  |
|       Інституту садівництва УААН|-----------------------|
|Крамаренко М.І. - провідний агроном   |ТОВ АК "Хотівський"  |
|       відділу експертизи    |-----------------------|
|       проектів та контролю   |ПП "Ревчук"      |
|       за закладкою багаторічних |-----------------------|
|       насаджень - державний   |ВАТ "Білоцерківагротех"|
|       інспектор з розсадництва |-----------------------|
|       УкрДПАІ          |ДГ "Новосілки"     |
|Сович Г.Ф. - провідний агроном відділу |-----------------------|
|       розсадництва та якості  |СТОВ "Княжицьке"    |
|       садівного матеріалу    |-----------------------|
|       і маточників багаторічних |ПП "Копистко"     |
|       насаджень - державний   |            |
|       інспектор з розсадництва |            |
|       УкрДПАІ          |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Кіровоградська область           |
|----------------------------------------------------------------|
|Поддубський М.М. - начальник відділу  |ТОВ "Агрофірма Наукова"|
|        Південного регіону   |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ -|ПП "Пілот"       |
|        державний інспектор   |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ, |ТОВ "Фенікс-2000"   |
|        керівник групи     |-----------------------|
|Нарійчук С.Ф. - заступник начальника  |ЗАТ "Агродар"     |
|        Головного управління  |-----------------------|
|        агропромислового    |ФГ "Нектар"      |
|        розвитку обласної    |-----------------------|
|        державної адміністрації |ДП МТС "Ятрань"    |
|Сидоренко Б.П. - генеральний директор  |-----------------------|
|        корпорації       |СТОВ ім. Фрунзе    |
|        "Кіровоградсадвинпром" |-----------------------|
|Бєлова В.С.  - директор дочірнього   |СФГ "Юлія"       |
|        підприємства "Гроно",  |-----------------------|
|        м. Миколаїв       |ТОВ "Нікола"      |
|Каптенко П.М. - директор Черкаського  |-----------------------|
|        філіалу інституту    |ТОВ "Украгроком"    |
|        "Укрдіпросад"      |            |
|----------------------------------------------------------------|
|            Луганська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Стрєльніков М.А. - начальник відділу  |ВАТ "Червоне Привілля",|
|       Східного регіону УкрДПАІ -|Попаснянський р-н   |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ,  |СТОВ АФ "Україна",   |
|       керівник групи      |Краснодонський р-н   |
|Заїка А.В. - заступник начальника   |-----------------------|
|       Головного управління   |ВАТ "Біловодське"   |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |ВАТ "Мічурінське"   |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Науменко Т.Ф. - провідний агроном    |ВАТ "Нижньодуванське" |
|       відділу Східного регіону |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ - |ВАТ "Адоніс"      |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       з розсадництва УкрДПАІ  |ВАТ "Плодорозсадник  |
|Гнилицький О.В. - генеральний директор |Луганський"      |
|       корпорації        |-----------------------|
|       "Луганськсадвинпром"   |ВАТ "Бондарівське"   |
|Нестеренко С.В. - директор колективного |            |
|       підприємства "Садпроект", |            |
|       м. Артемівськ       |            |
|----------------------------------------------------------------|
|            Львівська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Гудзій Ю.Б. - начальник інспекції -   |ФГ "Едем"       |
|       державний інспектор    |-----------------------|
|       України з розсадництва  |ФГ "Баран"       |
|       УкрДПАІ, керівник групи  |-----------------------|
|Котяж О.В. - заступник начальника   |ФГ "Нагорянка"     |
|       Головного управління   |-----------------------|
|       агропромислового розвитку |СФГ "Первоцвіт"    |
|       обласної державної    |-----------------------|
|       адміністрації       |ФГ "Кільгана"     |
|Фесенко Р.В. - начальник відділу    |-----------------------|
|       Західного регіону     |СФГ "Агро"       |
|       з розсадництва УкрДПАІ - |-----------------------|
|       державний інспектор    |СФГ "Яблуко"      |
|       з розсадництва УкрДПАІ  |-----------------------|
|Бурлака А.І. - директор Львівської -  |ФГ "Ренет"       |
|       дослідної станції ІС УААН |-----------------------|
|Сало Р.М.  - провідний агроном відділу |ФГ "Бучок"       |
|       Західного регіону     |            |
|       з розсадництва УкрДПАІ - |            |
|       державний інспектор    |            |
|       з розсадництва УкрДПАІ  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Миколаївська область           |
|----------------------------------------------------------------|
|Котова І.В. - заступник начальника   |ЗАСТ "Зоря Інгулу"   |
|       інспекції - начальник   |-----------------------|
|       відділу - державний    |ВАТ "Березанський"   |
|       інспектор з розсадництва |-----------------------|
|       УкрДПАІ, керівник групи  |ВАТ "Коблево"     |
|Бузаджи П.А. - заступник начальника   |-----------------------|
|       Головного управління   |ЗАТ ім. Ольшанців   |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |ДП "Агро-Коблев"    |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Філіпович В.О. - генеральний директор  |ВАТ "Зелений гай"   |
|       корпорації        |-----------------------|
|       "Миколаївсадвинпром"   |ТОВ "Поіск-Ніка"    |
|Бєлова В.С. - директор дочірнього    |-----------------------|
|       підприємства "Гроно"   |ДП "Володимирівське"  |
|       корпорації        |-----------------------|
|       "Миколаївсадвинпром"   |ВАТ "Радсад"      |
|Очеретяний В.Я. - директор приватного  |-----------------------|
|       підприємства       |СГ ЗАТ "Родіна"    |
|       "Проектно-конструкторський|-----------------------|
|       центр "Олександра",    |СЗАТ "Ольвія"     |
|       м. Херсон         |-----------------------|
|                    |СГ ЗАТ "Родіна"    |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Підгур’ївське"  |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Золота рибка"   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Одеська область             |
|----------------------------------------------------------------|
|Горб В.М. - начальник відділу корпорації|Арцизькин р-н     |
|      "Укрвинпром", керівник групи|-----------------------|
|Панчишин І.В. - заступник начальника  |ПП "Діоніс"      |
|      Головного управління    |-----------------------|
|      агропромислового розвитку  |ВАТ "Шампань України" |
|      обласної державної     |-----------------------|
|      адміністрації        |ФГ "Валентина"     |
|Поддубський М.М. - начальник відділу  |-----------------------|
|      Південного регіону     |ФГ "Лібера"      |
|      з розсадництва УкрДПАІ -  |-----------------------|
|      державний інспектор     |ВАТ "Комсомолець"   |
|      з розсадництва УкрДПАІ   |-----------------------|
|Пономаренко І.І. - зам. генерального  |Білгород-Дністровський |
|      директора корпорації    |р-н          |
|      "Одесасадвинпром"      |-----------------------|
|Власов В.В. - директор Інституту    |ВАТ "Лиманськнй"    |
|      виноградарства і виноробства|-----------------------|
|      ім. В.Є. Таїрова      |СВК ім. Кутузова    |
|Чаплигіна В.І. - заступник директора  |-----------------------|
|      Державного багатопрофільного|ПП "Софіївка"     |
|      підприємства "Урожай",   |-----------------------|
|      м. Одеса          |ТОВ АФ "Шабо"     |
|Вишнєвська Н.Г. - директор Одеського  |-----------------------|
|      філіалу Інституту      |СФГ "Ніколи на"    |
|      "Укрдіпросад"        |-----------------------|
|Понамарьов В.М. - голова асоціації   |СФГ "Алла"       |
|      "Виноградарі і винороби   |-----------------------|
|      України"          |ФГ "Кедр"       |
|Лянний О.Д. - заступник директора    |-----------------------|
|      Інституту виноградарства  |СФГ "Подиш"      |
|      і виноробства        |-----------------------|
|      ім. В.Є. Таїрова      |Болградський р-н    |
|Жук І.О. - начальник відділу      |-----------------------|
|      багаторічних насаджень   |ТОВ "Союз Продагро"  |
|      Головного управління    |-----------------------|
|      агропромислового розвитку  |ТОВ "Агро-Нива"    |
|      обласної державної     |-----------------------|
|      адміністрації        |ПСП "Агропродукт"   |
|Койко Т.М. - ведучий спеціаліст     |-----------------------|
|      Головного управління    |ТОВ "Бахус ЛТД"    |
|      агропромислового розвитку  |-----------------------|
|      обласної державної     |ПСП "Елегія"      |
|      адміністрації        |-----------------------|
|                    |ТОВ "Супер Еліт Т"   |
|                    |-----------------------|
|                    |Ізмаїльський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Толов"       |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Грона"      |
|                    |-----------------------|
|                    |Кілійський р-н     |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Дунайський Дгро" |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Черкес"      |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Парапан"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Любешівський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Обрій"       |
|                    |-----------------------|
|                    |Овідіопольський р-н  |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП АФ "Водник"     |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Горицвіт"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Перемога"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Роздільнянський р-н  |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Лиман"      |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Шлях Ілліча"   |
|                    |-----------------------|
|                    |Ренійський р-н     |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Виноградар"    |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Наталі-В"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Придунайський"  |
|                    |-----------------------|
|                    |Тарутинський р-н    |
|                    |-----------------------|
|                    |ВАТ "Делени"      |
|                    |-----------------------|
|                    |ДНСПФ "Мир"      |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Вікторія-2000"   |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Турове"      |
|                    |-----------------------|
|                    |ЗАТ "Родіна"      |
|                    |-----------------------|
|                    |Татарбунарський р-н  |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Агро-Дар"     |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Винбурнас"    |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Сербінов"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Вікторія"     |
|                    |-----------------------|
|                    |Татарбунарський р-н  |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Агро-Дар"     |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Винбурнас"    |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Сербінов"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Вікторія"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Бест-2000"     |
|----------------------------------------------------------------|
|            Рівненська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Кулєша Б.В. - генеральний директор   |ЗАТ "Плодорозсадник"  |
|       об’єднання        |-----------------------|
|       "Укрплодорозсадник",   |СФГ "Росавка"     |
|       керівник групи      |-----------------------|
|Переходько Н.І. - заступник начальника |ТОВ "Степанське"    |
|       Головного управління   |-----------------------|
|       агропромислового розвитку |СВК "РК-Хміль"     |
|       обласної державної    |-----------------------|
|       адміністрації       |ПСП "Злагода"     |
|Козловець В.М. - головний агроном    |            |
|       відділу розсадництва   |            |
|       та якості садівного    |            |
|       матеріалу хмелю УкрДПАІ - |            |
|       державний інспектор    |            |
|       з розсадництва УкрДПАІ  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Тернопільська область           |
|----------------------------------------------------------------|
|Фесенко Р.В. - начальник відділу    |ФГ "Лотос"       |
|        Західного регіону    |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ - |СФГ "Сонячне"     |
|        державний інспектор   |-----------------------|
|        з розсадництва УкрДПАІ, |ФГ "Капущак-сад"    |
|        керівник групи      |-----------------------|
|Хома А.І.  - заступник начальника   |СФГ "Колінз"      |
|        Головного управління   |-----------------------|
|        агропромислового розвитку|ЗАТ "Агрокомбінат"   |
|        обласної державної    |-----------------------|
|        адміністрації      |СФ НВГ "Мрія"     |
|Семененко В.С. - генеральний директор  |-----------------------|
|        корпорації        |СФГ "Топаз"      |
|        "Тернопільсадвинпром"  |-----------------------|
|                    |ПФГ "Успіх"      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Херсонська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Глух І.В.  - заступник генерального  |ВАТ "Бургунський"   |
|       директора концерну    |-----------------------|
|       "Укрсадвинпром",     |АФ р-п "Білозерський" |
|       керівник групи      |-----------------------|
|Квасниця О.В. - заступник начальника  |СТОВ "Енограй"     |
|       Головного управління   |-----------------------|
|       агропромислового розвитку |ФГ "Весна"       |
|       обласної державної    |-----------------------|
|       адміністрації       |ВАТ ім. Покришева   |
|Очеретяний В.Я. - директор приватного  |-----------------------|
|       підприємства       |ССГ ТОВ "Насіння    |
|       "Проектно-конструкторський|сервіс"        |
|       центр "Олександра",    |-----------------------|
|       м. Херсон         |ЗАТ "Цюрупинське"   |
|Бєлова В.С. - директор дочірнього    |-----------------------|
|       підприємства "Гроно"   |ВАТ ім. Фрунзе     |
|       корпорації        |-----------------------|
|       "Миколаївсадвинпром"   |ВАТ "Радужний"     |
|----------------------------------------------------------------|
|           Хмельницька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Базилевська В.М. - завідувач Центральної|ВАТ "Городоцьке"    |
|         лабораторії УкрДПАІ,  |-----------------------|
|         керівник групи     |СК "Осламово"     |
|Покальчук М.М. - заступник начальника  |-----------------------|
|         Головного управління  |ТОВ "Айдаред"     |
|         агропромислового    |-----------------------|
|         розвитку обласної   |СФГ "Оазис"      |
|         державної адміністрації|-----------------------|
|Вергела П.В.  - генеральний директор  |Новоушицький технікум |
|         корпорації       |МСГ          |
|         "Хмельницьксадвинпром" |-----------------------|
|Богатчук О.С. - провідний агроном   |ТОВ "Надія"      |
|         відділу Центрального  |-----------------------|
|         регіону з розсадництва |СГК "Рункошівський"  |
|         УкрДПАІ - державний  |-----------------------|
|         інспектор       |СФГ "Діоніс"      |
|         з розсадництва УкрДПАІ |-----------------------|
|Дзюмак Л.П.  - провідний агроном   |ТОВ АФ "Велика     |
|         відділу Центрального  |Яромирка"       |
|         регіону з розсадництва |-----------------------|
|         УкрДПАІ - державний  |ТОВ "Тіара"      |
|         інспектор       |-----------------------|
|         з розсадництва УкрДПАІ |СФГ "Яблуневий сад"  |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Сад України"   |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Вікторія"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Власник"      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Черкаська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Карась М.Л. - начальник відділу    |ДП ДГ "Мліївський"   |
|        концерну         |-----------------------|
|        "Укрсадвинпром",     |КП "Садовод"      |
|        керівник групи      |-----------------------|
|Гречуха В.В. - заступник начальника   |СФГ "Перехрист Я.О."  |
|        Головного управління   |-----------------------|
|        агропромислового розвитку|СФГ "Фенікс"      |
|        обласної державної    |-----------------------|
|        адміністрації      |ТОВ НВО "Зубр"     |
|Марчук В.А. - генеральний директор   |-----------------------|
|        корпорації        |ФГ "Яблуневе"     |
|        "Черкассадвинпром"    |-----------------------|
|Кучер М.Ф.  - директор Мліївського   |Уманський ДАУ     |
|        Інституту садівництва  |            |
|        ім. Симиренка УААН    |            |
|Каптенко П.М. - директор Черкаського  |            |
|        філіалу "Укрдіпросад"  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Чернівецька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|Білий П.Ф. - президент корпорації   |СВК "Злагода"     |
|       "Укрінсад",        |-----------------------|
|       керівник групи      |ТОВ "Прогрес 2003"   |
|Пернай П.Ф. - заступник начальника   |-----------------------|
|       Головного управління   |ПП "Бессараби"     |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |ПГІ "Турецька долина" |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Базилевська В.М. - завідуючий      |ФГ "Альфа-2"      |
|       Центральної лабораторії  |-----------------------|
|       УкрДПАІ          |ФГ "Сад МТК Буковини" |
|Бабій М.О. - генеральний директор   |-----------------------|
|       Сокирянської корпорації  |ПП "Сад Буковини"   |
|       з питань садівництва,   |-----------------------|
|       розсадництва та переробної|ФГ "Буковина-С"    |
|       промисловості       |-----------------------|
|Хом’я М.В. - директор Придністровської |ПП "Телевежа"     |
|       ДСС            |-----------------------|
|Цибульський Б.С. - директор       |ПП Коваленко С.О.   |
|       Придністровського     |-----------------------|
|       проектно-вишукувального  |МП ім. Першою     |
|       відділу інституту     |космонавта       |
|       "Укрдіпросад"       |-----------------------|
|                    |ДП ДГ Придністровська |
|                    |ДСС          |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Олімпіл-І"     |
|                    |-----------------------|
|                    |ТОВ "Агросад-2005"   |
|                    |-----------------------|
|                    |ПП "Лілія"       |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Благословення"  |
|                    |-----------------------|
|                    |ФГ "Іванківецьке"   |
|                    |-----------------------|
|                    |СФГ "Сокіл",      |
|                    |Повоселицький р-н   |
|----------------------------------------------------------------|
|           Чернігівська область           |
|----------------------------------------------------------------|
|Карась М.Л. - начальник відділу концерну|ДГ "Чернігівське"   |
|       "Укрсадвинпром", керівник |-----------------------|
|       групи           |СФГ "Ранок"      |
|Колесников М.І. - заступник начальника |-----------------------|
|       Головного управління   |ПП "Мисник ПА"     |
|       агропромислового розвитку |-----------------------|
|       обласної державної    |СФГ "Тудменко"     |
|       адміністрації       |-----------------------|
|Тюнін В.М. - генеральний директор   |СЗАТ АК "Апіс"     |
|       асоціації         |            |
|       "Чернігівплодоовоч-    |            |
|       картоплепром"       |            |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   08.07.2005 N 47
 
 
               ПАМ’ЯТКА
    для від’їжджаючих у відрядження з питань перевірки
   ефективності використання бюджетних коштів, дотримання
     технології при створенні багаторічних насаджень
 
 
   1. Обсяги закладення багаторічних насаджень (окремо - сади,
ягідники, виноградники, розсадники) навесні 2005 року та їх
відповідність завданням програми розвитку галузі, в т.ч.:
   - загальна площа посадок, га;
   - в розрізі культур, га;
   - сортовий склад закладених насаджень, схеми посадки;
   - походження садівного матеріалу;
   - ціна одного саджанця, використана для посадки, та кількість
садівного матеріалу;
   - загальний стан в день перевірки (приживлення).
   Перевірити документально достовірність усіх даних, порівняти
з діючими нормативами.
 
   2. Проаналізувати фактичні витрати та  обсяги  одержаних
асигнувань на розвиток галузей, а також відповідність витрат
діючим нормативам.
 
   3. Проаналізувати  подані  розрахунки  та  обґрунтування
необхідності  фінансування  витрат  на створення багаторічних
насаджень в поточному році, звернувши увагу на:
   - затверджений річний обсяг створення, садів, ягідників та
виноградників;
   - наявність  договорів, рахунків, накладних на придбання
садівного матеріалу;
   - наявність затвердженої проектної документації на створення
насаджень та будівництво зрошення.
 
   4. При перевірці розсадницьких господарств звернути увагу на
дотримання технології вирощування садівного матеріалу.
   Матеріали подавати на паперовому, та електронному носіях
(дискеті).
 
 
      УЗАГАЛЬНЕНИЙ СТАН РОБІТ ТА ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
 
 
 Підприємство ________________________________
 
 Адреса ______________________________________
 
                   Станом на _________ 2005 року
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Культура,| Загальна| Площа |                         Посадка                         |     Роботи, які    |   Матеріально   |Загальні|
| сортовий| площа |молодих|                                                     |     проводились у   |  технічний стан   |витрати |
| склад | багато- | насад-|                                                     |     насадженнях    |            |    |
|     | річних | жень, |----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+-----------------------|    |
|     |насаджень|  га |Посадка| Наяв- | Схема |Поход-|Під-|Загальний | Зрід- |Вартість|  Ціна  |  Ціна  |Затрати | Вартість| Ґрунто- |Кількість|Вартість| Наяв- |Палива,| Інші |    |
|     |     |    | поточ-| ність |посадки|ження |щепа|  стан  |женість,|саджан- | одного | одного |  на  |проектної| обробні | обробок |засобів | ність |мастила|витрати|    |
|     |     |    | ного |проект- |    |садив-|  |насаджень |  %  | ців  |саджанця -|саджанця -|посадку,| докумен-|(перелік)| засобами|захисту,|техніки|    |    |    |
|     |     |    | року, | ної  |    | ного |  |(культура,|    |тис/грн.|вітчизня- | імпорт- |тис/грн.| тації |     | захисту | грн. |    |    |    |    |
|     |     |    |  га |докумен-|    |мате- |  | плантаж |    |    | ного,  | ного,  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
|     |     |    |    | тації |    |ріалу |  | ґрунту, |    |    |  грн.  |  грн.  |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
|     |     |    |    |    |    |   |  | забур’я- |    |    |     |     |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
|     |     |    |    |    |    |   |  | неність) |    |    |     |     |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------+---------+-------+-------+--------+-------+------+----+----------+--------+--------+----------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+--------|
|     |     |    |    |    |    |   |  |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
|---------+---------+-------+-------+--------+-------+------+----+----------+--------+--------+----------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+--------|
|     |     |    |    |    |    |   |  |     |    |    |     |     |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства:
 
 Головний бухгалтер:Про втрату чинності наказом митниці

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
           БОРИСПІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
            аеропорт Бориспіль
 
            17.11.2005 N 626
 
 
        Про втрату чинності наказом митниці
 
 
   З метою практичної реалізації вимог  постанови  Кабінету
Міністрів України від 13.04.2005 N 269 ( 269-2005-п ) "Про
здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах
пропуску через державний кордон України" і в зв’язку з уведенням в
дію спільного наказу Бориспільської митниці та ОКПП "Київ" від
15.11.2005 N 617/373 "Щодо здійснення попереднього документального
контролю товарів і транспортних засобів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Наказ Бориспільської митниці від  30.05.2005  N  305
( v0305483-05 ) "Щодо здійснення попереднього документального
контролю товарів і транспортних засобів" вважати таким, що втратив
чинність.
 
   2. Наказ довести до особового складу підрозділів митниці, які
здійснюють митний контроль і митне оформлення  товарів,  що
переміщуються через митний кордон України в пункті пропуску
"Бориспіль".
 
   3. Начальнику відділу  інформаційної  роботи  та  митної
статистики довести наказ до відома суб’єктів ЗЕД.
 
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 21.11.2005.
 
   5. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого
заступника начальника Бориспільської митниці.
 
 В.о. начальника митниці                О.С.Більчук
 Справа «Касперович проти України» (Заява N 22289/02)

         ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
              Друга секція
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
 
        Справа "Касперович проти України"
            (Заява N 22289/02)
 
          Страсбург, 8 листопада 2005 року
 
 
                        Переклад офіційний
 
   Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції ( 995_004 ). Воно може підлягати редакційним
виправленням.
 
   У справі "Касперович проти України"
   Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли:
   п. Ж.-П.Коста (J.-P.Costa), Голова,
   п. А.Б.Бака (Mr A.B.Baka),
   п. I.Кабрал Баррето (I.Cabral Barreto),
   п. Р.Тюрмен (Mr R.Turmen),
   п. В.Буткевич (V.Butkevych),
   пані Д.Йочєнє (Ms D.Jociene),
   п. Д.Поповіч (D.Popovic), судді,
   та пані С.Доллє (S.Dolle), Секретар секції,
   після обговорення в нарадчій кімнаті 18 жовтня 2005 року,
   виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:
 
              ПРОЦЕДУРА
 
   1. Справа порушена проти України за заявою (N 22289/02),
поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (далі - Конвенція)
громадянином України  Олександром  Миколайовичем  Касперовичем
(далі - заявник) 21 травня 2002 року.
 
   2. Уряд  України  (далі  -  Уряд)  був  представлений
Уповноваженими -  пані Зоряною Бортновською та пані Валерією
Лутковською.
 
   3. 21 червня 2004 року Суд вирішив направити заяву на
комунікацію з  Урядом. Відповідно до п. З ст. 29 Конвенції
( 995_004 ) Суд вирішив, що прийнятність  та  суть  скарги
розглядатимуться разом.
 
               ФАКТИ
 
   I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
 
   4. Заявник народився у 1928 році і живе у м. Новогродівка,
Донецька область.
 
   5. 16 червня 1999 року та 11 квітня 2001 року Новогродівський
міський суд (далі - міський суд) присудив заявнику в якості
заборгованості із заробітної плати суму у розмірі 4078 грн, яку
мала сплатити йому шахта "Новогродівка" (Державне підприємство,
далі - Шахта). Обидва рішення набули статусу остаточного та були
направлені до відділу державної виконавчої служби Новогродівського
міського управління юстиції для примусового виконання.
 
   6. У 2001 році заявник подав скаргу до міського суду на
державного виконавця   з   приводу   його   бездіяльності.
11 вересня 2001 року суд відхилив цю скаргу на підставі того,
inter alia, що не було допущено помилок з боку державного
виконавця, який вживав всі необхідні дії  для  забезпечення
виконання рішень, та що їх невиконання було пов’язано з нестачею
коштів у шахти. Міський суд також зазначив,  що  виконавче
провадження ускладнювалось процедурою банкрутства, розпочатою щодо
шахти у Донецькому арбітражному суді, який 30 серпня 2000 року та
14  травня  2001 року заборонив державній виконавчій службі
накладати арешт  та  продавати  майнові  активи   шахти.
19 листопада 2001 року Донецький апеляційний суд залишив рішення
міського суду без змін. 7 березня 2002 року Верховний Суд України
відхилив касаційну скаргу заявника.
 
   7. 25 лютого 2003 року Міністерство палива та енергетики
зобов’язало керівництво шахти провести реструктуризацію шляхом
злиття  з деякими шахтами та створити Державне підприємство
"Селидіввугілля".
 
   8. З грудня 2003 року державна виконавча служба звернулась до
міського суду із заявою про заміну сторони у справі боржника.
18 лютого 2003 року міський суд зобов’язав замінити боржника на
Державне підприємство "Селидіввугілля".
 
   9. 21 вересня 2004 року виконавче провадження було закінчено,
тому що рішення, винесені на користь заявника, були виконані
повністю.
 
       II. ВIДПОВIДНЕ НАЦIОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 
   10. Відповідне національне законодавство викладене в рішеннях
у справах "Ромашов проти України" ( 980_227 ) (заява N 67534/01,
пп. 16-19, рішення від 27 липня 2004 року) та "Дубенко проти
України" ( 980_251 ) (заява N 74221/01, пп. 22-29, рішення від
30 листопада 2004 року).
 
               ПРАВО
 
   I. ПРИЙНЯТНIСТЬ СКАРГ
 
   1. Стверджуване порушення ст. 2 Конвенції ( 995_004 )
 
   11. Заявник скаржився на те, що невиконанням рішень було
порушене його право на життя, передбачене п. 1 ст. 2 Конвенції
( 995_004 ), і знижено рівень його життя. Суд нагадує свою
прецедентну практику в тому сенсі, що ні ст. 2, ні інші положення
Конвенції не можуть тлумачитись як такі, що гарантують право особі
обіймати певний рівень життя (див. рішення від 20.04.1999 року у
справі "Wasilewski v. Poland", заява N 32734/96). Більше того,
заявником не було доведено, що він настільки постраждав від такої
бідності, що це завдало ризику його життю (див. ухвалу у справі
"Сокур проти України" ( 980_351 ) від 26 листопада 2002 року,
заява N 29439/02). З цього випливає, що ця скарга є несумісною
ratione materiae з положеннями Конвенції та має бути відхилена
відповідно до ст. 35 пп. З та 4 Конвенції.
 
   2. Стверджуване порушення п. 1. ст. 6 Конвенції ( 995_004 )
та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 )
 
   12. Заявник скаржився на неспроможність державних органів
виконати рішення від 16 червня 1999 року та 11 квітня 2001 року,
винесені на його користь. Він наполягав на порушенні п. 1 ст. 6
Конвенції ( 995_004 ) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції
( 994_535 ), які передбачають таке:
   Пункт 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 )
   "Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та
обов’язків цивільного характеру..."
   Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 )
   "Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених
законом і загальними принципами міжнародного права.
   Проте попередні положення жодним чином не обмежують право
держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне,
щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до
загальних інтересів".
 
   13. Уряд зазначав, що заявник не може більше вважатись
жертвою у світлі ст. 34 Конвенції ( 995_004 ), оскільки рішення
були виконані.
 
   14. Заявник не погодився з цим, стверджуючи, що рішення
залишались невиконаними протягом тривалого часу.
 
   15. Суд звертається до своєї прецедентної практики з того
приводу, що виконання рішення, винесеного на користь заявника,
вирішило питання невиконання як такого, однак таке запізніле
виконання рішення не є адекватною відповіддю на твердження про
невиправдану тривалість виконавчого провадження (див. згадані вище
рішення у справах "Ромашов проти України", п. 27 та "Сокур проти
України" (  980_351  ),  заява  N  29439/02,  рішення  від
26 квітня 2005 року, п. 27). Суд вважає, що заявник і надалі може
вважатись  жертвою порушення прав, гарантованих п. 1 ст. 6
Конвенції ( 995_004 ) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції
( 994_535 ) відносно періоду, протягом якого рішення, винесені на
його користь, залишались невиконаними.
 
   16. Таким чином, Суд вважає, що ці скарги належним чином не
обґрунтовані у світлі п. З ст. 35 Конвенції ( 995_004 ). Суд далі
зазначає, що вони не є неприйнятними за будь-яких інших підстав.
Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
 
             II. ЩОДО СУТI
 
   17. Уряд зазначав, що державний виконавець вчинив всі дії,
передбачені законодавством, для виконання рішень і не може бути
відповідальним за затримки у виконавчому провадженні.
 
   18. Заявник наголошував, що держава була відповідальною за
тривалість у виконавчому проваджені.
 
   19. Суд зазначав, що рішення від 16 червня 1999 року та від
11 квітня   2001   року   залишались   невиконаними   до
21 вересня 2004 року, тобто більше ніж п’ять років і 3 місяці та
три роки і 5 місяців відповідно. Він далі зазначає, що ці рішення
були виконані повністю після направлення на комунікацію заяви
Уряду-відповідачу.
 
   20. Суд вважає, що тривалістю у виконанні рішень у справі
заявника державні органи позбавили положення п. 1 ст. 6 Конвенції
( 995_004 ) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 ) їх
практичного змісту. Суд зазначає, що Уряд не надав будь-якого
виправдання за затримку у виконанні (див., серед інших, "Ромашов
проти України" ( 980_227 ), згадана вище, п. 46, "Дубенко проти
України" ( 980_251 ), згадана вище, пп. 47 та 51, "Васіленков
проти України" ( 980_358 ), заява N 19872/02, рішення  від
З травня 2005 року, пп. 24-26).
 
   21. Відповідно у цій справі було порушення п. 1 ст. 6
Конвенції ( 995_004 ) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції
( 994_535 ).
 
    III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТI 41 КОНВЕНЦIЇ ( 995_004 )
 
   22. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає:
   "Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції ( 995_004 ) або
протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої
Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у
разі  необхідності,  надає  потерпілій  стороні  справедливу
сатисфакцію".
 
   A. Шкода
 
   23. Заявник просив сплатити йому 6397  євро  в  якості
відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди.
 
   24. Уряд не погодився із вимогами заявника. Він стверджував,
що вимоги були необґрунтованими.
 
   25. Суд вважає, що вимоги заявника є надмірними. Об’єктивно
оцінюючи ситуацію,  як  цього  вимагає  стаття  41 Конвенції
( 995_004 ), Суд присуджує заявнику кошти у сумі 2520 євро в
якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
 
   B. Судові витрати
 
   26. Заявник не надав жодних аргументів з цього приводу. Суд
також нічого не присудив.
 
   Пеня
 
   27. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої мають бути додані три відсотки.
 
         ЗА ЦИХ ПIДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 
   1. Оголошує скарги щодо порушення п. 1 ст. 6 Конвенції
( 995_004 ) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 )
прийнятними, іншу частину заяви неприйнятною;
 
   2. Вирішує, що у цій справі було порушення п. 1 ст. 6
Конвенції ( 995_004 );
 
   3. Вирішує, що у цій справі було порушення ст. 1 Першого
протоколу до Конвенції ( 994_535 );
 
   4. Вирішує, що:
   (a) протягом  трьох  місяців з дня, коли рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ),
держава-відповідач має  сплатити  заявнику  суму,  що складає
2520 євро (дві тисячі п’ятсот двадцять євро), на відшкодування
матеріальної  та  моральної  шкоди; валюта платежу має бути
конвертована у національну валюту держави-відповідача на день
здійснення платежу плюс сума будь-якого податку, який може бути
стягнуто з заявника;
   (b) у   випадку  несплати  чи  несвоєчасної  сплати
державою-відповідачем  належної  заявникові  суми  на  неї
нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній позичковій ставці
Європейського центрального банку плюс три відсотки, з часу, коли
закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного
розрахунку;
 
   5. Відхиляє  решту  вимог  заявника  щодо  справедливої
сатисфакції.
 
   Вчинено англійською  мовою  та  повідомлено  письмово
8 листопада 2005 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77
Реґламенту Суду ( 980_067 ).
 
 Голова                         Ж.-П.Коста
                           (J.-P.Costa)
 
 Секретар                         С.Доллє
                             (S.Dolle)Про внесення змін і доповнення до наказу N 92-Н від 30.03.2005 р. «Про встановлення цін за послуги, що надаються пасажирам на вокзалі станції Київ-Пасажирський»

      ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ
          "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"
 
              Н А К А З
 
            25.04.2005 N 127-Н
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   25 квітня 2005 р.
                   за N 24/666
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
             територіально-галузевого об’єднання 
                "Південно-Західна залізниця" 
    N 400-Н ( v0400607-05 ) від 04.10.2005 )
 
       Про внесення змін і доповнення до наказу
     N 92-Н від 30.03.2005 р. "Про встановлення цін
     за послуги, що надаються пасажирам на вокзалі
          станції Київ-Пасажирський"
 
 
   Відповідно до  п.  29  Порядку  обслуговування  громадян
залізничним  транспортом,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України N 252 ( 252-97-п ) від 19.03.97, ст. 101 Статуту
залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
N 457 ( 457-98-п ) від 06.04.98 р., та відповідно до наказу
Державного територіально-галузевого об’єднання "Південно-Західна
залізниця"  N  339-Н  (  v0339607-00  ) від 11.12.2000 р.,
зареєстрованого в Київському міському управлінні  юстиції  за
N 105/297 від 15.12.2000 р., з метою впорядкування плати за
послуги, що надаються на вокзалі Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести наступні зміни і доповнення до пункту 1 наказу
N 92-Н ( v0092607-05 ) від 30.03.2005 р. "Про встановлення цін за
послуги,  що  надаються  пасажирам  на  вокзалі  станції
Київ-Пасажирський",  зареєстрованого  в  Київському  міському
управлінні юстиції за N 21/663 від 13.04.2005 р.:
 
   позицію:
"- вартість зберігання ручної поклажі в стаціонарних
  коморах схову на протязі двох діб:
  1 малогабаритне місце                  3,50
  1 великогабаритне місце                 7,00"
 
   викласти у такій редакції:
"- вартість зберігання ручної поклажі в стаціонарних
  коморах схову протягом одної доби
  1 малогабаритне місце                  3,50
  1 великогабаритне місце                 7,00".
 
   2. Начальнику  вокзалу  Березовському  В.О.  організувати
повідомлення пасажирів про зміну плати за послуги на вокзалі
станції Київ-Пасажирський.
 
   3. Наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Київському міському управлінні юстиції.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
галузевої пасажирської служби Толкачова О.В.
 
   Додаток: розрахунок вартості послуги, яка  затверджується
даним наказом.
 
 Начальник залізниці                О.М.Кривопишин
 
 (Додаток не наводиться)Про припинення державному підприємству «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» права користування земельною ділянкою та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних деп…

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 450/2911 від 24.11.2005
 
 
    Про припинення державному підприємству "Національна
   кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка"
    права користування земельною ділянкою та визнання
     таким, що втратило чинність, рішення виконавчого
    комітету Київської міської Ради народних депутатів
           від 18.06.79 N 786/19
 
 
   Враховуючи клопотання державного підприємства "Національна
кіностудія художніх фільмів імені Олександра  Довженка"  від
17.08.2005 N 830, Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Припинити державному підприємству "Національна кіностудія
художніх фільмів імені Олександра Довженка" право користування
земельною ділянкою в урочищі Оболонь в  Оболонському  районі
м. Києва, відведеною відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради народних депутатів від 18.06.79 N 786/19
"Про відведення земельної ділянки Київській кіностудії імені
О.П.Довженка під будівництво бази натурних зйомок", площею 45,51
га та віднести її до земель водного фонду.
 
   2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 18.06.79
N 786/19 "Про відведення земельної ділянки Київській кіностудії
імені О.П.Довженка під будівництво бази натурних зйомок.
 
 Київської міський голова               О.ОмельченкоПро затвердження Інструкції про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2005 N 387
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 липня 2005 р.
                   за N 757/11037
 
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
        видачі патенту України на винахід,
      що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
 
 
   Відповідно до  Постанови  Верховної  Ради  України  від
23 грудня 1993 року N 3769 ( 3769-12 ) "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Закону
України "Про охорону прав на  винаходи  і  корисні  моделі"
( 3687-12  )  та  постанови  Кабінету Міністрів України від
23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ) "Про затвердження
Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі патенту України
на винахід,  що  охороняється авторським свідоцтвом СРСР, що
додається.
 
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності:
   подати в  установленому  порядку  цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
 
   3. Виключити пункт 1 наказу Державного патентного відомства
України  від 13 липня 1995 року N 111 ( z0246-95 ) "Про
затвердження нормативних актів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 липня 1995 року за N 246/782 ( із змінами ).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   освіти і науки України
                   29.06.2005 N 387
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 липня 2005 р.
                   за N 757/11037
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД,
      ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця  Інструкція,  розроблена відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N 3769 ( 3769-12 )
"Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" та Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі - Закон), установлює порядок
видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським
свідоцтвом СРСР (далі - свідоцтво СРСР), визначає вимоги до
клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється
свідоцтвом СРСР, та порядок його розгляду.
 
   1.2. Винахідник  (винахідники)  спільно  із  заявником
(заявниками), зазначеними в свідоцтві СРСР, можуть клопотати про
видачу патенту України на винахід, що охороняється свідоцтвом СРСР
(далі - патент). У випадку видачі патенту дія відповідного
свідоцтва СРСР в Україні припиняється. Строк дії зазначеного
патенту становить 20 років від дати подання заявки на видачу
свідоцтва СРСР. Спори щодо видачі такого патенту розв’язуються у
судовому порядку.
 
           2. Вимоги до клопотання
 
   2.1. Клопотання про видачу патенту України на винахід, що
охороняється авторським свідоцтвом СРСР подається українською
мовою за формою, наведеною в додатку, і має містити:
   номер свідоцтва СРСР;
   номер заявки на видачу свідоцтва СРСР;
   дату подання заявки;
   назву винаходу;
   ім’я (найменування) заявника (заявників) та його (їх) місце
проживання (місцезнаходження) ;
   ім’я винахідника (винахідників);
   ім’я (найменування) особи (осіб), якій видається патент, її
(їх) місце проживання (місцезнаходження);
   адресу для листування.
   Клопотання підписується  винахідником  (винахідниками)  та
заявником (заявниками).
   Якщо заявником є юридична особа, клопотання підписує особа,
яка має на це повноваження. Підпис складається  з  повного
найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
 
   2.2. До клопотання додаються:
   копія свідоцтва СРСР, засвідчена нотаріально чи юридичною
особою;
   копія опису винаходу в двох примірниках;
   документ про правонаступництво (за потреби);
   довіреність, оформлена  з  дотриманням  вимог  чинного
законодавства, якщо клопотання за дорученням винахідника  та
заявника подає представник у справах інтелектуальної власності або
інша довірена особа.
 
           3. Подання клопотання
 
   3.1. Клопотання подають до Міністерства освіти і  науки
України  безпосередньо  Державному  підприємству  "Український
інститут  промислової  власності"  (далі  -  Укрпатент),
місцезнаходження: 01601, м. Київ-42, вул. Глазунова 1.
 
   3.2. Клопотання,  у  якому  зазначено  два  або  більше
винахідників та/або заявників, подають  через  їх  спільного
представника.  Ним,  зокрема,  може бути один із заявників,
призначений  винахідником  (винахідниками)  та   заявником
(заявниками).
 
   3.3. За дорученням винахідника (винахідників) та заявника
(заявників) клопотання може бути подано через представника у
справах  інтелектуальної  власності, зареєстрованого згідно з
Положенням про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1994 року N 545 ( 545-94-п ) ( із змінами ),
або через іншу довірену особу.
 
   3.4. За подання клопотання сплачується збір згідно з Порядком
сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної  власності,  затвердженим  постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ).
   Клопотання вважається  поданим  на  дату  одержання його
Укрпатентом, якщо сума збору зарахована на поточний рахунок
Укрпатенту не пізніше цієї дати. У разі зарахування збору після
одержання Укрпатентом клопотання датою його подання вважається
дата зарахування збору.
   Якщо заявник має пільги щодо сплати збору  за  подання
клопотання  або  звільнення від такої сплати, до клопотання
додається нотаріально посвідчена копія документа, що підтверджує
право на звільнення чи часткове звільнення від сплати збору.
 
   3.5. Клопотання може бути подано не пізніше ніж за 6 місяців
до закінчення строку дії свідоцтва СРСР в Україні.
 
         4. Розгляд клопотання, прийняття
          рішення та видача патенту
 
   4.1. Клопотання розглядається протягом одного місяця від дати
одержання його Укрпатентом.
 
   4.2. За відповідності клопотання та  доданих  до  нього
документів вимогам пунктів 2.1 та 2.2 цієї Інструкції заявнику
надсилаються рішення про видачу патенту та рішення про припинення
дії відповідного свідоцтва СРСР в Україні.
 
   4.3. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється
видача патенту в порядку, установленому Законом ( 3687-12 ).
 
   4.4. Одночасно  з  публікацією  в  офіційному  бюлетені
"Промислова власність" відомостей про видачу патенту публікуються
відомості про припинення дії в Україні відповідного свідоцтва
СРСР.
 
   4.5. У разі невідповідності клопотання та доданих до нього
документів вимогам пунктів 2.1 та 2.2 цієї Інструкції  або
виникнення  обґрунтованих  сумнівів у достовірності будь-яких
відомостей, що містяться в клопотанні та доданих до  нього
документах,  заявнику  надсилається  про  це  повідомлення з
пропозицією усунути зазначені в повідомленні недоліки та/або
надати додаткові документи, без яких прийняття рішення неможливе.
   Відповідь має бути подана протягом двох місяців від дати
одержання ним повідомлення Укрпатенту.
   Якщо заявник у встановлений строк надасть відповідь та/або
додаткові документи, вони розглядаються протягом місяця від дати
надходження до Укрпатенту та беруться до уваги під час підготовки
рішення.
   В іншому разі клопотання вважається відкликаним, про що
заявнику надсилається повідомлення.
 
   4.6. Рішення про відмову у видачі патенту приймається, якщо:
   клопотання та документи,  що  додаються  до  нього,  не
відповідають вимогам, зазначеним у пунктах 2.1 та 2.2 цієї
Інструкції, і невідповідність не усунута заявником;
   не дотримано строк, установлений пунктом 3.5 цієї Інструкції;
   свідоцтво СРСР визнано недійсним;
   дію свідоцтва СРСР в Україні припинено.
   Рішення про відмову у видачі патенту надсилається заявнику.
 
 Заступник начальника управління -
 начальник відділу організації
 розробки законодавства               Ю.М.Данильчук
 
 
                   Додаток
                   до пункту 2.1 Інструкції
                   про порядок видачі патенту
                   України на винахід,
                   що охороняється авторським
                   свідоцтвом СРСР
 
 
                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
                   І НАУКИ УКРАЇНИ
                   Державне підприємство
                   "Український інститут
                   промислової власності"
                   01601, м. Київ-42,
                   вул. Глазунова, 1
 
 
              КЛОПОТАННЯ
       про видачу патенту України на винахід,
      що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
 
 
   Я (ми), ____________________________________________________,
            (ім’я винахідника (ів)
разом з __________________________________________________________
         (ім’я (найменування) заявника (ів)
прошу (просимо) видати патент України на винахід, що охороняється
авторським свідоцтвом СРСР N ____
__________________________________________________________________
             (назва винаходу)
за заявкою N ____________________ від ____________________________
на ім’я __________________________________________________________
        (ім’я (найменування) особи (осіб),
__________________________________________________________________
        якій видається патент, її (їх) місце
__________________________________________________________________
         проживання (місцезнаходження)
 
   Адреса для листування: _____________________________________.
 
   Повідомляю (повідомляємо), що факту анулювання авторського
свідоцтва СРСР в Державному реєстрі винаходів СРСР не було.
 
 Винахідник (винахідники) ____________ ______________________
              (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Заявник (заявники) ___________ ___________ ____________________
           (підпис)   (посада) (ініціали, прізвище)
   М. п.
 
 Заступник начальника управління -
 начальник відділу організації
 розробки законодавства               Ю.М.ДанильчукПро внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 17.01.05 N 14 «Про затвердження складу Конкурсної комісії з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України»

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.03.2005 N 112
 
 
       Про внесення змін до наказу Міністерства
      аграрної політики України від 17.01.05 N 14
      "Про затвердження складу Конкурсної комісії
      з визначення виконавців Загальнодержавної
        програми селекції у тваринництві,
          що фінансується з Державного
             бюджету України"
 
 
   На виконання Закону  України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), та з метою забезпечення ефективного
використання  коштів  державного  бюджету  для  фінансування
Загальнодержавної програми селекції у тваринництві ( 1517-15 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики
України від 17.01.05 N 14 ( v0014555-05 ) "Про затвердження складу
Конкурсної комісії з визначення виконавців  Загальнодержавної
програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного
бюджету України", виклавши пункт 3 в такій редакції:
   "Контроль за  виконанням  наказу  покласти на заступника
Міністра Пабата В.О."
 
   2. Вивести із складу Конкурсної  комісії  з  визначення
виконавців програми (Селекції у тваринництві та птахівництві, що
фінансується з Державного бюджету України ( v0014555-05 ) (далі -
Комісія):
   - Мельника Юрія Федоровича - заступника Міністра аграрної
політики;
   - Пищолку Володимира Андрійовича - заступника начальника
Департаменту ринків редукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією.
 
   3. До складу Комісії ввести:
   - Пабата Віктора Олексійовича - заступника Міністра аграрної
політики;
   - Сандул Олену Миколаївну - заступника начальника Юридичного
управління - начальника відділу правового забезпечення.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський