Ежемесячные архивы: Октябрь 2006 - Page 3

Про затвердження на травень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ «Коростишівгаз»

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.04.2006 N 487
 
 
     Про затвердження на травень 2006 року нормативу
       відрахування коштів з поточного рахунку
        зі спеціальним режимом використання
            ВАТ "Коростишівгаз"
 
 
   Відповідно до  Указу  Президента України від 14 березня
1995 року N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики  України"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Затвердити норматив відрахування коштів з поточного рахунку
зі спеціальним режимом використання ВАТ "Коростишівгаз" на травень
2006 року:
   на поточний рахунок ліцензіата з постачання природного газу
за регульованим тарифом та розподілу природного і нафтового газу
ВАТ "Коростишівгаз" - 31,55 %;
   на поточний рахунок ліцензіата з транспортування природного і
нафтового газу магістральними трубопроводами ДК  "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" - 1,56 %;
   на поточний рахунок зі спеціальним режимом  використання
власника природного газу ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" -
66,89 %.
 
 Голова Комісії                    В.КальченкоЩодо внесення змін до переліків продукції, що постачається за виробничою кооперацією

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           28.02.2006 N 14/2-3-306
 
                   Державна митна служба
                   України
 
 
         Щодо внесення змін до переліків
          продукції, що постачається
          за виробничою кооперацією
 
 
   На підставі п. 5 "Положення про порядок поставок і митного
оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і
галузей держав учасниць СНД", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.05.94 N 323 ( 323-94-п ), просимо
врахувати в подальшій роботі зміни, що вносяться до переліку
товарів, що постачаються за виробничою кооперацією підприємствами
України підприємствам Республіки Білорусь у 2006 році в рамках
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь
про виробничу і науково-технічну кооперацію ( 112_032 ) від
29.05.2002 р. (надані на адресу ДМСУ листом Мінпромполітики від
18.01.06 N 14/2-6-45).
   - на сторінках 13, 19, 20, 23, 24, 26, 29 в графі "поставщик"
замість "Корпорация "Научно-производственная инвестиционная группа
"Интерпайп" вноситься "ООО "Интерпайп Украина";
   - на  сторінці  6  в  графі  "поставщик"  замість "ОАО
"Константиновский металлургический завод им. М.В.Фрунзе" вноситься
"ЗАО "Константиновский металлургический завод им. М.В.Фрунзе";
   - на сторінках 8, 22, 24, 28 в графі "поставщик" замість "ГП
"Завод  порошковой  металлургии"  вноситься  "Казенний  завод
порошковой металлургии";
   - на  сторінці  11  в  графі  "поставщик" замість "ЗАО
"Черновицкий химзавод" вноситься "АОЗТ "Черновицкий химзавод";
   - на сторінках 16, 21, 23, 24 в графі "поставщик" замість
"ОАО "Гидросила" вноситься "ЗАО ТД "Гидросила";
   - на сторінках 4, 5, 16, 24 в графі "поставщик" замість "ОАО
"Криворожский ГМК "Криворожсталь" вноситься "ОАО "Миттал Стил
Кривой Рог".
 
 Перший заступник Міністра              О.С.Уруський
 Про організацію діяльності служби планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.08.2006 N 539
 
 
          Про організацію діяльності
        служби планування сім’ї та охорони
        репродуктивного здоров’я в Україні
 
 
   Високий рівень розповсюдженості абортів та їх наслідків в
Україні, що є не тільки основним чинником розладу репродуктивного
здоров’я, а й економічним тягарем для держави та окремої сім’ї,
обумовило високий рівень репродуктивних втрат, що свідчить про
актуальність  медико-соціальної  та  соціально-демографічної
значимості удосконалення служби планування сім’ї.
   Аборт в Україні залишається одним із методів регулювання
народжуваності і за своїми наслідками вважається основним чинником
розладу репродуктивного здоров’я. Основними ускладненнями аборту є
безплідність,  невиношування вагітності, запальні захворювання
жіночих статевих органів, ендокринні порушення, ускладнення при
наступних вагітностях та пологах, негативний вплив на показники
материнської та малюкової смертності.
   Репродуктивне здоров’я, як складова загального здоров’я, є
важливим  чинником  забезпечення  сприятливих  демографічних
перспектив  країни,  важливою  передумовою  формування  її
демографічного, а отже й соціально-економічного потенціалу у
контексті  забезпечення її сталого розвитку як стратегічного
завдання, що стоїть перед українським суспільством.
   Незадовільний стан  репродуктивного  здоров’я  населення
потребує оптимізації існуючої служби планування сім’ї в частині
профілактики порушень репродуктивного здоров’я. З метою створення
належних умов для реалізації населенням репродуктивної функції та
планування сім’ї Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Методичні  рекомендації  щодо  організації  служби
планування сім’ї в Україні (додаються).
 
   1.2. Примірне положення про Український державний  центр
планування сім’ї (додається).
 
   1.3. Примірне положення про керівника Центру планування сім’ї
та репродукції людини (далі - Центру) (додається).
 
   1.4. Примірне положення про лікаря акушера-гінеколога Центру
(додається).
 
   1.5. Примірне положення про лікаря-дерматовенеролога Центру
(додається).
 
   1.6. Примірне  положення  про  лікаря-психолога  Центру
(додається).
 
   1.7. Примірне положення про лікаря-гінеколога дитячого та
підліткового віку Центру (додається).
 
   1.8. Примірне положення про  лікаря-сексопатолога  Центру
(додається).
 
   1.9. Примірне  положення  про  старшу  акушерку  Центру
(додається).
 
   1.10. Примірне положення про акушерку Центру (додається).
 
   1.11. Примірне  положення  про  медичну  сестру  Центру
(додається).
 
   1.12. Примірне  положення  про  денний  стаціонар Центру
(додається).
 
   1.13. Примірне положення про  кабінет  планування  сім’ї
(додається).
 
   2. Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам головних
управлінь  охорони  здоров’я  Дніпропетровської,  Львівської,
Харківської та Черкаської, управління охорони здоров’я та медицини
катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та  курортів
Вінницької  та управлінь охорони здоров’я обласних державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного
забезпечення  Київської  та  управління  охорони  здоров’я
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Забезпечити  виконання  цього  наказу,  визначивши
пріоритетні та першочергові заходи щодо поліпшення фінансування та
матеріально-технічного забезпечення.
 
   2.2. На підставі затверджених цим наказом примірних положень
розробити  та  затвердити  локальні положення про структурні
підрозділи та посадові інструкції спеціалістів.
 
   2.3. Організувати тиражування цього наказу та довести його
положення до відома всіх підпорядкованих лікувально-профілактичних
закладів.
 
   2.4. Привести стан  кадрового  та  матеріально-технічного
забезпечення служби планування сім’ї у відповідність до вимог
діючих нормативних документів.
 
   2.5. Забезпечити  доступність  населення  до  надання
консультативної та лікувально-діагностичної допомоги з питань
планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я.
 
   2.6. Забезпечити  своєчасне   систематичне   підвищення
кваліфікації фахівців з питань планування сім’ї.
 
   3. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги
населенню (Моісеєнко Р.О.):
 
   3.1. Забезпечити  у  встановленому  порядку  проведення
науково-практичних конференцій з питань збереження та зміцнення
репродуктивного  і  статевого  здоров’я,  планування  сім’ї,
діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології.
 
   3.2. Здійснювати періодичні перевірки областей щодо виконання
цього наказу, результати заслуховувати на апаратних нарадах в
Департаменті.
 
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від
11.06.97 N 180 "Про організацію роботи медичних центрів планування
сім’ї та репродукції людини".
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров’я Ю.О. Гайдаєва.
 
 Міністр                        Ю.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
          щодо організації діяльності
        служби планування сім’ї в Україні
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Служба планування сім’ї (ПС) забезпечує окремим особам
та подружнім парам досягнення певних репродуктивних результатів:
запобігти небажаній вагітності, народити бажаних дітей, регулювати
перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження
дитини в залежності від віку батьків та інших факторів, визначати
кількість дітей в сім’ї.
 
   1.2. Вирішення  проблем  ПС  в  Україні здійснюється на
державному рівні відповідно визнання Організацією Об’єднаних Націй
у 1974 р. права кожної країни займатися ПС, а також особистого
невід’ємного  права  кожного  громадянина  на  відповідальне
батьківство.
 
   1.3. ПС включає в себе інформацію про шляхи досягнення цих
цілей, забезпечення свідомого репродуктивного вибору, можливість
скористатися всім спектром безпечних та ефективних методів.
 
   1.4. ПС передбачає проведення низки заходів, починаючи з
планування народження дітей та лікування безплідності і закінчуючи
статевим вихованням, консультуванням з питань сімейного життя і, в
тому числі, з генетичних питань.
 
   1.5. Діяльність служби ПС в Україні доцільно здійснювати за
організаційною структурою згідно з додатком 1.
 
   1.6. Штатні посади медичного персоналу центрів (кабінетів)
планування сім’ї встановлюються згідно  з  діючими  штатними
нормативами.
   Рекомендована структура та примірний розрахунок штатних посад
Центрів ПС та репродукції людини наведені у додатках 2, 3.
   Штатні посади медичного персоналу центрів (кабінетів) ПС
встановлюються згідно з діючими штатними нормативами.
 
   1.7. Організація  діяльності Центрів планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я здійснюється у відповідності до Положення
про Центр планування сім’ї та репродукції людини, затвердженого
наказом МОЗ України від 28.12.2002 N 503 ( v0503282-02 ) "Про
удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в
Україні".
 
   1.8. Кількість кабінетів  планування  сім’ї  визначається
відповідно до рекомендацій ВООЗ із розрахунку 1 кабінет на 10 тис.
населення.
 
      2. Організація надання допомоги населенню
          з питань планування сім’ї
 
   Згідно з Основами стратегії країн європейського регіону ВООЗ
"Здоров’я-21" провідними   принципами   стосовно   охорони
репродуктивного здоров’я є досягнення зміцнення здоров’я жінок,
в т. ч. і репродуктивного, шляхом організації більш доступної і
менш  затратної  первинної  медико-санітарної  допомоги,  ніж
стаціонарної,  включаючи  служби  охорони  сексуального  і
репродуктивного здоров’я, зокрема центри та інформаційні служби з
питань планування сім’ї.
   Служба ПС  включає комплекс медико-організаційної роботи,
спрямованої на формування у підлітків та молоді безпечної статевої
поведінки, зацікавленості у збереженні та поліпшенні здоров’я,
основ відповідального батьківства, тобто в основу діяльності
служби ПС покладається перш за все цілеспрямована робота з
формування у молоді статевої культури та підготовки її  до
створення здорової сім’ї.
 
   2.1. Основні завдання служби ПС:
   - формування у населення засад здорового способу життя,
в т. ч. безпечної статевої поведінки;
   - організаційно-методичне забезпечення діяльності визначених
державних  структур  та  громадських  організацій у питаннях
плануванням сім’ї;
   - профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом,
в т. ч. ВІЛ/СНІДу;
   - підготовка   медичних,   педагогічних   працівників,
представників громадських об’єднань до роботи в сфері планування
сім’ї;
   - забезпечення підвищення кваліфікації кадрів для центрів
(кабінетів) планування сім’ї;
   - забезпечення потреби населення у  засобах  і  методах
контрацепції;
   - забезпечення населення необхідною медичною допомогою з
безпліддям;
   - запобігання небажаній вагітності та скорочення кількості
вагітностей, пов’язаних з великим ризиком;
   - підвищення демографічної  культури  населення,  зокрема
культури планування сім’ї; здійснення заходів щодо поліпшення
інформування про сучасні засоби цивілізованого планування сім’ї,
регулювання дітородної активності людини; створення інформаційної
системи забезпечення населення знаннями  з  питань  сучасної
сексуальної і репродуктивної поведінки і контрацепції, залучення
засобів масової інформації до висвітлення проблем планування сім’ї
і сексуальної культури, сімейно-шлюбних відносин, удосконалення
системи підготовки дітей, підлітків, молоді до сімейного життя.
 
   2.2. Організація  діяльності  структурних   підрозділів
здійснюється відповідно до рівня надання консультативно-медичної
допомоги з ПС (додаток 4).
 
   2.3. Організація діяльності служб ПС з питань формування
репродуктивного здоров’я здійснюється спільно з органами освіти на
будь-якому структурно-організаційному рівні шляхом створення та
затвердження спільних програм формування репродуктивного здоров’я
та безпечної статевої поведінки (додаток 5) у відповідності до
вікової категорії.
 
   2.4. Підготовка медичних фахівців з питань ПС здійснюється за
примірною програмою, наведеною у додатку 6.
 
   2.5. Спеціалістами Центрів ПС (далі - ЦПС) здійснюється
підготовка  різних  груп  населення, немедичних спеціалістів,
представників  громадських  об’єднань  з  питань  збереження
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
 
   2.6. Індивідуальний прийом пацієнтів структурних підрозділів
служби ПС здійснюється конфіденційно з  дотриманням  діючого
законодавства. На  пацієнта  заводиться  амбулаторна  картка
(ф. 025/о).
 
   2.7. З метою здійснення постійного моніторингу використання
населенням контрацепції та впливу цього на показники здоров’я та
демографії, а також оперативного втручання до вирішення проблем в
діяльність  центрів  та  кабінетів  ПС вводиться комп’ютерна
Менеджмент Інформаційна Система (МІС).
   Навчання спеціалістів щодо впровадження МІС та методичне
керівництво здійснюють спеціалісти регіональних ЦПС.
   На пацієнта, якому призначається контрацепція, заводиться
Картка обліку контрацепції МІС, в якій заповнюються перелік
індикаторів для введення в комп’ютерну програму МІС (додаток 7).
 
   2.8. Пацієнтам, сім’ям з проблемами ПС надається психологічна
допомога.
 
   2.9. Ведення медичної документації  іншими  спеціалістами
Центрів (кабінетів) ПС та репродукції людини відповідає вимогам
діючих галузевих нормативних документів.
 
   2.10. Спеціалістами закладів охорони здоров’я служби ПС перед
призначенням індивідуально підібраного контрацептиву проводять
консультування пацієнтів з питань ПС та збереження репродуктивного
здоров’я.
 
   2.11. З  метою  ефективного  попередження  непланованої
вагітності у жінок з тяжкою  соматичною  (екстрагенітальною)
патологією  в  Центрах ПС та репродукції людини (кабінетах)
створюється регіональний реєстр жінок репродуктивного віку з
екстрагенітальною патологією, за якою протипоказана вагітність, за
формою, наведеною у додатку 8.
   До Центрів  (кабінетів)  ПС та репродукції людини жінки
скеровуються сімейними лікарями, лікарями-гінекологами дитячої та
підліткової  гінекології,  дільничними  лікарями-педіатрами,
лікарями-терапевтами, спеціалістами інших служб, які здійснюють
диспансерне  спостереження  за  жінками  з тяжкою соматичною
патологією за переліком екстрагенітальних захворювань, за якими
протипоказана вагітність (додаток 9).
   Акушерки Центрів  (кабінетів)   ПС   та   репродукції
людини/амбулаторних    закладів    охорони    здоров’я
акушерсько-гінекологічної служби здійснюють щорічний  патронаж
жінок з тяжкою соматичною патологією, при якій протипоказана
вагітність за життєвими показаннями.
   Цій категорії пацієнток перед призначенням методу або засобу
попередження вагітності надається психологічна допомога.
 
   2.12. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
17.08.98 N 1303 ( 1303-98-п ) "Про впорядкування безплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань" спеціалістами Центрів (кабінетів) ПС та
репродукції  людини  здійснюється  моніторинг  безоплатного
забезпечення сучасними контрацептивами жінок груп високого ризику
виникнення ускладнень вагітності та пологів, молоді.
   Зазначеній категорії жінок виписується рецепт (форма N Ф-2,
затверджена наказом МОЗ України від 30.06.94 N 117 ( z0171-94 )
для безоплатного забезпечення контрацептивом.
 
   2.13. У центрах (кабінетах) ПС надається  консультативна
допомога  з питань попередження не планованої вагітності та
інфекцій, що передаються статевим шляхом, особам, що беруть шлюб
відповідно  до встановленого законодавства. Для цього центри
(кабінети) ПС налагоджують тісний контакт з відділами реєстрації
актів цивільного стану.
 
   2.14. Спеціалістами обласних Центрів ПС та репродукції людини
забезпечується консультування пацієнток репродуктивного віку, які
знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній лікарні з питань
ПС.
   Консультування здійснюється  за  спеціальним  графіком,
затвердженим адміністрацією обласної лікарні та керівником ЦПС, у
спеціально виділені дні.
 
   2.15. Керівник регіонального ЦПС включається до постійно
діючої комісії органу охорони здоров’я з визначення показань
штучного переривання вагітності в терміні від 12 до 22 тижнів.
 
         3. Організація медичної допомоги
           пацієнтам з безплідністю
 
   3.1. У Центрах (кабінетах) ПС здійснюється моніторинг осіб
або подружніх пар з безплідністю за картами обліку жіночого та
чоловічого безпліддя, наведеними у додатку 10.
 
   3.2. У центрах (кабінетах) ПС надається медична допомога
пацієнтам з жіночим та чоловічим безпліддям у відповідності до
встановлених нормативів.
 
   3.3. У лікувально-діагностичному відділі регіональних ЦПС
створюється моніторинг безплідних подружніх пар, які скеровуються
на лікування допоміжними репродуктивними технологіями.
 
           4. Особливості взаємодії
          служби ПС з іншими службами
 
   4.1. Взаємодія з медико-генетичною службою
   4.1.1. Спеціалістами   центрів    ПС    здійснюється
організаційно-методична допомога спеціалістам медико-генетичної
служби з метою своєчасного інформування пацієнтів, у яких виявлено
генетичну патологію, щодо методів контрацепції для відстрочення
планованої вагітності на період вирішення проблем або попередити
вагітність, за якою у плода може бути тяжка генетична чи спадкова
патологія.
   4.1.2. У  співпраці з спеціалістами з медичної генетики
пацієнти з виявленою  спадковою  або  генетичною  патологією
забезпечуються ефективними методами контрацепції.
   4.1.3. У разі виявлення генетичної патології в осіб, що
беруть шлюб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2002 N 1740 ( 1740-2002-п ) "Про затвердження порядку
здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали
заяву про реєстрацію шлюбу" та наказу МОЗ України від 20.12.2002
N 480 ( z0044-03 ) "Про перелік видів добровільного медичного
обстеження осіб, які подали  заяву  про  реєстрацію  шлюбу"
забезпечуються контрацептивами до вирішення проблем спільно з
спеціалістом з медичної генетики. Для цього заклади охорони
здоров’я  служби ПС налагоджують тісний контакт з відділами
реєстрації актів цивільного стану шляхом інформування їх щодо
можливостей та порядку отримання послуг з ПС.
   4.1.4. Спеціалісти центрів  та  кабінетів  ПС  проводять
преконцепційну  підготовку  до  майбутньої  вагітності шляхом
здійснення просвітницької діяльності серед цільових груп молоді
віком 18-35  років,  обстеження осіб, що планують одружитися
відповідно до наказу МОЗ України від  31.12.2003  N  641/84
( va641282-03 ) "Про удосконалення медико-генетичної допомоги в
Україні"  та  призначення  фолієвої  кислоти  відповідно  до
затверджених нормативів наказом МОЗ України від 28.12.2002 N 503
( v0503282-02   )   "Про   удосконалення   амбулаторної
акушерсько-гінекологічної служби в Україні" з метою попередження
вроджених вад центральної нервової системи плода.
   4.1.5. Медичні  процедури  та  маніпуляції  надаються із
застосуванням засобів профілактики інфекцій, що передаються через
кров.
 
   4.2. Взаємодія із службою профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД
   Надання послуг ВІЛ-позитивним пацієнткам та членам їх сімей
має свої особливості щодо конфіденційності, виключення елементів
стигматизації   та   дискримінації   під   час   надання
медично-консультативної допомоги у відповідності до вимог діючих
нормативно-правових актів.
   4.2.1. При  виявленні вперше у пацієнта ВІЛ-інфекції до
регіонального Центру профілактики та боротьби зі СНІДом подається
інформація  ("Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" форма
502-1/о, затверджена наказом МОЗ України від 24.12.2004 N 640/663
( z0062-05 ). Спеціалісти Центрів (кабінетів) ПС здійснюють
передтестове та  післятестове  консультування  відповідно  до
протоколу, затвердженого наказом МОЗ України від 19.08.2005 N 415
( z1404-05 ) "Про удосконалення добровільного консультування і
тестування  на  ВІЛ-інфекцію", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції від 22.11.2005 N 1404/11684.
   4.2.2. Спеціалісти Центрів профілактики та боротьби зі СНІДом
для забезпечення ВІЛ-інфікованих пацієнтів послугами з питань
планування сім’ї скеровують їх до Центрів (кабінетів) ПС або
залучають спеціалістів служби ПС до роботи за  встановленим
графіком, затвердженим і погодженим керівниками Центрів ПС та
профілактики та боротьби зі СНІД.
   4.2.3. Центри планування сім’ї забезпечують ВІЛ-інфікованих
пацієнток безоплатними засобами контрацепції у відповідності до
діючого законодавства щодо безоплатної медичної допомоги для
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД після проведення консультування
щодо рекомендованого методу чи засобу контрацепції (додаток 11).
   У Центрі (кабінеті) ПС створюється реєстр ВІЛ-інфікованих
жінок  репродуктивного  віку  за наданою інформацією Центрів
профілактики та боротьби зі СНІД із дотриманням конфіденційності.
   4.2.4. Питання планування вагітності вирішуються спільно з
лікарем Центру профілактики та боротьби зі СНІД. Спеціалістами
Центрів (кабінетів) ПС при наданні послуг з питань планування
вагітності враховується рівень вірусного навантаження та стадія
розвитку СНІДу. Пацієнтка приймає поінформоване рішення щодо
планування народження дитини.
   4.2.5. Спеціалісти Центрів (кабінетів) ПС пацієнткам, що
планують народжувати дитину, надають інформацію щодо існуючих умов
та можливостей профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ.
   4.2.6. Спеціалісти Центрів ПС надають методичну допомогу
спеціалістам Центрів профілактики та боротьби зі СНІД з питань
планування сім’ї.
   4.2.7. Спеціалісти Центрів ПС та Центрів профілактики та
боротьби зі СНІД здійснюють спільно санітарно-просвітницькі заходи

з питань профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом,
в т.ч. ВІЛ/СНІД та не планованої вагітності.
 
   4.3. Взаємодія з дермато-венерологічною службою
   4.3.1. Співпраця Центрів (кабінетів) ПС із закладами охорони
здоров’я дермато-венерологічної служби  полягає  передусім  у
профілактиці інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).
   4.3.2. Спеціалісти Центру ПС  забезпечують  профілактику,
діагностику, лікування пацієнтів з інфекціями, що передаються
статевим шляхом (окрім венеричних), а також диспансерний нагляд
відповідно до встановлених нормативів та клінічних протоколів з
акушерської та гінекологічної допомоги.
   4.3.3. У  разі  виявлення венеричних захворювань пацієнт
скеровується  до  лікаря-дерматовенеролога.  Повідомлення  про
виявлене венерологічне захворювання (форма 089-1/0 ( za690-06 )
подається   у   встановленому   порядку   до   обласного
шкірно-венерологічного диспансеру.
   У разі виявлення інфекцій, що передаються статевим шляхом, у
пацієнтів з груп ризику до надання медичної допомоги залучаються
медичні психологи Центрів ПС.
   4.3.4. Спеціалісти Центрів ПС надають методичну допомогу
спеціалістам обласних дерматовенерологічних диспансерів з питань
планування сім’ї.
   4.3.5. Лікарі-дерматовенерологи  надають   консультативну
допомогу пацієнтам з питань попередження небажаної вагітності.
Призначення контрацептиву здійснюється спільно з спеціалістами
служби ПС шляхом скерування пацієнтів до Центрів (кабінетів) ПС
або залучення спеціалістів з ПС до спільної роботи за спеціальним
графіком, затвердженим керівниками лікувальних закладів.
   4.3.6. Спеціалісти  дерматовенерологічної  служби  та  ПС
проводять  спільні наради, семінари, "круглі столи", "гарячі
лінії", просвітницькі акції тощо  з  питань  репродуктивного
здоров’я, формування безпечної статевої поведінки та стереотипів
здорового способу життя, профілактики інфекцій, що передаються
статевим шляхом.
   4.3.7. Спеціалісти обласних дерматовенерологічних диспансерів
залучаються до роботи Комісії органу охорони здоров’я з визначення
показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить
від 12 до 22 тижнів.
 
   4.4. Взаємодія з наркологічною службою
   4.4.1. Співпраця  спеціалістів  наркологічної  служби  та
спеціалістів служби ПС полягає у здійсненні заходів з питань
попередження наркоманії, небажаної вагітності та інфекцій, що
передаються статевим шляхом, у групах ризику.
   4.4.2. Спеціалісти Центрів (кабінетів) ПС надають методичну
допомогу спеціалістам наркологічної служби з питань проведення
консультування щодо планування сім’ї.
   Спеціалісти служби ПС за інформаційними списками осіб, які
споживають  наркотики,  здійснюють  забезпечення  засобами
попередження непланованої вагітності та інфекцій, що передаються
статевим шляхом.
   Спільні заходи  щодо  застосування  адекватного  методу
контрацепції споживачами наркотиків доцільно здійснювати під час
проведення замісної терапії у цієї категорії пацієнтів.
   4.4.3. Спеціалісти служби ПС можуть надавати консультативну в
лікувальних закладах наркологічної служби, а також спеціалізовану
допомогу за спеціальним  графіком,  затвердженим  керівниками
лікувальних закладів.
   4.4.4. Спеціалісти наркологічної  служби  та  служби  ПС
проводять спільні наради, науково-практичні конференції, акції та
ін.
 
   4.5. Взаємодія з Центрами здоров’я
   4.5.1. Взаємодія спеціалістів служби ПС та Центрів здоров’я
полягає у проведенні спільних просвітницьких заходів з питань
здорового  способу  життя,  профілактики  ІПСШ,  ВІЛ/СНІДу,
непланованої вагітності, онкогінекологічних захворювань.
   4.5.2. Спеціалісти служби ПС надають інформаційно-методичну
допомогу спеціалістам Центрів здоров’я з питань профілактики ІПСШ,
ВІЛ/СНІДу, непланованої вагітності.
   4.5.3. Спеціалісти служби ПС та Центрів здоров’я спільно
розробляють та видають узгоджені друковані просвітницькі матеріали
для населення.
   4.5.4. Спеціалісти служби ПС та Центрів здоров’я проводять
спільні наради, науково-практичні конференції, акції та ін.
 
   4.6. Взаємодія з "Клініками, дружніми до молоді"
   4.6.1. Спеціалісти служби ПС надають спеціалістам "Клінік,
дружніх до молоді" інформаційно-методичну допомогу з  питань
формування  репродуктивного  здоров’я,  статевого  виховання,
запобігання небажаної вагітності у дітей та молоді, застосування
контрацепції, профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу.
   4.6.2. Спеціалісти служби ПС залучаються до роботи "Клінік,
дружніх до молоді" з метою надання спеціалізованої допомоги з
питань ПС пацієнтам з груп ризику щодо захворювань, що передаються
статевим шляхом, непланованої вагітності.
   4.6.3. Спеціалісти служби ПС та "Клінік, дружніх до молоді"
спільно розробляють та видають узгоджені друковані просвітницькі
матеріали для населення.
   4.6.4. Спеціалісти служби ПС та "Клінік, дружніх до молоді"
проводять спільні наради, науково-практичні конференції, акції та
ін.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 1
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
              СТРУКТУРА
      служби планування сім’ї та репродуктивного
            здоров’я в Україні
             ( va539282-06 )
 
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 2
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
           РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА
           Центру планування сім’ї
          та репродуктивного здоров’я
 
 
   Центр включає наступні функціональні підрозділи:
 
   1. Адміністративний відділ:
 
   1.1. Керівник Центру.
 
   1.2. Заступник керівника з лікувальної роботи (якщо Центр є
юридичною особою).
 
   1.3. Старша медична сестра.
 
   1.4. Сестра-господарка.
 
   2. Реєстратура.
 
   2.1. Реєстратор.
 
   3. Організаційно-методичний (навчальний) відділ:
 
   3.1. Лікар-методист.
 
   3.2. Медичний статистик.
 
   3.3. Оператор комп’ютерної техніки.
 
   4. Лікувально-діагностичний відділ з кабінетами:
 
   4.1. Лікар-гінеколог дитячої та підліткової гінекології.
 
   4.2. Лікарі-акушери-гінекологи.
 
   4.3. Лікар-сексопатолог.
 
   4.4. Спеціаліст з ультразвукової діагностики.
 
   4.5. Лікар-терапевт.
 
   4.6. Лікар-дерматовенеролог.
 
   4.7. Акушерки та медичні сестри.
 
   4.8. Молодші медичні сестри - 4.
 
   5. Відділ  психологічного  сімейного  консультування  з
кабінетами:
 
   5.1. Лікар-психотерапевт.
 
   5.2. Лікар-психолог.
 
   5.3. Юрисконсульт.
 
   5.4. Молодша медична сестра.
 
   6. Стаціонар денного перебування. Відділення ендоскопічної
діагностики і терапії:
 
   6.1. Лікар-акушер-гінеколог.
 
   6.2. Медсестра.
 
   6.3. Молодша медична сестра.
 
   7. Лабораторія:
 
   7.1. Лікар-лаборант.
 
   7.2. Фельдшер-лаборант.
 
   7.3. Молодша медична сестра.
 
   8. Кабінет  медико-генетичного  консультування (потужність
залежить від регіональних особливостей).
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 3
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
            ПРИМІРНИЙ РОЗРАХУНОК
        кількості посад лікарів для надання
      спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної
          допомоги населенню центрами
           репродуктивного здоров’я
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посад |Кількість посад на 100 тис. населення|
|  |           |-------------------------------------|
|  |           |  Всього | Дорослого | Дитячого  |
|  |           |      | населення | населення |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 1 |Лікар-акушер-гінеколог|  0,65  |  0,65  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 2 |Лікар-дерматовенеролог|  0,1  |  0,1  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 3 |Лікар-уролог     |  0,2  |  0,2  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 4 |Лікар-сексопатолог  |  0,05  |  0,05  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 5 |Лікар-імунолог    |  0,05  |  0,05  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 6 |Лікар-ендокринолог  |  0,05  |  0,05  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 7 |Лікар-гінеколог    |  2,36  |      |  2,36   |
|  |дитячого та      |      |      |       |
|  |підліткового віку   |      |      |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 8 |Лікар-генетик     |  0,05  |  0,05  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 9 |Лікар-психолог    |  0,09  |  0,09  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 10|Лікар-анестезіолог  |  0,09  |  0,09  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 11|Лікар-терапевт    |  0,05  |  0,05  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 12|Лікар-хірург     |  0,09  |  0,09  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 13|Лікар з УЗД      |  0,09  |  0,09  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 14|Лікар-невропатолог  |  0,02  |  0,02  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 15|Лікар-психотерапевт  |  0,05  |  0,05  |       |
|---+----------------------+-----------+-----------+-------------|
| 16|Лікар-рентгенолог   |  0,05  |  0,05  |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 4
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
               РІВНІ
        надання медичної допомоги населенню
          з питань планування сім’ї
 
 
   I рівень - фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти,
дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, амбулаторії сімейного
лікаря.
   На цьому рівні сімейні та дільничні лікарі,  фельдшери,
акушерки забезпечують наступні послуги з ПС:
   - проведення санітарно-освітньої роботи з питань здорового
способу життя, статевого виховання, профілактики захворювань, що
передаються статевим шляхом;
   - організацію та забезпечення контролю своєчасності і повноти
профілактичних  оглядів  жіночого  населення  з  одночасним
індивідуальним консультуванням або підбором методу запобігання
небажаної вагітності;
   - оцінку соціальних та екологічних факторів, які впливають на
стан репродуктивного здоров’я прикріпленого контингенту людей;
   - виявлення і диспансеризація дівчат та жінок з факторами
репродуктивного ризику;
   - організацію і проведення навчання сімей сучасним методам
планування сім’ї;
   - своєчасне  виявлення  вагітних  жінок  та  проведення
динамічного   нагляду   за   ними   у   співпраці   з
лікарем-акушером-гінекологом;
   - доступність сільського населення до цього виду послуг
шляхом скерування до лікаря-акушера-гінеколога для застосування
методу контрацепції, який може надати лише лікар-акушер-гінеколог
відповідно до нормативів та клінічного протоколу з питань ПС
(наказ МОЗ України від 15.12.2003 N 582 ( v0582282-03 );
   - своєчасне виявлення жінок з екстрагенітальною патологією
важкого ступеня, яким протипоказана вагітність за  життєвими
показаннями,  з метою скерування їх на районний рівень для
індивідуального підбору і призначення того чи  іншого  виду
контрацепції;
   - проведення в навчальних закладах роботи з питань статевого
виховання, здорового способу життя, формування та збереження
репродуктивного здоров’я;
   - виявлення  соціально  неадаптованих  сімей  з  метою
забезпечення необхідним методом контрацепції.
 
   II рівень - кабінети ПС у районних та центральних районних
лікарнях,  міські кабінети ПС, жіночі консультації, пологові
будинки, акушерські та гінекологічні відділення, служби дитячої та
підліткової гінекології, дитячі поліклініки, відділення/кабінет
медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до
молоді".
   II рівень надання медичної допомоги з питань ПС потребує
нормативного визначення відповідального спеціаліста з питань ПС,
на якого покладається організаційно-методичне керівництво щодо
попередження ІПСШ та небажаної вагітності шляхом організації
системної  підготовки  лікарів-акушерів-гінекологів,  сімейних
лікарів, лікарів дільничних лікарень та лікарських амбулаторій,
фельдшерів, акушерок, медичних сестер ФАПів з питань ПС для
ефективного впровадження шляхом:
   - створення системи забезпечення контрацептивами населення;
   - створення умов доступності до послуг з ПС для населення
регіону;
   - формування реєстру жінок з екстрагенітальною патологією
важкого ступеня, яким протипоказана вагітність за  життєвими
показаннями  з  метою безоплатного їх забезпечення сучасними
ефективними видами контрацепції;
   - співпраці із громадськими організаціями, закладами освіти,
правоохоронними  органами  та  закладами  опіки  у  напрямку
впровадження інформаційного компоненту ПС у навчальних закладах з
питань статевого виховання, здорового способу життя, формування та
збереження  репродуктивного  здоров’я,  з іншими - виявлення
соціальне неадаптованих сімей та надання їм медико-консультативної
допомоги з питань профілактики небажаної вагітності;
   - проведення післяабортного, післяпологового консультування з
питань  ПС  та  індивідуального  підбору методу контрацепції
безпосередньо в ЖК або в гінекологічному відділенні;
   - отримання  інформації щодо наявних у регіоні закладів
охорони здоров’я, де надаються послуги з питань планування сім’ї;
   - динамічного спостереження за дитиною від моменту народження
і до віку статевої зрілості лікарями-педіатрами у співпраці з
лікарями-гінекологами  дитячого  та  підліткового  віку  щодо
профілактики формування порушень репродуктивного здоров’я.
 
   III рівень - Український державний центр планування сім’ї з
консультативно-діагностичним,            стаціонарним,
інформаційно-аналітичним відділеннями та  навчальним  центром,
медичні навчальні заклади III-IV рівня акредитації, обласні центри
планування сім’ї з консультативно-діагностичним,  стаціонарним
(стаціонаром  денного  перебування),  інформаційно-аналітичним
відділеннями та навчальним центром, центри  профілактики  та
боротьби  з  ВІЛ/СНІД,  здоров’я, медичної генетики, обласні
шкірно-венерологічні та наркологічні диспансери.
   Структурні підрозділи служби ПС III рівня забезпечують:
   - надання консультативної і лікувально-діагностичної допомоги
з питань, пов’язаних з охороною репродуктивного здоров’я сімей,
планування сім’ї;
   - профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом
(ЗПСШ);
   - андрологічну допомогу населенню;
   - профілактику, діагностику та лікування безплідності;
   - організацію санітарно-просвітницької роботи серед населення
та навчальної роботи  серед  медичних  фахівців,  соціальних
працівників, психологів та педагогів щодо основ планування сім’ї,
дитячої гінекології, сексології, андрології;
   - ЦПС спільно з регіональними закладами освіти організовують
впровадження питань  статевого  виховання  школярів,  молоді,
спрямованого на пропаганду здорового способу життя, формування
почуття відповідального батьківства шляхом створення регіональних
програм  у  рамках  уроків  валеології  та  охорони безпеки
життєдіяльності;
   - аналіз  демографічної  ситуації  у  регіоні  та стану
репродуктивного здоров’я населення, дослідження  епідеміології
репродуктивних  втрат  та  медичних  факторів,  що порушують
репродуктивне здоров’я населення, а також розроблення заходів і
конкретних  регіональних  рекомендацій щодо вирішення проблем
планування сім’ї та репродукції людини на  основі  сучасних
досягнень медичної науки і практики;
   - організаційно-методичну роботу служби планування сім’ї та
інших   лікувально-профілактичних   акушерсько-гінекологічних
лікувальних закладів регіону; впровадження  сучасних  методів
профілактики,  діагностики  лікування  розладів  і  порушень
репродуктивної функції;
   - підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей та
середніх медичних працівників з даних проблем;
   - впровадження у регіоні та ведення менеджменту інформаційної
системи з основних показників репродуктивного здоров’я;
   - у співпраці з органами місцевої влади, соціального захисту
населення, службою сім’ї та молоді, органами та установами освіти,
державними  органами  реєстрації  актів  цивільного  стану,
правоохоронними та іншими органами, засобами масової інформації,
організаціями, релігійними конфесіями з питань медико-соціального
захисту інтересів і прав сімей та їх членів, репродуктивного
здоров’я населення, а також визначення потреб регіону в різних
засобах та методах контрацепції;
   - у  співпраці  з  обласними  дерматовенерологічними,
наркологічними диспансерами, центрами профілактики та боротьби з
ВІЛ/СНІД, здоров’я, соціальними службами для молоді для інтеграції
послуг з питань ПС;
   - організацію медико-генетичної допомоги особам перед вступом
до шлюбу, застосування методів ПС у сім’ях з спадковою та
генетичною патологією у співпраці з обласними медико-генетичними
центрами.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 5
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
            ПРИМІРНА ПРОГРАМА
       щодо формування репродуктивного здоров’я
         та безпечної статевої поведінки
 
 
               I етап
 
   a) Робота з педагогічними колективами шкіл, батьківським
комітетом та широким загалом батьків, школярами 1-3 класів (групи
хлопчиків та дівчаток не відокремлюються)
   b) Нотатки: бажано на заняття до дітей запрошувати вчителів
та батьків
   c) Тема заняття: звідки я взявся?

   d) Форма роботи: міні-лекція
   e) Мета:  показати  важливість  та  значимість  сім’ї,
відповідального батьківства (окрім того сформулювати думку, що
сім’я продовжується в моралі школи, а вчителі - це другі батьки)
 
   План практичних занять для батьків:
   - "Я та світ дитини"
   - "Як зберегти хороші зуби"
   - "Що ви знаєте про щеплення"
   - "Шкідливі звички"
   - "Важка дитина "
   - "Стрес та його різновиди"
   - "Особливості діалогу з дитиною на тему: звідки я появився?"
 
   План практичних занять для дітей:
   - Шкідливі звички
   - Особиста гігієна
   - Цінність сім’ї
   - Особливості внутрішньоутробного розвитку дитини
   - Поява на світ
 
               II етап
 
   - 5-7 класи (аудиторії окремі для хлопчиків та дівчаток)
   - Працюють андролог, дитячий гінеколог, психолог
   - Комплексна тема: що зі мною відбувається?
   - Форма роботи: міні-лекція
   - "Я стаю дорослим"
   - "Статевий розвиток підлітків"
   - "Особливості статевого розвитку хлопчиків та дівчаток"
   - "Які зміни відбуваються в організмі, що розвивається?"
   - "Які відносини в цей період між підлітками та батьками?"
   - "Особиста гігієна"
 
   План практичних занять:
   - "Відповідальний період"
   - "Я - особистість"
   - "Анатомофізіологічні  особливості  жіночої та чоловічої
статевої системи"
   - "Що потрібно підліткам, щоб гарно виглядати та бути в
формі?"
   - "Переваги утримання над ризиковою статевою поведінкою"
   - "Уміння сказати "ні"
 
               III етап
 
   - Аудиторія - спільна (вік: 8-10 та 11-12 класи)
   - Тема: "Що ти знаєш про себе?"
   - Форма роботи: міні-лекція
   - "Життя в твоїх руках"
   - "Формування безпечної поведінки підлітків"
   - "Уміння захистити себе"
   - "Чи реально сказати "ні"
   - "Як не зробити помилку?"
   - "Сексуальне життя "за і проти"
   - "Сексуальність і ставлення до неї"
 
   План практичних занять:
   - "Таємна мить народження"
   - Фільм: "Життя до народження"
   - "Перший  статевий  контакт",  "Утримання",  "Статеве
насильство"
   - "Вагітність. Пологи. Аборт."
   - "Контрацепція та методи використання"
   - "ІПСШ"
   - "Шлях до залежності: тютюн, алкоголь, наркотики"
   - "Жити поруч: ВІЛ/СНІД - допомога через довіру"
   - "Право. Вибір. Інформація."
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 6
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
            ПРИМІРНА ПРОГРАМА
       підготовки акушерів-гінекологів центрів
       планування сім’ї та репродукції людини
 
 
------------------------------------------------------------------
|День 1                             |
|----------------------------------------------------------------|
|  14.00-16.00  |Презентація цілей та програми семінару    |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  16.30-18.00  |Концепція Державної програми "Про       |
|         |репродуктивне здоров’я на 2006-2016 роки".  |
|         |Структура служби охорони репродуктивного   |
|         |здоров’я та планування сім’ї в Україні.    |
|         |Організаційні документи. Роль міжнародних   |
|         |організацій у підтримці національних заходів. |
|----------------------------------------------------------------|
|День 2                             |
|----------------------------------------------------------------|
|  9.30-11.30  |Консультування: визначення, види, якості   |
|         |ефективного консультанта, принцип ДОПОМОЖИ,  |
|         |рольові ігри, дружній підхід.         |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  12.00-13.00  |Консультування (продовження).         |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  14.00-16.00  |Сучасні методи планування сім’ї. Механізм дії,|
|         |переваги/недоліки, протипоказання, сторонні  |
|         |ефекти, інформація для пацієнток.       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  16.30-18.00  |Сучасні методи планування сім’ї (продовження).|
|----------------------------------------------------------------|
|День 3                             |
|----------------------------------------------------------------|
|  9.30-11.30  |Інфекції, що передаються статевим шляхом, у  |
|         |клініці планування сім’ї. Види захворювань,  |
|         |клініка, діагностика, лікування, профілактика,|
|         |інформація для пацієнтів. Синдромний підхід. |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  12.00-13.00  |Інфекції, що передаються статевим шляхом   |
|         |(продовження).                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  14.00-16.00  |Робота з підлітками. Вимоги та потреби    |
|         |підлітків в галузі сексуального та      |
|         |репродуктивного здоров’я. Методологія     |
|         |формування безпечної поведінки.        |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  16.30-18.00  |Робота з підлітками (продовження).      |
|----------------------------------------------------------------|
|День 4                             |
|----------------------------------------------------------------|
|  9.30-11.30  |Документація центрів планування сім’ї.    |
|         |Менеджмент-інформаційні системи. Планування  |
|         |роботи служби охорони репродуктивного     |
|         |здоров’я.                   |
|-----------------+----------------------------------------------|
|  12.00-13.00  |Перспективи роботи. Оцінка семінару.     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 7
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
             КАРТКА ОБЛІКУ
             контрацепції МІС
             ( va539282-06 )
 
 
   Гінекологічні захворювання на момент обстеження (вказати не
більше 5 захворювань):
 
------------------------------------------------------------------
|23.1    |23.2    |23.3    |23.4    |23.5    |
------------------------------------------------------------------
 
   1 - запальні захворювання
   2 - доброякісні пухлини
   3 - злоякісні пухлини
   4 - ендометріоз
   5 - дисгормональні захворювання
   6 - патологія молочних залоз
   7 - ектопія шийки матки
   8 - інше
 
   Клініко-анамнестичні дані  (можливі  декілька  варіантів
відповідей одночасно)
 
   (Обвести відповідне: 1 - наявне, 2 - в анамнезі, 3 - в
сімейному анамнезі, 4 - відсутнє)
 
--------------------------------------------------------------------------
|24 Тромбофлебит/    |1 |2 |3 |4 |36 Дисфункціональні   |1 |2 |3 |4 |
|  тромбоемболії    | | | | |  маткові кровотечі  | | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|25 Атеросклероз/    |1 |2 |3 |4 |37 Діабет/гіперглікемія |1 |2 |3 |4 |
|  гипер(дис)ліпідемія | | | | |            | | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|26 ІХС/порушення    |1 |2 |3 |4 |38 Запальні       |1 |2 |3 |4 |
|  кровообігу мозку  | | | | |  гінекологічні хвороби| | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|27 Рак молочної залози |1 |2 |3 |4 |39 Венеричні хвороби  |1 |2 |3 |4 |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|28 Естрогензалежні   |1 |2 |3 |4 |40 Алергія       |1 |2 |3 |4 |
|  пухлини       | | | | |            | | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|29 Пухлини печінки   |1 |2 |3 |4 |41 Туберкульоз     |1 |2 |3 |4 |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|30 Дисфункція печінки |1 |2 |3 |4 |42 Психічні захворювання|1 |2 |3 |4 |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|31 Холестаз/холелітіаз |1 |2 |3 |4 |43 Уживання наркотиків |1 |2 |3 |4 |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|32 Головний біль/   |1 |2 |3 |4 |44 Уживання алкоголю  |1 |2 |3 |4 |
|  мігрень       | | | | |  більше 1 л на тиждень| | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|33 Артеріальна     |1 |2 |3 |4 |45 Захворювання нирок та|1 |2 |3 |4 |
|  гіпертензія     | | | | |  сечовивідних шляхів | | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|34 Мононуклеоз     |1 |2 |3 |4 |46 Вади серця      |1 |2 |3 |4 |
|  (гостра фаза)    | | | | |            | | | | |
|-----------------------+--+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|35 Тютюнопаління більше|1 |2 |3 |4 |47 Інше (зазначте)   |1 |2 |3 |4 |
|10 цигарок в день   | | | | |            | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
 
   Методи контрацепції (можливі декілька варіантів відповідей
одночасно) (Обвести відповідне: 1 - застосовувала раніше, 2 -
використовує зараз, 3 - рекомендовано використовувати, 4 - не
використовувала ніколи)
 
-------------------------------------------------------------------------------
|48 Протипоказано    |  1  |2 |3 |4 |54 Шийкова діафрагма  |1 |2 |3 |4 |
|-----------------------+-------+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|49 Перерваний     |  1  |2 |3 |4 |55 Посткоітальний засіб |1 |2 |3 |4 |
|  статевий акт    |    | | | |            | | | | |
|-----------------------+-------+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|50 Презерватив     |  1  |2 |3 |4 |56 Гормональна ін’єкція |1 |2 |3 |4 |
|-----------------------+-------+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|51 ВМС         |  1  |2 |3 |4 |57 Гормональний     |1 |2 |3 |4 |
|            |    | | | |імплантат        | | | | |
|-----------------------+-------+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|52 Оральні       |  1  |2 |3 |4 |58 Стерилізація     |1 |2 |3 |4 |
|  контрацептиви    |    | | | | (незвор. контрацепція)| | | | |
|-----------------------+-------+--+--+--+------------------------+--+--+--+--|
|53 Метод ритмів    |  1  |2 |3 |4 |59 Інше (зазначте)   |1 |2 |3 |4 |
|  (натуральний)    |    | | | |            | | | | |
|-----------------------+-------+--------+------------------------+-----------|
|  N анкети  |Регіон| Район |Медичний|   Місце проживання  | N карти |
|        |   |(місто)| заклад |            |      |
|----------------+------+-------+--------+------------------------+-----------|
|        | 05 | 05101 |  1  |  1 - місто, 2 - ПМТ, |      |
|        |   |    |    |     3 - село    |      |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 8
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
               РЕЄСТР
          жінок репродуктивного віку
         з екстрагенітальною патологією,
         за якою протипоказана вагітність
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, |  Рік  |Адреса|Діагноз| Кіль- |  Метод   |
|п/п|  ім’я,  |народження|   |    | кість |рекомендованої|
|  |по батькові|     |   |    |пологів| контрацепції |
|---+-----------+----------+------+-------+-------+--------------|
|  |      |     |   |    |    |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 9
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
 
               ПЕРЕЛІК
         екстрагенітальниз захворювань,
        за якими протипоказана вагітність
 
 
   Питання про  виношування  вагітності  в  кожної жінки з
екстрагенітальною патологією є одним з найбільш важливих  і
відповідальних, тому що від правильності його рішення значною
мірою залежить результат вагітності і пологів для матері і плода.
   Визначення показань до переривання вагітності має бути в
кожному випадку індивідуальним і ґрунтуватися на цілому ряду
клінічних  і  параклінічних  факторів, даних лабораторних та
інструментальних досліджень.
   Оцінюючи ризик вагітності, варто орієнтуватися не тільки на
діагноз, але і враховувати стадію і фазу основного захворювання,
його  перебіг, характер і наявність ускладнень та супутньої
патології, функціональний стан органів  і  систем,  резервні
можливості, акушерський анамнез.
 
--------------------------------------------------------------------------------
|      Хвороба      |  Форма, стадія,  | Умови перенесення хвороби |
|               | ступінь хвороби  |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Хвороба, зумовлена ВІЛ    |ВІЛ-інфекція    |              |
|               |IV стадії      |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Туберкульоз         |тяжкі форми:    |крім туберкульозу нервової |
|               |поширена,      |системи та мозкових    |
|               |прогресуюча,    |оболонок у гострій стадії, |
|               |хіміорезистентна, із|міліарного туберкульозу  |
|               |тяжкими       |              |
|               |ускладненнями    |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Злоякісні новоутворення   |          |              |
|будь-якої локалізації    |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Цукровий діабет       |  тяжка форма   |прогресування діабетичної |
|               |          |нефропатії (неконтрольована|
|               |          |гіпертензія, ниркова    |
|               |          |недостатність)       |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Гіперпаратиреоз та інші   |  тяжка форма   |              |
|порушення прищитоподібної  |          |              |
|залози            |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Гіперальдостеронізм     |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Апластична анемія      |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Судинна деменція       |          |стійке вираження розладу  |
|               |          |когнітивних функцій,    |
|               |          |сприйняття, мислення,   |
|               |          |емоційно-вольової сфери та |
|               |          |соціальної дезадаптації  |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Неуточнена деменція     |          |      - " -      |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Органічний амнестичний    |          |      - " -      |
|синдром, не спричинений   |          |              |
|алкоголем чи іншими     |          |              |
|психоактивними речовинами  |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Інші психічні розлади    |          |      - " -      |
|внаслідок ураження чи    |          |              |
|дисфункції головного мозку  |          |              |
|або внаслідок соматичної   |          |              |
|хвороби           |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Розлади особистості та    |          |      - " -      |
|поведінки внаслідок хвороби, |          |              |
|ушкодження та дисфункції   |          |              |
|головного мозку       |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Неуточнений органічний або  |          |      - " -      |
|симптоматичний психічний   |          |              |
|розлад            |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Розлади психіки та поведінки |          |      - " -      |
|внаслідок вживання      |          |              |
|психоактивних речовин    |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Шизофренія          |          |      - " -      |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Хронічні маячні розлади   |          |      - " -      |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Шизоафективні розлади    |          |стійке вираження розладу  |
|               |          |когнітивних функцій,    |
|               |          |сприйняття, мислення,   |
|               |          |емоційно-вольової сфери та |
|               |          |соціальної дезадаптації  |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Інші неорганічні психотичні |          |      - " -      |
|розлади           |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Неорганічний психоз,     |          |      - " -      |
|неуточнений         |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Розлади особистості та    |          |стійке вираження соціальної|
|поведінки у зрілому віці   |          |дезадаптації        |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Розумова відсталість     |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Хвороба Альцгеймера     |          |стійке вираження розладу  |
|               |          |когнітивних функцій,    |
|               |          |сприйняття, мислення,   |
|               |          |емоційно-вольової сфери та |
|               |          |соціальної дезадаптації  |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Інші демієлінізуючі хвороби |          |              |
|центральної нервової системи |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|М’язова дистрофія та інші  |          |              |
|міопатії           |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Вади мітрального,      |   IV-V стадії  |              |
|аортального, тристулкового  |          |              |
|клапанів           |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Гепертензивна (гіпертонічна) |          |    III стадія     |
|хвороба           |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Вторинна гіпертензія     |          |тяжкий ступінь       |
|               |          |неконтрольована гіпертензія|
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Хронічна ішемічна хвороба  |          |крім гострих форм, коли  |
|серця            |          |показане інтенсивне    |
|               |          |лікування, включаючи    |
|               |          |інвазивні втручання    |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Первинна легенева гіпертензія|          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Кіфосколіотична хвороба серця|          |тяжка форма        |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Легеневе серце (хронічне) БДВ|          |з серцевою недостатністю  |
|               |          |ІІБ - III стадії      |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Дилатаційна кардіоміопатія  |з фракцією викиду  |              |
|               |менше 40 відсотків |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Обструктивна гіпертрофічна  |обструктивна форма |прогресування декомпенсації|
|кардіоміопатія        |          |і неефективність лікування |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Кардіоміопатія        |тяжка форма     |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Серцева недостатність    |ІІБ-III стадії (IV |незалежно від основного  |
|               |функціональний клас)|діагнозу          |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Аневризма та розшарування  |          |лише одночасно або після  |
|аорти            |          |кардіохірургічної операції |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Уроджені вади розвитку    |з серцевою     |неможливість хірургічної  |
|системи кровообігу      |недостатністю    |корекції при прогресуючому |
|               |ІІБ-III стадії; з  |погіршенні стану за    |
|               |ціанозом; з високою |неефективності здійснюваної|
|               |легеневою      |терапії          |
|               |гіпертензією    |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Інша уточнена хронічна    |III-IV стадії    |              |
|обструктивна легенева хвороба|          |              |

|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Хронічна респіраторна    |III ступеня     |незалежно від основного  |
|недостатність        |          |діагнозу          |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Непрохідність стравоходу   |не піддається    |              |
|               |бужуванню      |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Печінкова недостатність,   |          |              |
|неуточнена          |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Фіброз і цироз печінки    |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Портальна гіпертензія    |у разі рецидивуючих |              |
|               |кровотеч з варикозно|              |
|               |розширених вен   |              |
|               |кардії       |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Гідронефроз         |двобічний, єдиної  |              |
|               |нирки, уроджений  |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Гостра ниркова недостатність |          |незалежно від причин    |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Хронічна ниркова       |          |              |
|недостатність        |          |              |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Системні захворювання    |          |тяжкі вісцеральні прояви, |
|сполучної тканини      |          |прогресування хвороби і  |
|               |          |неефективність здійснюваної|
|               |          |терапії          |
|-----------------------------+--------------------+---------------------------|
|Кіфоз і лордоз        |   IV ступеня   |дихальна недостатність,  |
|               |          |кіфосколіотична хвороба  |
|               |          |серця           |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 10
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
              КАРТА ОБЛІКУ
            жіночого безпліддя
             ( va539282-06 )
 
             КАРТКА ОБЛІКУ
            чоловічого безпліддя
             ( va539282-06 )
 
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 11
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації діяльності
                   служби планування сім’ї
                   в Україні
 
 
             КОНСУЛЬТУВАННЯ
       з питань контрацепції при ВІЛ-інфекції
 
 
   При консультуванні  з  питань  контрацепції  необхідно
враховувати ВІЛ-статус обох - чоловіка і жінки (партнерів). Якщо
один  з  полових партнерів ВІЛ-інфікований, а другий - ні,
ВІЛ-позитивний партнер повинен подбати про безпеку сексу.
 
------------------------------------------------------------------
|            1. Бар’єрні методи            |
|----------------------------------------------------------------|
| Презерватив (латексний)  |Рекомендується використання зі   |
|- Запобігає влученню сперми |сперміцидами. Є методом "подвійного|
|до піхви.          |захисту" - від небажаної вагітності|
|              |і ЗПСШ. При правильному      |
|              |застосуванні ефективність методу - |
|              |98%.                |
|----------------------------+-----------------------------------|
| Діафрагма         |Рекомендується жінкам, партнери  |
|- Запобігає влученню сперми |яких не хочуть використовувати   |
|до піхви і фаллопієвих труб.|презерватив. Застосовується зі   |
|              |сперміцидами. Ймовірність передачі |
|              |ВІЛ вище, ніж при використанні   |
|              |презерватива. Ефективність методу -|
|              |82%.                |
|----------------------------------------------------------------|
|             2. Сперміциди             |
|----------------------------------------------------------------|
|- Викликають руйнування   |  Зменшують ризик передачі ВІЛ  |
|мембрани сперматозоїдів, що |  від полового партнера. Можуть  |
|знижує їх рухливість і   |  використовуватися самостійно  |
|здатність запліднювати   | або в сполученні з презервативами |
|яйцеклітину.        |      і діафрагмою.      |
|              |                  |
|              |При застосуванні у ВІЛ-інфікованих |
|              |необхідно враховувати наступні   |
|              |фактори:              |
|              | при застосуванні деяких     |
|              |сперміцидів (ноноксинол) пацієнти |
|              |піддаються підвищеному ризикові  |
|              |суперінфекції, тому що препарат  |
|              |викликає роздратування слизуватої |
|              |піхви і може бути причиною поразки |
|              |слизуватої.            |
|              |Лабораторні дослідження показали, |
|              |що ноноксинол-9 не робить     |
|              |інактивуючої дії          |
|              |на мікроорганізми-збудників ЗПСШ  |
|              |і ВІЛ-інфекції.          |
|              | хлорид бензалконіума:      |
|              |- володіє більш могутньою     |
|              |(у 4 рази) антисептичною дією,   |
|              |ніж ноноксинол;          |
|              |- викликає руйнування       |
|              |сперматозоїдів;          |
|              |- вистилає тонкою захисною плівкою |
|              |всю поверхню слизуватої піхви;   |
|              |- згущає цервікальну слиз і створює|
|              |бар’єр на рівні шийки матки;    |
|              |- не проникає ні в материнське   |
|              |молоко, ні в кров;         |
|              |- не викликає ніяких побічних явищ.|
|----------------------------------------------------------------|
|       3. Добровільна хірургічна контрацепція       |
|----------------------------------------------------------------|
|- Запобігає запліднення   |Необоротний метод контрацепції.  |
|яйцеклітини (блокування   |Рекомендується родинам, що виконали|
|фаллопієвих труб при    |свою репродуктивну функцію. Не   |
|хірургічній стерилізації  |охороняє полового партнера від   |
|жінок, відсутність     |передачі інфекції. Якщо інфіковано |
|сперматозоїдів в еякуляті  |одного партнера, рекомендується в |
|при вазектомії у чоловіків).|сполученні з презервативом.    |
|----------------------------------------------------------------|
|         4. Гормональна контрацепція          |
|----------------------------------------------------------------|
| Чисто прогестинові    |Таблетки (міні-пили)        |
|контрацептиви        |Застосування можливе. Не охороняє |
|- згущають цервікальну слиз,|полового партнера від передачі   |
|перешкоджаючи проникненню  |інфекції. Якщо інфіковано одного  |
|сперматозоїдів;       |партнера, рекомендується      |
|- змінюють ендометрій,   |в сполученні з презервативом.   |
|зменшуючи ймовірність    |Ін’єкції              |
|імплантації;        |Застосування можливе. Не охороняє |
|- зменшують рух       |полового партнера від передачі   |
|сперматозоїдів у фаллопієвих|інфекції. Якщо інфіковано одного  |
|трубах;           |партнера, рекомендується в     |
|- подавляють овуляцію.   |сполученні з презервативом.    |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Комбіновані оральні     |При застосуванні у ВІЛ-інфікованих |
|контрацептиви (КОК)     |необхідно враховувати наступні   |
|- подавляють овуляцію;   |фактори:              |
|- згущають цервікальну слиз,|- маються дані про збільшення   |
|перешкоджаючи проникненню  |ризику виникнення цервиікальної  |
|сперматозоїдів;       |ектопії на фоні прийому КОК,    |
|- змінюють ендометрій,   |що підвищує імовірність розвитку  |
|зменшуючи ймовірність    |ЗПСШ.               |
|імплантації;        |- у зв’язку з безпосередньою    |
|- зменшують рух       |іммуносупрессивною дією КОК.    |
|сперматозоїдів у фаллопієвих|- можливий несприятливий вплив   |
|трубах.           |на печінку, що може сприяти    |
|              |посиленню гепатропної дії самого  |
|              |вірусу ВІЛ.            |
|              |- деякі АРВ препарати прискорюють |
|              |метаболізм у печінці (це може   |
|              |привести до зниження рівня     |
|              |естрогену, в крові і зменшенню   |
|              |ефективності методу).       |
|              |- не усі види АРВ препаратів    |
|              |взаємодіють з гормонами      |
|              |контрацептивів.          |
|              |- метод може підвищити       |
|              |інфективність.           |
|              |- метод може вплинути       |
|              |на прогресування захворювання.   |
|              |- при проведенні АРТ необхідно   |
|              |рекомендувати використання     |
|              |в сполученні з презервативами   |
|              |(як захист від ЗПСШ і додаткового |
|              |захисту від непланованої      |
|              |вагітності).            |
|              |Не охороняє полового        |
|              |партнера від передачі інфекції.  |
|----------------------------------------------------------------|
|        5. Внутрішньоматкова контрацепція        |
|----------------------------------------------------------------|
| ВМК (усі типи)      |Застосування не рекомендується в  |
|- впливають на здатність  |зв’язку зі збільшенням ризику   |
|сперматозоїдів проходити  |розвитку запальних захворювань   |
|через порожнину матки;   |органів малого тазу. Не охороняє  |
|- впливають         |полового партнера від передачі   |
|на репродуктивний процес,  |інфекції. Рекомендується      |
|перш ніж яйцеклітина    |використовувати в сполученні з   |
|досягне порожнини матки.  |презервативами.          |
|----------------------------+-----------------------------------|
| Прогестинові ВМК     |Застосування не рекомендується   |
|- згущають цервікальну слиз;|в зв’язку зі збільшенням ризику  |
|- змінюють стан ендометрію. |розвитку запальних захворювань   |
|              |органів малого тазу.        |
|              |Не охороняє полового партнера   |
|              |від передачі інфекції.       |
|              |Рекомендується використовувати   |
|              |в сполученні з презервативами.   |
|----------------------------------------------------------------|
|      6. Природні методи планування сім’ї (ППС)      |
|----------------------------------------------------------------|
|використання індикаторів  |Використання не рекомендується.  |
|фертильності:        |Методи не забезпечують надійний  |
|- базальна температура;   |контрацептивний ефект.       |
|- цервікальна слиз;     |Не охороняє полового партнера   |
|- тривалість менструального |від передачі інфекції.       |
|циклу.           |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|          7. Перерваний половий акт          |
|----------------------------------------------------------------|
|- пеніс виводиться з піхви |Чоловік і жінка (партнери) повинні |
|до еякуляції, тому сперма не|бути попереджені про низьку    |
|попадає в піхву і      |ефективність методу. Не охороняє  |
|запліднення не відбувається.|полового партнера від передачі   |
|              |інфекції.             |
|----------------------------------------------------------------|
|       8. Метод лактаційної аменореї (МЛА)        |
|----------------------------------------------------------------|
|Подавляє овуляцію.     |Неприйнятний для ВІЛ-інфікованих  |
|Ефективний при наявності  |пацієнток у зв’язку з ризиком   |
|трьох умов, що повинні   |вертикальної трансмісії ВІЛ. Не  |
|здійснюватися одночасно:  |охороняє полового партнера від   |
|- винятково грудне     |передачі інфекції.         |
|вигодовування;       |                  |
|- аменорея;         |                  |
|- після пологів пройшло   |                  |
|не більш 6 місяців.     |                  |
------------------------------------------------------------------
 
   NB! При  застосуванні  будь-якого  методу  контрацепції
користування презервативом рекомендується навіть у тому випадку,
коли ВІЛ-інфіковані обоє партнери.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про український державний Центр
      планування сім’ї та репродуктивного здоров’я
 
 
   1.1. Український державний центр планування сім’ї створюється
як  самостійний  або  в  структурі  акушерсько-гінекологічних
лікувально-профілактичних закладів (далі - Центр).
 
   1.2. Керівник Центру призначається власником (уповноваженим
ним  органом) або головним лікарем лікувально-профілактичного
закладу, в структурі якого він створений, і підпорядковується
головному лікарю або його заступнику з лікувальної роботи.
 
   1.3. На посаду керівника Центру призначається лікар, який
пройшов спеціалізацію, має сертифікат  лікаря-спеціаліста  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, пройшов підготовку з
питань планування сім’ї, досвід лікувальної та організаційної
роботи за фахом не менш 5 років та не нижче II кваліфікаційної
категорії.
 
   1.4. Штатний розклад Центру складається згідно з наказом МОЗ
України від 23.02.2000 N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи
та типові штати закладів охорони здоров’я" і затверджується
наказом головного лікаря.
 
   1.5. Керівник Центру несе персональну відповідальність за
дотримання  виробничої,  трудової  і  виконавчої  дисципліни
співробітниками Центру, якість та рівень лікувально-діагностичного
процесу та консультативної допомоги, достовірність показників
роботи Центру, облік матеріальних цінностей, облік і звітність
щодо проведеної роботи.
 
   1.6. Центр у своїй діяльності керується чинними нормативними
актами, статутом Центру.
 
   1.7. Центр здійснює в своїй роботі взаємодіє з різними
закладами охорони здоров’я, а також з кафедрами ВМНЗ, відділами
науково-дослідних  інститутів,  з  державними та громадськими
організаціями.
 
   2. Основними завданнями Центру є організаційно-методична,
консультативна, навчальна, високоспеціалізована медична допомога
за наступними напрямками:
   - розроблення стратегічних напрямків діяльності в частині
репродуктивного здоров’я та нормативних  положень  з  питань
удосконалення діяльності служби планування сім’ї (ПС);
   - впровадження міжнародного досвіду, а також рекомендацій
ВООЗ з питань ПС;
   - координація взаємодії громадських, міжнародних та інших
організацій з ПС, а також відповідних асоціацій;
   - координація наукових розробок з питань репродуктивного
здоров’я;
   - аналіз діяльності служби ПС та репродуктивного здоров’я
(РЗ), а також обґрунтування заходів по її удосконаленню;
   - створення ефективної політики у формуванні та збереженні
репродуктивного здоров’я, доступності послуг ПС для населення,
зокрема у сільській місцевості, інформованості населення щодо
методів  попередження  небажаної  вагітності  та забезпечення
населення контрацептивами; кадрового та інформаційно-програмного
забезпечення служби ПС в Україні;
   - підвищення кваліфікації спеціалістів щодо питань ПС.
 
   3. Функції та обов’язки Центру:
 
   3.1. Аналіз демографічної ситуації, стану репродуктивного
здоров’я населення, поширеності спадкової та генетичної патології
і розробка комплексу заходів, а також конкретних рекомендацій щодо
вирішення проблем планування сім’ї та репродукції людини на основі
сучасних досягнень медичної науки і практики.
 
   3.2. Вивчення епідеміології репродуктивних втрат та медичних
факторів, що порушують репродуктивне здоров’я населення.
 
   3.3. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики
та лікування розладів і порушень репродуктивної системи.
 
   3.4. Надання лікувально-діагностичної  та  консультативної
допомоги населенню з питань, пов’язаних з плануванням сім’ї,
репродукцією людини, медико-генетичним консультуванням.
 
   3.5. Надання    організаційно-методичної     допомоги
лікувально-профілактичним закладам з питань планування сім’ї,
репродукції людини та медико-генетичного консультування.
 
   3.6. Підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей та
середніх медичних працівників з даних проблем.
 
   3.7. Виховання у населення високої культури сімейних та
статевих відносин, свідомого і відповідального відношення до
питань планування сім’ї та дітонародження.
 
   3.8. Проведення  інформаційно-просвітницької  роботи серед
населення з питань, пов’язаних з плануванням сім’ї.
 
   3.9. Формування відповідної дітородної, безпечної статевої
поведінки населення. Консультації осіб, що вступають до шлюбу, або
подружжя з питань гігієни та культури статевого життя, сімейної
психології.
 
   3.10. Проведення організаційно-методичної роботи; аналіз та
узагальнення статистичної інформації з усіх питань планування
сім’ї,  репродуктивного  здоров’я  населення,  дітонародження,
медико-генетичного консультування, підготовка рекомендацій щодо їх
поліпшення, розробка відповідних заходів і комплексних програм.
 
   3.11. Інтеграція роботи із іншими службами охорони здоров’я
області,  зокрема:  акушерсько-гінекологічною,  педіатричною,
підлітковою, терапевтичною, ендокринологічною та іншими з медичних
проблем планування сім’ї,  медико-генетичного  консультування,
сексології, андрології. Координація роботи цих служб із зазначених
проблем.
 
   3.12. Визначення потреб населення області в різних засобах та
методах контрацепції.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про керівника Центру планування сім’ї
           та репродукції людини
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Керівник Центру планування сім’ї та репродукції людини
(далі - Центр) здійснює керівництво роботою персоналу з метою
забезпечення надання спеціалізованої амбулаторної консультативної
та лікувально-профілактичної допомоги населенню, направленої на
поліпшення і збереження репродуктивного здоров’я.
 
   1.2. Керівник Центру призначається керівником регіонального
органу охорони здоров’я або головним лікарем закладу охорони
здоров’я, в структурі якого він створений.
 
   1.3. На посаду керівника Центру призначається лікар, який має
спеціалізацію з однієї із наступних спеціальностей: акушерство та
гінекологія, урологія, дерматовенерологія, атестований на першу
або вищу кваліфікаційну категорію, має досвід роботи, пройшов
підготовку з питань репродуктивного здоров’я.
 
   1.4. Керівник   Центру   підпорядковується   керівнику
регіонального  органу  охорони здоров’я або головному лікарю
установи, на базі якої створений Центр.
 
   1.5. У своїй роботі керується чинними законодавчими  та
нормативними  актами,  офіційними документами по виконуваному
розділу роботи, наказами і розпорядженнями вищестоящих органів,
посадовою інструкцією.
 
   1.6. Розпорядження  керівника Центру є обов’язковими для
всього персоналу.
 
            2. Основні обов’язки
 
   2.1. Організація і забезпечення  надання  спеціалізованої
амбулаторної консультативної та лікувально-профілактичної допомоги
населенню з питань репродуктивного здоров’я і планування сім’ї.
 
   2.2. Сприяння впровадженню в практику роботи Центру нових
методик діагностики та лікування, ознайомленню і навчанню лікарів
і середнього медичного персоналу застосуванню цих методик.
 
   2.3. Слідкування  за  раціональним  використовуванням  та
експлуатацією в Центрі діагностичної та лікувальної апаратури,
інструментарію та інших засобів медичного призначення.
 
   2.4. Здійснення систематичного контролю за діяльністю лікарів
Центру,  якістю консультативного та лікувально-профілактичного
процесу.
 
   2.5. Здійснення консультативної допомоги лікарям Центру, а
також - спеціалістам інших закладів охорони здоров’я.

 
   2.6. Здійснення  контролю  за  якістю  ведення  медичної
документації.
 
   2.7. Аналіз показників діяльності Центру за квартал і за рік;
підготовка звітів про проведену роботу та плани роботи.
 
   2.8. Проведення нарад з персоналом.
 
   2.9. Систематичне   підвищення   особистої  професійної
кваліфікації.
 
   2.10. Своєчасне доведення до відома співробітників наказів,
розпоряджень,  методичних  рекомендацій  та інших документів,
контролює їх виконання.
 
   2.11. Забезпечення раціональної організації роботи лікарів і
медичних сестер, впроваджуючи елементи наукової організації праці,
використовуючи передовий досвід.
 
   2.12. Контроль за дотриманням всіма співробітниками Центру
правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
   2.13. Забезпечення  умов  по профілактиці захворюваності,
охороні праці і техніці безпеки співробітників.
 
   2.14. Забезпечення  дотримання  санітарно-епідеміологічного
режиму в Центрі.
 
   2.15. Проведення  аналізу  демографічної  ситуації, стану
репродуктивного здоров’я населення в регіоні.
 
   2.16. Організація розробки рекомендацій і  заходів  щодо
поліпшення стану репродуктивного здоров’я населення в регіоні.
 
   2.17. Координація організаційно-методичної допомоги закладам
охорони здоров’я регіону з питань репродуктивного здоров’я і
планування сім’ї.
 
   2.18. Забезпечення інтеграції роботи Центру з іншими службами
охорони здоров’я області: акушерсько-гінекологічної, урологічної,
шкірно-венерологічної,    медико-генетичної,   педіатричної,
наркологічної, профілактики та боротьби зі СНІД тощо.
 
   2.19. Сприяння співпраці Центру з органами місцевої влади,
службою сім’ї та молоді, органами освіти, державними органами
реєстрації актів цивільного стану, засобами масової інформації з
питань планування сім’ї репродуктивного здоров’я населення.
 
               3. Права
 
   Керівник Центру має право:
 
   3.1. Брати безпосередню участь у підборі кадрів для роботи в
Центрі.
 
   3.2. Проводити розстановку кадрів відповідно кваліфікації та
виробничій необхідності.
 
   3.3. Представляти адміністрації підлеглих йому співробітників
до заохочення і вносити пропозиції про накладення стягнення.
 
   3.4. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання,
пов’язані з роботою Центру.
 
   3.5. Вносити  пропозиції  адміністративним  і вищестоящим
органам охорони здоров’я щодо поліпшення демографічної ситуації та
стану репродуктивного здоров’я населення області.
 
   3.6. Вносити  пропозиції  вищестоящим  органам  з питань
поліпшення  роботи,  а  також  організації  та  умов  праці
співробітників Центру.
 
   3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
            4. Відповідальність
 
   Керівник Центру несе відповідальність за:
 
   4.1. Не  виконання  обов’язків,  передбачених  посадовою
інструкцією.
 
   4.2. Якість та рівень лікувально-діагностичного процесу та
консультативної допомоги.
 
   4.3. Достовірність  показників  роботи  Центру, облік та
звітність.
 
   4.4. Дотримання  виробничої,  трудової  та  виконавської
дисципліни співробітниками Центру.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про лікаря акушера-гінеколога
     Центру планування сім’ї та репродукції людини
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Лікар   акушер-гінеколог   надає   спеціалізовану
консультативну  допомогу  з  питань  планування  сім’ї  і
лікувально-діагностичну допомогу пацієнтам з питань профілактики,
діагностики та лікування порушень репродуктивної сфери.
 
   1.2. На посаду лікаря призначається особа з вищою медичною
освітою, яка має диплом лікаря та сертифікат з спеціальності
акушерство та гінекологія.
 
   1.3. Призначається та звільняється керівником закладу за
узгодженням  з  керівником  Центру  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   1.4. Безпосередньо підпорядковується керівнику Центру.
 
   1.5. В своїй роботі керується нормативно-правовими актами,
наказами і  розпорядженнями  вищестоящих  органів,  посадовою
інструкцією.
 
            2. Основні обов’язки
 
   2.1. Забезпечення належного рівня консультування, обстеження
та лікування пацієнтів відповідно до нормативних документів МОЗ
України, за необхідності скерування на консультацію до інших
медичних закладів.
 
   2.2. Раціональне  використання  ресурсів  Центру  для
забезпечення лікувально-діагностичного процесу.
 
   2.3. Своєчасне інформування керівника Центру про складні
клінічні випадки.
 
   2.4. Участь в організаційно-методичній роботі  Центру  з
лікарями і середніми медичними працівниками інших закладів охорони
здоров’я з питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї та
пропаганди здорового способу життя.
 
   2.5. Перевірка  правильності  та  своєчасності  виконання
призначень середнім медичним персоналом.
 
   2.6. Правильне ведення медичної документації, систематичне
проведення аналізу роботи.
 
   2.7. Підвищення   особистої  професійної  кваліфікації,
впровадження в практику нових методів діагностики та лікування.
 
   2.8. Участь в проведенні занять щодо підвищення рівня знань
середнього та молодшого медичного персоналу.
 
   2.9. Дотримання правил та принципів лікарської етики та
медичної деонтології.
 
   2.10. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та
санітарно-епідемічного режиму, контроль за їх дотриманням середнім
та молодшим медичним персоналом.
 
   2.11. Здійснення санітарно-просвітницької діяльності з питань
ПС.
 
               3. Права
 
   3.1. Надавати  розпорядження  і  вказівки  середньому та
молодшому медичному персоналу відповідно до рівня їх компетенції,
контролювати їх виконання.
 
   3.2. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   3.3. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх
обов’язків.
 
   3.4. Вносити пропозиції з питань покращання роботи Центру.
 
            4. Відповідальність
 
   Лікар акушер-гінеколог несе відповідальність за:
 
   4.1. Невиконання  обов’язків,  передбачених   посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.
 
   4.2. Якість  та  своєчасність надання консультативної та
лікувально-діагностичної допомоги.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про лікаря-дерматовенеролога Центру
      планування сім’ї та репродуктивного здоров’я
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Лікар-дерматовенеролог    надає    спеціалізовану
консультативну та лікувально-діагностичну допомогу пацієнтам з
питань ЗПСШ та шкірних захворювань.
 
   1.2. На посаду лікаря призначається особа з вищою медичною
освітою, яка має диплом лікаря та сертифікат лікаря-спеціаліста з
дерматовенерології.
 
   1.3. Призначається та звільняється керівником закладу за
узгодженням  з  керівником  Центру  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   1.4. Безпосередньо підпорядковується керівнику Центру.
 
   1.5. У своїй роботі керується нормативно-правовими актами,
наказами та розпорядженнями  вищестоящих  органів,  посадовою
інструкцією.
 
            2. Основні обов’язки
 
   2.1. Проведення профілактичних діагностичних, лікувальних та
реабілітаційних заходів пацієнтам відповідно до нормативних актів
МОЗ  України,  при  необхідності  скеровування  пацієнтів на
консультацію до інших закладів охорони здоров’я.
 
   2.2. Здійснення санітарно-просвітницької діяльності з питань
ПС та профілактики ЗПСШ.
 
   2.3. Раціональне  використання  ресурсів  Центру  для
забезпечення діагностики та лікування.
 
   2.4. Участь в організаційно-методичній роботі Центру.
 
   2.5. Контроль своєчасності виконання призначень  середнім
медичним персоналом.
 
   2.6. Правильне ведення медичної документації, систематичне
проведення аналізу роботи.
 
   2.7. Підвищення своєї професійної кваліфікації.
 
   2.8. Участь в проведенні занять по підвищенню рівня знань
середнього та молодшого медичного персоналу.
 
   2.9. Дотримання правил та принципів лікарської етики та
медичної деонтології.
 
   2.10. Дотримання  правил  внутрішнього  трудового  та
санітарно-епідеміологічного режиму, контроль за його дотриманням
середнім та молодшим медичним персоналом.
 
   2.11. Виконання заходів з співпраці Центру  з  обласним
шкірно-венерологічним диспансером.
 
               3. Права
 
   3.1. Надавати  розпорядження  і  вказівки  середньому та
молодшому медичному персоналу відповідно до рівня компетенції,
контролювати їх виконання.
 
   3.2. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   3.3. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх
обов’язків.
 
   3.4. Вносити пропозиції з питань покращання роботи Центру.
 
            4. Відповідальність
 
   Лікар несе відповідальність за:
 
   4.1. Невиконання  обов’язків,  передбачених   посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.
 
   4.2. Якість  та  своєчасність надання консультативної та
лікувально-діагностичної допомоги.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про лікаря-психолога Центру планування
          сім’ї та репродукції людини
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Лікар-психолог надає консультативну, профілактичну і
психокорекційну допомогу в рамках своєї компетенції.
 
   1.2. На посаду психолога призначається особа з вищою освітою,
що має сертифікат з психології.
 
   1.3. Призначається  і звільняється керівником закладу за
узгодженням  з  керівником  Центру  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   1.4. Працює згідно із затвердженим графіком. Безпосередньо
підпорядковується керівнику Центру.
 
   1.5. У своїй роботі керується нормативно-правовими актами,
наказами  і розпорядженнями вищестоящих органів та посадовою
інструкцією.
 
            2. Основні обов’язки
 
   2.1. Психологічна допомога пацієнтам Центру.
 
   2.2. Проведення психологічного консультування з питань ПС,
психологічних проблем, пов’язаних із хворобою, або міжособистісних
стосунків, з питань психогігієни.
 
   2.3. Володіння навичками та  проведення  індивідуального,
групового та сімейного консультування з питань ПС.
 
   2.4. Застосування  сучасних  науково-обґрунтованих методів
діагностичної, психопрофілактичної  та  соціально-психологічної
роботи.
 
   2.5. Дотримання принципів етики і деонтології.
 
   2.6. Проведення санітарно-просвітницької діяльності з питань
ПС.
 
   2.7. Підвищення своєї професійної кваліфікації.
 
   2.8. Проведення аналізу одержуваних результатів роботи та
підготовка рекомендацій для персоналу і адміністрації по роботі з
пацієнтами.
 
   2.9. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
               3. Права
 
   Психолог має право:
 
   3.1. Використовувати форми і методи роботи з пацієнтами
згідно з затвердженими нормативами.
 
   3.2. Вносити  пропозиції  керівництву  Центру  з  питань
поліпшення якості надання психологічної допомоги.
 
   3.3. Підвищувати свою професійну кваліфікацію в  системі
закладів, які здійснюють післядипломну підготовку.
 
   3.4. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх
обов’язків.
 
            4. Відповідальність
 
   Психолог несе відповідальність за:
 
   4.1. Невиконання  обов’язків,  передбачених   посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.
 
   4.2. Якість  та  своєчасність надання консультативної та
психологічної допомоги.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку
     Центру планування сім’ї та репродукції людини
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку надає
спеціалізовану консультативну та лікувально-діагностичну допомогу
дівчатам віком до 18 років.
 
   1.2. На посаду лікаря-гінеколога дитячого та підліткового
віку призначається особа з вищою медичною освітою, яка має диплом
лікаря та сертифікат зі спеціальності акушерство та гінекологія.
 
   1.3. Лікар-гінеколог  дитячого  та  підліткового  віку
призначається та звільняється керівником закладу за узгодженням з
керівником  Центру  (за  умови розташування Центру у складі
лікувального закладу) у встановленому порядку.
 
   1.4. У  своїй  діяльності  лікар-гінеколог  дитячого  та
підліткового  віку  безпосередньо  підпорядковується керівнику
Центру.
 
   1.5. В своїй роботі керується нормативно-правовими актами,
наказами  і  розпорядженнями  вищестоящих  органів, посадовою
інструкцією.
 
            2. Основні обов’язки
 
   2.1. Забезпечення належного рівня консультування, обстеження
та лікування пацієнтів Центру згідно з нормативами та клінічними
протоколами.
 
   2.2. Раціональне  використання  ресурсів  Центру  для
забезпечення лікувально-діагностичного процесу.
 
   2.3. Своєчасне інформування керівника Центру про складні
клінічні випадки.
 
   2.4. Участь в організаційно-методичній роботі  Центру  з
лікарями і середніми медичними працівниками інших закладів охорони
здоров’я з питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї і
пропаганди здорового способу життя.
 
   2.5. Проведення санітарно-просвітницької діяльності з питань
ПС.
 
   2.6. Контроль  правильності  та  своєчасності  виконання
призначень середнім медичним персоналом.
 
   2.7. Правильне ведення медичної документації, систематичне
проведення аналізу роботи за напрямком діяльності.

 
   2.8. Підвищення  особистої  професійної   кваліфікації,
впровадження в практику нових методів діагностики та лікування.
 
   2.9. Участь в проведенні занять по підвищенню рівня знань
середнього та молодшого медичного персоналу.
 
   2.10. Дотримання правил та принципів лікарської етики та
медичної деонтології.
 
   2.11. Дотримання  правил  внутрішнього  трудового  та
санітарно-епідеміологічного режиму, контроль за його дотримання
середнім та молодшим медичним персоналом.
 
               3. Права
 
   Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку має право:
 
   3.1. Використовувати форми і методи роботи з пацієнтами
згідно з затвердженими нормативами.
 
   3.2. Вносити  пропозиції  керівництву  Центру  з  питань
поліпшення якості надання медичної допомоги.
 
   3.3. Підвищувати  свою професійну кваліфікацію в системі
закладів, які здійснюють післядипломну підготовку.
 
   3.4. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх
обов’язків.
 
            4. Відповідальність
 
   Лікар-гінеколог дитячого  та  підліткового  віку  несе
відповідальність за:
 
   4.1. Невиконання  обов’язків,  передбачених   посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.
 
   4.2. Якість та своєчасність надання медичної допомоги.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про лікаря-сексопатолога Центру планування
          сім’ї та репродукції людини
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Лікар-сексопатолог надає спеціалізовану консультативну
та лікувально-діагностичну допомогу.
 
   1.2. На посаду лікаря-сексопатолога призначається особа з
вищою медичною освітою, яка має диплом лікаря та сертифікат зі
спеціальності сексопатологія.
 
   1.3. Лікар-сексопатолог  призначається  та  звільняється
керівником закладу за узгодженням з керівником Центру (за умови
розташуванням  Центру  у  складі  лікувального  закладу)  у
встановленому порядку.
 
   1.4. У своїй діяльності лікар-сексопатолог  безпосередньо
підпорядковується керівнику Центру.
 
   1.5. В своїй роботі керується нормативно-правовими актами,
наказами і  розпорядженнями  вищестоящих  органів,  посадовою
інструкцією.
 
            2. Основні обов’язки
 
   2.1. Забезпечення належного рівня консультування, обстеження
та лікування пацієнтів Центру згідно з нормативами та клінічними
протоколами.
 
   2.2. Раціональне  використання  ресурсів  Центру  для
забезпечення лікувально-діагностичного процесу.
 
   2.3. Своєчасне інформування керівника Центру про складні
клінічні випадки.
 
   2.4. Участь  в  організаційно-методичній роботі Центру з
лікарями і середніми медичними працівниками інших закладів охорони
здоров’я з питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї і
пропаганди здорового способу життя.
 
   2.5. Проведення санітарно-просвітницької діяльності з питань
ПС.
 
   2.6. Контроль  правильності  та  своєчасності  виконання
призначень середнім медичним персоналом.
 
   2.7. Правильне ведення медичної документації, систематичне
проведення аналізу роботи за напрямком діяльності.
 
   2.8. Підвищення   особистої  професійної  кваліфікації,
впровадження в практику нових методів діагностики та лікування.
 
   2.9. Участь в проведенні занять по підвищенню рівня знань
середнього та молодшого медичного персоналу.
 
   2.10. Дотримання правил та принципів лікарської етики та
медичної деонтології.
 
   2.11. Дотримання  правил  внутрішнього  трудового  та
санітарно-епідеміологічного режиму, контроль за його дотриманням
середнім та молодшим медичним персоналом.
 
               3. Права
 
   Лікар-сексопатолог має право:
 
   3.1. Використовувати форми і методи роботи з пацієнтами
згідно з затвердженими нормативами.
 
   3.2. Вносити  пропозиції  керівництву  Центру  з  питань
поліпшення якості надання медичної допомоги.
 
   3.3. Підвищувати свою професійну кваліфікацію в  системі
закладів, які здійснюють післядипломну підготовку.
 
   3.4. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх
обов’язків.
 
            4. Відповідальність
 
   Лікар-сексопатолог несе відповідальність за:
 
   4.1. Невиконання  обов’язків,  передбачених   посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.
 
   4.2. Якість та своєчасність надання медичної допомоги.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про старшу акушерку Центру планування
          сім’ї та репродукції людини
 
 
   1. Посаду старшої акушерки жіночої консультації може обіймати
молодший спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію
акушерки, має досвід практичної і організаційної роботи і стаж
роботи акушеркою не менш 5 років.
 
   2. Старша  акушерка  Центру  приймається  на  роботу та
звільняється керівником лікувально-профілактичного закладу, до
складу якого входить Центр, або керівником Центру.
 
   3. Старша  акушерка  жіночої  консультації знаходиться в
підпорядкуванні керівника Центру.
 
   4. У своїй роботі старша акушерка керується положенням про
Центр, діючим законодавством, наказами, іншими нормативними актами
органів охорони здоров’я,  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку, посадовою інструкцією.
 
   5. У безпосередньому підпорядкуванні старшої акушерки жіночої
консультації знаходиться середній і молодший медичний персонал
Центру.
 
   6. Основним  завданням  старшої  акушерки  є  правильна
організація праці середнього і молодшого медичного персоналу та
забезпечення своєчасного виконання ними лікарських призначень.
 
   7. Відповідно до основних завдань старша акушерка жіночої
консультації забезпечує:
 
   7.1. Ознайомлення середнього і молодшого медичного персоналу
з їх обов’язками.
 
   7.2. Контроль  за своєчасним і кваліфікованим виконанням
акушерками лікувальних і діагностичних призначень лікарів  у
Центрі; ведення ними облікової медичної документації відповідно до
форм, затверджених МОЗ України; дотриманням середнім і молодшим
медичним персоналом встановлених правил внутрішнього трудового
розпорядку.
 
   7.3. Проведення заходів щодо раціональної організації праці
середнього і молодшого персоналу.
 
   7.4. Раціональне розподіл та використання кадрів середнього і
молодшого медичного персоналу жіночої консультації.
 
   7.5. Своєчасність заміщення акушерок і молодшого персоналу,
які не вийшли на роботу.
 
   7.6. Належний санітарно-гігієнічний стан Центру.
 
   7.7. Поповнення, правильне збереження і витрати медикаментів,
перев’язувального  матеріалу,  інструментарію  та  предметів
господарського призначення для потреб Центру.
 
   7.8. Правильне збереження та облік отрутних, наркотичних і
сильнодіючих лікарських засобів.
 
   7.9. Складання графіків роботи  середнього  і  молодшого
медичного персоналу жіночої консультації.
 
   7.10. Розробку  і  проведення  заходів  щодо  підвищення
кваліфікації середнього,  молодшого  медичного  персоналу  та
виховання їх у дусі сумлінного відношення до праці та високої
культури обслуговування населення.
 
   8. Старша акушерка має право:
 
   8.1. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   8.2. Давати вказівки підпорядкованим їй середнім і молодшим
медичним працівникам щодо дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку.
 
   8.3. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або
накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в
роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про акушерку Центру планування сім’ї
           та репродукції людини
 
 
   1. Посаду акушерки Центру може обіймати молодший спеціаліст з
медичною освітою, який отримав кваліфікацію акушерки.
 
   2. Акушерка приймається на роботу та звільняється керівником
лікувально-профілактичного закладу.
 
   3. Акушерка    знаходиться    в    підпорядкуванні
лікаря-акушера-гінеколога, керівника Центру та старшої акушерки.
 
   4. У своїй роботі акушерка керується положенням про Центр,
діючим  законодавством,  наказами, іншими нормативними актами
органів охорони здоров’я,  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку, посадовою інструкцією.
 
   5. Основним  завданням  акушерки  являється  проведення
лікувально-профілактичної та  санітарно-просвітньої  роботи  в
області ПС.
 
   6. У відповідності до основних завдань акушерка здійснює:
 
   6.1. Підготовку амбулаторного прийому, який проводить лікар.
 
   6.2. Ознайомлення  пацієнтів  з  правилами  внутрішнього
розпорядку та режимом роботи Центру.
 
   6.3. Допомогу лікарю під час  проведення  діагностичних,
лікувальних та оперативних маніпуляцій.
 
   6.4. Санітарно-просвітницьку роботу в області ПС, в т. ч.
випуск санітарних бюлетенів.
 
   6.5. Контроль за роботою молодшого медичного персоналу.
 
   7. Акушерка Центру зобов’язана:
 
   7.1. Виконувати правила асептики та антисептики, правильно
стерилізувати обробляти та зберігати перев’язувальний матеріал та
інструменти медичного призначення.
 
   7.2. Вести медичну облікову документацію.
 
   7.3. Виконувати при  необхідності  обов’язки  операційної
сестри.
 
   7.4. Надавати першу медичну допомогу при невідкладних станах
з послідуючим викликом лікаря.
 
   7.5. Виконувати акушерський патронаж у разі необхідності,
визначеної лікарем.
 
   7.6. Результати патронажу акушерка звітує лікарю та записує в
патронажний журнал.
 
   8. Акушерка жіночої консультації має право:
 
   8.1. Вносити пропозиції завідувачу відділення з раціонального
розподілу роботи.
 
   8.2. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   8.3. Давати вказівки підпорядкованим їй молодшим медичним
працівникам щодо  дотримання  правил  внутрішнього  трудового
розпорядку.
 
   8.4. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або
накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в
роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про медичну сестру Центру планування сім’ї
          та репродуктивного здоров’я
 
 
   1. Посаду медичної сестри Центру може обіймати молодший
спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію медичної
сестри.
 
   2. Медична сестра приймається на роботу та звільняється
керівником лікувально-профілактичного закладу.
 
   3. Медична   сестра   знаходиться  у  підпорядкуванні
лікаря-акушера-гінеколога, керівника Центру та старшої акушерки.
 
   4. У своїй роботі медична сестра керується положенням про
Центр, діючим законодавством, наказами, іншими нормативними актами
органів охорони здоров’я,  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку, посадовою інструкцією.
 
   5. Основним  завданням  медичної  сестри  є  проведення
лікувально-профілактичної та  санітарно-просвітньої  роботи  в
області ПС.
 
   6. У  відповідності  до основних завдань медична сестра
здійснює:
 
   6.1. Маніпуляції та процедури, які призначив лікар.
 
   6.2. Ознайомлення  пацієнтів  з  правилами  внутрішнього
розпорядку та режимом роботи Центру.
 
   6.3. Допомогу  лікарю  під час проведення діагностичних,
лікувальних та оперативних маніпуляцій.
 
   6.4. Санітарно-просвітницьку роботу в області ПС, в т. ч.
випуск санітарних бюлетенів.
 
   6.5. Контроль за роботою молодшого медичного персоналу.
 
   7. Медична сестра Центру зобов’язана:
 
   7.1. Виконувати правила асептики та антисептики, правильно
стерилізувати обробляти та зберігати перев’язувальний матеріал та
інструменти медичного призначення.
 
   7.2. Вести медичну облікову документацію.
 
   7.3. Виконувати  при  необхідності  обов’язки операційної
сестри.
 
   7.4. Надавати першу медичну допомогу при невідкладних станах
з послідуючим викликом лікаря.
 
   8. Медична сестра Центру має право:
 
   8.1. Вносити пропозиції керівнику Центру з раціонального
розподілу роботи.
 
   8.2. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   8.3. Давати вказівки підпорядкованим їй молодшим медичним
працівникам  щодо  дотримання  правил  внутрішнього трудового
розпорядку.
 
   8.4. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або
накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в
роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про стаціонар денного перебування Центру
         планування сім’ї та репродукції
 
 
   1. Стаціонар денного перебування організовується на базі
Центру з метою забезпечення стаціонарних методів  лікування,
щоденного  нагляду,  що не потребує цілодобового лікарського
спостереження.
 
   2. Потужність ліжкового фонду і чисельність штатних посад
медичного персоналу стаціонару денного перебування визначається
керівником Центру на підставі нормативних документів регіонального
органу охорони здоров’я та МОЗ України.
 
   3. Керівництво  стаціонаром  денного перебування здійснює
лікар, призначений наказом  по  Центру,  який  безпосередньо
підпорядковується керівнику (заступнику керівника по лікувальній
роботі).
 
   4. Госпіталізація  до  стаціонару  денного  перебування
здійснюється за направленням лікарів Центру. Перебування пацієнтів
здійснюється у денний період часу відповідно до встановленого
графіку роботи закладу.
 
   5. Потужність ліжкового фонду денного стаціонару та графік
його роботи визначається керівником лікувально-профілактичного
закладу    і    затверджується    головним    лікарем
лікувально-профілактичного закладу.
 
   6. Перебування пацієнтів у денному стаціонарі здійснюється у
денний період часу відповідно до встановленого графіку роботи

закладу.
 
   7. Основними завданнями денного стаціонару є:
 
   7.2. Забезпечення необхідною медичною допомогою пацієнтів,
стан  яких вимагає залучення стаціонарних методів лікування,
щоденного нагляду, але не потребує цілодобового  лікарського
спостереження.
 
   7.3. Впровадження  у  практику  роботи  сучасних методів
діагностики та лікування.
 
   7.4. Зниження рівня захворюваності з тимчасовою  втратою
працездатності.
 
   7.5. Забезпечення   надання   пацієнтам   невідкладної
гінекологічної допомоги.
 
   7.6. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
допомогою.
 
   7.7. Організація  реабілітаційних  заходів  для  жінок з
патологією репродуктивної системи.
 
   7.8. Організація лікувально-діагностичної допомоги подружжю,
молоді, що збирається до шлюбу.
 
   7.9. Забезпечення підвищення кваліфікації працівників денного
стаціонару.
 
   7.10. Аналіз показників діяльності  відділення,  розробка
заходів щодо поліпшення надання допомоги населенню з питань ПС.
 
   7.11. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   7.12. Забезпечення  складання  статистичних  звітів  за
встановленими зразками, на основі яких проводити систематичний
аналіз своєї діяльності.
 
   7.13. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров’я.
 
   7.14. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи серед населення з  питань  збереження  та  зміцнення
репродуктивного здоров’я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ,  СНІДу;  планування  сім’ї;
первинної  профілактики  вроджених вад розвитку; профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   7.15. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   8. У своїй роботі персонал денного стаціонару використовує
лікувально-діагностичну базу закладу, до складу якого входить
Центр.
 
   9. Звіт про роботу денного стаціонару подається у встановлені
терміни і у встановленому порядку.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.Жилка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров’я України
                   04.08.2006 N 539
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
          про кабінет планування сім’ї
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Кабінет планування сім’ї (далі - Кабінет) є структурним
підрозділом  лікувального  закладу  акушерсько-гінекологічного
профілю, який забезпечує надання спеціалізованої допомоги з питань
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я сімейним парам,
особам, що досягли репродуктивного віку обох статей.
 
   1.2. Штатний  розклад  Кабінету  складається  згідно  з
нормативними документами МОЗ України.
 
   1.3. Кабінет  у  своїй  діяльності  керується  чинними
законодавчими та нормативними актами та Положенням про Кабінет.
 
   1.4. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною
апаратурою,  інструментарієм,  господарським  інвентарем  та
обладнанням проводиться відповідно до  діючих  нормативів  у
встановленому порядку.
 
   1.5. Кабінет співпрацює з різними закладами охорони здоров’я,
насамперед    з    Центром    планування    сім’ї,
шкірно-дерматовенерологічним, наркологічним диспансерами, центром
з профілактики та боротьби зі СНІД, центром здоров’я, громадськими
організаціями, засобами масової інформації тощо.
 
   1.6. Режим  роботи Кабінету встановлюється з урахуванням
максимальної зручності для населення.
 
   1.7. Прийом населення у Кабінеті може здійснюватись  за
скеруванням з інших установ та за самозверненням.
 
          2. Основні завдання Кабінету
 
   2.1. Надання спеціалізованої амбулаторної консультативної та
лікувально-діагностичної допомоги з питань планування сім’ї та
охорони репродуктивного здоров’я:
   - лікування та профілактика патології репродуктивної системи
у чоловіків та жінок;
   - лікування  безплідності  та  невиношування  вагітності,
відновлення репродуктивної функції з впровадженням нових методик
та технологій;
   - профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом;
   - надання послуг з питань планування сім’ї та координація
цієї діяльності у регіоні;
   - консультування вагітних високої  групи  ризику  та  з
екстрегенітальною патологією з питань планування сім’ї;
   - ведення моніторингу вагітних регіону з екстрагенітальною
патологією;
   - профілактика вродженої та спадкової патології.
 
   2.2. Впровадження  нових  сучасних  методів  діагностики,
лікування та профілактики порушень репродуктивної сфери.
 
   2.3. Організаційно-методична  робота  в  закладах охорони
здоров’я з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.
 
   2.4. Організація інформаційно-просвітницької роботи  серед
медичних фахівців, соціальних працівників, психологів та педагогів
з основ охорони репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
 
   2.5. Проведення  інформаційних  заходів,  спрямованих  на
пропаганду здорового способу життя, формування відповідального
батьківства, зміцнення сімейно-шлюбних відносин.
 
         3. Функції та обов’язки Кабінету
 
   3.1. Впровадження сучасних методів профілактики  порушень
репродуктивної функції людини.
 
   3.2. Надання  лікувально-діагностичної  та консультативної
допомоги населенню  з  питань  репродуктивного  здоров’я  та
плануванням сім’ї.
 
   3.3. Інтеграція роботи із службами охорони здоров’я, зокрема
акушерсько-гінекологічною,   медико-генетичною,   урологічною,
педіатричною, терапевтичною, шкірно-венерологічною, наркологічною,
профілактики СНІДу та іншими з медичних проблем  збереження
репродуктивного здоров’я.
 
   3.4. Визначення потреб населення адміністративної території в
засобах   та   методах   контрацепції.    Впровадження
менеджмент-інформаційної системи в роботу, пов’язану з питаннями
репродуктивного здоров’я та плануванням сім’ї.
 
   3.5. Забезпечення  організаційно-методичної  допомоги  в
лікувально-профілактичних заходах з питань добровільного медичного
обстеження осіб, що подаватимуть заяву про реєстрацію шлюбу.
 
   3.6. Проведення інформаційно-освітньої роботи серед населення
з питань охорони репродуктивного здоров’я, планування сім’ї.
 
   3.7. Співпраця з службою сім’ї та молоді, органами освіти,
державними  органами  реєстрації  актів  цивільного  стану,
правоохоронними та іншими органами, засобами масової інформації,
організаціями, релігійними конфесіями з питань репродуктивного
здоров’я населення.
 
   3.8. Підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей та
середніх медичних працівників, педагогів, соціальних працівників з
даних проблем.
 
 Начальник відділу охорони
 здоров’я матерів та дітей                Н.Я.ЖилкаСправа «Шевцов проти України» (Заява N 16985/03)

         ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
              П’ята секція
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
 
         Справа "Шевцов проти України"
            (Заява N 16985/03)
 
         Страсбург, 7 грудня 2006 року
 
 
                        Переклад офіційний
 
   Це рішення стане остаточним відповідно до умов, визначених
п. 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ). Воно може підлягати
редакційним виправленням.
 
   У справі "Шевцов проти України"
   Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи
палатою у складі:
   п. П.Лоренцен (P.Lorenzen), Голова,
   пані С.Ботучарова (S.Botoucharova),
   п. К.Юнгвірт (K.Jungwiert),
   п. В.Буткевич (V.Butkevych),
   пані М.Цаца-Ніколовська (M.Tsatsa-Nikolovska),
   п. Р.Маруст (R.Maruste),
   п. М.Віллігер (M.Villiger), судді,
   та пані К.Вестердік (C.Westerdiek), Секретар секції,
   після обговорення у нарадчій кімнаті 13 листопада 2006 року,
   виносить таке рішення, яке було прийняте того ж дня:
 
              ПРОЦЕДУРА
 
   1. Справа порушена проти України за заявою (N 16985/03),
поданою проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (далі -
Конвенція) громадянином України паном Володимиром Андрійовичем
Шевцовим (далі - заявник) 15 квітня 2003 року.
 
   2. Уряд України (далі - Уряд) був  представлений  його
Уповноваженим - пані Валерією Лутковською.
 
   3. 15 березня 2005 року Суд прийняв рішення направити заяву
на комунікацію Уряду. Суд вирішив, що відповідно до пункту 3
статті 29 Конвенції ( 995_004 ) питання прийнятності і суті заяви
розглядатимуться одночасно.
 
               ФАКТИ
 
            I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
 
   4. Заявник народився у 1955 році та проживає у  місті
Луганську.
 
          А. Перший період провадження
 
   5. 8 серпня 2001 року Ленінський районний суд міста Луганська
виніс рішення  про  стягнення  з  державного  підприємства
ДП ВО "Луганський верстатобудівельний завод" на користь заявника
заборгованості із заробітної плати у розмірі 2575,34 гривень(1) та
компенсації за затримку у її виплаті.
 
---------------
   (1) Близько 549,12 євро.
 
   6. 13 вересня 2001 року державний виконавець Ленінського
районного управління юстиції міста Луганська відкрив виконавче
провадження.
 
   7. 13 листопада 2002  року  державна  виконавча  служба
повідомила заявника, що рішення, винесене на його користь, не було
виконане у зв’язку із значною кількістю виконавчих проваджень
відносно боржника та через відсутність коштів на його рахунку.
 
   8. 19 квітня 2005 року заявнику було повністю виплачено
належну йому суму.
 
          B. Другий період провадження
 
   9. У квітні 2002 року заявник звернувся з позовною заявою до
Ленінського районного суду міста Луганська про стягнення із
зазначеного підприємства  компенсації  за  невиплату  коштів,
присуджених йому рішенням суду від 8 серпня 2001 року.
 
   10. 8 липня 2002 року суд відхилив позовні вимоги заявника як
необґрунтовані. 5 вересня 2002 року та 28 січня 2003 року
відповідно апеляційний суд Луганської області та Верховний Суд
України залишили без змін рішення від 8 липня 2002 року.
 
       II. ВIДПОВIДНЕ НАЦIОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 
   11. Відповідне національне  законодавство  узагальнено  у
рішенні у справі "Ромашов проти України" ( 980_227 ) (N 67534/01,
пункти 16-18 та 39-41, від 27 липня 2004 року).
 
              ЩОДО ПРАВА
 
      I. СКАРГА ЩОДО ТРИВАЛОСТI ВИКОНАННЯ РIШЕННЯ
           ВIД 8 СЕРПНЯ 2001 РОКУ
 
   12. Заявник скаржився на неможливість державних органів влади
своєчасно виконати рішення Ленінського районного суду  міста
Луганська від 8 серпня 2001 року. Він послався на пункт 1 статті
6, статтю 13 Конвенції ( 995_004 ) та статтю 1 Першого протоколу
до  Конвенції  (  994_535  ), якими у відповідних частинах
передбачено:
 
             Пункт 1 статті 6
 
   "Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом...".
 
              Стаття 13
 
   "Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в
національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене
особами, які здійснювали свої офіційні повноваження".
 
       Стаття 1 Першого протоколу ( 994_535 )
 
   "Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених
законом і загальними принципами міжнародного права.
   Проте попередні положення жодним чином не обмежують право
держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне,
щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до
загальних інтересів..."
 
            А. Щодо прийнятності
 
   13. Уряд надав заперечення щодо статусу жертви заявника та
вичерпання  всіх  національних  засобів  юридичного  захисту,
аналогічні тим, що вже відхилялися у рішенні у справі "Ромашов
проти України" ( 980_227 ) (див. цитоване вище Ромашов, пункти
23-33). Суд вважає, що ці заперечення слід відхилити з тих же
підстав.
 
   14. Суд доходить висновку, що ця частина заяви порушує
питання факту та права відповідно до Конвенції ( 995_004 ),
вирішення яких вимагає вивчення справи по суті. Він не вбачає
підстав для проголошення її неприйнятною.
 
              B. Щодо суті
 
   15. У своїх зауваженнях Уряд надав доводи, подібні до тих, що
він уже надавав у справах "Ромашов проти України" ( 980_227 ) та
"Войтенко проти України" ( 980_223 ), стверджуючи, що не було
порушення ні пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ), ні статті 1
Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 ) (див. цитовані вище
Ромашов, пункт 37, та "Войтенко проти України", N 18966/02, від
29 червня 2004, пункт 37).
 
   16. Суд зазначає, що рішення Ленінського районного суду міста
Луганська від 8 серпня 2001 року, винесене на користь заявника,
залишалось невиконаним близько трьох років та семи місяців.
 
   17. Суд повторює, що він уже визнавав порушення пункту 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу до
Конвенції ( 994_535 ) у справах, що стосувались питань, подібних
до тих, що зазначені у даній заяві (див., наприклад, цитоване вище
Ромашов ( 980_227 ), пункти 42 - 46, та Войтенко ( 980_223 ),
пункти 53-55).
 
   18. Дослідивши всі наведені аргументи, Суд вважає, що Уряд не
навів жодних переконливих фактів і доводів, які могли б переконати
Суд дійти протилежного висновку у цій справі. Отже, було порушено
пункт 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статтю 1 Першого
протоколу ( 994_535 ) до неї.
 
   19. За цих обставин Суд не вважає за необхідне розглядати ту
саму скаргу з огляду на статтю 13 Конвенції ( 995_004 ) (див.
"Деркач та Палек проти України" ( 980_234 ), NN 34297/02,
39574/02, пункт 42, від 21 грудня 2004 року).
 
             II. IНШI СКАРГИ
 
   20. Заявник далі скаржився на порушення пункту 1 статті 6
Конвенції ( 995_004 ) щодо результату та тривалості другого
періоду провадження.
 
   21. Суд вважає, що немає доказів того, що провадження було
свавільним або прийняті судові рішення були явно необґрунтованими.
Заявник скористався правом на участь у змагальному процесі з
участю заінтересованих осіб та міг надати всі необхідні докази на
захист своїх інтересів, а судові органи розглянути їх належним
чином. Більше того, Суд зазначає, що провадження у судах трьох
інстанцій були закінчені протягом одного року, а  тому  їх
тривалість не може вважатися невиправданою. Тому ця частина заяви
повинна бути відхилена як повністю необґрунтована відповідно до
пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції ( 995_004 ).
 
   22. Заявник  також стверджував, що внаслідок невиконання
винесеного на його користь рішення він зазнав дискримінації при
здійсненні ним свого права власності, що порушувало статтю 14
Конвенції ( 995_004 ) у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу
( 994_535 ).
 
   23. Суд вважає, що факти цієї справи жодним чином не вказують
на порушення статті 14 Конвенції ( 995_004 ) у поєднанні зі
статтею 1 Першого протоколу ( 994_535 ). Відповідно ця скарга має
бути відхилена як повністю необґрунтована згідно з пунктами 3 та 4
статті 35 Конвенції.
 
         III. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТI
           41 КОНВЕНЦIЇ ( 995_004 )
 
   24. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) встановлює:
   "Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до
неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".
 
   25. Заявник не надав жодних вимог стосовно справедливої
сатисфакції протягом періоду, встановленого Судом. Відповідно Суд
вважає, що немає необхідності присуджувати йому будь-які суми з
цього приводу.
 
         ЗА ЦИХ ПIДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
 
   1. Оголошує скарги заявника за пунктом 1 статті 6, статті 13
Конвенції ( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу ( 994_535 ) до
неї щодо тривалості невиконання рішення Ленінського районного суду
міста Луганська від 8 серпня 2001 року прийнятною, а решту скарг
заявника неприйнятними;
 
   2. Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 );
 
   3. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 1
Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 );
 
   4. Постановляє,  що немає необхідності розглядати скарги
заявника за статтею 13 Конвенції ( 995_004 ).
   Вчинено англійською мовою і повідомлено в письмовій формі
7 грудня 2006 року згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регламенту
Суду ( 980_067 ).
 
 Секретар                К.Вестердік (C.Westerdiek)
 
 Голова                  П.Лоренцен (P.Lorenzen)Про створення спеціалізованих вчених рад

      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            09.03.2006 N 4-06/3
 
 
               (Витяг)
 
 
   Філософські науки
 
   Створено в   Харківському   національному  університеті
ім. В.Н.Каразіна МОН України спеціалізовану вчену раду Д 64.051.08
із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на
здобуття наукового  ступеня  доктора  філософських  наук  зі
спеціальності
 
   09.00.03 -  соціальна філософія та філософія історії
 
   терміном на три роки.
 
   Головою спецради призначено д.філос.н., проф. О.О.Мамуля,
зав. кафедри   Харківського   національного   університету
ім. В.Н.Каразіна МОН України.
 
   Ученим секретарем       спецради       призначено
к.філос.н. М.В.Чугуєнка, доцента того самого навчального закладу.Про призначення І. Харченка Постійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО)

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
          Про призначення І. Харченка
        Постійним представником України при
       Міжнародній морській організації (ІМО)
 
 
   Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України  у
Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії
ХАРЧЕНКА Ігоря Юрійовича Постійним представником України при
Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 19 квітня 2006 року
     N 315/2006
 
 
   Текст взято з сайту Прес-служби Президента України.Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.2004 N 322/1532 «Про затвердження переліку будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти інвесторів»

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія V скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 526/583 від 21.12.2006
 
 
       Про внесення змін до рішення Київради
      від 24.06.2004 N 322/1532 "Про затвердження
       переліку будинків комунальної власності
       територіальної громади міста Києва, які
       підлягають реконструкції або реставрації
         за залучені кошти інвесторів"
 
 
   Відповідно до статті 25  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   Внести до рішення Київради від  24.06.2004  N  322/1532
( ra0322023-04 ) "Про затвердження переліку будинків комунальної
власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
реконструкції або реставрації за залучені кошти інвесторів" (зі
змінами та доповненнями, внесеними  рішеннями  Київради  від
21.10.2004 N 571/1981 ( ra0571023-04 ), від 15.07.2004 N 401/1811
( ra0401023-04 ), від 26.05.2005 N 421/2997 ( ra0421023-05 ), від
17.11.2005 N 389/2850 ( ra_389023-05 ), від 02.02.2006 N 20/3111
( ra0020023-06 ), від 16.03.2006 N 202/32 ( ra0202023-06 ), від
28.09.2006 N 28/85 ( ra-028023-06 ) такі зміни:
   - вважати такими, що втратили чинність, позиції 1, 3 розділу
"Солом’янський район" додатка до рішення;
   - доповнити додаток до рішення переліком нежилих будинків, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва, які підлягають реконструкції або реставрації, згідно з
додатком.
 
 Київський міський голова              Л.Черновецький
 
                   Додаток
                   до рішення Київради
                   від 21.12.2006 N 526/583
 
               ПЕРЕЛІК
   нежилих будинків комунальної власності територіальної
    громади міста Києва, які підлягають реконструкції
             або реставрації
 
-------------------------------------------------------------------------
| N |  Адреса будинку  | Балансоутримувач будинку   |Загальна  |
|з/п |           |                |площа, кв. м|
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 1 |   2       |       3         |   4   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           Шевченківський район               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 57.|вул. Хрещатик,    |КП "Госпкомобслуговування"   |  2814,1 |
|  |32-а літ. В     |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           Подільський район                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. |вул. Петра      |КП "Київжитлоспецексплуатація" |  326,8  |
|  |Сагайдачного, 29   |                |      |
|  |літ. Б        |                |      |
-------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.ДовгийПро внесення змін у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 та від 2 квітня 2001 р. N 314

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 квітня 2006 р. N 559
                Київ
 
       Про внесення змін у додатки до постанов
   Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
         та від 2 квітня 2001 р. N 314
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 954 ( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів  та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339;
2001 р., N 20, ст. 851; 2005 р., N 34, ст. 2074, N 39, ст. 2458)
та від 2 квітня 2001 р. N 314 ( 314-2001-п ) "Про встановлення
ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 602) зміни, що
додаються.
 
 
   Прем’єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 40
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 квітня 2006 р. N 559
 
               ЗМIНИ,
          що вносяться у додатки до
        постанов Кабінету Міністрів України
     від 26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) та
      від 2 квітня 2001 р. N 314 ( 314-2001-п )
 
 
   1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ):
 
   позицію "Міністерство палива та енергетики  445  5  368"
 
   викласти у такій редакції:
 
"Міністерство палива    335       5";
 та енергетики
 
   доповнити додаток:
 
   позицією такого змісту:
 
"Національне агентство   127       4       368";
 з питань забезпечення   167*************
 ефективного використання
 енергетичних ресурсів
 
   виноскою такого змісту:
 
   "************* З 1 січня 2007 року".
 
 
   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 954
( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки Молдова про обмін інформацією

               Протокол
      між Адміністрацією Державної прикордонної
     служби України і Прикордонною службою Республіки
         Молдова про обмін інформацією
 
 
   Дата підписання:    21.11.2006 
   Дата набуття чинності: 21.11.2006 
 
   Адміністрація Державної  прикордонної  служби  України  і
Прикордонна служба Республіки Молдова (далі - Сторони),
 
   керуючись статтями 1, 2 Договору між Кабінетом Міністрів
України,  Урядом  Республіки  Молдова  й Урядом Румунії про
співробітництво у боротьбі зі злочинністю, підписаного 6 липня
1999 року в м. Києві (далі - Договір),
 
   в інтересах  спільного  забезпечення  статистичною  та
аналітичною інформацією,
 
   з метою координації заходів,  що  проводяться  Державною
прикордонною службою України і Прикордонною службою Республіки
Молдова на українсько-молдовському державному кордоні (далі -
державний  кордон)  і  спрямовані на запобігання незаконному
переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна, а також вирішення інших питань, що
належать до їх компетенції,
 
   домовилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють обмін інформацією про  обстановку  на
державному кордоні та прогнозами її розвитку, а також про основні
підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної
служби України і Прикордонної служби Республіки Молдова з метою
забезпечення безпеки українсько-молдовського державного кордону.
 
               Стаття 2
 
   Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до
законодавства  держав Сторін, а також міжнародних договорів,
учасниками яких вони є.
 
   Сторони зобов’язуються не допускати розголошення відомостей
та іншої інформації, одержаної у процесі співробітництва у рамках
реалізації цього Протоколу, і не передавати її третій стороні без
письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.
 
   Обмін інформацією,  що  становить  державну  таємницю,
здійснюватися не буде.
 
               Стаття 3
 
   З метою  реалізації  положень  цього  Протоколу  Сторони
здійснюватимуть обмін такою інформацією:
 
   а) загальні  статистичні відомості щодо пропуску осіб і
транспортних засобів через українсько-молдовський державний кордон
по кожному пункту пропуску окремо;
 
   б) загальні статистичні відомості про осіб, затриманих за
порушення законодавства про  державний  кордон  (громадянство
затриманих, причини затримання і т. д.);
 
   в) загальні статистичні відомості про осіб, не пропущених
через державний кордон  (громадянство  непропущених,  причини
непропуску і т. д.);
 
   г) загальні статистичні відомості про випадки виявлення і
затримання на державному кордоні контрабандних товарів і вантажів
(сума  оцінки  контрабандних товарів, класифікація затриманих
контрабандних товарів і т. д.);
 
   д) загальні статистичні відомості про випадки виявлення та
затримання на державному кордоні зброї, боєприпасів, вибухових
речовин (класифікація затриманої зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і т. д.);
 
   е) загальні статистичні відомості про виявлення і затримання
на державному  кордоні  наркотичних  речовин  і  прекурсорів
(класифікація виявлених наркотичних речовин, прекурсорів і т. д.).
 
   Сторони можуть здійснювати обмін і іншою інформацією, що
становить спільний інтерес та сприятиме досягненню цілей цього
Протоколу.
 
   Обмін інформацією здійснюється шляхом листування, а також з
використанням магнітних носіїв інформації.
 
               Стаття 4
 
   Обмін інформацією здійснюється:
 
   1. На центральному рівні - між Адміністрацією Державної
прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки
Молдова інформаційно-статистичними матеріалами  про  результати
службової діяльності Сторін: щоквартально, кожні півроку до 25
числа місяця, що настає за відповідним періодом, щороку - до 20
лютого наступного року шляхом листування, а також з використанням
магнітних носіїв інформації.
 
   Сторони обмінюються інформацією про обстановку і результати
службової діяльності не лише на спільному українсько-молдовському
кордоні, але і на інших ділянках державного кордону своїх держав.
 
   2. На регіональному рівні:
 
   - Південне,  Західне  регіональні  управління  Державної
прикордонної служби України і Головне управління нагляду та
контролю державного кордону  Прикордонної  служби  Республіки
Молдова;
 
   - Чернівецький прикордонний загін Західного регіонального
управління Державної прикордонної служби України і Регіональне
управління  нагляду  та  контролю  державного кордону "Nord"
Прикордонної служби Республіки Молдова;
 
   - Могилів-Подільський  прикордонний  загін   Південного
регіонального управління Державної прикордонної служби України і
Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону
"Nord" Прикордонної служби Республіки Молдова;
 
   - Котовський,  Білгород-Дністровський  прикордонні  загони
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Регіональне управління нагляду та контролю державного
кордону "Sud-Est" Прикордонної служби Республіки Молдова;
 
   - Білгород-Дністровський, Iзмаїльський прикордонні  загони
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Регіональне управління нагляду та контролю державного
кордону "Sud" Прикордонної служби Республіки Молдова.
 
   Регіональні органи       Сторін       обмінюються
інформаційно-статистичними матеріалами  (в  друкованому  і/або
електронному вигляді) за місяць, квартал, півріччя і рік. Місячні
огляди надсилаються іншій Стороні до 15 числа наступного місяця.
Квартальні і піврічні огляди надсилаються іншій стороні до 20
числа наступного місяця, річні огляди - 15 лютого наступного року.
 
   Регіональні органи  Сторін  обмінюються  інформацією  про
обстановку і результати службової діяльності по ділянках кордону в
межах своєї відповідальності.
 
   3. Сторони у десятиденний термін після набуття чинності цим
Протоколом обміняються контактними даними органів, вказаних у
пунктах 1 і 2 цієї статті.
 
   4. Про зміну даних, вказаних у пункті 3 цієї статті. Сторони
повідомляють одна одну в десятиденний термін.
 
               Стаття 5
 
   З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення
питань, що виникають в рамках співробітництва, проводяться робочі
зустрічі та консультації між Головою Державної прикордонної служби
України і Генеральним Директором Прикордонної служби Республіки
Молдова або уповноваженими ними особами.
 
               Стаття 6
 
   Сторони, у випадку необхідності, через компетентні органи
України і Республіки Молдова, визначені статтею 3 Договору, можуть
здійснювати обмін інформацією на центральному і регіональному
рівнях за окремими запитами у порядку, визначеному статтями 4, 5
Договору.
 
               Стаття 7
 
   Сторони здійснюють  у  робочому  порядку обмін основними
визначеннями,  які  застосовуються  у  процесі  підготовки
інформаційно-статистичних матеріалів.
 
   У разі потреби на запит однієї зі Сторін інша Сторона надає
необхідні пояснення термінології, яка використовується у наданій
інформації.
 
               Стаття 8
 
   Обмін інформацією в рамках цього Протоколу здійснюється на
безоплатній  основі.  Iнформація,  призначена  для  обміну,
надсилається російською мовою.
 
   Сторони самостійно покривають витрати з реалізації положень
цього Протоколу.
 
               Стаття 9
 
   Цей Протокол не зачіпає прав і зобов’язань Сторін за іншими
міжнародними договорами, учасниками яких вони є.
 
              Стаття 10
 
   Спори і розбіжності, пов’язані з тлумаченням положень цього
Протоколу, Сторони вирішують шляхом проведення консультацій та
переговорів.
 
              Стаття 11
 
   Цей Протокол укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати його підписання.
 
   За взаємного згодою Сторін до цього Протоколу може бути
внесено  зміни  та  доповнення,  що оформлюються додатковими
Протоколами, які є його невід’ємною частиною.
 
   Кожна зі Сторін може у будь-який час припинити дію цього
Протоколу, шляхом надіслання іншій Стороні дипломатичними каналами
письмового повідомлення. У цьому випадку Протокол припиняє дію
через 90 днів з дня отримання Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в  м.  Брюсселі 21 листопада 2006 року в двох
примірниках, кожен українською, молдовською та російською мовами,
причому  всі  тексти  є  автентичними. У випадку виникнення
розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу за основу
буде братися текст російською мовою.
 
 За Адміністрацію Державної         За Прикордонну службу
 прикордонної служби України         Республіки Молдова
 
 (підпис)                  (підпис)Про затвердження на серпень 2006 року нормативу відрахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ВАТ «Тисменицягаз»

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.07.2006 N 971
 
 
     Про затвердження на серпень 2006 року нормативу
       відрахування коштів з поточного рахунку
        зі спеціальним режимом використання
            ВАТ "Тисменицягаз"
 
 
   Відповідно до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики  України"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Затвердити норматив відрахування коштів з поточного рахунку
зі спеціальним режимом використання ВАТ "Тисменицягаз" на серпень
2006 року:
   на поточний рахунок ліцензіата з постачання природного газу
за регульованим тарифом та розподілу природного і нафтового газу
ВАТ "Тисменицягаз" - 29,30 %;
   на поточний рахунок ліцензіата з транспортування природного і
нафтового газу магістральними трубопроводами ДК "Укртрансгаз" НАК
"Нафтогаз України" (УМГ "Прикарпаттрансгаз") - 1,64 %;
   на поточний  рахунок зі спеціальним режимом використання
власника природного газу ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" -
69,06 %.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко